torsdag, september 04, 2008

En missförstådd dom: Al Barakaat


i två intressanta fall:

* Den somaliska svartbanken Al Barakaat
och
* den saudiske Al Qaedafinansiären

***
Båda har redan blivit grundligt misstolkade
av medierna. Domarna innebär inte något
som helst "frikännande" från terrormisstankar,
utan enbart nya riktlinjer för hur spärrlistorna
ska implimenteras i nationell lagstiftning.
EU antog ett bindande direktiv som ålade
medlemsstaterna inkludera FN:s spärrlista för
terrororganisationer i repektive nationell lag-
stiftning. Det kommer man även att kunna göra i
fortsättningen. Vad domstolen kräver är att de
som förs upp på listan måste informeras om varför
och ges tillfälle yttra sig över detta samt att någon
möjlighet till överklagande byggs in i systemet.

***
Den verkligt intressanta sakfrågan:
Är Al Barakaat och deras anställda in-
blandade i terrorverksamhet ?, fick vi
inget svar på.....
En annan fråga som återstår för de
svenska myndigheterna att besvara är
varför Al Barakaat tillåts bedriva bank-
verksamhet utan tillstånd, slipper
den bokföringsskyldighet varje svensk
företagare slavar under och tydligen
befriats från att följa svensk skatte-
lagstiftning.....
***
*
*