onsdag, september 03, 2008

Hizbollah-terror förhindrad

Israel har förhindrat ett antal islamistiska
attentat och kidnappningar den senaste tiden.
"Enligt en "hög källa inom de israeliska säkerhets-
organisationerna" planerade och planerar Hizbolla
med Iranskt stöd att utföra ett antal kidnappningar
av israeler på utomisraeliskt territorium som hämnd
för mordet på Imad Mughniyah i Damaskus för ett
antal månader sedan, berättar Mellanöstern aktualia.
**
"Enligt publicerade uppgifter omintetgjordes kidnappningarna
(mellan fem till sju fall) i fyra olika världsdelar, Asien,
Nord Amerika (Kanada ?), Syd Amerika och Asien.
Aktionerna utfördes i samarbete med lokala säkerhets-
organisationer vars hjälp var helt nödvändig för
aktionernas lyckade genomförande.
Hizbolla anlitade hjälp från lokala shia-
muselmanska grupper."