onsdag, juli 26, 2017

MSB fortsätter kartlägga Muslimska Brödraskapet

 
 
 
MSB, Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap,
är en doldismyndighet som ytterst sällan visar
framfötterna på något område.
Och faktiskt tycks rapporten ha öppnat ögonen
på många svenskar, t o m på en och annan
journalist.
 
 
blev kraftig. Förutom ett upprop, vars upphovsman
startades ett intensivt krypskytte mot MSB, för att de
vågar fullfölja sitt uppdrag att analysera säkerhets-
hotande informationspåverkan.
 
MSB:s arbete genom att missbruka offentlighets-
principen, men också genom att hota och terrorisera
enskilda tjänstemän på myndigheten.
 
Tystnaden från regeringen är naturligtvis total...
Och stora delar av gammelpressen och
välfinansierade påtryckningsgrupper
(t ex Expo, som lät en islamist "recensera"
rapporten) ställde lojalt upp på Brödra-
skapets sida.
 
"Fokus kan nu avslöja (här) att myndigheten utsatts för något av en samordnad hetskampanj. Operativa chefen för MSB, Anneli Bergholm Söder, berättar om hur utomstående krävt att få all möjlig och omöjlig information om forskarna, om deras kommunikation med MSB:s medarbetare, om upphandlingsförfarande, om anbud etc. ”Jag har jobbat i staten i drygt 30 år och aldrig varit med om något liknande”, säger Bergholm Söder.

Att sätta i system att missbruka den svenska offentlighetsprincipen genom att kräva ut mängder av information från myndigheter är inte nytt. Men att samordna en kampanj i syfte att trakassera myndigheter för deras arbete och försöka skrämma dem till tystnad är ovanligt.

– Det här gör de för att vi inte ska få fortsätta. De som ringer och mejlar vill påverka beslutsfattarna och få tyst på den här sortens forskning. Det är en känd strategi även om det är första gången det händer i Sverige, säger terrorforskaren Magnus Norell till Fokus."


 

MSB första reaktion såg ut att vara att vika sig inför islamist- och
mediadrev. Men kanske hetskampanjen gav dem råg i ryggen...
Det kan väl också ses som en demonstration för yttrandefrihet när nu MSB tänker gå vidare och fortsätta avslöja islamistisk subversion mot Sverige. Nu genom två nya forskningsprojekt som man beskriver
så här:
 

Med två forskningsprojekt om Muslimska brödraskapet och jihadistmiljöer fortsätter MSB nu sitt arbete om islamistisk informationspåverkan.

Efter sommaren går myndigheten också ut med en
forskningsutlysning inom samma område.
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, fortsätter arbetet om islamistisk informationspåverkan och startar två forskningsprojekt på området. Den ena är en beskrivning av Muslimska brödraskapets budskap mot olika målgrupper i Sverige. Den andra är en beskrivning av budskap i salafistiska jihadistmiljöer, mot olika målgrupper i Sverige.
Projektet om Muslimska brödraskapet ska visa om rörelsens budskap aktivt sprids i Sverige och vilka metoder som i så fall används. Muslimska brödraskapet har valts som studieobjekt eftersom europeisk forskning visar att rörelsen är väl etablerad i Europa. Däremot saknas forskning om Muslimska brödraskapet och i vilken mån de bedriver informationspåverkan i Sverige.
Det andra projektet ska visa om salafistiska jihadistmiljöers budskap aktivt sprids i Sverige och vilka metoder som i så fall används. Informationspåverkan i de salafistiska jihadistmiljöerna är ett förhållandevis nytt forskningsområde där det idag saknas studier och forskning i den svenska kontexten.

Av särskilt intresse för båda projekten är de informationsmiljöer som barn och unga i socialt utsatta områden växer upp i, likheter och skillnader i budskap och metoder mellan våldsbejakande respektive icke våldsbejakande aktörer och samhällets sårbarheter inför den sortens påverkan.

Syftet med projekten är att förbättra samhällets förmåga att identifiera och möta islamistiska aktörers informationspåverkan och därigenom stödja både operativa och förebyggande insatser.

Utöver de båda projekten kommer MSB, efter sommaren, att gå ut med en forskningsutlysning om islamistisk informationspåverkan. Forskningen kommer att pågå under tre till fyra år och budget för arbetet beräknas till cirka tio miljoner kronor.


Fakta om de två projekten:

Namn: Beskrivning av Muslimska brödraskapet i västvärldens budskap och metoder mot målgrupper i Sverige.
Utförare: Malmö högskola. Aje Carlbom, docent, leder arbetet.
Budget: 750 000 kronor

Namn: Beskrivning av budskap i salafistiska jihadistmiljöer mot olika målgrupper i Sverige
Utförare: Försvarshögskolan, Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier. Magnus Ranstorp, docent och forskningsledare, leder arbetet.
Budget: 1 000 000 kronor

Båda projekten startar senast 1 september 2017.
 

Om MSB:s arbete med informationspåverkan
MSB har i uppdrag från regeringen att identifiera, möta och sprida kunskap om informationspåverkan, i syfte att värna målen för samhällets säkerhet, inte minst avseende demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Myndigheten fokuserar i dagsläget främst på informationspåverkan från främmande makt och från islamistiska extremister. De båda projekten och forskningsutlysningen är en del av detta uppdrag.

 


 


tisdag, juli 18, 2017

Kristen martyr i Mosul hyllas

 
 
Det var i dagarna tio år sedan "Mosuls Martyr", den kaldeisk-
katolske prästen fader Ragheed Ganni, mördades framför
altaret i sin kyrka tillsammans med tre diakoner av en
jihadistisk mordpatrull.
 
 
Påve Franciskus erinrade nyligen vid en mässa
om de otaliga kristna martyrerna i dagens Mellan-
östern. Han visade då också upp fader Ragheeds
krucifix, som han bar vid mordet.

Påven påminde oss också om att idag mördas fler
kristna av islamister än någonsin tidigare i kyrkans
historia. 
 
 
 
 Den ortodoxa bloggen Facing Islam behandlar kristna martyrer
för jihadismen igår och idag.

Här en ny koptisk ikon med de 21 koptiska martyrerna i Libyen:


***
Låt oss inte glömma Frankrikes nya martyr
Fader Jacques Hamel. Även han halshuggen
av jihadisterna framför altaret i sin kyrka..
tisdag, juli 11, 2017

Norsk rapport om antisemitismen i Europa: Bekräftar det vi redan visste....

 
 
Det norska HL-sentret och Universitetet i Oslo har i dagarna
publicerat en omfattande rapport om antisemitismen i
Europa det senaste årtiondet:

Antisemittisk vold i Europa, 2005-2015

Utsatthet og gjerningspersoner i Frankrike,

Storbritannia, Tyskland, Sverige, Norge,
 
Danmark og Russland
 
Väl läsvärd och finns för nedladdning på
 
Ärligt talat innehåller den inga stora överraskningar;
 snarast dokumenterar den det vi efterhand insett
om den galopperande muslimska antisemitismen i
dagens Europa. Enda undantaget är Ryssland, där
nazister och kommunister tycks vara de ledande
antisemiterna.
 
 
Överraskande är däremot en del av statistiken.
T ex antalet antisemitiska våldsbrott per 1000
judar i olika länder (fig 3):
Frankrike 8,6
Storbritannien 13,3
Tyskland 16,2
Sverige 34,4
 
Rapportförfattarna konstaterar själv att exempelvis
polisstatistiken från de olika länderna inte är jämförbar.
Bäst underlag finns från Frankrike och Storbritannien
där församlingarna har egna aktiva säkerhetstjänster.
 
Vad som däremot är direkt jämförbart är judarnas
egen bild av hot och oro i olika länder. 
 
På frågan om de undviker att bära något som identifierar
dem som judar (exempelvis kippa eller davidsstjärnor)
svarar man alltid/ofta i (fig 7):
Sverige 60 %
Frankrike 51 %
Tyskland 32 %
Storbritannien 22 %
 
Överraskande:

"Selv om Russland strengt tatt ikke lar seg sammenlikne med de øvrige landene, er det likevel tydelig at landet skiller seg ut med et svært lavt nivå av registrerte antisemittiske voldshendelser sett i forhold til landets store jødiske befolkning (ca. 190 000). Kun 33 hendelser er registrert for perioden 2005-2015. Vi må anta at mange hendelser har funnet sted uten å bli registrert i SOVA-databasen, men ifølge Aleksandr Verkhovskij, leder for SOVA-senteret, er det antisemittiske voldsnivået i Russland klart mye lavere enn i vesteuropeiske land.27 Vi har ikke kunnet finne meldinger om at russiske jøder skjuler sin identitet i offentligheten – snarere tvert imot."
 
Vad gäller vilka som utgör antisemitismens gärningsmän 
bjuder rapporten knappast på någon nyhet:
"Hva vet vi om dem som begår antisemittiske voldshandlinger? Som en del av FRA-undersøkelsen ble respondenter i Frankrike, Storbritannia, Tyskland og Sverige som oppga å ha blitt utsatt for vold og skremmende trusler, spurt om hvem som stod bak disse hendelsene. Resultatene (figur 11) tyder på at høyreekstreme gjerningspersoner, som tradisjonelt gjerne forbindes med antisemittisme, nå utgjør et klart mindretall. I alle fire land ble gjerningsperson i klart størst grad oppfattet som «noen med muslimsk-ekstremistisk standpunkt». Dessuten er det verdt å merke seg at gjerningsperson oppfattes som venstreorientert oftere enn høyreorientert i både Frankrike, Sverige og Storbritannia, men ikke i Tyskland."


 
Det kanske viktigaste avsnittet i rapporten är dokumentationen
av sambandet islam-antisemitism i nästan alla de undersökta länderna...
"Som vi har sett ovenfor, tyder foreliggende data på at personer med muslimsk bakgrunn utgjør en stor eller overveiende del av dem som utfører antisemittiske voldshandlinger i vesteuropeiske land. Dersom det virkelig er slik, skulle man forvente at muslimer i Vest-Europa også gir uttrykk for større grad av antisemittiske holdninger enn befolkningen for øvrig. En rekke forskjellige holdningsundersøkelser, både komparative og landspesifikke, tyder på at dette er tilfelle." (se avsnittet Holdningsundersøkelser)
 

 

 

 

 
 
 
 

 

måndag, juli 10, 2017

Ny pinsamhet i UNESCO

 
 
UNESCO:s World Heritage Committee gjorde vid
förra veckans möte i Krakow ett nytt både dumt,
okunnigt och för FN pinsamt uttalande.
Patriarkernas grav i Hebron, judendomens
näst heligaste plats, klassificerades som
en muhammedansk moské tillhörande den
fiktiva staten "Palestina".
Den påstås dessutom vara "hotad"
(av vem eller vad, frågar man sig) 
 
Det var återigen en seger för islamisterna och
de kvarvarande kommunistregimerna i FN.
 
Premiärminister Netanyahu gjorde omedelbart ett
kraftfullt uttalande mot detta kulturella terrordåd:
 

 
Den bitvis ganska förvirrade debatten skildras på UN Watch video nedan. 
  
Tilläggas bör att Sverige lyckligtvis inte är medlem
av denna World Heritage Committee.
Om vi hade varit det hade vi säkert som vanligt
vänsterradikalt Israelhat.
 
Vilka tre stater var det då som röstade mot det
galna uttalandet ? Röstningen var visserligen
hemlig, men min gissning är att i varje fall
Polen och Kroatien vågade ta ställning mot
islamism och kommunism....
 
***
 
 
Men mitt starkaste minne från flera besök där
är minnesmärket över lilla Shalhevet Pass, som
mördades av Fatah i Hebron.
 

Shalhevet blev 10 månader gammal innan hon
mördades i sin vagn på väg till dagis av en krypskytt från
Fatah. Kulan gick igenom flickans huvud och sårade sedan
hennes far Yitzhak i benen. Det hela utspelades 26 mars
2001.
Minnesmärket är rest vid ingången till dagiset i Avraham
Avinukvarteret. I Hebron, judendomens näst heligaste stad,
bor tusen judar belägrade av 160.000 araber....
***
Ett år efter mordet grep polisen mördaren Mahmud Muhammad
Mahmud Amro, aktivist i Fatahs väpnade gren Tanzim. Dess
ordförande Marwan Barghouti blev 2009 invald i Fatahs
Centralkommitté.
Mördaren erkände såväl mordet på Shalhevet som ett stort antal
andra överfall på judar.
***
Skottlossning och överfall är vardagsmat för judarna i Hebron. Låt
oss ta Shalhevets familj som exempel: Hennes morfar har blivit ned-
huggen med yxa på väg till Patriarkernas Grav, hennes moster
knivhuggen i ryggen på Hebrons marknad och hennes farbror
skjuten. Trots det fortsätter den internationella extremvänstern,
Svenska Kyrkan och EU att älta att det är judarna som är
problemet.

Hebrons judar är starkt knutna till stadens judiska minnes-
märkena: bl a Patriarkernas Grav, Tel Hebron och Jesse Grav,
liksom de historiska synagogorna. Judarna fördrevs från
staden efter massakern 1929 och kunde först återvända
efter Sexdagarskriget 1967. Dagens judiska invånare
tänker inte låta sig fördrivas på nytt !
 


fredag, juli 07, 2017

Kommer hotet från Sverige ?

 
 

SÄPO:s avslöjande i Almedalen att antalet "våldsbenägna islamister", d v s potentiella jihadistiska terrorister, enligt deras beräkningar minst tiodubblats på sex år i Sverige har inte gått lika spårlöst förbi i våra grannländer som i svenska gammelpressen...

 Danska säkerhetspolisen (PET) konstaterar att 2.000 terrorister i Sverige utgör ett allvarligt hot även mot Danmark:

 
Det skriver Politiets Efterretningstjeneste (PET) i en udtalelse til DR Nyheder:
- PET er opmærksom på, at truslen mod Danmark kan komme fra udlandet. Når vi følger udviklingen i trusselsbilledet, omfatter det derfor også, hvordan det påvirkes af forhold i udlandet, ikke mindst i vores nabolande.

Udtalelsen kommer som svar på DR Nyheders spørgsmål om, hvordan PET forholder sig til truslen fra radikaliserede udlændinge, særligt efter at det svenske sikkerhedspoliti SÄPO i en ny rapport har advaret om, at der i Sverige bor tusindvis af voldsparate ekstremister.

For blot syv år siden, i 2010, vurderede SÄPO i en rapport, at der fandtes cirka 200 ekstremistiske islamister i Sverige.
- Vi vil mene, at det er gået fra hundredvis til tusindvis. Vi har aldrig set noget i dette omfang tidligere, sagde generaldirektør i SÄPO, Anders Thornberg, i forrige uge til det svenske nyhedsbureau TT.

I udtalelsen til DR Nyheder henviser PET til den seneste trusselsvurdering fra Center for Terroranalyse og understreger, at efterretningstjenesten arbejder sammen med partnere i nabolandene om at håndtere terrortruslen.
 
- Vurderingen er, at der blandt flygtninge og migranter, som er ankommet til Europa og Danmark, kan være personer, der kan udgøre en terrortrussel enten som følge af direkte forbindelse til militante islamistiske grupper i udlandet eller som følge af radikalisering.

Ifølge terrorekspert Magnus Ranstorp fra den svenske forsvarshøjskole skal årsagen til den eksplosive vækst i det svenske ekstremistmiljø blandt andet findes i de store mængder af propaganda fra Islamisk Stat.
- Det har været med til at øge rekrutteringen af islamistiske sympatisører i de store ghetto-områder i Sverige, siger han.

Terrortruslen mod Skandinavien og det øvrige Europa har særligt været presserende inden for de sidste tre år, hvor krigen i Syrien og Islamisk Stats fremfærd i Mellemøsten har sendt et historisk stort antal flygtninge mod Europa.
Da Stockholm i april blev ramt af et terrorangreb, var det en uzbekisk afvist asylansøger med bånd til militant islamisme, der førte lastbilen, som blev brugt til at torpedere en menneskemængde.

- Terroristerne, der i 2010 ville angribe Jyllands-Posten på Rådhuspladsen, kom fra Stockholm, og deres angreb blev kun afværget, fordi SÄPO overvågede dem, siger han.

To af de tre personer, der senere fik lange fængselsstraffe for terrorplaner, var svenske statsborgere, og de var alle tre kendt af de svenske myndigheder som islamistiske ekstremister.

Terrorforsker Magnus Ranstorp har blandt andet siddet i spidsen for antiradikaliseringsindsatsen i Københavns Kommune og har derigennem samarbejdet med PET.
Han mener, at vi i Danmark har et effektivt efterretningsvæsen, og at vi er mere proaktive end i Sverige i forhold til at undgå radikalisering.
- Der er stort fokus på blandt andet forebyggende samtaler, og lovgivningen gør det muligt for myndighederne at udveksle oplysninger om potentielle ekstremister, siger Magnus Ranstorp.

***
 
(OBS Bildgalleriet ovan föreställer terrorister från Paris
och saknar allt samband med artikeln, eller...)
 
 
 
 
 


torsdag, juli 06, 2017

Modi möter Moshe

 
 
utan tvekan betecknas som historiskt.
Även om det utgör höjdpunkten på en lång utveckling
där världens största demokratiska stat sakta rört sig från
pro-sovjetisk och anti-israelisk politik mot västerländsk
demokrati och djup vänskap med Israel blev besöket en
tydlig demonstration av förändringens vindar...
 
 
 
Särskilt rörande var också mötet mellan Modi och den
idag elvaårige Moshe Holtzberg, son till de judiska
Den då tvåårige Moshe räddades av sin indiska
 
Svenska och danska läsare bör särskilt minnas sambandet
 
Mumbaimassakern blev också inledningen till en helt
tillämpades i bl a Paris.

Den indiska spelfilmen om Mumbaimassakern finns tyvärr
bara på hindi, men här är ett kort utdrag om angreppet
på lyxhotellet Taj Mahal.
 


och ett längre indiskt reportage om terrordygnen, bl a med
stormningen av judiska Nariman House.

 tisdag, juli 04, 2017

Vad Europa kan lära av Israel

 
 
Terrordåden i Europa duggar tätt.
Paris, Bryssel, London, Stockholm, Berlin....
Listan kan tyvärr göras lång och växer ständigt.
 
Gårdagens "avslöjande" av SÄPO att det finns över 2.000
"våldsbenägna islamister" i Sverige (och i praktiken inga
motåtgärder) borde få svenska folket att sova lite sämre....
 
Men nu utkommer en rapport som kan hjälpa de
europeiska myndigheterna. Det enda lyckade exemplet
på terrorbekämpning: Israels erfarenheter av årtiondens
kamp mot den islamistiska terrorismen. Den italienska
författaren och tidigare parlamentsledamoten Fiamma
Nirenstein har sammanställt en liten skrift till vår hjälp.
Läs och sprid !
 
 
 Hon presenterar själv rapporten så här:

London, Paris, Berlin, Brussels, Tel Aviv and Jerusalem. Europe and Israel continue to be assaulted by radical Islamic terror. The terrorist Jihadists have declared that Europeans and Israelis are infidels to be destroyed and conquered.

The small state of Israel always fought back against terrorism. Since the beginning of its history, the Jewish State has been forced to defend against terror every day of every year.

I have been for 5 years in the Italian Parliament. As the deputy president of the commission of foreign affairs we have been discussing so many times the question of terrorism. And it was astonishing how difficult it is for the Europeans even to define the issue of terrorism.

They asked me how does Israel fight as a democracy so well against terror? and this is what we are trying to do here, to give answers.

Israel has developed strategies to maximize national resilience and maintain public morale in the face of unrelenting terror attacks. Israel has also embraced the highest moral standards possible in combatting terror, protecting civil and human rights, as well as protecting privacy while deterring and preventing future attacks.

The Jerusalem center recent study reveals what Israel has been doing to fight terrorism since its very beginning.

So here you have a book with 9 essays about strategies, about the resilience of people, about international law, about cyber-terrorism. Whatever you want to know about the fight again terrorism. This is what we are offering to our friends in Europe.

By developing a shared strategy, we can win the war on terror. In London, Paris, Berlin and Jerusalem
.

* * *

Fiamma Nirenstein served as a member of the Italian Parliament (2008-2013) where she was Vice President of the Committee on Foreign Affairs in the Chamber of Deputies. During her mandate, she established and chaired the Parliamentary Committee for the Inquiry into Anti-Semitism, as well as the Institutional Cooperation Committee between the Knesset and the Chamber of Deputies. A journalist and author, Ms. Nirenstein is a founding member of the International Friends of Israel Initiative and a fellow of the Jerusalem Center for Public Affairs. She is the author of eleven books, among them “Israel Is Us” (2009) whose English version was published by the Jerusalem Center.