söndag, augusti 30, 2009

När problemet är JIHAD, kan lösningen vara SHARIA ??

Det som i åratal varit ett problem i Rosengård
har nu på kort tid närmast exploderat i flera
nyslumområden runt om i Sverige.
Denna gången främst i Göteborg och Uppsala.
En lite mera fullständig lista på kravallområden
i Sverige (hämtad från Wikipedia):
Rosengård, Tensta , Husby, Kronogården, Rinkeby,
Gottsunda, Vårby Gård, Hovsjö, Ronna, Biskops-
gården, Backa, Kroksbäck, Oxie, Fornhöjden,
Frölunda, Tynnered och Angered.
***
Den traditionella, socialdemokratiska "förklaringen"
sociala problem, utanförskap, arbetslöshet är det
inte längre många som köper.....
Områdena det handlar om har under många år fått
mera statsbidrag än resten av Sverige tillsammans.
Nej, det är inte resurser som saknas.
Orsakerna är en kombination av politik och
kriminalitet.
Vi ser framväxten av en islamistisk jihad mot det
svenska samhället parallellt med framväxten av
en gängkultur av amerikansk modell. I Danmark
har vi en liknande utveckling och där är kopplingarna
mellan islamismen och gängen ännu tydligare.
***
Utvecklingen i de franska arabiska förorterna borde
också vara lärorik för de svenska myndigheterna.
Där har ligistgängens stökande på få år utvecklats
till JIHAD, heligt krig, mot allt franskt och västerländskt.
Man började bränna bilar, idag bränner man skolor, bibliotek
och vårdcentraler. Allt som representerar Västerlandet och
västerländsk kultur är fienden.
I Sverige är vi fortfarande på bilbrandsstadiet (och en och
annan skola....)
***
Länspolismästaren i Göteborg vädjar i en debattartikel
om stöd från bl a föräldrar och efterlyser goda råd.
"Redan i vintras kunde vi inom polisen konstatera att
det började bli oroligt på Hisingen. Det handlade om
skottlossning, narkotikahandel och olika typer av
våldsbrott. Vi inledde då en insats riktad mot just
Hisingen. Satsningen har sedan den 1 maj bland
annat resulterat i ett hundratal gripanden och beslag
av en stor mängd narkotika och vapen.
**
Början av sommaren var relativt lugn, men de senaste
veckorna har oroligheterna eskalerat. Det började med
brinnande bilar, stenkastning och hot mot poliser och
väktare i Backa och följdes av likande händelser i andra
stadsdelar runt om i Göteborg. Brotten begås av ett
antal unga människor som är relativt löst knutna till
varandra. De har också det gemensamt att de gärna
vill synas i media och att de är nöjda så fort deras brott
blir omskrivna. Det har blivit något av en kamp mellan
olika stadsdelar och den handlar om att visa vem som
är starkast.
**
Ser man på kommentarerna till debattartikeln så är det
intressant hur många som svarar att lösningen är
avskilja problemområdena från svenskarna
och införa sharialagstiftning.....
***
I Mitt Sverige om Göteborg och Uppsala
Fria Nyheter om polismästarens artikel i Göteborg
***

lördag, augusti 29, 2009

Elisabet Borsiin - en förnuftig röst på UD

Ambassadör Elisabet Borsiin Bonnier framstår
alltmera som förnuftets stämma på ett inkompent
UD. Med en utrikesminister som tror att ett svenskt
statsråd inte får kommentera gravt felaktiga
tidningsartiklar, framstår Borsiins välbalanserade
avståndstagande från AB:s ritualmordsskröna som
ett föredöme.
Ernst Klein kommenterar skandalerna:

"Under de senaste veckornas debatt om Aftonbladets artikel

med beskyllningar om att israeliska armén stulit organ från

ihjälskjutna palestinier och sålt dem illegalt har den

svenska ambassadören i Tel Aviv utsatts för hård kritik.

Aftonbladet har gått så långt som att kräva att hon avsätts.

Så här i efterhand verkar hon vara den

enda som gjort rätt."

***

Läs Kleins krönika i Corren

***

Kollegan Gilboa berömmer också ambassadörens

agerande under rubriken Ein Mensch. Läsvärd !

***

Det välinformerade nyhetsbrevet Debka File ger

en bild av spelet bakom de diplomatiska kulisserna

i samband med AB-skandalen. Sammanfattningsvis

kan konstateras att Bildt genom sin okunnighet och

envishet inte gjort en dyft för att minska det spända

läget. Nyhetsbrevet föreslår att han håller sig borta

från Israel den närmaste tiden.....

***

torsdag, augusti 27, 2009

Svenska skattemiljarder finansierar hets mot Israel

”Svenska skattemiljarder missbrukas till antiisraelisk

propaganda”….

Det måste väl vara en skröna i stil med Aftonbladets

ritualmordhistorier. Tyvärr inte, det är utförligt doku-

menterat i en rapport från en välrenommerad organisation.

Flera svenska tidningar har de senaste dagarna nämnt, ja

ibland t o m angripit NGO Monitors utmärkta rapport.

De avslöjade mellanhänderna, t ex Diakonia, som tjänat

miljoner på den smutsiga hanteringen, har fått spela sårade

oskulder, men ingen har naturligtvis återgivet rapporten, som

i över en månad funnits tillgänglig på nätet….

Jo, tack vare modiga Israel i Sverige får ni här möjligheten

läsa avslöjandena på svenska.

(OBS Rapporten publicerades 29 juni).

Det blir en lång artikel, men mycket läsvärd.

Och framförallt, nu kan inte svenska folket säga MEN

VI VISSTE INGENTING den dagen hela byket ska

utredas av Konstitutionsutskott, Riksrätt och åklagare….

**

Ett dystert EU-ordförandeskap: Svensk finansiering av fredsavvisande icke-statliga organisationer (NGO:s).

Den 1 juli 2009 kommer Sverige att ta på sig ordförandeskapet i Europeiska Unionen. Denna rapport visar att för att få en positiv inverkan på de arabisk-israeliska fredsansträngningarna kan Sverige kan inte fortsätta att finansiera radikala pro-palestinska organisationer.

Svenska regeringens finansiering av icke-statliga organisationers (NGO’s) verksamhet under sken av mänskliga rättigheter och humanitär hjälp är vinklad, starkt politisk, och detaljerna är ofta dolda.

Många frivilligorganisationer får betydande svenskt stöd från flera källor: direkt från SIDA, via NDC (Ramallah) och från svenska frivilliga ramorganisationer. Vissa grupper får också finansiering från EU: s Europeiska Kommission.

Det finns inga tecken på att en detaljerad undersökning har avgjort om dessa pengar som ges till icke-statliga organisationer har lyckats med ett enda av de angivna målen.

Sverige bekostar Diakonias internationella projekt om mänskliga rättigheter som främjar palestinska politiska mål genom en förvrängd och missvisande tolkning av internationell rätt.

Sverige har också finansierat Sabeel s “minns Nakba”-program 2008 “för att hedra Nakban [katastrofen] 1948, undersöka den nuvarande kampen för frihet, jämlikhet och identitet, och möta de fortsatta problemen för 1948 års flyktingar.” [De judiska flyktingarna från samma tid, antagligen fler än de arabiska, har inte fått några bidrag alls. Att möta flyktingarnas problem är trivialt: eliminera UNRWA och låt UNHCR lösa problemen som de har gjort för 50 miljoner andra. UNRWA har medvetet konserverat problemen.]Sverige är en stor anhängare av det palestinska Center for Human Rights (PCHR) – en ledare bland de icke-statliga organisationernas “juridiska” strategi att utnyttja universell jurisdiktion för att väcka åtal mot israeliska tjänstemäns påstådda “krigsbrott” och “brott mot mänskligheten.” Sådan verksamhet är utmärkt bränsle för att intensifiera konflikten.

Palmecentrat anklagar lögnaktigt Israel för “ha provocerat fram al-Aqsa-upproret och den andra intifadan,” och för “oproportionerligt våld mot civila, illegala avrättningar och tortyr”. Striderna i Gaza skylls också på “provokativ israelisk ockupation. “

Andra SIDA-stipendiater, däribland Alternative Information Center (AIC), Women’s Affairs Technical Committee (WATC), Palestinian Medical Relief Society (PMRS) och Jerusalem Center for Women (JWC), demoniserar Israel med slagord som “apartheid”, “etnisk rensning och massakrer. “

**

Bakgrund:

Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) har gett omfattande stöd till palestinierna på Västbanken och i Gaza sedan 2000. Under 2008 har dessa områden fått SEK 455 miljoner (~ $ 59 miljoner, över 70% av budgeten till Mellanöstern och NordAfrika [MENA]). Under 2007 var de den 7: e största mottagaren av SIDA:s finansiering i världen (av totalt SEK 15,4 miljarder till hela världen, kompletta siffror för 2008 är ännu inte tillgängliga).

Genom denna finansiering påstår SIDA att de gör det “för att främja demokrati och respekt för mänskliga rättigheter, särskilt när det gäller jämställdhet” och att “skapa möjligheter för en fredlig lösning på den israelisk-palestinska konflikten och bidra till en demokratisk palestinsk stat som regleras i lag. Sverige ger också “experthjälp att bidra till att stärka PLO<.s förhandlingsteknik för att kunna vara en jämställd partner i fredsförhandlingarna med Israel”, uppenbarligen har de ej neutralitet i tankarna utan har tagit den palestinska sidan.

SIDA: s hemsida påstår att finansieringen av gemensamma israeliska och palestinska kampanjer för mänskliga rättigheter “har bidragit till att öka allmänhetens stöd för en fredlig lösning i både Israel och Palestina.” Dock finns inga bevis för detta diskutabla påstående.

Finansieringsmekanismer:

Svenska, israeliska, palestinska och internationella icke-statliga organisationer finansieras av svenska staten genom tre mekanismer:

1. Bidragen kanaliseras via svenska NGO:s ;

2. en multi-nationell ram, NGO Development Center (NDC), som inkluderar pengar från Sverige, Schweiz, Danmark och Nederländerna;

3. direkt stöd till organisationer i samarbetsländerna. “

Överlappning mellan dessa system är inte ovanligt, se nedan, vilket tyder på en brist på ansvarighet hos den svenska regeringen. Dessutom, medan SIDA har en databas på indirekt stöd genom svenska grupper, ingår ej NDC projektet och direkta bidrag till lokala NGO:s. På grund av denna begränsade insyn, är information som är tillgänglig för parlamentsledamöterna, beslutsfattare och andra, såväl som listor nedan, inte heltäckande.

Bidragen kanaliseras genom svenska NGO:s

“Den största delen av [SIDA]-stödet till MENA-regionen kanaliseras genom 14 svenska” ram organisationer ” inklusive Diakonia, Svenska Missionsrådet (SMR) och Olof Palmes Internationella Center (OPC) och svenska Rädda Barnen (Rädda Barnen ). Dessa grupper är ansvariga för överföring av SIDA-medel till lokala frivilligorganisationer och övervakar genomförandet av projektet.

Dessutom tillhandahåller ramorganisationerna den information som finns i SIDA:s databas, men materialet är ofta inkonsekvent eller saknas. Till exempel “lokala genomförande organisation (er)” anges ibland anonymt som “lokala organisationer.”

Uppgifterna i detta avsnitt är från SIDA:s databas, om inte annat anges.

1. Diakonias stöd till frivilligorganisationer

Under 2008 och 2009, fördelade SIDA över 100 miljoner kronor årligen till Diakonia,som beskriver sig själva som “Kristen utvecklingsorganisation” och Sveriges största humanitära frivilligorganisation. Diakonia överser fyra projekt i Israel / Palestina. “Två av dess program, Children’s Literature Program (18 miljoner kronor 2005-07) och Rehabilitation Program (25 miljoner kronor från 2008-09), verkar vara äkta humanitära projekt. Huvuddelen av Diakonias finansiering från SIDA spenderas dock på programmen det civila samhällets organisationer (13,5 miljoner kronor 2008-10) och internationell humanitär rätt (IHL) (46,4 miljoner kronor 2006-09) (uppgifter från Diakonia). IHL-programmet skapades för att påverka den allmänna opinionen, och presenterar en förvrängd och missvisande tolkning av folkrätten som främjar palestinska politiska mål, såsom “juridiska attacker” mot israeliska tjänstemän och utländska företag som gör affärer med Israel. Detta projekt sprider det palestinska synsättet.

Diakonia vidmakthåller konflikten genom en nedlåtande inställning till ett palestinskt ansvar, skyller på Israel för brister i den palestinska myndigheten: “[på grund av] ockupationen och bristen på fred i Palestina är det inte svårt att förstå vårdslösheten hos den palestinska regeringen att genomföra lagen i handikappforumet åtta år efter det att det har godkänts. “

Många av Diakonias partnerorganisationer – Al Mezan, Al Haq, den Alternativa Information Center, Sabeel och andra – är bland de mest extrema anti-Israeliska frivilligorganisationerna, som försöker utradera att det rör sig om terror, och ägnar sig åt inflammatorisk och ibland även antisemitisk retorik. (För en detaljerad analys se NGO Monitor, Diakonia: Utnyttja internationella lagen för att främja den palestinska frågan,som kommer under juli 2009.)

Alternativt InformationCenter (AIC) 2004 – 2008. SEK 295.650 under 2008. AIC hänvisar till “den israeliska ockupationen-regimen” och den arabisk-israeliska” koloniala konflikten”. AIC är emot normalisering med Israel, och menar att samarbete mellan en palestinsk NGO med den israeliska Peres Center for Peace “är politiskt oacceptabelt och moraliskt motbjudande. Shimon Peres är definitivt en fiende till det palestinska folket, mänskliga rättigheter och fred. “AIC tjänstemän deltar i FN: s ramarbete, har anklagat Israel för “folkmord “, en “politik för etnisk rensning ” och “apartheid “, och har också jämfört israeliska militära och politiska tjänstemän med nazisterna. (Se AIC Profile, NGO Monitor, 4 juni 2009)

Al Haq – Mottagit SEK 3,2 miljoner mellan 2006 – 2010, som en del av Diakonias IHL-program (som också finansieras av NDC – se nedan). Al Haq är en ledare för den “juridiska” rörelsen, inleder stämningar i Kanada och Storbritannien, och förbereder “mönsterärenden” för användning mot israeliska tjänstemän i utländska domstolar. Al Haq räknar upp bojkotter bland sina mål och syften, och lobbyverksamhet i EU för att ogiltigförklara en uppgradering av bilaterala förbindelser mellan EU och Israel. Generaldirektör Shawan Jabarin har nekats utresevisum från Israel och Jordanien på grund av hans förmodade band med terrorgruppen Popular Front for Liberation of Palestine (PFLP). En av grundarna Charles Shamas är medlem i Mellanöstern och norra Afrikas rådgivande styrelse för Human Rights Watch och har “givit råd till PLO / PNA när det gäller IHL-relaterad diplomati” och offentligt jämfört Israels politik med “apartheid” och “folkmord. “

Sabeel 2006 – 2008. För ett av Sabeels projekt 2008: “The Nakbaminnet, verkligheten och därefter” används SIDAs finansiering (SEK 540.000) “för att hedra Nakba 1948, undersöka den nuvarande kampen för frihet, jämlikhet och identitet, och bemöta de fortsatta problemen för 1948 års flyktingar”, “skapa en bättre förståelse för historien om 1948, den palestinska Nakba (katastrofen)” och “skapa ett starkare civilt samhälle informerat och oroat över Nakba och som kommer att arbeta proaktivt i Israel … angående … situationen med andra klassens medborgarskap för palestinierna. “Denna retorik stöder palestinska avvisanden av kompromisser, och motarbetar fredsprocessen som den svenska regeringen säger sig stödja. Sabeel är en ledare för kyrkans avyttrings -kampanj och direktör Naim Ateek utnyttjar antisemitiska teman och bilder i predikningar för att främja hans “Palestinska befrielseteologi”.

Läkare för mänskliga rättigheter – Israel (PHR-I) 2004 – 2008. SIDA har bidragit SEK 462.281 under 2008 och SEK 457.200 år 2009 till ett tvåårigt PHR-I projekt “Det ockuperade palestinska territoriet, fångar & anhållna” som påstår sig att “skydda rätten till hälsa för palestinier på de ockuperade områdena: Skydda medicinteknisk neutralitet och säkerhet i medicinska lokaler och för personal i de ockuperade områdena, [och] Skydda rörelsefrihet (tillgång till hälsovård) för palestinska patienter, vårdpersonal och medicinska varor och utföralokal och internationell propaganda.” PHR-Is kampanjer inkluderar helt felaktigt att Israel har skyldighet att ge “fri tillgång till hälso-och sjukvård” till den palestinska myndigheten, och att Israel är ansvarig för PA: s beslut att avbryta utbetalningarna för palestinska patienter i israeliska sjukhus. Denna politiska NGO idkar också lobbyverksamhet mot uppgradering av EU-Israels förbindelser.

Kvinnofrågor tekniska kommittén (WATC) 2004 – 2008.Tog emot SEK 113.959 under 2008. WATC: s klart uttalade ideologi är att den sociala kampen för full frigörelse hos alla medlemmar av det palestinska samhället … måste gå hand i hand med den nationella kampen för befrielsen av Palestina.” Ett WATC nyhetsbrev försäkrar att “den israeliska ockupationen har fortsatt att bygga sin mur av apartheid och segregation.” I en skrivelse med rubriken “Stoppa Israels massakrer och det sionistiska angreppet på Gazaremsan omedelbart, ” kallar WATC oansvarigt Gazakonflikten” ett utrotningskrig”.

Harvard: s program för humanitär policy och konfliktforskning (HPCR), “IHL (internationell humanitär rätt) i Israel och de ockuperade palestinska territoriet” – SEK 2,8 miljoner för 2006 – 2010. SIDA, via Diakonia, finansierar HPCR Internationals Humanitarian Politcy & Law Forum som drivs i samarbete med Harvard University School of Public Health. IHL-komponenten utvecklades i samråd med FN och syftar till “att förbättra tillgången till balanserad information om internationell rätt och att främja integrationen av juridisk och humanitära analys mot bakgrund av den israelisk-palestinska konflikten och färdplanens ram. “I verkligheten främjar det här programmet den palestinska agendan bakom en akademisk fasad, som bygger på en förvrängning och manipulation av internationell rätt. Dess “webbportal” innehåller “policy briefing” som påstår sig att “analysera” IHL om vissa aspekter av den arabisk-israeliska konflikten, men drar ändå alltid slutsatsen att Israel bryter mot internationell rätt. Forumet är också en stor främjare av det icke-seriösa argumentet att Gaza är “ockuperat” efter tillbakadragandet. (För en detaljerad analys, se NGO Monitor rapport om det här programmet kommande juli 2009.)

Andra icke-statliga organisationer som finansieras av SIDA-Diakonia inkluderar: B’Tselem och Al Mezan (se nedan), “Anti-Apartheid Wall Campaign” (genomförs av Hälsa Arbetet kommittéer) och “Research Study Mental Health Effects av Apartheid Wall på palestinier” (som genomförs av arabiska Centrum för rådgivning och utbildning).

2. Svenska Missionsrådets (SMR) stöd för icke-statliga organisationer

Palestinska Medical Relief Society (PMRS) SEK 97.461 under 2008. PMRS använder ett mycket vinklat språk för att delegitimera Israel och vidmakthålla misstron. Ordföranden för PMRS Dr Mustafa Barghouthi kallade Gazakonflikten en “fruktansvärd massaker”, och används termer som “ghetto” och “apartheid” om ett radioprogram. PMRS hänvisar till säkerhetsbarriären som ” apartheid Wall “och hävdade att Israel använde en “rasistisk ideologi” och orsakar “kollektiv bestraffning” av palestinierna. Alla dessa verksamheter till stöd för den palestinska ståndpunkten är oförenliga med grunderna för kompromisser och fred.

3. Olof Palme Internationella Center (OPC) stöd för NGO:s

Palme Center, bildades 1992 av den svenska socialdemokratiska partiet och fackföreningarna, och främjar det ytterligt vinklade palestinska synsättet på konflikten . Palme Center gör helt absurda uttalanden och anklagar Israel för att “provocera fram al-Aqsa-upproret och den andra intifadan”, “bidragit till det kaotiska säkerhetsläget i Gaza efter tillbakadragandet, och “oproportionerligt våld mot civila , olagliga avrättningar och tortyr.” bara “israeliska attacker” anges; palestinska våldet, bland annat tusentals raket attacker och inre våld, ignoreras och accepteras. Striderna i Gaza skylls också enbart på den “provocerande israeliska ockupationen” .

Jerusalem Center for Women (JWC) 2006 – 2009. Över SEK 690.000 under 2008-9. JWC påstår sig ” stå emot den orättfärdiga ockupationen, förtryck, krig, apartheid, förnedring och fattigdom som har drabbat palestinska kvinnor.” Ett “faktablad” avser israeliska “olagliga avhysningar” av palestinska familjer “så att bosättarna kan ta upp hemvist “och hänvisar till “annekteringsväggen.” JWC utformade affischer med provocerande slagord som “etnisk rensning i östra Jerusalem”, “Stoppa Apartheidmuren” och “Stoppa judaisering av Jerusalem.”

4. Rädda Barnen Sverige – Rädda Barnens (SCS) stöd för NGO:s

Defense for Children International – Palestinska sektionen (DCI-PS) 2004 – 2009. DCI-PS utnyttjar regelbundet utnyttjar om barns rättigheter, manipulerar internationell rätt, och har kampanjer mot Israel i FN och andra internationella sammanhang. Till exempel, i ett uttalande till kommittén om barnets rättigheter (29 september 2007) fördömer DCI / PS Israel för “avsiktliga attacker mot civila i Libanon” för att terrorisera civilbefolkningen i Gaza och “kollektiv bestraffning”. DCI-PS stödde kravet på BDS mot Israel, och hänvisar till att Israels “rasism” främjar den palestinska berättelsen om “nakba” och “rätten att återvända” som “en fysisk och juridisk rätt.” svenska regeringens finansiering av dessa verksamheter ger bränsle åt konflikten och utgör ett stort hinder för freden.

Addameer (Prisoner Support och Human Rights Association) 2009. Addameerkallar den israeliska armén de “israeliska ockupationsstyrkorna” och anklagar Israel för “kollektiv bestraffning” och en “politik att använda palestinska fångar som redskap för att uppnå politiska och militära fördelar.” Addameer stödde kravet på BDS [boycott, divestment and sanctions ?] mot Israel, som kräver att “Israel slutar att ockupera och kolonisera allt arabiskt land och monterar ner MUREN”. Israel jämförs med Sydafrika angående “apartheid”, på ett sätt som överensstämmer med Durban I:s strategi mot Israel, dess demonisering och användning av “mjuk” krigföring.

5. NDC stöd till frivilligorganisationer

I juli 2008 fick NGO Development Center (NDC – Ramallah) $ 6 miljoner från regeringarna i Sverige, Schweiz, Danmark och Nederländerna. NDC i sin tur fördelar dessa medel till 25 israeliska och palestinska NGO:s, med hjälp av skattepengar för att partiskt stödja “organisationer som övervakar, dokumenterar och rapporterar om kränkningar av de palestinska mänskliga rättigheterna utförda av den israeliska militära ockupationen” och möjligheter för “juridisk kamp” – “juridiska företrädare och tvister i samband med enskilda fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna “(pg. 3). Inga uppgifter om graden av tillsyn (om någon) från Sverige och andra givarländer kunde hittas.

NDC “underlättar för” och finansierar “palestinska NGO:s uppförandekod”, ett dokument som förkastar “varje normaliseringsverksamhet med ockupanten, varken på politisk, säkerhetsmässig kulturell eller utvecklingsteknisk nivå. Ingenting får göras om det inte inte promoverar den “oförytterliga palestinska rättigen att upprätta en stat och flyktingarnas återvändande till sina ursprungliga hem. “[Staten får alltså absolut inte vara för flyktingarna.]

NDC-finansierade mottagare inkluderar:

Palestinska Center for Human Rights (PCHR) $ 400.000. PCHR kallar regelbundet raket attacker mot israeliska civila för “motstånd”. Efter dödsfall av fem barn i en “arbetsolycka” (under tillverkning av en bomb) fördömde PHCR “risken för förvaring av explosiva varor i bostadsområden med palestinska resistansgrupper “och tyckte att “IOF [Israels Ockupationsstyrka] bar ansvaret och hade placerat en mina i huset” (sic). PCHR är också ledande i “ljuridisk krigföring” för att utnyttja regler för universell jurisdiktion i demokratiska länder för att väcka talan mot israeliska politiska och militära tjänstemän för “krigsbrott” och “brott mot mänskligheten.” Under Gazakriget offentliggjorde denna NGO anklagelser om israelisk “kollektiv bestraffning” och “urskillningslöst dödande och fortsatt systematisk förstörelse av alla de palestinska institutionerna och civila anläggningar i Gazaremsan” [Bildt hade betalt dyrt för den informationen, som han upprepade vid sitt besök] och skyllde på det “internationella givarsamfundet” för att “finansiera ockupationen” och “delaktighet i Israels kränkningar av internationell rätt.” 2007, anger PCHR SIDA som Givare (pg. 6), men inte 2008 när den stöd från NDC. Det finns inga tecken på någon bedömning från den svenska regeringen om de fördelar som har följt av de medel som givits till PCHR.

Al Haq$ 500.000. Se ovan.

Al Mezan$ 500.000. Al Mezan påstår sig “att skydda, respektera och främja internationellt godtagna normer för mänskliga rättigheter.” Men dess verksamhet och rapporter visar att denna gruppens huvudsakliga verksamhet är inriktad på politiska kampanjer riktade mot Israel, i stället på att främja universell mänskliga rättigheter. Al Mezan hänvisar konsekvent till den israeliska armén som Israels Ockupationsstyrkor (IOF), försöker utplåna existensen av ded palestinska terrorn, och delegitimerar israeliskt självförsvar. Al Mezan befrämjar anklagelser om “Israels massakrer”, “slakt av civila”, “skandalösa krigsbrott” och “utpräglat förakt för civilt liv”, och vägrar fördöma Hamas användning av mänskliga sköldar och olagliga raketattacker mot israelisk civilbefolkning.

Badil$ 100.000. Badil är en ledande aktör i kampanjerna för Bojkott, Divestment (försöka övertyga företag att inte satsa ekonomiskt på israeiska företag och produkter) och sanktionskommittén (BDS) mot Israel, och har uppmanat till en “riktad kampanj för att avslöja lögnerna i AIPAC och Anti-Defamation League och att exponera det judiska och sionistiska samfundets dubbelmoral om Nakba & Ockupation”. Badil har också hänvisat till “Israel:s koloniala apartheidregim”, “statligt sponsrad rasism” och “systematisk etnisk rensning “, och hävdar att “institutionaliserad rasism och diskriminering” är “huvudorsaken till den pågående fördrivningen av det palestinska folket.”

Jerusalems Rättshjälp och Human Rights Center (JLAC – Mossada)$ 165.000. JLAC hävdar att “de försvarar de palestinska offren för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, i enlighet med palestinsk lagstiftning och internationell rätt … via rättshjälp och juridisk rådgivning”. JLAC publicerade en rapport med titeln “Råttor i labyrinten: Rörelsefrihet i OPT (Ockuperat Palestinskt Territorium), “som hänvisar till Israels “brott”, “apartheid” och “kollektiv bestraffning “. JLAC skrev också en 34-sidig rapport somkrävde att USA frysedrmilitärt stöd till Israel.

NDC finansierar också andra mycket politiska NGOs: B’Tselem ($ 450.000), ICAHD ($ 80.000), Mossawa ($ 150.000) och det palestinska NGO-nätverket ($ 130.000).

6. Direkt SIDA-finansiering av NGO:s

SIDA finansierar också direkt svenska och lokala frivilligorganisationer (1 2% av MENA anslag under 2007, se pg. 42), till skillnad från de olika finansieringsmekanismer granskade ovan. Som påpekats ovan är denna aspekt av Sidas finansiering utan insyn och ansvarsskyldighet.

Diakonia – se ovan.

International Federation of Human Rights (FIDH) – Paris-baserade FIDH fick $ 813,747 från SIDA för ett projekt om “mänskliga rättigheter”, som antingen kommer att förlängas eller avslutas i augusti 2009. Information om projektets anknytning till Mellanöstern är inte tillgänglig, men det bör noteras att FIDH:s tjänsteman Raji Sourani är också direktör för PCHR (som också finansieras av Sverige, se ovan). Under Gazakriget hävdade FIDH att ” israeliska arméns aktioner utgör åtminstone krigsförbrytelser, om inte brott mot mänskligheten.” FIDH har också anslutit sig till krav på frysning av associeringsavtalet mellan EU och Israel på grund av Israels ” kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt” och anklagade Israel för “kollektiv bestraffning mot civilbefolkningen i Gaza”. FIDH publicerade “en stegvis strategi för användningen av universell jurisdiktion i västeuropeiska stater “, en guide för att främja “juridiska attacker “- användning av demokratiska domstolar för att anklaga israeliska tjänstemän för “krigsförbrytelser”. Faktum är, som nämnts tidigare, en medlem i FIDH och PCHR är ledare i rörelsen för juridiska attacker mot Israel.

Offentlig kommitté mot tortyr i Israel (PCATI)PCATI listar SIDA som en givare på sin webbplats, och de fick också ett $ 240.000 bidrag från NDC. PCATI hävdar att de lobbar för fångars rättigheter och mot tortyr. Den omfattande kritiken av påstådda israeliska övergrepp har inte lett till att de har nämnt särskilt mycket för att försvara rättigheterna för Gilad Shalit – som hållits isolerad av Hamas i tre år. PCATI sysslar ofta med ytterst ensidig lobbying i internationella forum för att främja sin ensidiga, politiserade dagordning. Till exempel i en rapport lämnad till FN: s kommitté mot tortyr, anklagar PCATI Israel för angrepp på civila och civila objekt “under Gazastriderna, även om den icke-statliga organisationen öppet medger att dessa frågor” inte i sig omfattas av konventionen mot tortyr. “

Överlappning mellan olika ramar för svensk finansering av NGO:s

Under 2008 och 2009, har många icke-statliga organisationer fått medel från olika ramar inom den svenska regeringen. För politiska frivilligorganisationer som strider mot det påstådda svenska målet “skapa möjligheter till en fredlig lösning av den israelisk-palestinska konflikten,” ger detta upphov till frågor om offentlig tillsyn i finansieringsprocesserna. För äkta humanitära projekt ökar detta fenomen byråkratiska omkostnader och slöseri av medel som inte når organisationer och lidande människor som behöver stöd. Effektivitet, kontroll och insyn bör krävas av alla offentligt finansierade organisationer.

Det är anmärkningsvärt att de palestinska icke-statliga organisationer som anges här är också medlemmar av det palestinska NGO Network (PNGO – se ovan), vilket innebär att de drar nytta av svenska medel på ytterligare ännu ett sätt.

NGO

Direkt regering/ SIDA

NGO Development Center (NDC)

SIDA via svenska enskilda organisationen (från databasen)

Jerusalem Center for Women (JCW)

$ 30,000

SEK 31.296 (2009) via OPC

SEK 374.373 (2008) via OPC (2 separata bidrag)

Defense for Children International-palestinska sektionen (DCI-PS)

$ 450.000

SEK 2,161,000 (2009) via SCS *

SEK 1,144,000 (2009) via SCS **

SEK 740.000 (2008) via SCS (2 separata bidrag)

Addameer

$ 250.000

SEK 2,161,000 (2009) via SCS *

Al-Haq

$ 500.000

$ 158.000 (pg.10) (2008) via Diakonia

Al-Mezan

$ 500.000

SEK 1,1 miljoner (2007-9) via Diakonia

B’Tselem


$ 450.000

SEK 4,4 miljoner (2006-8) via Diakonia

Läkare för mänskliga rättigheter – Israel (PHR-I)

$ 125.000

SEK 457, 200 (2009) via Diakonia

SEK 462.281 (2008) via Diakonia

Kvinnofrågor tekniska kommittén (WATC)

$ 100.000

SEK 113.959 (2008) via Diakonia

Offentlig kommitté mot tortyr (PCATI)

PCATI Webbsida +

$ 240.000 (och PCATI hemsida)

Palestinska Medical Relief Society (PMRS)

SIDA Webbsida + +

SEK 97.461 (2008) via SMR

* bidraget delas med flera andra frivilligorganisationer, uppdelning inte angiven

** bidrag delas med Internationella byrån för barns rättigheter, uppdelning inte angiven

+ SIDA anges som en givare, och inga uppgifter om år eller belopp finns tillgängliga.
+ + “Sida stöder hälsoprogrammet som drivs av palestinska Medical Relief Service (PMRS).” Inga uppgifter om år eller belopp finns på denna webbsida. Det är oklart om det rör sig om finansiering via SMR eller ett särskilt bidrag.

Slutsats

Den 1 juli 2009 övertar Sverige ordförandeskapet i Europeiska Unionen. Som denna rapport visar, ger Sveriges roll i finansieringen av många mycket politiserade frivilligorganisationer bränsle till konflikten, snarare än uttalade mål att främja fred, demokrati och utveckling. Bristen på oberoende tillsyn när det gäller användning av skattebetalarnas medel, vilket framgår av denna analys är särskilt bekymmersam i en tid då ansvarighet får allt större vikt. Ffinansieringspolitiken gentemot desa NGO:s är inte förenlig med de insatser som EU och medlemsstaterna gör för att spela en mer central och konstruktiv roll för att främja fredsförhandlingar som bygger på kompromiss, och som tillvaratar alla parterr intressen i konflikten.

NGO Monitor’s analys avslöjar att den svenska regeringen ger medel till NGO:s som verkar för palestinska politiska mål under sken av “mänskliga rättigheter” och “internationell rätt” och demoniserar Israel med inflammatorisk retorik “apartheid”, “etnisk rensning” och “massakrer.” Genom att förstärka Israels misstro mot EU: s roll som delvis härrör från stöd till frivilligorganisationer som enbart främjar en palestinsk agenda och bedriver partisk verksamhet mot Israel, motsäger delegitimeringen av Israel Sveriges uttalade mål för regionen. För att kunna spela en positiv roll som europeisk ledare för att underlätta konstruktiva förändringar nödvändiga för att avsluta den arabisk-israeliska konflikten måste Sveriges NGO finansiering, praxis och prioriteringar förändras.

Korrespondens med svenska regeringen

På publiceringsdagen väntar NGO Monitor fortfarande på svar från SIDA.

Den svenska ambassaden i Tel Aviv-Jaffa ahr valt att inte kommentera ett utkast till denna rapport.

****

Tack till NGO MONITOR för rapporten

och Israel i Sverige för översättning

***

svd, svd, dag, pol, vl, db, hd