söndag, augusti 30, 2009

När problemet är JIHAD, kan lösningen vara SHARIA ??

Det som i åratal varit ett problem i Rosengård
har nu på kort tid närmast exploderat i flera
nyslumområden runt om i Sverige.
Denna gången främst i Göteborg och Uppsala.
En lite mera fullständig lista på kravallområden
i Sverige (hämtad från Wikipedia):
Rosengård, Tensta , Husby, Kronogården, Rinkeby,
Gottsunda, Vårby Gård, Hovsjö, Ronna, Biskops-
gården, Backa, Kroksbäck, Oxie, Fornhöjden,
Frölunda, Tynnered och Angered.
***
Den traditionella, socialdemokratiska "förklaringen"
sociala problem, utanförskap, arbetslöshet är det
inte längre många som köper.....
Områdena det handlar om har under många år fått
mera statsbidrag än resten av Sverige tillsammans.
Nej, det är inte resurser som saknas.
Orsakerna är en kombination av politik och
kriminalitet.
Vi ser framväxten av en islamistisk jihad mot det
svenska samhället parallellt med framväxten av
en gängkultur av amerikansk modell. I Danmark
har vi en liknande utveckling och där är kopplingarna
mellan islamismen och gängen ännu tydligare.
***
Utvecklingen i de franska arabiska förorterna borde
också vara lärorik för de svenska myndigheterna.
Där har ligistgängens stökande på få år utvecklats
till JIHAD, heligt krig, mot allt franskt och västerländskt.
Man började bränna bilar, idag bränner man skolor, bibliotek
och vårdcentraler. Allt som representerar Västerlandet och
västerländsk kultur är fienden.
I Sverige är vi fortfarande på bilbrandsstadiet (och en och
annan skola....)
***
Länspolismästaren i Göteborg vädjar i en debattartikel
om stöd från bl a föräldrar och efterlyser goda råd.
"Redan i vintras kunde vi inom polisen konstatera att
det började bli oroligt på Hisingen. Det handlade om
skottlossning, narkotikahandel och olika typer av
våldsbrott. Vi inledde då en insats riktad mot just
Hisingen. Satsningen har sedan den 1 maj bland
annat resulterat i ett hundratal gripanden och beslag
av en stor mängd narkotika och vapen.
**
Början av sommaren var relativt lugn, men de senaste
veckorna har oroligheterna eskalerat. Det började med
brinnande bilar, stenkastning och hot mot poliser och
väktare i Backa och följdes av likande händelser i andra
stadsdelar runt om i Göteborg. Brotten begås av ett
antal unga människor som är relativt löst knutna till
varandra. De har också det gemensamt att de gärna
vill synas i media och att de är nöjda så fort deras brott
blir omskrivna. Det har blivit något av en kamp mellan
olika stadsdelar och den handlar om att visa vem som
är starkast.
**
Ser man på kommentarerna till debattartikeln så är det
intressant hur många som svarar att lösningen är
avskilja problemområdena från svenskarna
och införa sharialagstiftning.....
***
I Mitt Sverige om Göteborg och Uppsala
Fria Nyheter om polismästarens artikel i Göteborg
***