torsdag, augusti 30, 2007

EU och FN anordnar anti-Israelkonferens

Israelreport rapporterade 24 augusti:

EU VÄRD FÖR
ANTI-ISRAELISK KONFERENS

Det Europeiska Parlamentet (EP) i Bryssel kommer
att stå värd för en konferens som "UN Committee
on the Exercise of the Inalienable Rights of the
Palestinian People" planerat den 30 och 31 augusti.
Kommittén är känd för dess anti-israeliska
propaganda och har anordnat konferenser
tidigare där man starkt kritiserat den
"israeliska apartheidregeringen".
Senegal leder kommittén, som har 22
medlemmar och 26 observatörer.
Titeln för detta års konferens talar fint
om stöd till Israelisk-palestinsk fred.
Emellertid handlar frågorna nästan
uteslutande om den israeliska "ockupationen".
Talarlistan är hemlig, men har tidigare år
inkluderat ledare för organisationer som är
starka Israel-kritiker.
De som organiserat konferensen har också
bjudit in en grupp israeler, men enligt chefen
för NGO Monitor, professor Gerald Steinberg,
är dessa "en exklusiv grupp av radikala som
öppet uttrycker hat mot Israel, och kräver
rätten att få göra detta på grund av sitt
medborgarskap".
!!!
De polska medlemmarna av EP har reagerat
starkt mot den planerade konferensen och
har sagt att de inte kommer att delta.
Jerusalem Post rapporterar att en av dem
djärvt konstaterade:
-"Även om det inte finns något officiellt
uttalande om att Israel måste kastas i havet...
visar valet av ämen och attityden gentemot
problemen att det kommer att bli en partisk
och konfliktskapande konferens. I själva verket
kan vi kalla den anti-israelisk".
Enligt Ynet News har Israels sändebud till EU
begärt att EP (Europeiska Parlamentet) skall f
örhindra att paneldiskussionen blir av, med
hänvisning till kommitténs antiisraeliska partiskhet.

Who Are We, Who Are Our Enemies

Fjordman publicerar ännu en
viktig artikel i Global Politican:
"The Jihad, the Islamic so-called Holy War, has
been a fact of life in Europe, Asia, Africa and the
Near and Middle East for more than 1300 years, but
this is the first history of the Muslim wars in Europe
ever to be published. Hundreds of books, however,
have appeared on its Christian counterpart, the
Crusades, to which the Jihad is often compared,
although they lasted less than two hundred
years and unlike the Jihad, which is universal,
were largely but not completely confined
to the Holy Land.
Moreover, the Crusades have been
over for more than 700 years,
while a Jihad is still
going on in the world.
The Jihad has been the most unrecorded
and disregarded major event of history.
It has, in fact, been largely ignored.
For instance, the Encyclopedia Britannica gives the
Crusades eighty times more space than the Jihad."
**

Defending Our Own Civilization

Frontpage Interview's guest
today is Robert Spencer,
a scholar of Islamic history, theology, and law and
the director of Jihad Watch.
He is the author of seven books, eight monographs,
and hundreds of articles about jihad and Islamic
terrorism, including the New York Times Bestsellers
His latest book is Religion of Peace?.


**

måndag, augusti 27, 2007

Stort islamistmöte i Köpenhamn

på söndagseftermiddagen i KB-hallen i
Köpenhamn.
Hizb ut-Tahrirs årliga stormöte demonstrerade
tydligt organiationens tillväxt i Skandinavien.
Förutom den lokale ledaren Fadi Abdullatif
talade Jamal Harwood, en av Hut:s ledare
i Storbritannien.
Samtidigt väcktes återigen krav på förbud mot
det islamistiska, våldsinriktade och antisemitiska
HuT i Danmark.
HuT är idag förbjudet i bl a Tyskland och Holland.
**
**

söndag, augusti 26, 2007

Brödraskapet tvingas fram i dagsljuset

I kölvattnet på den stora rättegången mot
Holy Land Foundation, Hamas stödnätverk
i USA, har myndigheter och opinionsbildare
äntligen börjat uppmärksamma
Muslimska Brödraskapets
ökande kontroll över USA:s muslimer.

lördag, augusti 25, 2007

fredag, augusti 24, 2007

Vem får demonstrera 11 september ??

Ingen läsare torde ha missat att
den internationella demonstrationen
11 september mot islamism och Eurabia
utanför EU-parlamentet i Bryssel
**
Nu nås vi av nyheten att det
blir en tillåten demonstration i
Bryssel den dagen.
En islamistisk, naturligtvis....
**
Det islamistiska, antisemitiska,
har tydligen blivit lovade att
få härska över gatorna, precis som vanligt...
AEL:s milis "patrullerar" sedan länge gatorna
i Antwerpen, nu står Bryssel på tur.
Deras försök att gå in i kommunpolitiken
i Antwerpen misslyckades, men med hot och
**
(mördad 2004 av islamister)
**
Som vanligt är fega och okunniga
europeiska politiker
islamisternas bästa allierade....

onsdag, augusti 22, 2007

Ett tillägg om Milld m m

Tillägg beträffande artikeln om
Mitt positiva omdöme om baronen på
Gates of Vienna synes förhastat.
I sitt avslutande (?) inlägg blir han
helt obegriplig:
"This one establishes to my satisfaction
that Mr. Milld not in fact a Holocaust-denier,
though it does not (in my humble
opinion) demonstrate a lack of
anti-Semitism."
Öhhh....
(I ärlighetens namn:
Det finns väldigt mycket bra
material på GoV.
**
Snälle Ice Viking:
Kom tillbaka och sprid
lite klarhet i bloggosfären!

Hip-Hop-Hizb

fortsätter sin stadiga tillväxt i
Köpenhamn, men lyckas inte riktigt
få fotfäste på svenska sidan.

Internationellt satsar man mer och
mer på ungdomsinriktade rekryterings-
metoder:egna hip-hop band, filmbolag,
jihadkläder, armband med självlysande budskap.....

(Hudson Institute)

(Terrorism Monitor)
se HuT-produkter:
"The Tactic Works
The best measure of an effective propaganda campaign is
the impact it has on its target audience.
With young people creating blogs and personal
Web pages, and communicating with each other on
chat boards, it is easier than ever to see which trends
and concepts resonate with the targets of HTUS’s
propaganda campaigns. HTUS’s objective is to
make HT ideology appear "cool." Based on the response
to its products and front organizations,
HTUS has successfully achieved its objectives."

Med sådana vänner ....


Gates of Vienna offentliggjorde nyligen sitt utmärkta
initiativ att skapa en Counter-Jihad-kalender
med länkar till likasinnade bloggar i olika länder.
Provsidan lät han handla om Sverige.
De flesta länkarna där är välkända och respekterade.
Några är nya och/eller tidigare okända.

Vår kollega Ice Viking (som för en tid återuppstått
ur en alltför lång dvala) har granskat en av de mindre
kända Jan Milld lite närmare.
Tyvärr fann han en förintelseförnekare....
(alla inlägg om Milld)

När Ice Viking rapporterade detta till Gates of Vienna
GoV svarade ungefär att om Millds skriverier
hade skett i USA hade han inte tvekat kalla
honom förintelseförnekare,
("If it were an American who made these statements,
I would feel justified calling him a Holocaust-denier.
People in this country who make assertions like
these are, virtually to a man, anti-Semites of one stripe
or another. ")

men nu vet han för lite om debattklimatet i Sverige.....
("It may be normal for Swedes to say such things
and still care about the Jews. I am not qualified to judge.")

Kvalificerat nonsens för att uttrycka sig artigt....
Till GoV:s heder bör sägas att han blivit

Sedan startade naturligtvis den riktiga idiot-
Bland dem som utmärkte sig som försvarare
av Millds ståndpunkter var en ny och okänd
svensk bloggare Conservative Swede
("You are welcome to call me a Holocaust-denier
too then, because I do not subscribe to the myth
and dogma such as it is held by you. And now
it's clear that for you this is all about myth
and dogma.")

Heder åt Ice Viking som vågade
granska och kritisera en s k allierad
i kampen mot islamismen.
GoV sammanfattar väl vårt
ständiga dilemma.
("If you’re a Counterjihad blogger —
and especially if your blog features the
writings of Fjordman — then you
get used to being linked by some
unsavory websites.
Opposition to Multiculturalism and
unchecked immigration automatically
attracts the kind of readers with whom
one would not want to be associated.
To put it bluntly, Gates of Vienna
gets a lot of referrals from white
supremacist, Nazi, and Jew-hating websites.
We oppose the Islamization of the
West, and so do they.
We oppose mass Third-World immigration,
and so do they.
There’s not much we can do about
this, short of abandoning our position
on immigration.No matter how many
times we state prominently our support
for Israel and the Jews, no matter how many
times we decry all the racism that
masquerades as science, the representatives
of the Master Race keep turning up here.
Sometimes they leave comments,
and when they cross the red line into
outright racism, I delete their remarks.
Occasionally they return with
sneering anger and contempt for us
and our foolish ignorance.
And so it goes.")

måndag, augusti 20, 2007

Extremvänsterns antisemitism
Något som drunknade i alla sensationer kring rån,
terrorism och vapenlager var gruppens
våldsamma antisemitism.

Redan deras ideologiske lärofader Gotfred Appel var så
antisemitisk att han uteslöt en medlem som förälskat sig
i en judisk flicka (som själv också var maoist....).

En viktig uppgift för cellen blev att upprätta
ett register över danska judar som underlag för terror-
aktioner.
Vid polisens razzia på Blekingegade fann man mappar
över 518 judar som bibliotekarien Bo Weimann samlat.

skrev senare apropå marxistisk antisemitism:

Man kan iagttage hos en række radikale revolutionære grupper i
1970erne og 1980erne i Danmark, at fantasien om en magtfuld zionistisk
magt udbredtes ikke blot til at omfatte jøder i Israel eller egentlige zionistiske
organisationer uden for Israel men til alle jøder. Alle jøder blev automatisk
en del af den zionistiske bevægelse, ifølge denne forestilling, som i sin
konspirative tankegang ikke lå fjernt fra andre klassiske antisemitiske
sammensværgelses-teorier som f.eks. zarismens opdigtede anklageskrift
mod jøderne: Zions Vises Protokoller. Jeg vil mene, at vi her har en klar
overskridelse fra en antizionistisk holdning til en antisemitisk.

Lad os tage Blekingegadebanden som eksempel. Banden havde lister over
jøder, som udelukkende var udvalgt, fordi de var jøder. Jeg stod selv på
denne liste ligesom min far. Her er der ingen tvivl i mit sind, at vi har at
gøre med en klassisk antisemitisme, hvor jøder er gjort til fjenden ikke på
grund af deres aktive deltagelse i støtten til staten Israel, men fordi komplot-
teorien har gjort alle jøder til deltagere i den zionistiske sammensværgelse.
Uanset deres holdninger eller sociale placering var de på grund af
etnisk oprindelse udvalgt til at stå på en liste. Hvad banden ville med disse
lister ved vi ikke, men foruden listerne sørgede banden også for at holde
Mosaisk Troessamfund under observation; således blev en af bandens løsere
tilknyttede medlemmer sigtet for at have været ansat på det jødiske
plejehjem placeret i nærheden af synagogen med det formål at iagttage
forholdene.

Blekingegade-banden kontakt var PFLP, som var den mest radikale
revolutionære gruppering blandt palæstinenserne. Organisationen var inspireret
af bl.a. maoismen og gik ind for en verdensrevolution, hvori zionismen optrådte
som en af hovedfjenderne. Lederen af PFLP, George Habash er således
citeret for at sige, at den revolutionære kamp skulle føres mod såvel
zionister som jøder, der støttede Israel, og at den revolutionære vold var
folkets sidste håb.
Derfor så man i en vis periode også aktioner vendt mod zionistiske
eller rent jødiske mål i Europa. Denne holdning kom også til udtryk
hos visse radikale danske venstregrupper, som f.eks. i Palæstina-komiteen,
der var vokset ud af De danske Vietnamkomiteer. I Palæstina-komiteens
blad nr. 5-6 1970 står der således: „PFLPs flyaktioner har udgangspunkt
i strategien at bekæmpe fjenden hvor han findes“. Og man støttede i
artiklen: „PFLPs parole, der opfordrer til at slå til mod fjenden overalt, at
anvende ethvert nødvendigt middel og frit vælge tid og sted“.

torsdag, augusti 16, 2007

Blekingegadebanden - en dansk sensation

Faktaboken om en grupp danska maoister
som förälskade sig i PFLP och förvandlades
till den första inhemska terroristorganisationen
i Danmark:
Blekingegadebandens historie handler om meget
mere end et millionrøveri mod et postkontor
i Købmagergade og drabet på en ung politibetjent
i 1988. Historien begynder sidst i 1960’erne,
da kommunisterne Gotfred Appel og Ulla Hauton
samler en gruppe oprørske unge under sig og
sender dem til Jordan i militær træningslejr hos
PFLP, ’Folkefronten til Palæstinas Befrielse’.
Under dæknavnet ’Æblerne’ fungerer Appels
gruppe allerede fra først i halvfjerdserne som
en illegal celle, der skaffer våben og penge
til palæstinenserne ved en stribe danmarks-
historisk store kup, som politiet aldrig har
kunnet opklare. Den danske celle indgår i
et internationalt netværk, der også tæller
Baader-Meinhof-banden og ’Carlos Sjakalen’.
Gruppens centrale medlem er Appels højre
hånd, den karismatiske og kvindeombejlede
brandmand Holger Jensen, som gennem ti år
kommer til at stå i spidsen for gruppens
kriminelle og internationale aktiviteter.'
Den danske celle' er første, selvstændige
bind af to, der fortæller den dokumentariske
historie om Blekingegadebanden ud fra
samtaler med involverede og fortrolige arkiver
hos politi og efterretningstjeneste.
Andet bind udkommer til efteråret.

onsdag, augusti 15, 2007

Kan demokratiet overleve i et multikulturelt Europa?

Fjordman är beundransvärt produktiv.
Utöver alla artiklar i sommar på olika
bloggar kommer han nu också med en
större och mycket tankeväckande essay
(publicerad på norska i Snaphanen
och något omarbetad
engelska i Gates of Vienna)
Is Islam Compatible With Democracy?
"Denne artikkelen er løselig basert på,
men slett ikke identisk med, en artikkel
på vel 20.000 ord på engelsk der jeg
stiller spørsmålet om islam er
forenlig med demokrati.
Artikkelen er publisert porsjonsvis på
den internasjonale nettsiden Jihad Watch,
og deretter i sin helhet på bloggen Gates of Vienna.
En versjon av den engelske teksten som
er enklere å trykke ut, for dem som ikke
liker å lese lange tekster online, er også tilgjengelig.
Denne teksten fokuserer også på det jeg
oppfatter som andre trusler mot det
demokratiske systemet, som overnasjonale
organisasjoner som EU og masseinnvandring
kombinert med ideen om et flerkulturelt samfunn.
Islam er etter min mening den klart farligste
av de antidemokratiske impulsene Europa nå
utsettes for, men langt fra den eneste.
Etter å ha analysert situasjonen grundig,
er jeg kommet til den smertefulle konklusjonen
at dersom vi ikke forkaster ideen om et
flerkulturelt samfunn, oppløser EU og fremfor
alt stopper muslimsk innvandring, er vårt
demokratiske system i alvorlig trøbbel."

tisdag, augusti 14, 2007

Svenskans "terroristnyhet"

Igår presenterade SvD en sensation:

Viktig terrorfånge har bott i Sverige
En 33-årig man som bodde i Sverige på
1990-talet har fängslats på den amerikanska
militärbasen Guantánamo. Mannen klassas
som en av USA:s 15 viktigaste terrorfångar.
Tidigare kan han ha hållits inlåst i ett
hemligt CIA-fängelse.

Tänk om Svenskans journalister läst
Jihad lite flitigare....
Då hade de redan 16 januari i år hittat
artikeln om
en somalisk AIAI-terrorist som
vilade upp sig i Sverige 1993-96.

Sar-El - något för dig ?


Du som vill göra något
aktivt
i kampen mot islamismen.
Då är Sar-El,
frivilligtjänst hos IDF
(Israels Försvarsmakt)
något att fundera på.

Du tjänstgör minst tre veckor
i ett icke-stridande förband,
huvudsakligen med underhåll/
förrådstjänst/transporter.
Frivilliga i alla åldrar välkomna.

Genom din insats lösgör Du
värnpliktiga till stridande förband.
Spaden eller skruvmejseln blir
effektiva vapen i försvaret av
Israel.

Läs den
eller den israeliska

måndag, augusti 13, 2007

Oväntad reklam....

Where the streets have cool names...

Tblisi - where the streets have cool names !
Ett tips till Stadsbyggnadsnämnden i Malmö.....

Fjordman varnar

Fjordman har varit flitig i sommar,
medan vi andra slöat på semestern....
Här är ett axplock av hans senaste artiklar:

The Death of Sweden

The West in the 21st Century

Resisting 21st Century Communism

Hamas Has a Friend in Sweden

Democracy and the Media Bias

Hans avskedsartikel på den egna
bloggen är fortfarande läsvärd.

söndag, augusti 12, 2007

Islamism-expert bakom Brysseldemonstrationen

En av initiativtagarna till demonstrationen
(och nu också till uppropet mot förbudet)
är den kände tyske islamism-experten
som publicerat en rad böcker om
islamismens framryckning i Tyskland.
Han betraktas som den främste experten på
ämnet i Tyskland och undervisar på flera universitet.
På sin hemsida Akte Islam bevakar han
frågan och genom organisationen Pax Europa
försöker han varna Europas folk för islamismen.

lördag, augusti 11, 2007

Vakna Europa !!

Dåliga nyheter från Bryssel:
Stadens borgmästare Freddy Thielemans
har vägrat att ge tillstånd till den
internationella demonstrationen mot
EU:s islamisering av Europa 11 september.
Skälet är att polisen inte kan garantera
demonstranternas säkerhet.....
Aktuell info på Gates of Vienna


(Tipstack tll Fröken Sverige, Ted Ekeroth, FOMI m fl)

fredag, augusti 10, 2007

Nytt om pro-israeliska vänstern i Tyskland

En bra artikel i Ha´aretz
om det fenomen
jag skrev om nyligen:
den "anti-tyska" och pro-israeliska
vänstern i Tyskland.
(Tipstack till Anja Partanen)

onsdag, augusti 08, 2007

Lura censuren - Köp boken !!

Shejk Mahfouz är säkert övertygad om
att Alms for Jihad är stoppad.
Restupplagen bränd, stoppad på Amazon
och hos övriga distributörer.
Oåtkomlig för den västerländska
publik som så väl behöver
läsa den....

Men han har fel !
DU kan fortfarande
köpa och läsa
den "farliga" boken !

Den finns nämligen som s k e-book
Mobipocket och kostar 22 $.
Betala med kreditkort så
kan du ladda ner den direkt.
Jag köpte den där för en halvtimme
sedan, så ännu så länge
fungerar länken.

Saudisk shejk bränner "farlig" bok


Vår vän Fjordman
(som tyvärr stängt sin egen blogg
men ofta skriver i bl a Brussels Journal)
har larmat oss kollegor om ett
upprörande fall av islamistisk censur.
**
Cambridge University Press has agreed to destroy
all unsold copies of a 2006 book by two American authors,
"Alms for Jihad," following a libel action brought
against it in England, the latest development in
what critics say is an effort by Saudis to quash
discussion of their alleged role in aiding terrorism.
Vad handlar då boken om ?
There has been a dramatic proliferation of
Islamic charities recently.
While most are legitimate, considerable
evidence reveals that others have more
questionable intentions, and that funds have been
diverted to support terrorist groups,
such as al-Qaeda. The authors examine
the contention through a detailed investigation of
the charities involved, their financial intermediaries,
and the terrorist organizations themselves.
What they discover is that money from
these charities has funded conflicts across
the world, from the early days in Afghanistan,
to subsequent terrorist activities in Asia,
Africa, Palestine and, most recently,
Europe and the United States.

Den totala solidariteten med Israel

är en lite ovanlig bloggare
som beskriver sig själv som
"left without being leninoid".

Samtidigt tar hon klart ställning för Israel:
"Supporting Israel is not about liberal or
conservative, left or right. Supporting Israel
is about supporting freedom, human rights,
and democracy."

Och det är ju en idag ovanlig kombination....
Anja har också publicerat texter från den
s k anti-tyska strömningen inom den tyska
vänstern. Läs vad författningsskyddet
har att säga om denna unikt tyska
gruppering :
"Seit Beginn der 90er Jahre bildeten sich
innerhalb des deutschen Linksextremismus
zunehmend Positionen heraus, die mit den
bisherigen „linken Traditionen“ brachen
und eine bedingungslose Solidarität
mit dem Staat Israel in den Vordergrund
ihrer Agitation stellten. Auslöser dieser
Entwicklung waren unter anderem die deutsche
Wiedervereinigung und der Zusammenbruch
der Sowjetunion, was die linksextremistische
Szene zu einem Umdenken zwang.
Nach der Wiedervereinigung befürchteten
Teile des linksextremistischen Lagers ein
Erstarken des deutschen Nationalismus
und sahen die Gefahr eines großdeutschen
„Vierten Reiches“. "

***
Tidskrifterna
Konkret och Jungle World
är idag de mest kända
representanterna för denna
"anti-tyska" och Israel-solidariska linje
(finns i alla tyska tidningskiosker).
***
Själv stötte jag på de
"anti-tyska" när de
arrangerade stora mot-
demonstrationer
mot antisemitiska islamistiska
demonstrationer i Berlin.

Lite ovant kändes det att se hur
hundratals autonoma och punkare
under ett hav av israeliska flaggor
pucklade på turkiska och persiska
islamister på "Jerusalem-dagen"....
***
Jag begriper inte riktigt deras
politiska analys, men det är naturligtvis
glädjande att den lett till en korrekt
världsbild i Mellanösternfrågan....

Därför vore det självklart
utmärkt om Anja Partanen fortsätter
sprida kunskap om att man kan vara
socialist (ja kanske t o m något
slags kommunist) och ändå Israelvän
och anti-islamist !

Några lästips i hängmattan !!


Vill fästa er uppmärksamhet på
ett par nykomlingar i bloggosfären:
har tagit som sin uppgift att avslöja
och korrigera alla mediala felaktigheter
och lögner om Israel.
(liksom veteranen TT-kritik)
***
följer terroristdåden dag för dag.
***
För den som vill botanisera i historiska
terrordåd finns ingen bättre källa än
som med Islamic Terrorism Timeline
kartlagt alla terrordåd 1960-2004