tisdag, mars 31, 2020

Terrormedhjälpare bosatt i Sverige


 Stiftelsen DOKU kan avslöja att en jemenit, misstänkt för att vara
inblandad i elfte septemberdådet, sedan flera år är bosatt i Sverige.
Uppenbarligen med svenska myndigheters vetskap...
Nu efterlyses han i USA. 

***

En amerikansk domstol har begärt att få förhöra en man boende i Sverige angående terrorattentaten i USA den 11 september 2001. Mannen anses ha hjälpt två av terroristerna med bland annat transporter, ekonomi och att ta flyglektioner, men ska höras som vittne i en civil rättsprocess mot bland annat den saudiska staten.
2 977 människor dog i attentaten i USA den 11 september 2001.
Terrorattentaten i USA den 11 september 2001 kom att på ett genomgripande sätt förändra världspolitiken under många år framöver. 2 977 människor dog då nitton flygkapare från terrornätverket al-Qaida tog kontroll över fyra passagerarplan och flög två av dem in i World Trade Center i New York, ett in i Pentagons byggnad i Virginia medan det fjärde planet kraschade på en åker i Pennsylvania.
Flera amerikanska advokatbyråer företräder de anhöriga till dödsoffren och andra drabbade i en civil rättsprocess mot bland annat den saudiska staten, som man menar är ansvarig för attentaten.

I maj förra året skickade en domare vid en federal domstol i New York, där målet ligger, en begäran om rättshjälp till det svenska justitiedepartementet för att i den här processen kunna förhöra en person boende i Sverige under ed. Mannen, som ursprungligen är från Jemen och i 40-årsåldern, förmodas ha viktig information om eventuella kopplingar mellan Saudiarabien och terrorattentaten.

Hjälpte terroristerna med flygutbildning

Enligt begäran, som Doku tagit del av, framgår det att han bodde i Kalifornien före attentaten 2001. Där ska han ha hjälpt två av de flygkapare från al-Qaida som anlänt till USA, Nawaf al-Hazmi och Khalid al-Midhar, med att bland annat lära sig engelska, transportera sig, ordna boende, ekonomi, att skriva in sig på flygskolor och att assimilera sig i det amerikanska samhället.
Nawaf al-Hazmi och Khalid al-Midhar var två av flygkaparna på det plan, American Airlines flight 77, som kraschade in i Pentagon.
Khalid al-Midhar och Nawaf al-Hazmi, två av flygkaparna.
Mannen som den amerikanska domstolen nu vill höra ska enligt begäran personligen ha känt två saudiska regeringsanställda som bodde i USA vid den här tiden, bland annat en saudisk diplomat som också var verksam som imam vid en moské utanför Los Angeles. Enligt anklagelserna ska de två saudierna ha upprättat ett stödnätverk för al-Hazmi och al-Midhar och gett mannen i uppdrag att hjälpa de två terroristerna att komma tillrätta i USA.

I den officiella amerikanska rapporten om terrorattackerna den 11 september, den så kallade 11 septemberrapporten (Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks upon the United States) som publicerades 2004, omnämns mannen som ”en viktig medhjälpare” till de blivande flygkaparna al-Hamzi och al-Midhar. Enligt rapporten greps han efter den 11 september först som ett viktigt vittne och sedan på anklagelser om brott mot invandringslagarna. Han deporterades dock till Jemen 2004 efter att åklagaren vägrat åtala honom på anklagelser som byggde på påstådda medgivanden som han ska ha gjort i fängelset.

Har nekats svensk medborgarskap

Enligt den begäran om rättshjälp som förra året kom till Sverige från domstolen i New York ska mannen alltså inte höras som misstänkt för 11 septemberattentaten, utan som vittne i den civila rättsprocessen mot den saudiska staten och ett antal utpekade individer.
Svenska myndigheter har bistått den amerikanska domstolen. Ett förhör med mannen skulle ha hållits i en svensk tingsrätt i början av mars i år, men blev inställt då domstolen inte lyckades delge mannen en kallelse. Förhöret är nu uppskjutet till i slutet av maj.

Enligt uppgifter från Migrationsverket som Doku har begärt ut så ansökte mannen om uppehållstillstånd i Sverige första gången i juni 2011. Nästan tre år senare beviljades han ett ettårigt uppehålls- och arbetstillstånd. I februari 2016 beviljades han permanent uppehållstillstånd i Sverige. Två gånger, 2016 och 2017, har han ansökt om svenskt medborgarskap men fått avslag.


Läs hela artikeln

söndag, mars 29, 2020

Pandemin och jihad
Pandemin som sprider sig över världen har INTE bromsat islamisternas kamp mot den västerländska civilisationen i någon högre grad.

Visserligen har det blivit en tillfällig avmattning på vissa fronter:
t ex har Turkiets angrepp mot Grekland avmattats. Turkiets
angreppstrupper, framförallt de tusentals afghanska hazaras, har misslyckats
med sitt uppdrag att forcera gränsen och bussas nu efter tre veckor tillbaka 
till sina baser.
Men tyvärr, Erdogan och Muslimska Brödraskapet kommer inte att ge upp.
Snart är det tid för nya attacker...

Läs om islamisternas syn på pandemin.
På övriga fronter fortsätter kriget: I Syrien, Irak, Jemen, Afghanistan etc.
Kalifatet/ISIS led ett totalt nederlag i Syrien, men är otäckt livaktiga och
expansiva på andra håll...
Terrorcentrum Iran tycks för tillfället så illa skadat av epidemin att man
inte orkar med några större internationella aktiviteter. Dock, så sent som 
igår raketbesköt man Saudiarabien.
Även i Gaza och de arabockuperade delarna av Judeen och Samarien
är det ovanligt lugnt. Men förmodligen bedrägligt....

Det israeliska ITIC-institutet ger ut regelbundna rapporter.
Se den senaste veckorapporten om det globala jihad.
Och föregående.

En viss förskjutning av jihads tyngdpunkt tyckas ha skett mot Afrika.
Staterna på västkusten (Nigeria, Sahel) är fortsatt hårt trängda
av islamismen och försöker nu skydda sig genom utökat samarbete,
delvis under franskt beskydd.
Nytt är att jihadismen i det dysfunktionella Somalia återigen växer
och hotar hela Östafrika.
Den senaste fronten är Mozambique
Kenya, en av de få välfungerande staterna i regionen, utsätts för ökad press. Det kommuniststyrda Sydafrika är så upptaget av sina inbördes konflikter att det inte förmår ta på sig någon ledarroll i det södra Afrika.

Men på den politiska fronten kan Muslimska Brödraskapet notera nya framgångar i det dysfunktionella EU, bl a i Sverige och Tyskland.
Läs mera på Ledarsidorna.se

tisdag, mars 17, 2020

Med antisemitismen som färdriktning....

Ledarsidorna pekar i ännu en avslöjande 
artikel på kyrkoledningens i Svenska Kyrkan vägval:
Istället för luthersk kristendom är det nära samarbete med Muslimska Brödraskapet och antisemitism à la Kairos-dokumentet som gäller
för kyrkans (eventuella) framtid...

Deltagarlistan vid Svenska kyrkans konferens  ”En värld av grannar” vittnar om det arv som ärkebiskop Antje Jackelén avser lämna efter sig i form av framtida vägval för kyrkan. Utöver Muslimska brödraskapets nätverksorganisationers närvaro vilade konferensen även på en annan underströmning. Kairos-dokumentet.

Vid konferensen ”En värld av grannar”tidigare i år representerades Svenska kyrkan inte bara av ärkebiskop Antje Jackelén utan även av Gunilla Hallonsten. Hallonsten var fram tills nyligen Svenska kyrkans Policy Director på kyrkans internationella enhet men har idag en mer överordnad roll. Hallonsten har tidigare visat stor sympati och bejakat bland annat Kairos-dokumentet.

Vid kyrkomötet 2002 antogs dokumentet Guds vägar, som lyfter fram judisk-kristen dialog och avvisar ersättningsteologi. Dokumentet innebar en början på en teologisk reflektion, men skulle kompletteras och fördjupas genom fortsatta studier och samtal både inom Svenska kyrkan och med företrädare för judisk tro. Det var också avsett att vara ett led i en nödvändig försoningsprocess eftersom “större delen av Europas judar förintades i den världsdel där den kristna kyrkan utövat inflytande från mäktiga positioner”.


Idag utvecklas kyrkan i en annan riktning vilket blev ännu tydligare vid Svenska kyrkans konferens ”En värld av grannar”. Mer av det interreligösa arbetet har kommit att vila på det så kallade Kairos-dokumentet som antogs vid kyrkomötet 2012. Anammandet av Kairos-dokumentet kom i praktiken upphäva det tidigare beslut som togs 2002.


Kairos-dokumentet är ett grunddokument för den antisemitiska BDS-rörelsen. Tysklands Förbundskansler Angela Merkel är en av de som deklarerat rörelsen som antisemitisk. Det legitimerar terrorism, använder modern antisemitisk retorik, är ersättningsteologiskt och uppmanar till totalbojkotter av Israel.  Dokumentet, tillsammans med andra material från Kairos Palestina-nätverket, har spridits på Svenska kyrkans hemsida, förekommit i  studiecirklar, utformats bojkottpaket för den som vill påverka sin lokala varubutik.

Kairosdokumentet är ett dokument som i grunden är att betrakta som ersättningsteologiskt.

Ersättningsteologi är den teologi som på olika sätt svartmålar judendomen och lyfter fram kristendomen som det ljusa och progressiva alternativet för Svenska kyrkan och andra kristna rätta alternativet. Antingen genom att anse judendomen obsolet, som ersatt av kristendomen, eller genom att måla upp judendomen som gammal och förstelnad i motsats till kristendomen som skall upplevas som  ljus, ny och levande.

En annan variant är att hårt kontrastera Gamla testamentet (den hebreiska bibeln, judarnas heliga skrift) som krigiskt med hård gudsbild mot Nya testamentet som fredligt och kärleksfullt. 

En tredje ingrediens i ersättningsteologin är att hävda att kristna tolkningar av det kristna kallar Gamla testamentet är överordnade de judiska. I praktiken innebär ersättningsteologin att judendomens existensberättigande underkänns och därmed själva basen för staten Israels existen. Konsekvensen har blivit en rörelse som bottnar i en skala från fientlighet, till anti-judaism för att landa i en inlindad antisemitism.

Andemeningen i Kairos-dokumentet har kommit att växa sig stark i Svenska kyrkan sedan kyrkomötet 2012 då det antogs under Antje Jackeléns företrädare Anders Wejryd. Och två år innan Jackélen måste lägga ner biskopsstaven för pensionsstrecket förbereds nu nästa steg i omdaningen till framtidens Svenska kyrka. 

Ärkebiskop Antje Jackeléns projekt ”En värld av grannar” sammanfattar det hela och utformas som en konsoliderande kraft med tankesmedjor och annat tillsammans med Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer. En tydlig politisk kraft med tydliga politiska mål med ett väl utvecklat samarbete som delar brödraskapets antijudiska och antisemitiska grundidéer.Mer läsning:
Svenska kyrkans samarbeten skapar nytt utrikespolitiskt kluster för islamism att verka från

Svenska kyrkans Malmökonferens synliggör radikalt europeiskt kluster

Svenska kyrkan inleder samarbete med Muslimska brödraskapet


torsdag, mars 12, 2020

Halv miljard till Muslimska BrödraskapetPetterssons blogg avslöjar att nära en halv miljard kronor av svenska offentliga medel (via stat, landsting och kommuner) har gått till finansiering av Muslimska Brödraskapet bara under år 2016...
Tyvärr tyder mycket på (se Westerholms Islamismbok) att handlar om ännu större summor, insmusslade i olika myndigheters bokföring....

ISLAM. Sameh Egyptson är född och uppvuxen i en koptiskt kristen familj i Kairo och utbildades i Mellanösterns och Egyptens historia på Ain Shams Universitet och Koptiska Institutet i Kairo. Sameh flyttade till Sverige 1990 och har sedan dess erhållit master-examen i teologi, fil kand i islamologi och är numera forskare i religionsdialogfrågor vid Lunds Universitet. Kopterna är Egyptens ursprungsbefolkning, idag en minoritet förtryckta av de invaderande muslimerna. På sin blogg tar Sameh upp muslimska organisationer som får bidrag av svenska skattebetalare trots att inte en enda av dem troligen lever upp till reglerna att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på. I Förordning (1999:974) om statsbidrag till trossamfund förtydligas kriterierna i lagen.

Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS är grundare till många organisationer, bl.a. Sveriges Islamiska Skolor, Ibn Rushd Studieförbund och Islamic Relief. Egyptson har jobbat med att kartlägga en del av deras organisationer och vem som styr dem i sin bok Holy White Lies 2018.

Sameh Egyptson finner inget som tyder på att summan har minskat åren efter 2016. Tittar man noggrant på namnlistor nedan finner man att ledningen för IFiS härskar över organisationerna.

Ibn Rushd Studieförbund: 35 miljoner (Folkbildningsrådet).

Styrelse under de senaste åren: Zana Muhammad, Omar Mustafa, Mostafa Kharraki, Mustafa Al-Sayed Issa, Zainab Marrakchi, Ahmed Imam, Guner Kayhan, Nadia Marhri Lodin, Helena Hummasten (former Benaouda), Temmam Asbai, Ahmed Siraj, Khemais Bassoumi, Abdallah Salah, Mahmoud Khalfi and Åsa Brattlund.

***

Sveriges Islamiska Skolor: SIS (kommuner)

Imanskolan i Uppsala: 12 miljoner 
Källa: Email from Skolinspektionen med bokslut från 2016.
Styrelse under de senaste åren: Khodr Ali, Abdirizak Waberi, Chakib Benmakhlouf, Temmam Asbai, Khereddine Khachlouf, Bashar Ghanoum, Tarek Mourad, Mohammed Yasin, Abdallah Saleh, Mostafa Kharraki, Hussein Ibrahim, Maged Ashkar and Mahmoud Ibrahim.

Liselotte Ouldadda (gift med Khereddine Khachlouf), Khodr Ali och Maged Ashkar styr skolan.

Växjö Islamiska skola: 42 miljoner
Källan: Email from Skolinspektionen med bokslut från 2016.
Styrelse under de senaste åren: Chakib Benmakhlouf, Bashir Aman Ali, Ismail Abu Helal, Omar Abu Helal (sonen till Ismail Abu Helal), Hussein Taman, Avdi Islami, Ayman Abarq, Mohammed Al Kilani and Nermin Taha (gift med Henrik Abu Helal, den andra sonen till Ismail Abu Helal)

Al Azharskolan i Stockholm: 153 miljoner
Källan: Email från Skolinspektionen med bokslut från 2016
(Al Azhar AB, Al-Azhar Förskolor AB and Al-Azhar Fastigheter AB och Edinit AB)
Styrelse under de senaste åren: Chakib Benmakhlouf, Burhan Mohamed Ali, Ibrahim Osman Bouraleh, Bashir Aman Ali, Aisha Salah and Jane Almquist.

Islamiska skolan i Stockholm: 33 miljoner
Källan: Email från Skolinspektionen med bokslut från 2016
Styrelse under de senaste åren: Khemais Bassoumi, Chakib Benmakhlouf, Khereddine Khachlouf, Omar Mustafa, Bashir Aman Ali, Mostafa Kharraki, Temmam Asbai, Bashar Ghanoum, Tarek Mourad, Mohammed Yasin, Abdallah Saleh, Khodr Ali and Abdirizak Waberi.

Al Azharskolan i Örebro: 26 miljoner
Källan: Email från Skolinspektionen med bokslut från 2016
Styrelse under de senaste åren: Bashir Aman Ali, Yonis Jibril Abokor, Burhan Mohamed Ali, Ali Abdullahi Mohamed, Ibrahim Osman Bouraleh and Mohamed Khalil Ibrahim.

Römosseskolan i Göteborg: 50 miljoner
(Lilla Römosseskolan- Römosseskolan- Römosseskolan Hisingen)
Källan: Email från Skolinspektionen med bokslut från 2016

Styrelse under de senaste åren: Chakib Benmakhlouf, Mohammed Yasin, Khemais Bassoumi, Mostafa Kharraki, Temmam Asbai, Bashar Ghanoum, Tarek Mourad, Khodr Ali, Abdirizak Waberi och Abdulgani Ali.

Islamic Relief: 86 miljoner (SIDA)

Styrelse under de senaste åren: Mostafa Kharraki, Abdallah Salah, Omar Mustafa, Pontus Selander, Dario Marlovic, Lamia El Amri, Helena Hummasten (Benaouda), Mohamed Ibrahim, Sarah Khan, Meriam Bassoumi, Nasser Adem, Shaima Muhammad (Yasir al-Sayed Issa’s wife), Marwan El-Ali, Khadija Charif, Ahmed Farah, Eman Zaoujan, Chakib Benmakhlouf, Jalal Darir, Suheer Sherif (Muhammad Jehad El Khabiry’s wife), Anela Ciber Jasarevic, Ola Johansson, Mohamed Elsayed, Ahmed Farah, Maroua Abid, Muayyad Al Dala, Mohamed Temsamani and Ali Khalil.

Om Sameh Egyptson på bloggen…

-Pettersson antar att svenska politiker inte har något intresse v att minska bidragen trots att muslimerna inte följer lagen, det kan kosta röster.lördag, mars 07, 2020

Ärkebiskopen samarbetar med extremisterLedarsidorna uppmärksammar ärkebiskopens samarbete med islamistiska och marxistiska extremister.

Svenska Kyrkans Malmökonferens synliggör radikalt europeiskt kluster
  • Lördag 7 Mar 2020
Malmökonferensen “En värld av grannar – Interreligiös praktik för fred” deltagarlista visar på hitintills okända kopplingar mellan Svenska kyrkan och extrema samt radikaliserande miljöer. I detta kluster av organisationer som möjliggörs genom personliga relationer och aktivt urval dyker en av Storbritanniens mest radikala moskéer upp. En moské som öppet samarbetar med den radikala miljörörelsen Extinction Rebellion.

Genom programmet “En värld av grannar – Interreligiös praktik för fred” vill Svenska kyrkan främja fredlig samexistens och ett humant Europa, som präglas av social och andlig hållbarhet. Ett samhälle där människor värnar om sin nästa och försvarar demokratiska grundvärderingar – En värld av grannar.

Den 27-30 januari samlades ett 70-tal personer från 15 europeiska länder till ett möte i Malmö om en av vår tids stora samtids- och framtidsfrågor, migrationen. Mötet som genomfördes är en del av programmet En värld av grannar, som ärkebiskop Antje Jackelén tagit initiativ till. Syftet är att skapa ett interreligiöst europeiskt nätverk för och med människor på flykt, för att främja den sociala hållbarheten.
Deltagarna till Malmö-konferensen var särskilt inbjudna, handplockade personer som representerar många aspekter av migrationsfrågan – ungdomar, personer med egen erfarenhet av flykt, forskare, religiösa ledare, politiker, praktiker, media m fl. Temat för mötet var ”Att bevara vår mänsklighet – för vi har alla varit främlingar” (Keeping our humanity – for we were strangers once).

– Det här mötet samlar ett tvärsnitt av europeiska samhällen på en plats under tre dagar. Det ger oss unika möjligheter att arbeta med de utmaningar och möjligheter som migrationen innebär, säger ärkebiskop Antje Jackelén.
Flera organisationer på mötet var genom sin representation tydligt kopplade till nätverksorganisationen det Muslimska brödraskapet vilket Ledarsidorna tidigare rapporterade om.

Mer läsning: Svenska kyrkan inleder samarbete med Muslimska brödraskapet

Samtliga på mötet, med kanske ett undantag i Omar Mustafa (Studieförbundet Ibn Rushd tidigare förbundsrektor) representerade även sina organisationer på högsta nivå i någon form. Tre av de internationella eller utländska organisationerna som deltog stack ut med sina tydliga band till våldsbejakande islamism samt finansiering av terrorism. 
Al Manaar Muslim Cultural Heritage Centre, Islamic Relief samt Muslim Aid.

Svenska Islamic Relief och svenska Muslim Aid presenteras mer ingående i boken ”Islamismen i Sverige – Muslimska brödraskapet”.

Al Manaar Muslim Cultural Heritage Centre

Al Mannaar Muslim Heritage Center, MCHC är för den svenska publiken en okänd organisation. Den representerades av den brittiske medboragern Abdurahman Sayed. I den brittiska ledningen för MCHC finns  en svensk medborgare representerad mantalsskriven i en förort i norra Stockholm. Detta knyter MCHC närmare Sverige.

För den bredare brittiska allmänheten är Al Manaar känd för sin insats vid branden i Grenfell Tower. Branden var en brand som bröt ut vid 00:50-tiden lokal tid natten mot 14 juni 2017 i 24-våningshuset Grenfell Tower i North Kensington, London. 72 människor miste livet i branden.

Men det finns även en annan sida av verksamheten. En utredning av Henry Jackson Society (HJS), den brittiska tankesmedjan mot extremism, har kopplat samman Al Manaar Muslim Cultural Heritage Centre till 19 jihadister inklusive den Islamiska statens bödel Mohammed Emwazi. 
Emwazi blev internationellt även känd som ”Jihadi John”. Jihadi John ingick som en av fyra brittiska IS-bödlar som av sina offer kallades för ”The Beatles”. Emwazi skall av Al Manaar ha fått tillstånd att predika sina extrema åsikter utanför moskén innan han anslöt sig till Islamiska staten.

En annan profilerad IS-bödel som hade sina rötter i moskén var “The Hip hop Jihadist” Abdel-Majed Abdel Bary. I en av hans sista dokumenterade uppdateringar på Twitter passerar Abdel Bary med ett avhugget huvud med texten

”“Chillin’ with my other homie, or what’s left of him”. 
Abdel-Majed Abdel Bary tillskrev sig själv mordet på den brittiske journalisten James Foley. Abdel Bary rapporterades död 2015.

Al Manaar Muslim Cultural Heritage Centre är även i övrigt en väl känd extrem islamistisk miljö. En imam tillhörande moskén hävdar bland annat att kvinnor som lyssnar på musik riskerar att bli strip-teasedansöser och prostituerade. En annan, Imam Samer Darwish föreslog också att kvinnor inte skulle genomföra de för muslimer obligatoriska dagliga bönerna under sina menstruationer då de under dessa perioder var att betrakta som ”orena”.

Al Manaar har även ett samarbete med en annan rörelse, Extinction Rebellion. 


Extinction Rebellion

Extinction Rebellion (ofta förkortat XR) är ett internationellt systemkritiskt nätverk som utövar ickevåldsmotstånd och civil olydnad i syfte att minska risken för ekologisk kollaps och massutdöende och kräver radikala åtgärder mot den globala uppvärmningen.

XR, med rötter i miljörörelsen och den brittiska grenen av Occupy-rörelsen, startade 31 oktober 2018 när cirka 2 000 personer samlades i London och förklarade uppror mot den brittiska regeringen. Rörelsen spred sig snabbt till Sverige, de första aktionerna ägde rum den 17 november 2018 i Göteborg och Stockholm, där bland annat Greta Thunberg närvarade.

Extinction Rebellion har genomfört flera uppseendeväckande aktioner, däribland blockader av gator och byggnader, hungerstrejker, gatuteater och ockupationer. I mitten av april 2019 genomfördes aktionen “Shut Down London”, där grupper blockerade flera olika kommunikationsmedel i London. Brittisk polis gjorde stora ingripanden.

En av Extinction Rebellions brittisk medgrundare, Roger Hallam, har anklagats för att vara antisemit efter en rad med uppmärksammade uttalanden i tysk media. Hallam är efter dessa uttalanden inte välkommen till den tyska delen av XR.

Banden mellan den extrema islamistiska miljön och extrema miljöaktiviströrelser som XR är inte onaturliga för den Svenska kyrkan eller till exempel Equmeniakyrkan. Företrädare för bägge kyrkorna menar att Greta Thunberg, som deltagit i XR manifestationer är en profet i vår tid.

Det som är intressant i en svensk kontext är hur pass tydligt en så pass radikal och radikaliserande organisation som Al Manaar Muslim Cultural Heritage Centre knyter samman den Svenska kyrkan med andra internationellt kända extrema rörelser som Extinctioin Rebellion. Att de rör sig i samma europeiska radikala och extrema kluster.
I detta fall ett kluster som tillsammans med Svenska kyrkan knyter samman den antidemokratiska miljörörelsen XR med den extrema och våldstillåtande islamismen i form av brittiska al Manaar.
****

Islamismen i Sverige av Johan Westerholm. Greycat Publishing (2020)
Läs mer om islamism och om islamismen i Sverige i Johan Westerholms bok "Islamismen i Sverige". Den finns att köpa på  BOKUS.

Sagt om "Islamismen i Sverige" av journalisten Erik Hörstadius i tidningen Affärsvärlden:
"En sidobelysning av ogenomtänkt liberal/socialdemokratisk politik hittar ni i Johan Westerholms nyutkomna bok "Muslimska brödraskapet - Islamismen i Sverige (Greycat Publishing). Genom en häxbrygd av identitetspolitik, bristande kontrollmekanismer och kollektivisering av muslimer, har svenska samhället öst pengar över organisationer och nätverk som motverkar demokratin och i vissa fall är rent våldsbejakande. Skrämmande och viktig läsning.
Du kan köpa ditt exemplar på bland annat Bokus.


Johan Westerholm

måndag, mars 02, 2020

"Kalla det för vad det är..."Apropå Erdogan öppnar slussportarna...


Kent Ekeroth på Samnytt konstaterar:

Dags att kalla massinvandringen för vad det verkligen är: invasion

Horder av män i vapenför ålder som i strid med alla regler våldsamt bryter sig igenom ett lands gräns har under hela mänsklighetens historia betraktats som en krigshandling – fram till när ”asyl” lanserades efter andra världskriget som något årtionde eller två efteråt började missbrukas.
Det är hög tid att återgå till hur det var och börja behandla denna massinvandring för vad det är – en invasion.

Det innebär alltså att skicka ut militären för att med alla medel upprätthålla gränserna samt skicka hem ockupanterna som på grund av Europas flathet lyckats ta sig in. Givetvis bör övriga europeiska länder hjälpa de länder som ligger vid gränserna med både manskap och pengar.

Att stoppa massinvandringen och påbörja massiv återvandring är nämligen en ödesfråga för oss alla. 
Danska Den Korte Avis skriver om det katastrofala läget vid Europas gräns och avslutar med
Vi skal ikke danse efter islamisten Erdogans pibe – svaret på hans trusler er at styrke forsvaret af Europas og Danmarks grænser.

Snaphanen skildrar hur invånarna på den lilla grekiska ön Lesbos försvarar sig mot invasionen.
 
Migranter förstörde kyrka på Lesbos
söndag, mars 01, 2020

Erdogan öppnar slussportarna...
Erdogan - utpressaren.

Han lyckades ju med sin kupp för några år sedan.
Genom hot om att släppa loss miljoner migranter mot Europa
pressade han ut ett stort antal miljarder från EU.
Europas regeringar var fortfarande skakade efter invasionen
hösten 2015, kapitulerade och betalade.

Och som alla framgångsrika utpressare återkommer han och
kräver mera.
Fler miljarder och nu även vapenleveranser.
Nu är hotet en flodvåg av 3,6 miljoner migranter.
I förra veckan testade islamisterna med att sända några tusen
i bussar från Istanbul mot grekiska gränsen. Samtidigt trängde
18.000 islamister över serbiska gränsen.
Nu stundar den stora invasionen.
Se ett ögonblick på islamismens stormtrupper.

Hösten 2015 kom det fortfarande en del autentiska flyktingar.
Syriska familjer med småbarn på flykt undan kriget. Efterhand
ersattes de av alltflera afghaner i värnpliktsåldern.


Och idag är det tydligen bara Allahs soldater som stormar mot
 Tyskland och Sverige....Minns att förra gången invaderades vi av 27.161  afghanska
jihadister. Huvuddelen är fortfarande kvar och dominerar nu
knarkhandeln i storstäderna. Samtidigt rekryterar Iran många
terrorister ur denna grupp.

Tyvärr överlåter vi åt de svaga och korrupta Balkanstaterna
att skydda Europa mot den islamistiska invasionen...