fredag, november 30, 2007

Absolut sista chansen...

att skriva under namninsamlingen
Agera NU. Imorgon är det försent !

Myten om "Palestina"

Det palestinska folket existerar inte.
Skapandet av en palestinsk stat är bara
ett sätt att fortsätta vår kamp mot
staten Israel för arabisk enighet.
I verkligheten finns det ingen skillnad
mellan jordanier, palestinier, syrier och
libaneser.

Det är bara av poltiska och taktiska skäl
vi talar om existensen av ett palestinskt
folk, eftersom det arabiska nationella
intresset kräver att vi hävdar existensen
av ett särskilt palestinskt folk mot zionismen.

Jordanien, som en suverän stat med
definierade gränser, kan av taktiska skäl
inte ställa krav på Haifa eller Jaffa, medan
jag som palestinier tveklöst kan kräva
Haifa, Jaffa, Beer-Sheva och Jerusalem.

Men i det ögonblick vi återtar hela Palestina,
kommer vi inte att vänta en minut
med att återförena Palestina och Jordanien.”

PLO:s Exekutivkommitté
intervjuad i Trouw (Amsterdam)
31 mars 1977

Annapolis: Fred i vår tid ?

Den gamla goda regeln:
Ju fler kockar, ju bättre soppa
(eller hur var det nu....)
gäller uppenbarligen även i Annapolis.
De 49 förhandlarna snubblar över fötterna
på varandra och gör bisarra uttalande.
***
FrontPageMagazine har en bra och upplysande
kommentar apropå fantasistaten "Palestina",
som mötet förväntas skapa:

torsdag, november 29, 2007

Poliselev hotar judar

Ännu en norsk nyhet.
Tipstack till
**
skal ha truet jøder
- Aggressiv og truende under
besøk i synagoge
Den muslimske politistudenten skal ha
opptrådt truende, aggressivt og rasistisk.
Styret i Det mosaiske trossamfunn i Trondheim
reagerer kraftig på politistudentens oppførsel
under et besøk i synagogen og det jødiske museet
i Trondheim.
Nå har formann Rita Abrahamsen skrevet
et tre siders brev til politidirektør Ingelin Killengreen.
- Vi jobber nå med å kartlegge saken.
Hvis påstandene er riktige, er det en form
for oppførsel som er totalt uakseptabel i vår etat,
sier seniorrådgiver Asbjørn Gran i Politidirektoratet.
**
Mannen är nu färdig polis och tjänstgör
"någonstans i Norge".
Tänk vad det känns betryggande.....
**
***
PS
Upptäckte precis vid publiceringen att
utmärkta Mitt Sverige också uppmärksammat
skandalen. Bra !

Mullah Krekar hotar Norge

Terroristledaren Mullah Krekar från irakiska
Tyvärr har myndigheterna
ännu inte fullgjort sitt uppdrag .
**
Därför har Krekar möjlighet att på den kurdiska
nyhetssidan Awane gå ut och
Norska politiker är "upprörda".
Men, ett gott råd, gör slag i saken
och sätt honom på ett sydgående tåg.
Låt regeringen i irakiska Kurdistan
ta hand om problemet. De är nog
bättre rustade att hantera terrorister
än en norsk regering som inte vågar
genomföra domstolsbeslut....
***

Norska polisen stoppade terrordåd


Politiet bekrefter for første gang at både den
israelske og den egyptiske ambassaden i Oslo
var nær ved å bli sprengt i lufta sommeren 1979.

Bakgrunnen for de planlagte terroraksjonene skal ha
vært misnøye med fredsavtalene som Egypt og Israel
hadde inngått samme år. Camp David-avtalen var en
diplomatisk avtale fra 1978 mellom Israel, Egypt
og USA for å fremme en fredelig løsning på
Midtøsten-spørsmålet.
**
Etter nesten tre måneders spaning og avlytting ble
hovedmennene arrestert, og den arabiske terroristen
ble senere utvist til Tunisia. Politiet fant aldri dynamitten,
og saken ble holdt hemmelig.
**
"En annen avsløring Thor Bjørnevog har vært med
på, og som han kan snakke om, er da terroristgruppa
Styrke 17
var i Norge var i Norge i 1987 for å rekognosere med tanke
likvidering av Silvia Rafael Schjødt, som hadde vært med
på det berømte Lillehammer-drapet.
– Styrke 17 er en underavdeling av PLO.
Gruppen er PLOs egen livvaktorganisasjon.
De kartla til minste detalj alle forhold rundt Rafael
Schjødt. Blant annet i tilknytning til hennes bolig.
Men dette ble avslørt.
Styrke 17 trakk seg ut av Norge før en aksjon ble
gjennomført, sier Bjørnevog."
***
Tønsbergs Blad
Aftenposten
NRK
Aftenposten (in english)

"Jihadister i krig mot Frankrike"

Alltfler bedömare betecknar det som händer
just nu i Frankrikes slumförorter som
fullt krig.
De unga jihadisterna använder i ökande
omfattning skjutvapen och har gått över från
att bränna bilar till att bränna alla symboler för
den franska staten och kulturen:
Polisstationer, skolor, bibliotek och
vårdcentraler.
***
President Sarkozy besökte på onsdagen en
svårt sårad poliskommissarie på sjukhuset
och lovade att de beväpnade jihadisterna
ska gripas och strafffas:
- Brottet har ett namn och det är mordförsök,
sa presidenten.
***
Polisens fackföreningar betecknade läget som
det allvarligaste sedan kriget. Motståndaren
använder stadsgerillataktik och skjutvapen
mot lätt beväpnade poliser. Minst ett
hundratal poliser har sårats under
onsdagsdygnet.
***
Just angreppen på stadsbiblioteken i flera
städer bekräftar bilden av "kravallerna" som
ett ideologiskt krig.
Jihadisterna ser den franska kulturen
(och här bör man minnas
att Frankrike är ett av de få länder i Europa
som sedan länge satsat på språklig och
kulturell integration av invandrare)
som ett hot mot islamistisk segregation....
***

onsdag, november 28, 2007

Jihadister skjuter poliser i Paris


"Two years after an orgy of violence in which rioters
in more than 300 suburbs and towns torched cars,
trashed businesses and ambushed the riot police and
firefighters, Villiers-le-Bel and several nearby suburbs
of Paris similarly have erupted in violence and destruction.

In one sense, the unrest seems to be more menacing than
during the early days of the three weeks of rioting in 2005.
Then, the youth seemed disorganized, their destruction
largely caused by rock-throwing and arson and aimed at
the closest and easiest targets, like cars.
This time, hunting shotguns, as well as gasoline
bombs and rocks, have been turned on the police.

"From what our colleagues on the scene tell us, this is a
situation that is a lot worse than what we saw in 2005,"
Patrice Ribeiro, a police officer and senior union official,
told RTL radio Tuesday.
He added,
"A line was crossed last night, that is to
say, they used weapons and fired on the police.
This is a real guerrilla war."

Ribeiro warned that the police, who have struggled to avoid
excessive force, would not be fired upon indefinitely without
responding.
More than 80 police officers already have been wounded in
the clashes, several of them seriously, Ribeiro said later
by telephone.
Thirty of them were hit with pellets from shotguns,
and one of the wounded was hit with a type of bullet
used to kill large game, he added.
It is legal to own a shotgun in France - as long as the owner
has a license - and police circles were swirling with rumors
that the bands of youth were procuring more shotguns."

tisdag, november 27, 2007

SÄPO stoppar terrormisstänkt i försvaret ?

En 28-årig militärtolk stoppas av SÄPO
veckan innan han skulle följa den svenska
utlandsstyrkan FS 14 till Afghanistan.
Själv påstår han sig varit fånge hos en
terrororganisation i Irak och helt oskyldig....

På väg mot JIHAD i Paris ?


In France outside of Paris, a crowd of youths threw stones
and Molotov cocktails at police and set police barricades on
fire Nov. 26. They also set fire to 36 vehicles, the Villiers-
le-Bel prefecture said. Police responded with tear gas and
rubber bullets, and 38 officers were wounded, three
seriously. One reporter also was injured.
***
Actually the "French Intifada"
***
Likheterna med 1968 är stora.
Och varför....?

"In France, radical Islam is replacing the traditional
Left as the voice of the disaffected Muslim underclass.
Propelled by frustration over unemployment, uneven
distribution of wealth and social disadvantage, some
young Arabs and Africans have turned to Islam with
the same fervour that the idealistic youth of the 1960s
turned towards Marxism. Islam’s growth as a vibrant
ideology of the downtrodden mirrors the wave of religious
fervour that has swept Arab North Africa in the past
twenty years. It offers its devotees a transnational
ideology and utopian vision. The goal is a vast, if not global,
caliphate governed according to sharia, the legal code
based on the Koran. It constitutes what Olivier Roy
refers to as a ‘globalised’ Islam, distinguished by a decoupling
of ideas and ideology from any geographical context.
It is this most extremist recension, both as ‘part of and
heir to the modern Third Worldist anti-US movement’
and containing definable elements of Western antisemitism,
that inevitably, according to Roy, ‘attracts the more
radical elements among uprooted Muslims who are i
n search of an internationalist, anti-imperialist structure
but cannot find any leftist radical organisations, or
are disappointed by existing ones’.
France is not an isolated case.
It can be argued that all Europe
is increasingly becoming the
front line for Islamists
who have chosen a more
radical political approach
***

lördag, november 24, 2007

Från Annapolis mot avgrunden....?

Strax innan toppmötet om Mellanöstern ska
starta i Annapolis, Maryland finns det anledning
känna stor skepsis. Vad är det för krafter som
driver på och varthän styr de ?
***
"Det faktum att klipska hjärnor i årtionden sökt
finna en lösning på konflikten utan att lyckas
gör att ett par frågor tränger sig på:
För det första, är det rätt att anta att båda parter
verkligen vill ha fred?
För det andra, sitter förhandlarna fast i en sumpmark
av gammalt tankemönster som inte medger någon
lösning? Mycket kan sägas som svar på den första
frågan, men PA:s vägran att erkänna Israel som
judisk stat säger en hel del om deras sätt att tänka.
Den andra frågan har inte fått så mycket
uppmärksamhet, men Benny Elons
"det israeliska initiativet" som
lanserades förra månaden, tillför ett
alternativt sätt att tänka.
Elon föreslår att Israel behåller kontrollen
över Judéen och Samarien (Västbanken),
men att araberna där får autonomi och blir jordanska
medborgare. Det här skulle ge Israel säkerhet och ge
de palestinska araberna kontroll över sin egen framtid.
**
I dag riskerar var och en som föreslår att det inte
ska upprättas någon palestinsk stat, att bli politiskt
isolerad. Så har det inte alltid varit. USA-presidenter
har fram till sent 1980-tal uttryckt sin starka
motvilja mot en palestinsk arabisk stat, eftersom
de såg det som en destabiliserande faktor i Mellan-
östern och ett hot mot Israel. Israels premiärminister
från 1977 till 83, Menachem Begin, föreslog på sin
tid en palestinsk autonomi.
Frågan är om det är möjligt att rulla hjulen bakåt.
Ett misslyckande vid Annapolis borde logiskt sett
kräva ett nytt sätt att tänka, och "det israeliska
initiativet" skulle kunna ge ett svar."
***
Danska Support Israels Nyheder 07/47-2
kan avslöja hela inbjudningslistan
till Annapolis, som USA tycks
betrakta som hemlig:
"Kast et blik på gæstelisten!
USA inviterer 49 lande, grupper af nationer,
finansielle institutioner og enkelpersoner
til Annapolis, Maryland.
Israel og palæstinenserne modtog deres invitationer
i tirsdags, og USA's udenrigsministerium sagde, at
ambassader andre steder gav de andre besked og
bad dem om at sende deres udenrigsministre eller
andre relevante embedsmænd til arrangementet i
bestræbelser på at føre forhandlinger om oprettelse
af en palæstinensisk stat

Følgende er den fulde liste over de,
der er inviteret til konferencen.
Hvem der skal repræsentere de inviterede
er ikke klart.
USA inkluderer sig selv som en af de inviterede.

USA bliver som vært repræsenteret ved
præsident George W. Bush og udenrigsminister
Condoleezza Rice.

Israel bliver repræsenteret ved premierminister
Ehud Olmert og udenrigsminister Tzipi Livni.
Palæstinenserne bliver repræsenteret ved den
palæstinensiske formand Mahmoud Abbas og
ledende embedsmænd.

Medlemmer af den internationale
diplomatiske kvartet ang. Mellemøsten
- ud over USA:
FN bliver repræsenteret ved generalsekretær
Ban Ki-moon.
EU's formandskab bliver repræsenteret ved
den portugisiske udenrigsminister Luis Amado.
EU's kommission bliver repræsenteret ved
EU's kommissær for udenrigsanliggender
Benita Ferrero-Waldner.
EU's udenrigspolitiske chef Javier Solana.
Rusland forventes at blive repræsenteret ved
udenrigsminister Sergei Lavrov.
Tidligere britiske premierminister Tony Blair,
kvartettens særlige repræsentant i Mellemøsten.

Medlemmer af Den arabiske Ligas komité,
som blev pålagt at fortsætte et saudiarabisk
initiativ til en omfattende arabisk/israelsk fredsaftale.
Af disse har kun Egypten og Jordan fuldt
diplomati med Israel:
Den arabiske Liga bliver repræsenteret ved
generalsekretær Amr Moussa.
Algeriet, Bahrain, Egypten, Jordan,
Libanon, Marokko, Qatar, Saudiarabien,
Sudan, Syrien, Tunesien, Yemen.

Andre medlemmer af Den arabiske Liga:
Irak, Mauretanien, Oman,
De forende arabiske Emirater.

Permanente medlemmer af
FN's Sikkerhedsråd,
som er ikke inkluderet i
ovennævnte kategorier:
Storbritannien, Kina, Frankrig.

Medlemmer af gruppen af otte industrilande,
som ikke er inkluderet i ovennævnte kategorier:
Canada, Tyskland, Italien, Japan.

Medlemmer af Den islamiske
konferences Organisation,
som ikke er inkluderet i
ovennævnte kategorier:
Indonesien, Malaysia, Pakistan,
Senegal, Tyrkiet.

Andre nationer:
Brasilien, Grækenland, Indien,
Norge, Polen, Slovenien,
Sydafrika, Spanien, Sverige.

Finansielle institutioner,
der er inviteret som observatører:
Den internationale monetære fond
Verdensbanken"

(Kilder: Israel to-day, JP, YNET, Arutz 7,
Lekarev Report, redigeret af Kirsten Genach)
****
Kommentar:
Det är väl ingen överdrift att
säga att Israels vänner
kan räknas på ena handens
fingrar i den församlingen.....
Kan något gott och permanent
verkligen komma ut av
ett sådant möte ??

fredag, november 23, 2007

Tjugosex års fängelse !!

Strax före kl 19 ikväll avkunnades
straffen i terrorismrättegången.
Det blev sammanlagt 26 års fängelse
för de tre dömda:
Mohammad Zaher - 11 års fängelse
Ahmad Khaldhahi - 11 års fängelse
Abdallah Andersen - 4 års fängelse
****
Danska PET är bara att gratulera
till ett bra jobb!!

Tre terrorister fällda i Danmark

Tre av de fyra islamisterna
dömdes idag för terrorism.
Domstolen har hittills bara tagit
ställning till skuldfrågan.
Straffen kommer att utdömas inom kort.
De anklagade dömdes enligt följande:

Mohammad Zaher - skyldig

Ahmad Khaldhahi - skyldig

Abdallah Andersen - skyldig

Riad Anwar Daabas - icke skyldig

***

Se Ekstrabladet

fredag, november 16, 2007

"Islamistisk terror utan förvarning"

PET, danska Säpo, har gjort en ny värdering av
det aktuella terrorhotet mot Danmark.
Deras slutsats är att terrorangrepp kan ske
när som helst utan någon förvarning.

Hotet kommer från både nätverk, grupper
och enskilda personer som omfattar en
militant islamistisk ideologi.
Nätverken är baserade i Danmark,
men har omfattande förbindelser i utlandet.

(Se hela PET-analysen)

måndag, november 12, 2007

Creeper avslöjar...

är ett litet praktiskt program som
många bloggare använder.
Det avslöjar vilka myndigheter som
besökt ens sida....
Nu vet jag inte om man ska känna sig
särskilt smickrad av att Regeringskansliet och
Försvarets Radioanstalt tittar in då och då,
men vad sysslar egentligen Försvarets
Materielverk med ute i bloggosfären...?
Omvärldsorientering ?
Klicka på länken ovan
så ser du den senaste veckans
myndighetsbesök på Jihad.

Femte kolonnen

The Islamist Fifth Column In America
Homeland Security: We've warned for years that an
Islamist underground
exists in this country, secretly working to take
over the U.S. Now the mainstream media is waking
up to the threat.
(Läs artikeln)
***
Vad är Femte Kolonnen ?

Läs mer om Muslimska Brödraskapet
******************************************************
Tillägg kl 21.00
Det har sina sidor att vara bloggare på
korta lediga stunder. Då är det frestande
att på natten plocka lite material ur ett färskt
amerikanskt pressklipp för att sedan
publicera det under lunchpausen.
Då måste det gå undan....
Artikeln kom från en helt seriös ekonomisk
tidskrift, men vid en andra läsning tycker jag
att den är alldeles för konspirationsteoretisk
(något trogna läsaren vet att jag avskyr).
Jag tycker inte om material i stil med
"But the enemy lurking within is assiduous,
patient and well-organized.
We are only now starting to see its tentacles..."
Sådant ger bara motståndaren
Artikeln skulle därför normalt inte
publicerats i Jihad.
Nu försöker jag aldrig radera på bloggen,
så därför får den stå kvar med detta tillägg.
PS
Missa inte den utmärkta länken om
Brödraskapet,
ett väldokumenterat och reellt hot
mot demokratin.

söndag, november 11, 2007

Ny dansk terrorist ?


PET, danska Säpo har på söndagen gripit
en 22-årig turk med anknytning
till den islamistiska s k Avedöre-ligan.
(Läs mer om ligan här och här och här)
Under kvällen angreps poliser som höll
på med husrannsakan i den gripnes
bostad på Blågårds Plads med
sten och brandbomber.
**
PET har i dag anholdt en 22-årig mand, der har
forbindelse til de to personer, der den 4. september
2007 blev anholdt, sigtet og varetægtsfængslet i
forbindelse med forberedelsen af en terror­hand­ling.
Den anholdte, der er dansk statsborger af tyrkisk
oprindelse og har bopæl i København, er mistænkt
for at opfordre til kidnapning af danskere i udlandet
med det formål at tvinge danske myndigheder til at
løslade de to varetægtsfængslede.

I lyset af sagen er der i øjeblikket grund til skærpet
opmærksomhed om risikoen for terrorhandlinger
rettet specifikt mod danskere og danske interesser
i lande, hvor al-Qaida-relaterede netværk er kendt
for at operere, herunder blandt andet i Tyrkiet,
Syrien, Pakistan og Afghanistan, hvor terrortruslen
i forvejen er høj. Der henvises i øvrigt til Udenrigs-
ministeriets rejsevejledninger.
**

Jyllands-Posten

Politiken

Berlingske

Mullah Krekar - snart på väg hem ?

Norges Högsta Domstol har i förra veckan
godkänt de lägra domstolarnas beslut att
utvisa
نجم الدين فرج أحمد
Najmuddin Faraj Ahmad
av hänsyn till rikets säkerhet.
***
kom som asylsökare till
Norge 1991 och har sedan
lyckats använda landet som bas för
Han betraktas som grundare
av den islamistiska terrorgruppen
i irakiska Kurdistan.
Samtidigt har han också ägnat sig
åt omfattande jihadistisk propaganda
och rekrytering i Norden.
Ovan ser ni Krekars hemsida
zady.org
Den glade gubben är Mullan himself
med en svart jihadistflagga...
****
Krekar driver också ett
diskussionsforum för jihadister
som administreras av fru Krekar:
Domain Name.......... dorbeen.com
Creation Date........ 2005-11-13
Registration Date.... 2005-11-13
Expiry Date.......... 2008-11-13
Organisation Name.... Rokhosh Ahmad Fatah
Organisation Address. Heimdalsgata 36
Organisation Address. Oslo
Organisation Address. 0578
Organisation Address. NORWAY

***
Läs om Ansar al-Islams avläggare
i Sverige ("falafel-terroristerna")

fredag, november 09, 2007

Sions Vises Protokoll - still going strong.....

DEN LIBANESISKA TV-KANALEN NBN
utnyttjar ett av historiens mest kända
dokumentförfalskningar Sions vises protokoll
i ett nyligen sänt TV-program.
Libanon sprider i programmet antijudisk
propaganda med budskapet: JUDARNA
ANVÄNDER DROGER OCH TRAFFICKING
FÖR ATT KONTROLLERA OCH LÄGGA
VÄRLDEN UNDER SIG.
NABIH BERRI äger TV-kanalen NBN.
Nabih Berri är talman i Libanons parlament
och varm anhängare till grannen Syrien, vars
hand vilat tung över Libanons politik under
många år. Libanons talman spelar på samma
planhalva som Ahmedinejad och hans förtrogna
och banérförare i Damaskus och Hizbollah.
****

Läs vad som sägs i filmen

***

Mer om Sions Vises Protokoll

***

PS En snabb googling på Sions
Vises Protokoll bekräftar tyvärr
att det är en livaktig förfalskning.
Inte minst Radio Islam i Stockholm
fungerar som distributör av ”protokollet”
på många språk.
För den intresserade
finns ”protokollet” för nedladdning –
även på svenska…
Inom arabvärlden utkommer det
ständigt nya översättningar och
den stupida skriften behandlas
som högsta sanning.
***
En bra och faktaspäckad bok
om förfalskningen och dess
bakgrund är den gamle serie-
tecknaren Will Eisners
The Plot
med den antisemitiska
konspirationen som en tecknad
serie….En perfekt present till
både ungdomar och vuxna
***

Jihad om antisemitism

torsdag, november 08, 2007

Minneshögtid i rövarhänder

Ännu en gång kommer vi imorgon
att få se hur minnet av Kristallnatten 1938
missbrukas av kommunister, islamister och
andra antisemiter....

Istället för att högtidlighålla minnet av
offren för den första offentliga antisemitiska
pogromen i Tyskland, kommer
demonstrationerna och fackeltågen
att ge ogärningsmännens andliga barnbarn
tillfälle att angripa Israel och det
demokratiska samhället.
***

Därför vill jag återge några brottstycken ur
redaktör Franz T Cohns tankeväckande
minnesord i Stockholms stora Synagoga
den 9 november 2006.
****
Låt oss börja med 30-talet.

Idag har jag i min hand dokument rörande min familj,
som belägger hur systematiskt nazisterna gick tillväga.
De fick hjälp av en effektiv byråkrati som arbetade med
tysk grundlighet.
Märkligt nog arkiverades alla bevis på de av staten
iscensatta brotten.Alla som kunnat följa händelseutvecklingen
då och senare, vet att de organiserade judeförföljelserna
i Nazityskland inte började med Kristallnatten
mellan den nionde och tionde november 1938.
De började 1933 med Hitlers makttillträde.
Judehat fanns dock även tidigare i det tyska samhället.
Nazisterna tog ett litet steg i taget.
Kauft nicht bei Juden
- köp inte hos judar var det första.
Det ekar igen idag när somliga förordar en
bojkott av israeliska varor.
***
Berlin-Grunewald 10 november 1938
En klar kylig novembermorgon när jag vaknade kände
jag frän brandrök. Min första tanke var att det
brann i huset.Men röken kom från centrum.
Långt bort syntes svarta rökmoln. Skolans husmor
förbjöd oss att gå utanför trädgården. Lektionerna ställdes in.
Ingen vuxen talade om för oss barn vad som hänt.
Men senare på dagen fick jag tillåtelse att åka
spårvagn in till stan. Jag hade en syster, min mormor och
flera släktingar som då bodde i Berlin. Längs gatorna hade
skyltfönster krossats och butikerna länsats.

Jag såg orden Jude Raus eller Judenschwein och andra
hatord målade på fasaderna. På trottoarerna låg
drivor av glasskärvor. Det är dessa som gett
denna ogärning dess namn. Stora synagogan i Berlin
var en svart, rykande ruin.
***

Mina vänner!

Kristallnatten var ingen början,
det var inte heller slutet.
Det var början till slutet för 6 miljoner.
Och ingen gjorde något åt det i tid.

Tyskland var mina föräldrars fosterland.
Där hade deras förfäder levt i hundratals eller rent av
i tusen år.Kristallnatten förebådade Förintelsen som började 1941.
Lärdomen som drogs efteråt av alla, både i Israel
och i diasporan, det var naturligtvis att alltid ta hot
från demagoger som sitter i maktposition på
fullaste allvar. Nu hotas de nära 6 miljoner judar som idag
lever i Israel. Hotet har uttalats av Irans president
Mahmoud Ahmadinejad. Området ska bli "judenrein".
Han och andra vill inte se några judar på ett område
som anses ha varit muslimskt. För honom är detta
det icke-förhandlingsbart religiöst påbud.
Det vore ansvarslöst att avfärda hans hot om att
"Israel skall utplånas från kartan"
och göra om det misstag som Tysklands judar,
bland dem min far, gjorde när de inbillade sig att den
löjlige Herr Schickelgruber alias Adolf Hitler snabbt skulle
göra bort sig och försvinna.
***

Hizb ut-Tahrir rekryterar till jihad

Vår gamla ovän Hizb ut-Tahrir led ett
kraftigt bakslag i veckan.
Polis i Italien, Storbritannien, Frankrike
och Portugal grep ett tjugotal islamister,
som rekryterat och utbildat jihadister
för "det heliga kriget" i Afghanistan och
Irak. Det rörde sig om ett nordafrikanskt
nätverk med centrum i Milano som
karabinjärerna övervakat i två år.
***
Huvudelen av de gripna tillhör
vilket bekräftar tidigare rapporter
om att HuT blivit alltmera militant
och våldsorienterat.
***
The suspects in Reggio Emilia belong to Hizb ut-Tahrir,
a disciplined and highly structured fundamentalist group
with roots in the Middle East and a strong presence
in Northern Europe and Central Asia.
Despite its radical calls for establishment of a worldwide
Islamic caliphate and virulent anti-Semitic rhetoric,
Hizb ut-Tahrir insists it is nonviolent. It focuses relentlessly on
ideological and propaganda work and remains legal in
most Western countries. Members of the group have rarely
been implicated in violence, though former members and
associates have turned up as suspects in terrorism
investigations around the world, experts say.
"This case shows there has been an evolution in
Hizb ut-Tahrir's activity," Mettifogo said.
***
***
HuT har som bekant ett starkt fäste i
och mindre avläggare i bl a Malmö.
Deras ledare i Danmark
har dömts till fängelse för
mordhot mot Danmarks judar
och statsministern.

onsdag, november 07, 2007

Släpp de kidnappade israelerna !

Till: Utrikesminister Carl Bildt och Röda korset
Åtta israeliska soldater har tagits till fånga av araber
i Libanon och Gaza. Från sju av dessa har man inte
fått något livstecken. En del av dem försvann för
mer än 20 år sedan i Libanon. Två soldater kidnappades
förra året av Hizbollah och en av Hamas i Gaza.
Dessa unga människor har som alla andra ett
civilt liv med familjer i Israel.
Att inte ge dessa familjer några livstecken strider
mot alla de humanitära lagar som gäller inom den
civiliserade världen. I förhållande till den egna
folkmängden är Sverige den största bidragsgivaren
till palestinierna. Svenska regeringen var dessutom
initiativtagare till den s.k. givarekonferensen för Libanon
efter det senaste kriget. En vädjan från Sverige borde
därför inte klinga fullständigt ohörd i de länder som
omger Israel.Vi ber därför svenska regeringen och
speciellt vår utrikesminister att engagera sig i dessa
fångars öden. I första hand kan man be regeringarna
i Libanon och andra arabländer att göra stora ansträngningar
för att undersöka vad som hände med de israeliska
fångarna och se till att familjerna åtminstone får livstecken
från dem. Om de lever kan man i andra hand verka
för alla åtta fångarnas frigivning. Om några fångar är döda
vore det värdefullt för de anhöriga om deras kvarlevor
kunde få en begravning i det egna landet.
Med vänlig hälsning
***

måndag, november 05, 2007

Jihadismens rötter

SVT:s Kunskapskanal lever ibland upp till
sitt namn. Ett bra exempel är den nya brittiska
serien Brittiska imperiet och islam, som
verkligen lyckas skapa en begriplig helhet av
och nu.
**
Vi åldringar minns Sepoymyteriet 1857
från skolan. Vad vi aldrig fick lära oss var att
"myteriet" var ett jihad mot kristendomen och det
brittiska imperiet, dessutom ett jihad med klara
trådar ända fram till talibanerna, Al Qaeda och
tunnelbanebomberna i London…

En ung indisk muslim Sayyid Ahmed
greps under en pilgrimsresa till Mecka på
1820-talet av den wahhabistiska
väckelserörelsen i Arabien.
Hemma i Indien spred han dess fundamentalistiska
budskap över hela kontinenten. Han utfärdade
1827 en fatwa om heligt krig, jihad, mot de
otrogna och upprättade ett träningsläger för det
heliga kriget i Peshawar. Ett första försök till
väpnat uppror 1841 misslyckades och wahhabisterna
återgick till långsam infiltration via
studiegrupper och moskéer.

Nästa tillfälle kom 1857. En långvarigt missnöje bland
både muslimska och hinduiska soldater (sepoys)
kulminerade i ett myteri sedan wahhabisterna lyckats
inbilla dem att deras patroner var insmorda
i svin- och nötfett….
Sedan de wahhabistiska mullorna i Delhi utropat
Jihad
startade ett blodbad där först de brittiska soldaterna och
ämbetsmännen och deras familjer, men efterhand alla
vita och sedan också alla indiska kristna slaktades.
Med största svårighet lyckades britterna krossa
upproret och ta en blodig hämnd.

Men arvet fördes vidare.
Strax efter upproret startades
en fundamentalistisk koranskola i
staden Deoband, som förde vidare den
jihadistiska traditionen från 1857.
Denna deobandirörelse spreds över indiska
kontinenten och dess grannländer.
1985 hade den startat 7.000 koran-
skolor i Indien/Pakistan; den största i
Peshawar, där också de afghanska
talibanerna utbildades.

Hardliners tar över i Storbritannien

"I all tysthet har den islamistiska Deobandi-sekten
från Pakistan tagit kontrollen över hälften
av moskéerna och de flesta muslimska skolor
Så visst lever traditionen
från 1827 och 1857
vidare i dagens
unga jihadister…

söndag, november 04, 2007

Äkta Landskrona-historia

Landskrona BOIS-tränaren
kände att han var tvungen
att göra något åt de dalande resultaten..
Han åker då till Bagdad för att titta
på en lovande ung spelare,
som kanske kan hjälpa BOIS på fötterna.
Killen var riktigt bra och priset var billigt,
så det blev affär..

Vid nästa match ligger BOIS under med 4-0 när
det är en kvart kvar..
Tränaren är förtvivlad och skickar i panik in
den nyförvärvade irakiern..
Killen glänser och gör 5 mål under de sista minuterna
och alla BOIS-fansen är i extas
och hyllar killen som hjälte..

Grabben är överlycklig och ringer direkt hem
till sin familj för att berätta hur bra det gått för honom..
- Kul, säger mamman på den sprakiga telefonlinjen,
men under tiden sköts din far och blev rånad,
jag och din syster blev våldtagna
och din bror är med i en plundrarliga..

- Jag är hemskt ledsen stammar pojken på arabiska
- Ja ja, svarar mamman kyligt, det är ditt jävla fel
att vi flyttade till Landskrona.
***

En historia "någon"sänt mig.
(Tack till "någon" !)
Bilden har jag lånat från
bloggen Högerkänga
(Tack !)

lördag, november 03, 2007

Antisemitiskt gift sprids via moskéer

Har precis återvänt efter en vecka i London.
Det som brittiska regeringen planerat som
veckans stora ”event”, det saudiska
statsbesöket, kom helt i skuggan av
konservativa ”tänk-tanken” Policy
Exchanges stora rapport om hur
islamistiskt, antisemitiskt och anti-
kristet propagandamaterial sprids
via Storbritanniens moskéer...
I de stora Saudi-finansierade och
-kontrollerade moskéerna sprids
t o m "Sions vises protokoll"
***
(pdf-dokument, 202 sid)
***
***
An authoritative new report by Policy Exchange,
the UK's leading centre-right thinktank, entitled
The Hijacking of British Islam:
How extremist literature is subverting Britain's
mosques, reveals the worrying extent of extremist
penetration of mosques and other key institutions of
the British Muslim community. The report is the most
comprehensive academic survey of its kind ever
produced in the UK and is based on a year-long investigation
by several teams of specialist researchers into
the availability of extremist literature and covers
more than a hundred mosques and Islamic
centres throughout the UK.
***
Among the reports findings are:
* Most of the extremist literature is published and
distributed by agencies linked to the
Saudi Arabian government.
* Some of the most high-profile and prestigious
mosques in Britain are among the worst offenders;
in many of them, it is openly available.
* Separatist literature is distributed at the East London
Mosque - which is closely associated with
the Muslim Council of Britain (which purports
to be the main body representing British Muslims).