måndag, november 12, 2007

Femte kolonnen

The Islamist Fifth Column In America
Homeland Security: We've warned for years that an
Islamist underground
exists in this country, secretly working to take
over the U.S. Now the mainstream media is waking
up to the threat.
(Läs artikeln)
***
Vad är Femte Kolonnen ?

Läs mer om Muslimska Brödraskapet
******************************************************
Tillägg kl 21.00
Det har sina sidor att vara bloggare på
korta lediga stunder. Då är det frestande
att på natten plocka lite material ur ett färskt
amerikanskt pressklipp för att sedan
publicera det under lunchpausen.
Då måste det gå undan....
Artikeln kom från en helt seriös ekonomisk
tidskrift, men vid en andra läsning tycker jag
att den är alldeles för konspirationsteoretisk
(något trogna läsaren vet att jag avskyr).
Jag tycker inte om material i stil med
"But the enemy lurking within is assiduous,
patient and well-organized.
We are only now starting to see its tentacles..."
Sådant ger bara motståndaren
Artikeln skulle därför normalt inte
publicerats i Jihad.
Nu försöker jag aldrig radera på bloggen,
så därför får den stå kvar med detta tillägg.
PS
Missa inte den utmärkta länken om
Brödraskapet,
ett väldokumenterat och reellt hot
mot demokratin.