tisdag, november 27, 2007

SÄPO stoppar terrormisstänkt i försvaret ?

En 28-årig militärtolk stoppas av SÄPO
veckan innan han skulle följa den svenska
utlandsstyrkan FS 14 till Afghanistan.
Själv påstår han sig varit fånge hos en
terrororganisation i Irak och helt oskyldig....