måndag, juni 16, 2008

Bakslag för Brödraskapet i Frankrike

Valen till Frankrikes Muslimska Råd
(Conseil Français du Culte Musulman - CFCM),
blev ett kraftigt bakslag för Muslimska
Brödraskapets UOIF som med 30,2 %
bara kom tvåa efter det marockansk-
stödda RMF som vann med 43,2 %.
**
Brödraskapet var helt säkra på seger sedan
de lyckats få regeringen att ändra valreglerna.
Nu "viktas" församlingarnas röster efter
moskéernas golvyta. Det betyder att de stora
(och oftast moderata) församlingarna missgynnas,
medan den stora mängden (oftast extrema) källar-
moskéer gynnas.....
**
Redan på ett tidigt stadium beslöt det moderata
algeriska Grand Mosque, som representerar
de mest välintegrerade och moderata muslimerna,
att bojkotta valet i protest mot de nya valreglerna.
Inför valet hade både UOIF och RMF startat en
mängd nya källarmoskéer för att skaffa sig fler
röster. Det som fällde utslaget blev regeringens i
Rabat stora satsning på att få alla marockaner att
rösta på RMF.
**
För Muslimska Brödraskapet är det inte bara
ett bakslag i CFCM-valet, utan också ett bakslag
i strävandena att presentera en enig Brödraskaps-
front inför EU. Brödraskapet kontrollerar redan idag
de muslimska samarbetsorganisationerna i Tyskland,
Storbritannien, Italien, Österrike, Danmark m fl.
Nästa steg är att få EU till att erkänna
"Federation of Islamic Organizations in Europe“
(FIOE)
som takorganisation för alla Europas muslimer....