onsdag, juni 04, 2008

"Terror mot vårt grannland"


Jan-Olof Bengtsson i en utmärkt ledare
(.....)
"Terrorattentatet sätter åter igen
fokus på att det finns totalt hänsynslösa
människor som motsätter sig alla demokratiska
uttrycksformer som debatt, dialog och argumentation.
Fanatiska människor som hyllar kvinnlig apartheid
och som tror sig ha patent på sanningen genom
gudomliga uppenbarelser. Och som därför ser
det som sin fulla rätt att tvinga avvikande
till underkastelse med hot, våld och död.

Den danske statsministern Anders Fogh Rasmussen
uppfattar terrorbomben som ett fegt angrepp
på Danmark där syftet är att förstöra relationerna
mellan det danska och pakistanska folket.
Men att detta inte ska lyckas.
EU gav i går Danmark sitt helhjärtade stöd
och ser terrordådet som ett
angrepp på hela unionen.
Danmark står fast.
Inget ska ändras i landets internationella
engagemang, och det finns inget som
helst utrymme för rädslans reträtt eller
inskränkningar i yttrandefriheten.

Det finns heller ingen anledning till någon
dansk utrikespolitisk kursändring avseende
Pakistan eller Afghanistan.
Inte heller från svensk sida.
För det skulle uppfattas som ett svaghetstecken av
terroristerna och därför ett slags seger.
Lärdomen av terrorbomber är att aldrig böja sig."