måndag, augusti 28, 2017

Och då blev det tyst i salen....

 
 
kan användas till mycket. Just nu ser vi hur ett antal NGO
i samarbete med islamister och andra kriminella bedriver
ekonomiska "flyktingar" från Libyen till Italien.
Det är inget annat än grov kriminalitet för att skada
 
En NGO som förtjänar allt stöd och tack är däremot
Sedan många år bevakar man vad som försigår
bakom kulisserna i FN:s många råd och utskott.
Islamister och resterna av den kommunistiska sumpen
kan där, utan att medierna bryr sig, systematiskt
motarbeta Västerlandets intressen.
Ett flagrant exempel på det är den systematiska
vuxenmobbing som Israel utsätts för.
Med det avslöjar och motarbetar UN Watch...  
 
Ett exempel från i våras.Islamister och kommunister har författat en ny
resolution mot Israel. De tuggar på om "apartheid"
i Israel.
Bara Hillel Neuer från UN Watch begär ordet
mot resolutionen. Det blir liv bland motståndarna
som försöker tysta honom. 
 
Men då ställer han en fråga till arabstaterna:
 
Now I’d like to ask the members of that commission, that
commissioned that report, the Arab states from which we
just heard. Egypt, Iraq, and the others:
How many Jews live in your countries? How many Jews
live in Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco?
 
Once upon a time, the Middle East was full of Jews.
Algeria had 140,000 Jews. Algeria, where are your Jews?
Egypt used to have 75,000 Jews. Where are your Jews?
Syria, you had tens of thousands of Jews. Where are your Jews?
Iraq, you had over 135,000 Jews. Where are your Jews?
 
Och då blev det tyst i salen...

Den nyfikne kanske frågar:
Hur agerar Sverige i sådana situationer i FN
och t ex UNESCO ?
Ja, svaret är: Nästan alltid på islamismens och

***