måndag, augusti 14, 2017

Avhoppad jihadist varnar för islam

 
 
Morten Storm är internationellt känd som
avhoppad jihadist, som sedan han insett
islams ondska hoppade av Al Qaeda och
blev agent åt PET (danska säkerhetspolisen)
och CIA och bl a  hjälpte dem likvidera
i Jemen.
 
För en månad sedan talade han vid Folkefesten
For Frihed i Danmark. Det är ett intressant
föredrag om livet som jihadist i Somalia
och Jemen. Storms bakgrund är mc-gänget
 
Idag bor han återigen i Danmark och har vigt
sitt liv åt att upplysa om och bekämpa islam.
Al Qaeda, som finns på bl a danska, engelska,
tyska, franska och polska.
 Se också denna intervju med CBN News där han
talar om jihadismen i Al Qaeda och Kalifatet.Jag har själv haft tillfälle träffa och samtala med Storm
några gånger. Det centrala i hans budskap idag är
att jihadismen inte är något slags "extrem" eller
"urspårad" islam (som t ex Obama försökte inbilla
oss...) utan snarare islams kärna. Den muslim
som följer den onde profetens ordagranna påbud
(d v s salafism) hamnar oundvikligen i den
soppa av hat, antisemitism och mord som utgör
Kalifatets näringslösning....