fredag, mars 31, 2023

MALMÖ - Sveriges utländska storstad...

Danmarks tidigare inrikesminister Karen Jespersen skriver ett varnande ord till Sverige i sin tidning Den Korte Avis:

 Den svenske befolknings sammensætning ændrer sig nu i rasende fart.

 Svenskerne er ved at komme i mindretal i deres eget land.

 Tallene fra Sveriges Statistik ( SBC) for 2022 viser, at omkring 35 procent af hele den svenske befolkningen nu har udenlandsk baggrund.

Og inden længe vil mennesker med udenlandsk baggrund været i flertal i ale de tre største byer.

Ifølge tal fra Sveriges Statistik (SBC) havde 34,62 procent af Sveriges indbyggere ved årsskiftet højst udenlandsk baggrund en generation tilbage. Det drejer sig derfor om første- eller andengenerationsindvandrere med mindst én udenlandskfødt forælder.

 I den tredjestørste by, Malmø, er indbyggere med udenlandsk baggrund allerede i overtal. Den 31. december 2022 var procentdelen oppe på 57,54 procent.

 I Göteborg og Stockholm var det tilsvarende tal ved årsskiftet henholdsvis 47,96 og 45,43 procent.

Utländsk bakgrund i Malmö den 31/12 2022 inkluderande utrikes födda samt inrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar:57,54%

0-4 år: 64,28% 

5-9 år: 68,4% 

10-14 år: 68,14% 

15-24 år: 65,45%

25-34 år: 58,23% 

35-44 år: 65,27%

45-54 år: 59,42%

****

Utländsk bakgrund i Göteborg den 31/12 2022 inkluderande utrikes födda samt inrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar: 47,96% 

0-4 år: 50,9% 

5-9 år: 65,21% 

10-14 år: 53,2% 

15-24 år: 51,72% 

25-34 år: 50,82% 

35-44 år: 56,33% 

45-54 år: 49,21%

****

Utländsk bakgrund i Stockholm den 31/12 2022 inkluderande utrikes födda samt inrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar: 45,43% 

0-4 år: 46,04% 

5-9 år: 50,11% 

10-14 år: 41,39% 

15-24 år: 50,02% 

25-34 år: 47,84% 

35-44 år: 53,86% 

45-54 år: 47,12%

**********

Se tidigare artikel

Sveriges nedgång och fall