lördag, juli 31, 2010

Minnen från Burgenland

Några somrar i min ungdom bodde jag
i Wien. Då var en av höjdpunkterna ut-
flykterna till det härliga Burgenland,
delstaten som ligger som ett öster-
rikiskt band utmed ungerska gränsen.
Där fanns byar som kunde vara hämtade
från den ungerska pustan, fågelsjön
Neusiedler See och framförallt mängder
av vinberg och vingårdar.
**
Flera gånger bodde vi i den charmiga vinbyn
med det lustiga namnet Deutsch Schützen,
precis på gränsen mellan de tyska, ungerska
och kroatiska språkområdena.
Byn framstår naturligtvis i ett paradisiskt
skimmer i mitt minne och därför blir man
lite förvånad när
mörka minnen från byns
moderna historia dyker upp i medierna.
Det är också en påminnelse om att tiden
håller på att löpa ut om man vill bestraffa
Förintelsens "vardagsmördare".
**
Sergeanten i Waffen-SS Pansardivision Wiking
Adolf Storms
mördade 58 ungerska judar
som kommenderats till tvångsarbete i
Deutsch Schützen. Storms hann att åtalas
för sitt dåd, men
dog vid 90 års ålder för
exakt en månad sedan.
**
När man börjar läsa om bakgrunden upptäcker
man ännu ett av nazisternas gigantiska och full-
ständigt misslyckade projekt Riksskydds-
ställningen (eller der Südostwall), en
improviserad skyddsmur, som skulle skydda
Tyska Riket mot barbarernas slutangrepp.
Trots att det såhär i kriget slutskede varken
fanns byggmateriel, bensin eller arbetskraft för
annat än armén satte man in 300.000 i huvudsak
civila för att gräva en fyra meter bred och fyra
meter djup pansargrav på partiets kommando
utmed hela ungersk-österrikiska gränsen.
**
Arbetskraft till detta fanns inte längre i Österrrike.
Då kom ett flott erbjudande från pilkorsregimen
i Ungern: Ni får låna några tiotusental ungerska
judar för att gräva....

Från november 1944 fick man "låna" 76.209 judar.
En del gick till jordbruk eller industri, men huvud-
delen gick till Riksskyddsställningen . Totalt slet
omkring femtio tusen undernärda ungerska judar
i pansargraven.
Först när de ungerska gränsbyarna brann avbröts
grävandet. Pansargraven och skyttevärnen visade sig
vara fullständigt värdelösa. Möjligtvis kunde den bromsa
fiendens hastighet en smula...
**
Deutsch Schützen tilldelades femhundra ungrare

som inkvarterades i byns spannmålssilo, bevakade

av Hitler Jugend. Tolv-fjorton timmar om dagen

grävde de kilometer efter kilometer pansargrav.

Arbetet fortsatte medan Budapest och Bratislava

föll och Röda Armén närmade sig Österrike.

I Deutsch Schützen kom ordern om evakuering

från Gauleitern den 27 mars 1945. Medan byborna
flydde västerut från sina gårdar var partiorganisationens
huvuduppgift att "evakuera" fångarna ....till koncentrations-
lägret Mauthausen. Till fots....
De sextonåriga vakterna från Hitler Jugend fick order
att sortera ut de fångar som inte kunde förväntas
vandra en vecka till Mauthausen. Den lokale partibossen
bad en grupp retirerande soldater om hjälp att lösa "fång-
problemet". Sergeant Storms förde då befälet över ett
halvdussin man. De 57 utsorterade fångarna fördes till
ett stort skyttevärn.. De bad för sina liv, men sparkades
ned i gropen och sköts.
Gossarna från HJ fick göra sig nyttiga under tiden med att
bevaka fångar, hämta vin och slutligen begrava de döda.
Då upptäckte de att några överlevt skjutningen, men
det gick ju att "ordna" med spadarna....
**
Därefter drev man de överlevande ungrarna tillsammans
med tusentals andra i långa kolonner mot Mauthausen.
Utmed hela vägen sköts de som inte orkade gå längre.
I varenda by finns små diskreta minnesstenar.
Efter kriget dömdes vakterna från Hitler Jugend till tre års
fängelse för medhjälp till mord, partibossen till lika mycket,
medan Waffen SS-männen inte kunde återfinnas, trots
att byborna kom ihåg sergeantens namn...
Först sextio år efter morden spårade en student upp
den f d stinsen i Duisburg genom att använda en
tysk telefonkatalog....
Nåväl, Adolf Storms hann bli åtalad för 58 mord,
men längre hann inte den jordiska rättvisan...
****

fredag, juli 30, 2010

Förintelsens allra minsta kuggar

I gårdagens inlägg om den åldrige
massmördaren Samuel Kunz
nämnde jag "övnings-
koncentrationslägret" Trawniki.
Egentligen en gammal sockerfabrik
fyra mil öster om Lublin som under
några år förvandlades till ett stort
arbetsläger där över 20.000 judar
från hela Europa arbetade med
skrädderi- och skinnarbeten åt
Wehrmacht.
**
Vägg i vägg med arbetslägret öppnade
HSSPF i Lublin, Högre SS- och Polis-
chefen Odilo Globocnik, ett utbildnings-
läger för s k vaktmän, (SS-Wachmänner)
avsedda att fungera som poliser i de
tyska bosättningar som Hitler drömde
om skulle uppfylla stora delar av
Östeuropa.
Nu blev ju inte behovet av sådana poliser så
stort. Däremot behövde koncentrationslägren
och resten av utrotningsapparaten mängder
av villiga medhjälpare.
**
Globocniks listiga idé var att låta "vaktmännen"
träna sig på kz-fångarna. Först träna på den
tyska byråkratin kring transport och mottagning,
sedan konfiskera all egendom, för att sedan
bevaka judarna och slutligen mörda dem.
Enligt tyska rullor utbildades 5.082 vaktmän
och mördades över 20.000 judar under lägrens
2 ½-åriga existens.
Enbart folktyskar (oftast Volgatyskar) kunde
bli underofficerare bland vaktmännen.
Till meniga dög ukrainare, vitryssar, polacker
eller balter.
Disciplinen var hård. Försök till desertering
bestraffades med att desertörerna stoppades in
i nästa fångtransport till ett utrotningsläger...
Efter 3-6-månaders träning i Trawniki fick
vaktmännen tjänstgöra i något lämpligt
koncentrationsläger, vilket de flesta gjorde
troget fram till krigsslutet.
Trawnikimän tjänstgjorde också i större enheter
i samband med likvideringen av Warszawaghettot
och andra ghetton.
De fick träna på sådana insatser 3 november 1943
då 10.000 judar i Trawniki mördades på en dag
(Aktion Erntefest).
**
Trawniki har sällan nämnts i litteraturen
kring Förintelsen. Kanske för att kz-lägret
var relativt sett "litet".
Det var egentligen först i samband med de
amerikanska och israeliska rättegångarna
mot John "Ivan den förskräcklige" Demjanjuk,
som Trawnikis namn hamnade i rampljuset.
Med tanke på lägrets centrala betydelse för
utbildningen av Förintelsens allra minsta
kuggar förtjänar det större uppmärksamhet.

torsdag, juli 29, 2010

Varför är rabbiner islamisternas favoritmål ?

Isak Nachman, rabbin i Stockholm,
har under sommaren vid två tillfällen

utsatts för antisemitiska hot och anti-

judiska skällsord, rapporterar Svenska

Kommittén mot Antisemitism (SKMA)

Den 7 juli anlände Isak Nachman med Arlanda

Express till Stockholms centralstation.

På huvudet hade han en judisk huvudbonad,

kipa. Isak började promenera hemåt.

Vid hörnet Gamla Brogatan och Vasagatan

mötte han fyra yngre män i 20-årsåldern.
De började skrika: du ska dö, jävla israel,

jävla mördare, ska du ha spö…

- Därefter började de prata på arabiska och

följa efter mig, berättar Isak Nachman. Jag

blev irriterad och visade det också. Samtidigt

började situationen kännas obehaglig eftersom

de fortsatte att följa efter mig. Jag började

därför småspringa. Tack och lov råkade en

ledig taxi komma just då, så jag tog den

och kunde åka hemåt, varpå de fyra männen

gick åt ett annat håll.

Isak Nachman har bott i Sverige sedan 1976,

han är född i Israel. Något liknande har aldrig

hänt tidigare, säger han.

- Det är obehagligt att något sådant kan

hända bara för att jag bar kipa och därmed

visade att jag är jude.

- Vi har fått en mycket råare ton i det

offentliga rummet. Vi har till exempel

kommunalpolitiker som säger att judar

tydligt ska ta avstånd från vad som

händer i Israel, annars riskerar de att

utsättas för angrepp. Jag tror att den

typen av uttalande gör att ribban sänks,

att det blir mer legitimt att ge sig på, i

första hand Israel, men också judar i

allmänhet. För många har svårt att

skilja mellan Israel och judar, säger

rabbin Nachman.

Bara ett par veckor senare råkade han ut

för ytterligare en incident. Isak Nachman

hade besök av två rabbiner från utlandet.

Utanför Dramaten i Stockholm stannade en

bil, varefter en av personerna vevade ned

rutan och skrek: jävla judar.

**

Förra året anmäldes 250 antisemitiska hatbrott

i Sverige. Det är en ökning med 57 procent

jämfört med 2008, enligt siffror från Brotts-

förebyggande rådet.

**

Natten till fredag förra veckan skedde en

explosion på trappan till synagogan i Malmö.

Synagogan och församlingen har flera gånger

tidigare utsatts för hot och angrepp.

-I Malmö är det en klart hotfull situation. Vi

har inte sett det i samma utsträckning i

Stockholm men efter det här har jag börjat

tänka mig för om jag ska promenera på

kvällen, säger Nachman.

***

"...folk skriker Heil Hitler efter mig"

*

Två rabbiner överfallna i Odense

*

Islamist biter finger av rabbin i Wien

*

Islamist som knivhögg rabbin gripen

*

Araber attackerar judar i Berlin

****

dag, svd, gp,

Den siste mördaren åtalas ?

En av de absolut sista nazistiska mass-
mördarna åtalades igår av tyske riks-
åklagaren.
Det var koncentrationslägervakten och
Trawnikimannen Samuel Kunz, 88 år.
Simon Wiesenthal Centre publicerade
nyligen en lista med tio massmördare
som fortfarande är i livet och kan åtalas.
Kunz fanns med som nummer tre på listan.
**
Samuel Kunz föddes som s k folktysk i
Sovjetunionen. Efter att tillfångatagits
av tyska armén 1941 anmälde han sig som
frivillig "hjälppolis" och utbildades i övnings-
koncentrationslägret Trawniki i Polen.
Där utbildades över 5.000 folktyskar, ukrainare,
polacker, vitryssar och balter
till medhjälpare
vid Förintelsen.
**
Kunz placerades som vakt i utrotningslägret
Belzec, där ca 450.000 judar mördades.
Han tjänstgjorde också i den s k Aktion
Reinhard
då de sista judarna i Polen skulle
mördas.
Efter kriget fick han tyskt medborgarskap
och arbetade i många år som högre tjänsteman
vid ministeriet för regional planering.
Som pensionär bosatte han sig i en by i
närheten av Bonn.
**
Han förhördes flera gånger på 60- och 70-talen
av polisen kring sina aktiviteter under kriget.
Det som åklagarna nu finner anmärkningsvärt
är att Kunz inte gjorde något försök att förneka
massmorden. ("Vi insåg alla att judarna
utrotades och brändes...Det kunde vi lukta
varje dag.")
Trots det åtalades han aldrig....
**
Först när den ukrainske Trawnikimannen och
kz-lägervakten John Demjanjuk deporterades
till Tyskland började man gräva i arkiven på
nytt.... och fann Kunz dossier.
Sedan gick det undan. Det handlar ju om män
kring 90 år. Ska man hinna avkunna i varje fall
symboliska domar innan de gamla mördarna
går hädan måste den tyska rättvisan agera snabbt...

onsdag, juli 28, 2010

Var Stormuftin och Arafat släkt ?

Lärjungen hyllar Mästaren
Arafat på Stormuftins begravning 1974

Stormuftin vid sin Mästares fötter 1941....
****
Varje gång jag nämner Stormuftin i en
artikel brukar det komma samma frågor
från läsarna:
Hur var Stormuftin och Arafat släkt ?

Tittar man på Google visar det sig att många
skribenter tror att Stormuftin var Arafats
farbror.
**
Hur var det egentligen ?
Med hjälp av en arabist som forskat mycket
kring Stormuftins verksamhet har jag försökt
klara ut den eventuella släktskapen:
*
1. Mohammed Yasser Abdel Rahman Abdel
Raouf Arafat al-Qudwa al-Husseini föddes
1929 i Kairo. Abdel Rauf var faderns namn.
Arafat farfaderns namn. al-Qudwa stammens
namn och al-Husseini klanens namn. Yasser
växte upp i och fick sin utbildning i Egypten.
Sannolikt blev han egyptisk medborgare och
tjänstgjorde i egyptiska armén under Suez-
kriget 1956. Uppgifter att han skulle ha
deltagit i kriget mot Israel 1948 får betraktas
som mycket tveksamma.
*
2. Fadern Abdel Raouf al-Qudwa al-Husseini,
kom från Gaza. Den gazanska al-Husseiniklan
han tillhörde är inte släkt med al-Husseiniklanen
från Jerusalem. Abdel försörjde sig som spann-
målshandlare i Kairo.
Yasser bröt tidigt med fadern och närvarade
inte ens vid hans begravning i Gaza 1952.
*
3. Modern Zahwa Abul Saud tillhörde en
prominent Jerusalemfamilj. Efter moderns
död 1933 bodde Yasser tidvis hos sin morbror
i Jerusalem. Det var moderns familj som tog
hand om honom under uppväxten och såg till
att han etablerades som ingenjör i Kuwait
på 50-talet.
*
4. Moderns kusin Sheikh Hassan Abu Saud
var en av Stormuftins närmaste män och
fungerade som något slags "utrikesminister"
åt honom. Det var shejken som introducerade
tonåringen Yasser för Stormuftin i Kairo 1946.
Förmodligen arbetade han därefter i några år
vid Stormuftins hov.
*
5. Det finns inga som helst belägg för att Abu
Saudklanen var släkt med al-Husseiniklanen.
**
Således blir slutsatsen: Stormuftin och
Arafat var inte genealogiskt släkt.
Arafat hade nära släktingar på mödernet
som arbetade för Stormuftin och umgicks
vid hans hov i Kairo. Tveklöst var Stor-
muftin en man som Arafat beundrade
gränslöst.
Men det var enbart en andlig och politisk
släktskap mellan Mellanösterns två största
antisemiter....
Det de hade gemensamt var hatet mot
alla judar och beundran för Adolf Hitler.
***

The meeting Adolf Hitler - Amin al-Husayni - 28.11.1941

tisdag, juli 27, 2010

Fransk pensionär halshuggen av islamister

Michel Germaneau, en 78-årig pensionerad
ingenjör som deltog i ett biståndsprojekt för
huggits av Al Qaedas nordafrikanska gren.
Fransmannen Germaneau kidnappades i april
i norra Niger. President Sarkozy utlovar hämnd.
***
French President Nicolas Sarkozy vowed today
to seek revenge on the North African wing of
al-Qaida for beheading an elderly French aid
worker after a joint Franco-Mauritanian raid
to rescue him last week failed.
Michel Germaneau, 78, a retired engineer who
had been helping build a school for Tuareg
nomads, was kidnapped April 19 in northern
Niger. The area is in the volatile "Red Zone"
on the southern rim of the Sahara desert.
His captors told French officials on July 11
that they would kill him in two weeks unless
France agreed to a prisoner exchange.
"I condemn this barbarous act, this odious
act which has put an end to the life of an
innocent man who was there to help the
local population," Sarkozy said today in a
televised address.
"This crime committed against Michel
Germaneau will not go unpunished."
Sarkozy also warned French nationals not
to travel to the desolate desert region that
includes Mauritania, Mali, Niger and southern
Algeria. Al-Qaida in the Islamic Maghreb
(AQIM) is an Islamic insurgent group that
aims to overthrow the Algerian government.
***

Jihadister är välintegrerade och välutbildade....

En svårutrotad myt är att jihadister
i Europa och Amerika är lågutbildade,
marginaliserade och småkriminella
ungdomar, som inte finner sig tillrätta i
det västerländska samhället.
Verkligheten är helt annorlunda.
Jihadisterna är snarare välintegrerade
och välutbildade. Deras familjer är ofta
förmögna och religiöst ointresserade.
Ungdomarna lever högst "normala" liv
med idrott och nöjesliv...
Men plötsligt drabbas de av en religiös
uppenbarelse. De finner helt nya vänner
i islamistiska kretsar. Blir lärjungar till
någon fanatisk imam och börjar drömma
om att kämpa för jihad i något avlägset
hörn av världen.
***
Konkreta exempel har vi t ex i Al Shabaab-
gruppen i Danmark (Yxmannen och burqa-
Alla inblandade var välintegrerade, välutbildade
och hade bra arbeten. Wissam Freijeh användes
av Odense kommun som "föredöme för ungdomen"
och "föredömlig invandrare" i en stor reklamkampanj.
I Sverige har vi inte så många exempel på vålds-
inriktade jihadistgrupper, men låt oss granska den
i högsta grad "homegrown" Al-Mujahedonligan.
Där samarbetade en konvertit från svensk
överklass med en iransk knarklangare
och en bosnier med ordinär Trelleborgsbakgrund.
Iraniern Nima Nikain Ganjin (alias Paul
Nikain) var väl den ende som kan betecknas som
marginaliserad....
***
NEFA Foundation har framställt en rapport kring
jihadistgruppen "The Boston Cluster", som visar
exakt samma mönster.

Får även judar bo på Nørrebro ?

Nørrebro är den mest islamiserade
stadsdelen i Köpenhamn. Det ger
vissa speciella problem, både för
de boende och för tillfälliga besökare.
Judar är ett populärt och vanligt
mål för islamisterna.
Och liksom i exempelvis Malmö
får offren besked om att det är
deras närvaro som "provocerar
ungdomarna."
***
I Danmark finns det politiker
som reagerar....
Pia Kjærsgaard ägnar sitt
senaste veckobrev åt frågan.
(Översättning: I Mitt Sverige)
***
Varje gång det pratas om på de många problemen på Nørrebro, gängvåld, skottlossningar, och andra trakasserier av folk, blir man undervisad i höga brösttoner om att den köpenhamska stadsdelen är en av de mest toleranta och öppnaste i hela Danmark. Här finns det plats för alla att röra sig fritt och vara sig själva. Det vore synd att säga att detta stämmer överens med mina egna erfarenheter av stadsdelen. Så antingen måste detta vara tal om politiskt korrekt önsketänkande eller en okuvlig självbevarelsedrift bland delar av stadsdelens befolkning.

Den rosenröda bilden av Nørrebro stämmer inte heller överens med den erfarenhet som de judar som bor där har. I Jyllands-Posten Søndag, kan flera judar i artikeln ”Davidstjernen er bandlyst på Nørrebro” berätta om våld och överfall. Om att bli spottad på och hotad. Inte av kristna - för i så fall hade man för längesen gjort något åt problemet - men av unga muslimer. ”Du skal dø, fucking jøde”, fick Søren från Roskilde till exempel höra på en klubb på Nørrebro.

Och fast han blev överöst av slag och sparkar, så förklarade polisen för honom, att han själv var skuld i det som skett, eftersom han bar en judestjärna i en invandrarmiljö. I artikeln visas på flera liknade exempel, och gemensamt för dem alla är, att judar inte tolereras i det annars så toleranta Nørrebro. Det är helt okay att jaga judar. Ingen går i bräschen för dem - inte heller den danska vänstern, som hatar Israels existens. Vänsterflygelns tystnad är mycket talande, för det är från dem som anklagelser om rasism och främlingsfientlighet vanligtvis flyger genom luften. Men främlingshat är uppenbarligen helt okay - så länge det är främlingar som hatar...


En liknade utveckling gör sig gällande i resten av Europa och särskilt på de ställen där den muslimska invandringen har varit massiv. Judarna flyr från Malmö, där de svenska myndigheterna inte lyfter ett finger för att skydda dem. Och judarna flyr från Antwerpen i Belgien, där de i århundranden har drivit handel.

Judarna blir inte längre fördrivna av de infödda, så som det tidigare skedde under fruktansvärda förföljelser. Nej, de blir fördrivna av "de nya europerna" med muslimsk bakgrund.


Från vänsterflygeln får man som sedvanligt de undanglidande svaren, att de muslimska frustrationerna är förståeliga på bakgrund av konflikten i mellanöstern. Därmed sätter vänsterflygeln inte endast likhetstecken mellan judar som bor här och staten Israels politik, utan nervärderar samtidigt muslimers förmånga till att kunna skilja rätt från fel. Vänsterflygels bagatelliseringar är således antingen ett uttryck för en omvänd rasism i stil med "vi kan inte kräva det samma av muslimer som av oss själva" - alltid blir man mött med det evinnerliga "men man måste ju förstå".


Nej, nej, nej och åter nej! Jag vägrar att "förstå" intolerans och hat. Jag tänker inte finna mig i, att vissa delar av Danmark utvecklar sig till ett stängt område för människor med andra religioner, sexuell orientering eller för sakens skull politisk hemvist. Danmark är ett av de mest toleranta och öppna samhällena i hela världen. Men just nu är vi på väg att låta det hela gå över styr.


Nørrebro, Vollsmose, Gellerupplanen, Tåstrupgård och många andra muslimska paralellsamhällen är i dag helt stängda områden för till exempel judar. Om de ändå rör sig i dessa områden, så får de "skylla sig själva".


Men jag känner själv till denna förklaring - och ursäkt för - våldsamma överfall i detalj. Då jag själv blev överfallen och jagad på Nørrebro 1998 och var tvungen att söka tillflykt i en bank, vad det flera som påståd att jag utsatte mig för detta som ett led i en politisk kampanj.(.......)

Läs hela veckobrevet

****

Läs också

Utbrett judehat bland muslimska invandrare i Danmark

*

******

Den vackra staden Odense, H C Andersens
födelsestad,har fått rykte om sig som ett centrum
för islamism och antisemitism de senaste åren.
Islamistiska ligor styr stadsdelen Vollsmose
härjar, rabbiner överfalls på gatorna och
nyårsafton 2008 sköts två israeler ned i stadens
stora shoppingcentrum Rosengaard.
Danmarks överrabbin avråder judiska
föräldrar från att placera sina barn i stadens
skolor p g a det höga antalet araber....
Det låter nästan som Sveriges Gaza, Malmö....

måndag, juli 26, 2010

Wikileaks dokument bekräftar Pakistans talibansamarbete

Dagens sensation i underrättelse-
världen är definitivt de 91.731
hemligstämplade dokument kring
kriget i Afghanistan som Wikileaks
offentliggjort. Under samlings-
rubriken Afghan War Diary
2004-2010 kan den enorma
samlingen laddas ned från den
kontroversiella databasen.
Det handlar huvudsakligen om
logganteckningar om händelser
i Afghanistan de senaste sju åren.
De ser ut ungefär så här:
AAt 0725Z, while ISO MEDEVAC, AZREAL
46/56 were screening to the east when the trail
aircraft AZREAL 46 (100FT AGL, HGD 360,
SPD 75-80KTS) was engaged with sustained
SAF from their 7 o’clock position at approximately
0725Z IVO 41R QQ 2550 8570. AZREAL 46
was in a slight left bank when they audibly
observed sustained SAF. Upon hearing the small
arms fire, SWT immediately banked to the right,
where they continued to hear sustained SAF
directed at the aircraft. Lead aircraft (AZREAL
56) tried to PID any EF in the area, but could not
identify a POO. Likely POO was compound/built-up
area IVO 41R QQ 2550 8570. Lead aircraft was
not engaged. AZREAL 46 was hit three times. Of
the three, the aircraft took small arms fire to the
co-pilot gunners (left side) door frame through
the wind screen (approximately head height as
you sit in the aircraft), the transmission cowling,
and the starboard horizontal stabilizer. That first hit
(through the co-pilot’s door frame) severed the
cable to the CSC and the co-pilot lost all communication
capabilities. At that point, the MEDEVAC departed
the grid, and SWT started heading south behind
them to try to get out of the area and flew directly
back to KAF. SWT returned to KAF at approximately
0800Z for shutdown and EOM. All crew members
arrived safely back to KAF.

**
Samlingen är knappast särskilt intressant för den
vanlige kvällstidningsläsaren, utan kräver goda
kunskaper i amerikanska militära förkortningar.
Se kommentarer på
Wired
CnetNews
IntelNews.org
**
Dokumenten bekräftar dock det många
observatörer länge hävdat:
Att Pakistan har ett nära samarbete med
talbanerna och i praktiken både finansierar
och styr den islamistiska terrororganisationen....
***
Just nu tycks Wikileaks samtliga servrar gå
på knä....
Vänta därför några timmar innan du
försöker ladda ned den jättelika samlingen...
"Huvudsidan" för materialet finns här:
wikileaks.org/wiki/Afghan_War_Diary,_2004-2010
***

Varför förtiger polisen hotbilden mot synagogan ?

Attentatet mot synagogan i Malmö
i fredags har sedan första timmarna
omgetts av märkliga förtiganden och
försök till bagatellisering av dådet.
Som jag visade i andra artikeln tog
det nästan ett dygn innan polisen
erkände att det fanns en hotbild
mot synagogan och att den kunde
kopplas till de islamistiska attentaten
i Malmö och Helsingborg 2009.
**
Nu avslöjas ytterligare hot - via
utländska medier....
Den judiska nyhetsbyrån JTA
berättar idag:
A bomb threat written on paper had
been taped to the synagogue on the
previous evening.
It was the second threat directed at

the synagogue in two weeks.
**
En snabb titt på YouTube visar att där
legat ett hot mot judiska församlingen i
Malmö sedan 16 april med rubriken:
Malmö judiska folkgruppen - ett
budskap till Malmö judar från
Malmöborna - Malmö Stad
Jag vet inte riktigt hur filmen ska tolkas,
men dess upphovsman ZionBandit är
helt klart antisemit....
****
Illustration:
Burning Synagogue, Lutsk,
Russia(1999), oil on canvas
by Greta Schreyer
Yeshiva University Museum

lördag, juli 24, 2010

"Ord kan också döda"...

Apropå bomben mot synagogan:
*****
Läget i Malmö skildrades strålande i en
artikel i finländska Hufvudstadsbladet
för några månader sedan.
Många greps av berättelsen om den
tappra Judith Popinskis ensamma kamp
mot islamisternas förintelseförnekelse
i skolorna.
Ingenting har i varje fall förändrats till
det bättre sedan dess i staden....
*****
Några korta avsnitt:

"Judith Popinski tycker att Reepalu har

spelat dem som utför hatbrotten i

händerna.

Ord kan också döda, av ord så

blir det handlingar och handlingar

dödar.

Mona Sahlin kom hit och sade

några vackra ord, men hon har

också varit i Malmö förr.

Då hade hon slöja på sig och gick

i moskén.

Det är en markering. Fiskar man

röster så väger 700 röster lite

mot 40 000.

Det är enkel matematik, säger

Popinski."


***

"Men ännu har vardagen inte återgått till

det normala för judarna i Malmö.

Amnon Tsubarah, judiska församlingens

kock, talar om sin dotter som numera

döljer att hon är judinna för omgivningen.

Också Amnon själv har blivit försiktigare

när han rör sig på stan..

Förr gick han ofta klädd i den judiska huvud-

bonaden kippa. Nu gör han inte det längre.

Jag går med keps. Det är bättre att

vara klok än att vara död, säger han."

***

"Bland Malmös judar råder det inget

tvivel om att det är muslimer som

står för hatbrotten.

I Malmöområdet bor 2 000 judar

och omkring 40 000 muslimer."

*****

JIHADS kommentar:

Det bör tilläggas att andelen muslimer i

Malmö nu överskridit 30 %, det betyder

att Malmö idag är den mest muslimtäta

storstaden i Europa. Det handlar om ca

85.000 personer...

***

Läs också

Malmö, Sveriges Gaza

- antisemtiskt, islamistiskt

fredag, juli 23, 2010

Bomben mot synagogan i Malmö var ett hatbrott


Fortsättning på
****
Det är intressant att följa nyhets-
förmedlingen (eller ska vi kalla den
nyhetsförvanskningen) om morgonens
attentat mot synagogan på Förenings-
gatan.
Skede 1: Bagatellisering via TT:
En smällare, inga skador, ingen hotbild
Skede 2: Skånskan avslöjar tre krossade
rutor; polisen erkänner att explosionen
var "kraftig", blir mera svävande kring
den aktuella hotbilden
Skede 3: Sydnytt avslöjar att skadorna
var mera omfattande med brännskador och
åtta krossade rutor. Polisen kopplar ihop
Församlingen betecknar attentatet
som ett hatbrott och "en medveten
attack mot oss".
Skede 4: Vem blir först med att
konstatera vilka som, utifrån
hotbilden, är de troligaste
***

Attentat mot synagogan i Malmö


TT meddelade 06:16 idag:
En kraftig detonation hördes utanför
synagogan vid Betaniaplan i Malmö
natten till fredagen.
Vittnen har berättat att de sett ett
efterföljande ljussken.
Polisen hittade på morgonen rester
av "någon form av smällare" på en
av synagogans trappor.
Ingen misstänkt har gripits för vad
polisen betraktar som skadegörelse,
enligt Skånepolisens hemsida.
***
***
Skadorna större än vad som först
meddelats:
Tre fönster krossades vid explosionen.
- Det small rejält, det var ingen
Kinapuff direkt, säger Göran Billberg,
informatör vid polisen i Malmö.
Explosionen var så kraftig att tre mindre
fönsterrutor i synagogan krossades.(SkD)
***
Det är långtifrån första gången Judiska
församlingen i Malmö utsätts för våld
och skadegörelse.
Allvarligast hittills har de många brand-
attentaten mot kapellen på Gamla och
Nya Begravningsplatserna varit.
***
De senaste årens attentat har kunnat
kopplas till den ökande islamismen i
Malmö.
Särskilt sedan Hamas och Muslimska
Brödraskapets s k tredje intifada mot
27 december 2008 har hotbilden
förvärrats...
***
Läs också
****
dag, svd, gp, smp, expr,
******
Läs fortsättningen

Kongressledamot lobbyist för talibanerna


Den tidigare amerikanske kongress-
hyrdes som lobbyist av en
kopplingar till Al Qaeda och
talibanerna, rapporterar AFP.
Hans första uppgift blev att
få stiftelsen avlägsnad från
USA:s spärrlista för terror-
finansiering.
Kongressledamoten misstänks
sedan också ha plundrat ameri-
och samlat in pengar som sänts
som stöd till talibanernas terror-
verksamhet via Pakistan
**
A former US lawmaker pleaded guilty
Wednesday to obstruction of justice
and working as an unregistered agent
for a foreign charity linked to global
terrorism, officials said.
Mark Deli Siljander, 59, a former US
representative from Michigan, pleaded
guilty to charges contained in a 2008
indictment related to his work for the
Islamic American Relief Agency (IARA)
of Columbia, Missouri, the Justice
Department said.
**
Co-defendant Abdel Azim El-Siddig, a
former IARA fundraiser, also pleaded
guilty to conspiring with Siljander and
others to hire Siljander to lobby for
IARA's removal from a Senate Finance
Committee list of charities suspected
of having terrorist ties.
Siljander, who also had been an alternate
representative to the United Nations
General Assembly, had concealed the
organization for whom he was lobbying,
prosecutors said.
**
"A former congressman engaged in illegal
lobbying for a charity suspected of funding
international terrorism. He then used his
own charities to hide the payments for his
criminal activities," US Attorney Beth
Phillips said.
"Siljander repeatedly lied to FBI agents and
prosecutors investigating serious crimes
related to national security. With today's
guilty pleas, all of the defendants in this
case have admitted their guilt and will be
held accountable for their actions."
Siljander operated a Washington consulting
business called Global Strategies, and
worked with the Missouri-based Islamic
charity that was the office of an international
organization headquartered in Khartoum,
Sudan and linked to Al-Qaeda.

torsdag, juli 22, 2010

Al Shabaab och khatsmugglarna i Malmö

Kopplingen mellan khatsmugglingen
över Öresundsbron och den islamistiska
terrororganisationen Al Shabaab
har länge varit välbekant. Nu
bekräftas den från ett oväntat håll....
Den somaliska webbtidningen
Warkamaanta berättar om khat-
smugglingen till Sverige och om hur
den finansierar Al Shabaab:
Hassan, a former Somali Khat smuggler living
in the Swedish city of Malmo says the Somali
Khat traders in Europe particularly in Nether-
lands give financial support to the Al-Qaeda
linked militant group of Al-Shabaab in Somalia,
the Dutch newspaper De Pers published on
Monday.
**
Hassan who had been jailed for Khat smuggling
in Sweden was later released and told the
Swedish intelligence service what he knows
about the link between the Khat trade in
Europe and Al-Shabaab.
"The money from Khat trade goes to Somalia
by the time the official assets of Al-Shabaab
are frozen world. Therefore the khat trade is
one of the few ways to raise money for the
terrorist group Hassan said adding because
they need the money to pay their soldiers.
We used to send some twenty thousand
Euros to Al-Shabaab in Somalia per week.
**
Hassan said when the situation in Somalia
escalated he stopped in the smuggling career.
“I did not want blood on my hands."
- "95% of the Khat from Netherlands is
smuggled to Sweden and the price of the
Khat is five times higher in Sweden than
Netherlands. The Khat is also smuggled
into Germany and the Scandinavian countries.
The trade of Khat surely earns thousands
of Euros. Said Stefan Kalman, Khat-specialist
of the Swedish police.Mr. Kalman assured

that Khat trade in Europe is an excellent
opportunity for Al-Shabab to raise money
for war in Somalia.
But the Dutch intelligence service, the AIVD,
says there is not sufficient evidence that the
khat trade in Western Europe could be a
source of income for Al-Shabaab.

**
The support from Somalis in Netherlands is
limited. We are keeping close eye to activities
of Somalis in Netherlands so I dont think
there is risk emerging, an AIVD spokesman
said.


Four times a week, more than twenty
thousand pounds of Khat leafs are
imported from Kenyan capital Nairobi
to Schiphol Amsterdam.The Khat

consumption gives you highly
stimulation and hunger disappears soon
after you chew a branch of Khat, a
narcotic green leaf. Around 22,000
Somalis in Netherlands mainly men
consume Khat.

Your hunger disappears, you get a
euphoric feeling, Somalis can not
do without. But twenty thousand
pounds, which is quite a bit for the
estimated 22 000 Somalis who are
currently staying in the Netherlands.

onsdag, juli 21, 2010

Judisk begravningsplats skändad i FrankrikeGendarmeriet i Elsass/Alsace meddelar
att den judiska begravningsplatsen i den
lilla staden Wolfisheim utsatts för
omfattande vandalisering.
Minst 27 gravstenar har förstörts.
de flesta mördades under Förintelsen. Den
övergivna och vandaliserade synagogan i staden
har nyligen renoverats.
i Frankrike. Ett antal judar har misshandlats och
i något fall mördats.
Gärningsmännen har i nästan samtliga fall kunnat
identifieras som islamister. Det finns ingen anledning
att förmoda att de inte ligger bakom även detta dåd....
***

Nazisterna och Muslimska Brödraskapet

Den amerikanske historikern och
journalisten Paul Berman berättar
i en intervju i Guernica hur ett möte
i Sverige inspirerade honom till
forskning kring Muslimska Brödra-
skapets samarbete med nazisterna.
***
Läs hela artikeln
***
Guernica: This Islamist collaboration
with the Nazis went astonishingly far.
The Nazi scholars were seeking ways
to cast Hitler as the newest prophet,
or the twelfth Imam, in order to draw
in Arabs and Muslims onto the Nazi side
in the war.
Paul Berman: The Germans had a

research center at the University of
Tübingen of orientalists, looking for
ways to present the Nazi project in
Muslim terms. German theoreticians
and scholars were coming up with all
kinds of ideas of their own, like, couldn’t
they present Hitler as somebody perhaps
granted a new revelation beyond
Mohammed; or in relation to Shiism,
couldn’t Hitler be presented as the
twelfth imam? Of course, the Mufti
didn’t think there was going to be a new
revelation because that would be against
Islam; Mohammed is the final prophet.
But he did go along with recasting some
German ideas in Islamic terms, the most
important of these was how to think about
the Jews.
In the Nazi idea, we sometimes forget what
Nazi antisemitism was.
There were two aspects: one was biological.
The Nazis were racists on biological grounds
and the Jews were inferior. And the Germans
wanted to exterminate these and other inferior
races for the genetic good of the future of Aryan
mankind. But there was another strand, which
was paranoid, based on a paranoid conspiracy
theory.
***