onsdag, juli 28, 2010

Var Stormuftin och Arafat släkt ?

Lärjungen hyllar Mästaren
Arafat på Stormuftins begravning 1974

Stormuftin vid sin Mästares fötter 1941....
****
Varje gång jag nämner Stormuftin i en
artikel brukar det komma samma frågor
från läsarna:
Hur var Stormuftin och Arafat släkt ?

Tittar man på Google visar det sig att många
skribenter tror att Stormuftin var Arafats
farbror.
**
Hur var det egentligen ?
Med hjälp av en arabist som forskat mycket
kring Stormuftins verksamhet har jag försökt
klara ut den eventuella släktskapen:
*
1. Mohammed Yasser Abdel Rahman Abdel
Raouf Arafat al-Qudwa al-Husseini föddes
1929 i Kairo. Abdel Rauf var faderns namn.
Arafat farfaderns namn. al-Qudwa stammens
namn och al-Husseini klanens namn. Yasser
växte upp i och fick sin utbildning i Egypten.
Sannolikt blev han egyptisk medborgare och
tjänstgjorde i egyptiska armén under Suez-
kriget 1956. Uppgifter att han skulle ha
deltagit i kriget mot Israel 1948 får betraktas
som mycket tveksamma.
*
2. Fadern Abdel Raouf al-Qudwa al-Husseini,
kom från Gaza. Den gazanska al-Husseiniklan
han tillhörde är inte släkt med al-Husseiniklanen
från Jerusalem. Abdel försörjde sig som spann-
målshandlare i Kairo.
Yasser bröt tidigt med fadern och närvarade
inte ens vid hans begravning i Gaza 1952.
*
3. Modern Zahwa Abul Saud tillhörde en
prominent Jerusalemfamilj. Efter moderns
död 1933 bodde Yasser tidvis hos sin morbror
i Jerusalem. Det var moderns familj som tog
hand om honom under uppväxten och såg till
att han etablerades som ingenjör i Kuwait
på 50-talet.
*
4. Moderns kusin Sheikh Hassan Abu Saud
var en av Stormuftins närmaste män och
fungerade som något slags "utrikesminister"
åt honom. Det var shejken som introducerade
tonåringen Yasser för Stormuftin i Kairo 1946.
Förmodligen arbetade han därefter i några år
vid Stormuftins hov.
*
5. Det finns inga som helst belägg för att Abu
Saudklanen var släkt med al-Husseiniklanen.
**
Således blir slutsatsen: Stormuftin och
Arafat var inte genealogiskt släkt.
Arafat hade nära släktingar på mödernet
som arbetade för Stormuftin och umgicks
vid hans hov i Kairo. Tveklöst var Stor-
muftin en man som Arafat beundrade
gränslöst.
Men det var enbart en andlig och politisk
släktskap mellan Mellanösterns två största
antisemiter....
Det de hade gemensamt var hatet mot
alla judar och beundran för Adolf Hitler.
***

The meeting Adolf Hitler - Amin al-Husayni - 28.11.1941