fredag, oktober 12, 2018

Londonistan växer och växer...

 
 
 
 
Nyss hemkommen från en vecka i London
kan jag bara konstatera att Melanie Phillips
och många andra varnande röster tyvärr
fick alldeles rätt:
Imperiets forna huvudstad är idag svårt
islamiserad och lever upp till öknamnet
Till och med den som är van vid den
till över en del man ser i London...
 
 
 
 Nya moskéer öppnas nästan dagligen,
medan kyrkor stängs. Alltfler statliga
och kommunala tjänstemän uppträder
helt öppet i islamistiska munderingar.
Londons borgmästare är aktiv muslim
med anknytning till islamistiska
organisationer.
Även den formellt borgerliga regeringen
kryper alltoftare inför Muslimska Brödra-
skapets mediakampanjer. Utländska
 
Stadsdelen Tower Hamlets var
länge islamisternas försöksområde
där de ostörda tilläts driva homofoba
och antisemitiska kampanjer.
Numera kan de praktisera det samma
i stor skala över hela London….
Det enda som blivit ett totalt fiasko
med islamiska banker och fonder...
 
Med start på 90-talet har islamistisk
terrorism visat sig vara den verkliga
tillväxtbranschen i Storbritannien.
Ett direkt samband finns säkert i det
faktum att muslimer tagit över en
stor del av den s k undre världen.
Något som också avspeglas i de nästan
helt islamiserade fängelserna.
 
Marks & Spencer, en gång grundat
av en judisk flyktingfamilj från Öst-
europa marknadsför nu hijab för
småflickor och alltfler av personalen
bär också olika typer av hucklen.
Ett tydligt tidens tecken... 
 
Den stora gruppen judar i London
känner sig hårt trängda och fysiskt
hotade av islamisterna.
tjänst CST rapporterar att de förstärkt
det fysiska skyddet på 600 judiska
byggnader och satt upp 582
bevakningskameror förra året.
Trots det ökar antalet antisemitiska
attacker varje år, ofta med direkt
koppling till islamisterna och extrem-
vänsterns "Hata Israel"-kampanjer.
 
Och värre har det blivit senaste året
sedan trotskisten Corbyn tagit över
Labourpartiet och driver en öppet
antisemitisk kampanj, påhejad av
extremvänstern.
 
Samtiden skriver i veckan:
 

"Det finns 423 nya moskéer i London, skriver saudiska
Saudi Gazette, och pekar på att de flesta är överfyllda. 
Motsatta förhålladet råder i många av kyrkorna, som
sällan har särskilt många besökare.
Vid 2020 beräknas antalet muslimer som kommer till
bön varje vecka i moskéer respektive kyrkor uppgå till
minst 683 000 muslimer medan kristna som kommer
till bön kommer att ha sjunkit till 679 000.
– London är mer muslimskt än många muslimska länder
sammantagna, säger en islamisk imam till tidningen.
Sedan 2001 har 500 Londonkyrkor förvandlats till bostäder.
Under samma period har brittiska moskéer ökat sitt antal
stort.
 
Överfulla moskéer
Daily Mail publicerade nyligen bilder på en centralt närbelägen
moské och en kyrka, bara några meter ifrån varandra. I kyrkan
San Giorgio byggd för att rymma 1 230 besökare, hade bara
12 kommit för mässa. I den närbelägna moskén Brune Estate
moskén, finns att motsatt problem: I det överfulla lilla rummet
kan bara 100 personer rymmas.
Mellan 2012 och 2014 har andelen som benämner sig anglikaner
fallit från 21 procent till 17 procent, en minskning med 1,7 miljoner
människor. Samtidigt har antalet muslimer vuxit med närmare
en miljon människor.
Inom en generation kommer antalet kyrkobesökare att minska
i en sådan takt att deras antal kommer att bli tre gånger färre
än antal muslimer som regelbundet går till moskén.
Shariadomstolar
Officiellt finns det hela 100 domstolar som baserar sig på
islamiska traditionen utifrån koranen och haditherna, vilka
går på tvärs med de västerländska lagsystemen.
Detta parallella rättssystem kan existera på grund av en
lagteknisk öppning i det brittiska systemet, The British
Arbitration Act och systemet med en Alternative
Dispute Resolution.
Tidningen pekar även ut att brittiska universitet också
börjar implementera islamisk lag."