måndag, april 30, 2012

Danmark: 68 års fängelse till sju islamistiska terrorister

Den Korte Avis gör idag en analys
av det islamistiska hotet mot Danmark
och konstaterar att just nu sitter sju
islamister i danska fängelser dömda
till 68 års fängelse för terrorism.
Samtidgt är minst ytterligare sju på
väg dit: Munir Awads liga och sharia-
gänget som greps i förra veckan.....
**

"Syv mænd med terror-domme på
tilsammen 68 år
Siden Glostrup-sagen i 2005 har der
ved de danske domstole været ført
en række terrorsager. De fleste i
hovedstadsområdet.

En gennemgang af sagerne, som
Den Korte Avis har foretaget, viser,
at der i øjeblikket sidder syv mænd
fængslet med terror-domme på
tilsammen 68 år.

Højeste domme på 12 år blev givet
i Vollsmose-sagen fra 2006 og i
Glasvejssagen fra 2007 – i sidste
tilfælde til en militant islamist med
 al-Qaida forbindelser, som havde
fremstillet sprængstoffet TATP
samt været i træningslejr i området
mellem Afghanistan og Pakistan.

PET: al-Qaida er fortsat på banen
med Danmark som mål
Sidste år blev flere højtstående
ledere i al-Qaida, blandt dem Osama
bin Laden, dræbt. Ligeledes lykkedes
det at få ram på en række ledere af
grupper med tilknytning til al-Qaida.

Selvom PET’s Center for Terroranalyse
(CTA) af samme grund konstaterer,
at al-Qaida er under pres, konkluderer
man dog i en rapport dateret 31. januar
2012, at ”al-Qaidas strategiske fokus
på Danmark er bevaret trods tabet af
flere centrale personer.”

Således vurderer CTA, at ”Kapaciteten
og viljen til at gennemføre et terror-
angreb med relativt enkle midler er
til stede i Danmark.”

Rejser til træningslejre i udlandet
Af CTA’s rapport fremgår det, at PET
holder skarpt øje med islamiske
grupper i Danmark:

”En del personer, som er bosiddende
i Danmark, er desuden rejst til konflikt-
zoner i primært Somalia og Pakistan
med henblik på at modtage militær
træning eller deltage i kamphandlinger
 mod blandt andet international
militær tilstedeværelse og lokale
myndigheder,” konstaterer CTA og
fortsætter: 
”Det er muligt, at nogle at disse
personer vil vende tilbage til Danmark
og bruge deres færdigheder til at
fortsætte med terrorrelaterede
aktiviteter rettet mod danske
interesser.”

Europol: 174 terrorangreb i EU
i 2011
Det europæiske Politisamarbejde,
Europol, har netop offentliggjort
sin årsrapport for 2011 om terror-
situationen i EU.

I lighed med PET/CTA konkluderer
Europol, at: 
”Osama bin Ladens død har ikke
fjernet truslen fra al Qaida-inspireret
terrorisme. I stedet kommer truslen
nu fra enkelte aktører eller små
EU-baserede grupper, som har fået
stigende indflydelse ved at bruge
internettet som en nøglefaktor i
terror-relaterede aktiviteter.”

Det er venstrefløjen, der udfører
terror
Af rapporten fremgår det desuden,
at der i EU sidste år blevet foretaget
174 mere eller mindre vellykkede
terrorangreb.
De fleste, i alt 110, i Frankrig og
Spanien af yderligtgående venstre-
fløjsbevægelser og separatist-
bevægelser som f.eks. den baskiske
ETA.

Heraf stod venstrefløjsaktivister  i
2011 bag 37 terrorangreb i EU,
medens højrefløjen kun tegnede
sig for et enkelt. 
Da Norge ikke er medlem af EU,
er Breivik ikke med i statistikken."
(Poul Erik Andersen/Den Korte Avis)

söndag, april 29, 2012

Flera tusen Hamasaktivister i Köpenhamn

Denna helgen samlas långt över tusen
Hamasaktivister från hela Europa
i Valbyhallen i Köpenhamn.
Under den vanliga täckmanteln Palestinian 
Return Centre (PRC) samlas man till den
Det är andra gången Hamas samlas i Köpen-
demokratiska krafter och medier i Danmark.
Denna gången fick det 20 sekunder i en nyhets-
sändning i TV, men inte ett ord i övriga medier...
Snaphanens rubrik 2008 förtjänar att upprepas:
Mens Danmark sov:
Ekstremister holder topmøde i København,
uantastede, ubemærket, uden protester
**

The Palestinian Return Centre (PRC)
is a Palestinian center for anti-Israeli
propaganda, established in London in
1996. It is affiliated with Hamas and the
Muslim Brotherhood and some of its
senior figures are Hamas activists
who found refuge in Britain.
**
Its foundation was based on
rejection of the Oslo Accords, a strong
denial of the right of the State of Israel
to exist and the concept of the "right"
of the Palestinian refugees and their
descendents to return to the places
abandoned in 1948, all to be used as
tools to fight Israel and the peace
process.
The PRC holds intensive anti-Israeli
propaganda activities in Britain, Europe
and other countries around the globe
and is an important factor in the
network of organizations parti-
cipating in the international
campaign to delegitimize Israel.
**
PRC skryter i inbjudan med att konferensen
denna gången sponsras av presidenten i
det numera islamistiska Tunisien....

lördag, april 28, 2012

Terrorismens centralfigur i Stockholm


Marockanen Farid Lamrabet är svensk
medborgare sedan 1993, har sex barn och 
försörjer sig på att sälja skinnjackor från en
liten butik på Gamla Brogatan i centrala
Stckholm. Under täcknamnet Abu Umar är
han välkänd bland de västerländska säkerhets-
tjänsterna som en centralfigur i den islamistiska
terrorismen. Den ende svenska journalist som
skrivit om honom är den oumbärlige Gudmundson.
**
Senast blev Farid uppmärksammad i samband
i Köpenhamn.
Jyllands-Posten ägnade honom ett uppslag i
fredags (se bilden ovan) där han beskrivs
som mellanledet mellan Al Qaedas ledning
och de lokala jihadisterna i Europa.
Gudmundson har kompletterat med andra
intressanta upplysningar om Farid Lamrabet:
"Han har aldrig åkt fast – men beskrivs som
"en central person i extremistcirklar i Stockholm".
Han har haft en av al-Qaidas toppar som inneboende.
Han har varit en hårsmån från att terroriststämplas
av FN. Och nu kan det avslöjas att han är länken
mellan två stora försök att skapa blodbad inne på
Jyllands-Postens lokaler i Köpenhamn."

Nya terrorgruppen: Judehatande shariagäng


Idag på morgonen häktades tre arabiska 
män av en domstol i Köpenhamn.
Formellt häktas de för olovligt vapen-
innehav och -försäljning, men polisen
utreder också deras kopplingar till
Al Qaedanätverk och planer på terror-
dåd i Danmark.
Sammanlagt greps nio araber i Köpen-
hamn igår misstänkta för förberedelse
till terrorbrott. Samtliga uppges vara
islamister.
Gruppens ledare MMS, en 22-årig jordanier,
uppges ha nära kopplingar till kriminella
shariagäng i Köpenhamnsområdet och är
"Den 22-årige mand, der nu er i politiets
varetægt  og er sigtet for ulovlig besiddelse
 af automatvåben, spreder antisemitisk
propaganda på Facebook og udtaler
støtte til al-Qaeda."
Det är ännu okänt vilka terrormål de
planerade angripa. Enligt polisen har de
dock inget samband med den pågående
**
hem från ett EU-möte om terrorism, manade
på fredagen till fortsatt vaksamhet mot den
internationella terrorismen:
»Det understreger jo alvoren i den trussel,
Danmark står overfor. Det understreger også
vigtigheden af de diskussioner, vi har haft her
i går på rådsmødet«.
»Det er vigtigt, at vi hele tiden har fokus på,
hvordan truslen fra terror udvikler sig. Og at
vi hele tiden har en diskussion af, hvordan vi
kan indrette vores værktøjer og vores indsatser
mod at forebygge og forhindre forsøg på terror-
angreb, også i Danmark«, siger Bødskov.

fredag, april 27, 2012

Efter mötet med Reepalu: Han är antisemit !


Reepalu är Hannah Rosenthals omdöme klart:
– Jag vet inte om han är okunnig eller vad
han lärt. Jag vet inte vad som finns i hans
huvud eller hjärta. Men jag vet att språket
han använder är antisemitiskt. Och det är
vad han kommer att bli ihågkommen för,
om situationen inte förändras.
**
Hennes besök har t o m fått regeringens
sleeping partner integrationsminister Ullenhag
att vakna. I ett yrvaket pressmeddelande
säger han:
”Hannah Rosenthal och jag talade också om
situationen i Malmö i dag och kommunalrådet
Ilmar Reepalus återkommande okunniga och
fördomsfulla uttalanden som försvårar arbetet
mot anti­semitism. Dessa skadar inte bara
bilden av Malmö utan hela landets tro-
värdighet i dessa frågor.”
**
Även Lena Posner-Körösi i judiska central-
rådet kommenterade situationen för Malmös
judiska befolkning och lyckas t o m beröra
kärnfrågan, Malmös islamisering.....:
– Det finns en stor grupp med rötter i Mellan-
östern och i den en liten gruppering av
islamister med antisemitiska föreställningar.
Det kopplar de till konflikten i Mellanöstern
och då blir kollektiviseringen av judar
självklar för dem, sade hon till TT
***
Hade det varit så lyckligt som Posner
framställer problemet. Att islamisterna
är en liten udda grupp. Tyvärr är verk-
ligheten att islamisterna sedan länge
har "problemformuleringsmonopolet"
bland Malmös muslimer, d v s minst 30 %
av stadens befolkning. Det judehat som
predikas i salafisternas och Brödraskapets
moskéer och förstärks via TV-sändarna
Al Jazeera, Al Manar m fl uppfattar
genomsnittsmuslimen som sanning.
Det är snarare så att undantagen i Malmö
är de få icke-antisemitiska muslimerna...

torsdag, april 26, 2012

"Palestina" 2012: Dödsstraff för att sälja mark till judar


I den absurda låtsasstaten "Palestina"
härskar som vanligt intolerans och
korruption. Med hjälp av en gammal
jordansk lag döms araber som försöker
skapa ett vettigt grannsamarbete med
Israel till DÖDEN. 
Frontpagemag berättar från Hebron:
Muhammad Abu Shahala is a former Palestinian
intelligence officer who, after reportedly being
tortured, admitted committing a capital offense.
As a result he has been sentenced to death.
His “crime”? He sold his home in Hebron on the
West Bank to Jews. Under Palestinian law, all
that awaits Shahala’s rendezvous with destiny
is the approval of the sentence by Palestinian
Authority (PA) president Mahmoud Abbas.
Who is trying to save him? Jewish officials, who
are attempting to get the international community
involved.
**
An open letter authored by David Wilder and Noam
Arnon of the Jewish Community of Hebron
addressed to U.N Secretary General Ban Ki-moon,
U.S. Secretary of State Hillary Clinton, Israeli Prime
Minister Binyamin Netanyahu and other officials notes t
hat “Mr. Muhammad Abu Shahala, a former intelligence
agent for the Palestinian Authority, has been sentenced
to death, following a hurried trial. His crime: selling
property to Jews in Hebron.” The letter continues:
Mr. Abu Shahala reportedly confessed following torture
sessions at the hands of his captors. The death sentence
can be executed only following concurrence by Mahmoud
Abbas, aka Abu Mazen, president of the PA. After he
signs the death warrant, Abu Shahala may be killed.
It is appalling to think that property sales should be
defined as a “capital crime” punishable by death.
The very fact that such a “law” exists within the frame-
work of the PA legal system points to a barbaric and
perverse type of justice, reminiscent of practices
implemented during the dark ages.
The letter then poses a pertinent question. “Is the
Palestinian Authority a reincarnation of the
Third Reich?” it asks.
**
Noted columnist Caroline Glick provides an answer to
that question. “The PA (Palestinian Authority) was
established in May 1994,” Glick writes.
“The first law it adopted defined selling land to Jews
as a capital offense. Shortly thereafter scores of Arab
land sellers began turning up dead in Jerusalem and
Judea and Samaria in both judicial and extrajudicial
killings.”
A report by the Christian Broadcasting Network (CBN)
contends that, before the creation of the PA, the decree
had been in effect since before the creation of Israel in
1948. If CBN is correct, it reveals an inconvenient truth:
the kind of irrational hatred that would make selling
one’s home to a Jew an offense punishable by death
pre-dated the creation of the Jewish State.
Such a reality blasts a giant hole in the seemingly intrac-
table belief among Western leaders that all of the region’s
ongoing animosity is the result of Israel’s policies toward
Palestinians — or that such animosity can be quelled by
any “peace process.”
***
Bilden:
"Palestinas" andlige fader Stormuftin
besöker sin Mästare i Berlin 1941
***
Läs mera om

tisdag, april 24, 2012

Obamas sändebud besöker antisemitismens Malmö


Idag anlände Hannah Rosenthal, president
Obamas särskilda sändebud mot antisemitism 
till Malmö, antisemitismens centrum i Sverige.
Staden som styrs av en den öppne judehataren
Ilmar Reepalu och hans islamistiska supportrar.....
**
Shneur Kesselman, Malmös rabbin, vars
tappra kamp mot det islamistiska judehatet
blivit internationellt uppmärksammad.
"MALMÖ. På kvällen den tionde mars i år blev rabbinen
Shneur Kesselman och tre andra judar i Malmö nästan
påkörda av en bil vid Triangeln i centrala Malmö.
Det var en av de cirka 90 antisemitiska incidenter som
drabbat den amerikanske rabbinen under hans sju år
som Malmöbo.
Situationen för Malmös judar bedöms av USA:s
regering som så allvarlig att president Barack
Obama skickat sitt särskilda sändebud Hannah
Rosenthal till Malmö.
Klockan tio i dag ska Shneur Kesselman träffa
henne och berätta om sin situation.
"Support Hitler!", "Jävla jude!", "Länge leve Hamas!"
eller bara ett fientligt "Yahoud!" - det arabiska ordet
för jude.
Sedan Shneur Kesselman flyttade till Malmö för sju
år sedan har han tvingats vänja sig vid ständigt nya
antisemitiska förolämpningar.
Rabbinen har fått läskburkar och äppelskrutt kastade
på sig. Han har trakasserats på stadsbussar och på
tågstationen. ­Människor har spottat efter honom."
***
*

Konvertit startar "terrorskola" i Italien

Italienska polisen avslöjade igår att den
startat en utbildning för islamistiska
terrorister i staden Pesaro på Adria-
kusten. Campione har umgåtts i en
marockansk islamistgrupp där de
flesta tillhör en moské i Brescia.
Redan i mars grep polisen de flesta
inblandade då de planerade ett bomb-
dåd mot synagogan i Milano.
Bland Campiones medhjälpare finns
en universitetslärare, likaledes konvertit,
som översätter AQ:s bombhandböcker.
**
Italien insåg tidigt hur farlig islamismens
infrastrutur är och har flitigt utvisat
jihadistiska imamer och slagit sönder
deras nätverk.
Jag skrev redan 2010:
Under perioden 2000-2010 har Italien
gripit 200 islamistiska terrorister.
Fyrtiosju har fällts i domstol och 62 ut-
visats ur landet.

Tio islamistiska imamer har
utvisats för att utgöra hot mot
statens säkerhet.
De har spridit anti-västlig propaganda
och propagerat för jihad.

Islamistiskt terrorgäng gripet i England

Ett islamistiskt terrorgäng greps idag i staden Luton.
De misstänks för att ha förberett ett omfattande
terrordåd som hämnd mot de brittiska myndigheterna
för utlämningen av Al Qaedaimamen Abu Qatada.

De fem terroristerna greps i sina hem i Luton.
**

The men, aged from 21 to 35, were held on suspicion
of plotting to commit terrorist acts after officers from
 Scotland Yard’s Counter Terrorism Command raided
five residential addresses.
A spokesman said the men were arrested “on suspicion
of the commission, preparation or instigation of acts
of terrorism”.
The raids are understood to be the culmination of a
long-running investigation into a suspected terrorist
conspiracy.
**
In a statement the Yard said: “The arrests were
part of a pre-planned, intelligence-led operation.
All five were taken to the high-security Paddington
Green police station this morning for questioning.”
The arrests are understood to be connected to a
series of searches in Luton last year. At that time
no arrests were made.
The five men arrested were aged 21, 23, 24, 30
and 35.
**
The arrests come days after a terrorist group warned
Britain against deporting Qatada. Al-Shabaab, a Somali-
based group linked to al Qaeda, said there would be
“disaster” for the British public if the preacher were
sent back to Jordan.
The UK terror threat stands at substantial, meaning
that an attack is a strong possibility. This is two levels
below the most serious alert when there is intelligence
that an attack is imminent.
Police said enquiries into the Luton case were continuing.

fredag, april 20, 2012

Högsta Domstolen underkänner åtalet mot Hedegaard


Danska Högsta Domstolen frikände idag Lars
Hedegaard, Trykkefrihedsselskabets grundare,
från "brottet" att ha vågat kritisera islam.
Han frikändes av en enig domstol.
Det betyder också att den föråldrade § 266b
 i danska strafflagen ("rasismpargrafen"),
hittills ett viktigt vapen i extremvänsterns och
islamisternas arsenal mot yttrandefriheten,
desarmerats.....
**
Hedegaard säger med anledning av den friande domen:
"Jeg har det naturligvis godt. Jeg har kæmpet i to år mod en
urimelig anklage i en sag, der aldrig burde have været anlagt.
Der er et fantastisk stort problem i den muslimske kultur med
behandlingen af både piger og drenge. Det dokumenterede jeg
om i bogen Muhammeds Piger, og jeg har ikke tænkt mig at
lægge sagen fra mig," siger Lars Hedegaard.
"Det glæder mig, at Højesteret har afsagt en dom i overens-
stemmelse med de vidneforklaringer, der blev aflagt i byretten
og landsretten. Disse vidneforklaringer havde anklage-
myndigheden allerede inden, den besluttede at anlægge sag,
og derfor forstår jeg ikke, at den overhovedet gjorde det."
***
Läs mera i

onsdag, april 18, 2012

Mordstatistik - i Danmark och Malmö


Den Korte Avis förmedlar intressant
mordstatistik från Danmark:
Perioden 2002-2010 begicks 399 upp-
klarade mord. Av dessa utfördes var
fjärde (97 st) av en utländsk med-
borgare. Offren var däremot till
nästan 90 % danskar....
**
Den f d chefen för mordroteln hos
Köpenhamns polis kommenterar:
”Det er ikke nyt for mig....  
Man kan tolke tallene, som man
vil, men når man ser på statistikkerne,
er det helt klart bestemte befolknings-
grupper med andre aner end danske,
der er stærkt overrepræsenterede.
Det er tankevækkende, og det bør
give anledning til panderynken,”
fastslår Ove Dahl.
**
BRÅ och SCB kan säkert redovisa minst
lika uppseendeväckande siffror från
Sverige.
Det är väl bara jag som missat deras
larmrapporter....
Vi lekmän och tidningsläsare inbillar
oss nog också att en grupp svenska
medborgare, andra- och tredje-
generationsinvandrare från Mellanöstern,
är starkt överrepresenterade i brotts-
statistiken....
Men det är kanske ett specifikt Malmö-
fenomen ?
**
på nyårsnatten på Rosengård tycks på
väg att klaras upp. Två femtonåringar
och en sextonårng är gripna. Polisen
mörkar ärendet totalt, men en initierad
källa på Flashback uppger att det finns
1) Ekonomi = Knarkaffärer alt. uppdelning av rånbyte
2) Hedersrelaterat = Han satte alltså på "fel" tjej och kanske gjorde henne gravid
3) Schism inom gänget = Han har alltså tjallat eller snackat skit om "gänget"

måndag, april 16, 2012

Talibanerna: Här är det VI som bestämmer


Jespersen & Pittelkow i Den Korte Avis
med anledning av talibanernas offensiv
på söndagen:
Taleban-oprørerne gemmenførte søndag en lang
række store væbnede angreb i Afghanistans
hovedstad Kabul samt flere andre steder i landet.
Det var den største aktion i de sidste 10 år.

Talebans angreb var rettet mod de institutioner,
der repræsenterer Vestens værdier og de vestlige
styrker: Det afghanske parlamentet.
Ambassaderne for USA, Tyskland og Storbritannien.
Star Hotel, hvor mange af gæsterne er fra Vesten.

Disse angrebene er i realiteten led i Talebans 
kamp for at overtage magten i landet
– senest fra 2014, når de amerikanske og
andre vestlige tropper har forladt landet.

Angrebene viser, at Taleban står overordentlig
stærkt, og at Vesten og den afghanske regering
er meget langt fra at have vundet krigen.

Udstilling af Vestens svaghed
Angrebene udstillede da også, hvor svagt
Vesten og dens samarbejdspartnere i
realiteten står.
Alle de steder, hvor angrebene satte ind, er
ekstremt godt bevogtede. Alligevel lykkedes det
svært bevæbnede Taleban-oprørere at trænge ind
på disse områder eller at beskyde dem med raketter
og andre tunge våben.

Beskeden til Vesten var: I har ikke en chance,
så I kan lige så godt forlade landet hurtigst
muligt. Til de afghanske ledere var beskeden:
Det går jer ilde, hvis I samarbejder med Vesten.

Støtte til de sande islamiske værdier
Desuden skulle angrebene udnytte, at den afghanske
regering står svagt i befolkningen, fordi den ikke
har kunnet sørge for sikkerheden eller sikre en
økonomisk vækst.

Desuden er der stor vrede i befolkningen og om-
fattende demonstrationer i protest mod afbrænding
af Koraner samt en amerikansk soldats nedskydning
af civile.

Taleban vil nu eftertrykkeligt demonstrere, at de
kæmper for et samfund, der bygger på de sande
islamiske værdier og afviser Vestens forfald.

De afghanske sikkerhedsstyrker
Kampene fortsat hele søndagen og natten mellem
søndag og mandag, hvor eksplosionerne og maskin-
geværsalverne tog til i styrke.
Mandag morgen – efter et døgn – var oprørerne
 tilsyneladende nedkæmpede og de fleste dræbt.

Repræsentanter for de allieredes styrker lagde
vægt på, at det var afghanernes egne sikkerheds-
styrker, der havde nedkæmpet oprøret.

Base i Pakistan
Kort før havde der været et angreb på et fængsel
i Pakistan hvor op mod 400 fanger var sluppet fri.
 Det pakstanske terrornetværk Haqqani, der har
forbindelse til Al Qaida, blev beskyldt for at stå bag.

söndag, april 15, 2012

Irans terrorceller laddar upp

Irans terrorceller i Europa och USA,
men också i Asien och Mellanöstern,
laddar upp för stora angrepp mot väster-
ländska intressen. Det avslöjar den tidigare
CIA-agenten Reza Kahlili, som nu utbildar
säkerhetspersonal på Joint Counterintelligence
Training Academy.
**
finns utplacerade över hela världen.
De avvaktar nu mullornas beslut att
angripa Västerlandet.
När angreppsordern kommer är deras
främsta mål västerländska energiresurser
(el-, gas- och olja). Det sekundära: terror mot
befolkningsknutpunkter, som t ex transport-
centra, för att orsaka maximalt kaos och
slutligen en mordvåg mot politiker och höga
tjänstemän som anses fientliga till islamismen.
Agenterna arbetar bl a från iranska ambassader
och nätverket av iranska Imam Alicentra och
**
The source says these cells are divided into two groups:
one is operational and awaits the order to attack; the
other gathers information, monitoring such sensitive
sites as power plants, water and food distribution,
refineries, railroads and others along with information
on officials of the host countries and their activities.
This information, transferred to Iran, is being used by the
Quds Force command in Tehran “to select targets for
maximum effect.”
In testimony before a U.S. House panel in March, the
director of the New York Police Department’s intelligence
analysis unit, Mitchell Silber, revealed that the Iranian
diplomats had carried out “hostile econnaissance” of sites
in New York as many as six times, alarming police officials
that the city might be targeted for terrorist attack. 
**
If Iran is attacked by America or if America supports
Israel in an attack, then these assets are to retaliate.
However, the source says, their actions will be sequential
unless the attack goes beyond the nuclear sites with the
aim of overthrowing the Islamic regime, in which case
 there is to be an all-out response.
The source indicates an all-out response will include
attacks on other countries in the region, such as Saudi
Arabia and Bahrain, after Israel has been targeted by
hundreds, if not thousands, of missiles.
**
The most ominous message from the source is
that an all-out response will not be based on a
defense doctrine but rather on the belief that
total chaos will hasten the return of last
Islamic messiah for the final defeat of the
infidels.
It believes that the coming will take place
from the city of Qum in Iran.