måndag, april 30, 2012

Danmark: 68 års fängelse till sju islamistiska terrorister

Den Korte Avis gör idag en analys
av det islamistiska hotet mot Danmark
och konstaterar att just nu sitter sju
islamister i danska fängelser dömda
till 68 års fängelse för terrorism.
Samtidgt är minst ytterligare sju på
väg dit: Munir Awads liga och sharia-
gänget som greps i förra veckan.....
**

"Syv mænd med terror-domme på
tilsammen 68 år
Siden Glostrup-sagen i 2005 har der
ved de danske domstole været ført
en række terrorsager. De fleste i
hovedstadsområdet.

En gennemgang af sagerne, som
Den Korte Avis har foretaget, viser,
at der i øjeblikket sidder syv mænd
fængslet med terror-domme på
tilsammen 68 år.

Højeste domme på 12 år blev givet
i Vollsmose-sagen fra 2006 og i
Glasvejssagen fra 2007 – i sidste
tilfælde til en militant islamist med
 al-Qaida forbindelser, som havde
fremstillet sprængstoffet TATP
samt været i træningslejr i området
mellem Afghanistan og Pakistan.

PET: al-Qaida er fortsat på banen
med Danmark som mål
Sidste år blev flere højtstående
ledere i al-Qaida, blandt dem Osama
bin Laden, dræbt. Ligeledes lykkedes
det at få ram på en række ledere af
grupper med tilknytning til al-Qaida.

Selvom PET’s Center for Terroranalyse
(CTA) af samme grund konstaterer,
at al-Qaida er under pres, konkluderer
man dog i en rapport dateret 31. januar
2012, at ”al-Qaidas strategiske fokus
på Danmark er bevaret trods tabet af
flere centrale personer.”

Således vurderer CTA, at ”Kapaciteten
og viljen til at gennemføre et terror-
angreb med relativt enkle midler er
til stede i Danmark.”

Rejser til træningslejre i udlandet
Af CTA’s rapport fremgår det, at PET
holder skarpt øje med islamiske
grupper i Danmark:

”En del personer, som er bosiddende
i Danmark, er desuden rejst til konflikt-
zoner i primært Somalia og Pakistan
med henblik på at modtage militær
træning eller deltage i kamphandlinger
 mod blandt andet international
militær tilstedeværelse og lokale
myndigheder,” konstaterer CTA og
fortsætter: 
”Det er muligt, at nogle at disse
personer vil vende tilbage til Danmark
og bruge deres færdigheder til at
fortsætte med terrorrelaterede
aktiviteter rettet mod danske
interesser.”

Europol: 174 terrorangreb i EU
i 2011
Det europæiske Politisamarbejde,
Europol, har netop offentliggjort
sin årsrapport for 2011 om terror-
situationen i EU.

I lighed med PET/CTA konkluderer
Europol, at: 
”Osama bin Ladens død har ikke
fjernet truslen fra al Qaida-inspireret
terrorisme. I stedet kommer truslen
nu fra enkelte aktører eller små
EU-baserede grupper, som har fået
stigende indflydelse ved at bruge
internettet som en nøglefaktor i
terror-relaterede aktiviteter.”

Det er venstrefløjen, der udfører
terror
Af rapporten fremgår det desuden,
at der i EU sidste år blevet foretaget
174 mere eller mindre vellykkede
terrorangreb.
De fleste, i alt 110, i Frankrig og
Spanien af yderligtgående venstre-
fløjsbevægelser og separatist-
bevægelser som f.eks. den baskiske
ETA.

Heraf stod venstrefløjsaktivister  i
2011 bag 37 terrorangreb i EU,
medens højrefløjen kun tegnede
sig for et enkelt. 
Da Norge ikke er medlem af EU,
er Breivik ikke med i statistikken."
(Poul Erik Andersen/Den Korte Avis)