fredag, juni 29, 2018

Utmärkt MSB-rapport om det jihadistiska hotet mot Sverige
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) är den verkliga doldismyndigheten.
Därför var/är det överraskande när de förra
året tog initiativet till två stora forsknings-
projekt kring de verkliga hoten mot
Sveriges säkerhet...

En grupp under ledning av Magnus Norell gjorde en förstudie
inte minst med tanke på Brödraskapets nära relationer
med socialdemokraterna och massiva infiltration av
framförallt miljöpartiet och centern. Brödraskapets
ambition är att bli erkända som "alla muslimers"
talesman. De har uppenbarligen lyckats gentemot
svenska regeringen.

Nu har den kompletterats med

Rapporten
är en massiv dokumentation av hur den jihadistiska
terrorismen växte fram strax före sekelskiftet och
sedan dess bara spritt sig och förankrats allt bättre
över hela landet.
Den 265-sidiga rapporten skildrar i detalj hur
jihadismen ständigt växt medan myndigheternas
naivitet och undfallenhet varit nästan straffbar.
De största jihadistnätverken i Sverige har t ex
varit välfinansierade av stat och kommuner,
medan terroristdåden ökat över hela Europa...

Rapporten ger en bild av hur två terroristaxlar
växt fram:
* Västkustbältet från Malmö via bl a Arlöv, Lund, Landskrona,
Halmstad till Göteborg
* Östkustbältet från Stockholm via Örebro, Eskilstuna, Gävle
och vidare till Umeå.

Detta kompletteras med studier av de mest inflytelserika
imamerna och hatpredikanterna.
Samt korta skisser av de viktigaste organisationerna.

Ett tjugotal kommuner får specialstudier av hur
jihadisternas inflytande hela tiden ökat.

En slutsats man kan dra är vilken nyckelroll nätverken
av salafistmoskéer spelar för jihadismens
framväxt och spridning.
De två största salafistmoskéer Bellevuemoskén i
Göteborg och Umm al-Muminin Khadijah i Malmö
är stora, välfinansierade och stöder aktivt den mera
vildvuxna skaran av salafistiska hatpredikanter, som
uppmuntrar ungdomar ur de kriminella och islamistiska
shariagängen att göra jihad i Somalia, Syrien/Irak,
 Jemen, Mali (eller var kampen pågår för tillfället).

Men också de mindre moskéerna (som tex Arlöv, Lund,
Hässleholm) är samlingsplatser för potentiella terrorister.
T o m moskéer som officiellt avråder från aktiv jihad
i kalifatet bidrar indirekt till att hetsa upp ungdomarna
till hat mot judar, kristna och shia. Imamen Hassen
al-Bayati i Hässleholm försökte mörda en "otroende"
(shia) genom att köra över honom. Efter avtjänat
fängelsestraff är han en populär och efterfrågad
predikant i många moskéer...

Rapporten förtjänar att bli ett standardverk för
t ex de statliga och kommunala myndigheter som
står vid fronten i kampen mot terrorismen, ofta
utan att ens begripa hur motståndaren ser ut.

Också för oss vanliga potentiella offer är den
upplysande och nyttig.


    

måndag, juni 25, 2018

Tre arabiska islamister döms för synagogbranden i Göteborg

Tre arabiska asylanter dömdes idag för
mordbranden mot synagogan i Göteborg i december förra året.
De övriga nio attentatsmännen är fortfarande inte gripna.
Det tycks vara oklart om polisens spanings-arbete ens fortsätter...
De tre männen döms till fängelse för grovt olaga hot och försök till grov skadegörelse.
En av männen ska också utvisas. Enligt polisen var den planerade attacken en reaktion på USA:s
 president Donald Trumps erkännande av Jerusalems som Israels
huvudstad.
De åtalade männen – 24, 18 och 22 år gamla – har
uppehållstillstånd i Sverige. Samtliga har nekat till brott.

 Feras Alnadim, f 1996, medborgare i den                                    
fiktiva staten "Palestina", tolkbehov på
arabiska. Döms till fängelse i två år och utvisning
 Mahyr Asawda, f 1999, medborgare  i Syrien,             
tolkbehov på arabiska. Döms till fängelse i ett år
och tre månader.
  Yaser Hayatleh, född 1994, medborgare i den fiktiva
   staten "Palestina", tolkbehov på arabiska. Döms till
    fängelse i två år.
    Enligt Göteborgs tingsrätt är brottet så
    allvarligt att ingen av de dömda männen
    borde få vara kvar i Sverige.
Alnadin kommer ifrån Gaza och har tidigare fått sin asylansökan i Sverige avslagen. Han bedöms därför saknas asylskäl och utvisas enligt domen från Sverige med förbud att återvända till landet inom tio år.
Asawda och Hayatleh utvisas däremot inte då de kom till Sverige ifrån Syrien och har permanenta uppehållstillstånd.

”Migrationsverket har beviljat dem permanenta uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande med bedömningen att de inte kan utvisas till Syrien på grund av krigssituationen i landet. Därmed har de en form av flyktingstatus som hindrar utvisning enligt tingsrättens tolkning av utlänningslagen”, motiverar Göteborgs tingsrätt sin dom.

Det framgår inte av domen om attentatsmännen tillhörde ett s k shariagäng,   d v s ett kriminellt islamistgäng, som oftast kontrolleras av en salafistisk imam.
Det torde nog ändå vara en initierad gissning.

Göteborgstrakten har ju varit det främsta rekryteringsområdet för "soldater" till Kalifatet ISIS och det har i regel skett via shariagäng och salafistmoskéer som Bellevuemoskén.

Göteborgs Tingsrätt B 15944-17

Se mera på Petterssons blogg


Se även Tingsrättens pressmeddelande om domen

"En viktig omständighet i straffmätningen har varit att brottet
enligt tingsrätten har skett med syfte att hota, skada och kränka
den judiska folkgruppen. Gärningen har utgjort ett hatbrott.
På grund av hatbrottssyftet har strafftiden satts betydligt
högre än som skulle ha blivit fallet om det syftet hade saknats.

Tingsrätten anser att brottet är så allvarligt att ingen av de
dömda normalt bör få vara kvar i landet.
De har heller inte så stark anknytning till det svenska samhället att de av det skälet bör få stanna. Den 22-årige palestiniern från Gaza, som bedömts sakna asylskäl, utvisas därför med förbud att återvända till Sverige inom tio år. De övriga två dömda utvisas däremot inte. Migrationsverket har beviljat dem permanenta uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande med bedömningen att de inte kan utvisas till Syrien på grund av krigssituationen i landet. Därmed har de en form av flyktingstatus som hindrar utvisning enligt tingsrättens tolkning av utlänningslagen.
De dömda har varit häktade under utredningstiden. De är kvar i häkte på grund av flyktfara även efter att domen meddelats."
lördag, juni 16, 2018

"I´m an Englishman !"

 
 
Snubblade över en monolog ur BBC:s utmärkta radioteater.
 
Det är en kort monolog av en "working class"-engelsman
apropå hur det engelska i ett London som blivit
alltmera pakistanskt och afrikanskt försvinner.
Men än finns de kvar: de vanliga, hårt arbetande
engelsmännen som bär upp imperiet sedan
många generationer.
Den beslutande (och pratande) klassen som inte
tvingas bo i no-go-zoner och vars barn inte misshandlas
och våldtas i förslummade skolor talar om för arbetar-
klassen att de ska vara tacksamma och lyckliga
över massinvandringen...

En okänd person la ut den på YouTube med anledning
av rättsövergreppet på Tommy Robinson.
Robinson är nästan prototypen av engelsk arbetarklass.
Av tradition apolitisk, men genom massinvandringen och
det civiliserade samhällets sammanbrott yrvaket politiserad.
 
 


Då east end-dialekten inte alltid är lätt att förstå:
Här är hela texten till "Laurence Brights" monolog.
Författaren tyvärr okänd, men den sändes 2001
och lästes av Marc Warren.
(och något säger mig att den inte skulle
 sändas idag, liksom heller inte på svensk
monopolradio...)
 “I’m an Englishman. I’m from Bermondsey, South-East London.
My father was called George. He was also from Bermondsey.
His father, another Bermondsey man, was called George too.
And his father, my great-grandfather, is from the same place.
He was called Edward.

These three generations of my family, were in the fish trade.
 I’m the first member of my family not to work at the market
in Billingsgate.
My great-grandfather had eleven brothers and sisters.
I dont know exactly how many of his generation married
or exactly how many children they produced.
I’ve so far tracked over two-hundred of them.
Many still live in Bermondsey. Some are still in the fish trade.

“There are seven called George, and five called Victoria.
I stand here, in front of you, as a representative of all of them.
And I ask in their name the great question put by our patron, Mr Powell.
What do they know of England, who only England know?
Or, what can my family, who come from England,
who lived in England, who know only England,
say of this, our country?

“Mr Powell once spoke of the destruction of ancient Athens
and the miraculous survival in the blackened ruins of that
city of the sacred olive tree; the symbol of Greece, their country.
And he also spoke of us, the English, at the heart of a vanished empire,
seeming to find within ourselves that one of our own oak trees,
the sap rising from our ancient roots, and he said perhaps, after all,
we who have inhabited this island fortress for an unbroken thousand
years, brought up, as he said, within the sound of English bird song
under the English oak, in the English meadow, beneath the
red cross of St. George, it is us who know most of England.

“And I appreciated him for saying that, because it was as if he
spoke for my family, who understand well their own country.
Who understand even better their own capital, London town,
as we used to call her.
As we strolled in her parks, as we marveled at her palaces,
as we did buisness in the city, went west for a dance,
took a boat on the river. The pale ale and eel pie of old London.
The London of my family for as many generations as I know.
The London that will in less than fifteen years will be less
than fifty percent white. London, where in fifteen years a White
person will be in the minority.

“Am I racist? No.
Do I have anything against people of other races?
No.

So what then is my gripe?
“My gripe, and I speak on behalf of seven men called George
and five women called Victoria, my gripe is quite simple.

  “My gripe is that we were never asked.
My gripe is that we were told, not asked,
and everyday we are told again and again
how we are to be and how our country
is to be.
 We are told by them, and we know who
they are, they’re English too.
They are the class that has always set
themselves apart, they are the class that
has always taken what they wanted for
themselves, and now they are the class
that is giving England away.
They have never asked us,
and they never will.


“Do we allow them to sell our heritage?
Or is it time for us to speak?

“To speak, to refuse them the right to
give away our holy, or bountiful, our only
England that has, that has nurtured us,
naked, grown us as the oak. Is it time for us
that England know to come yet again and
defend our country?
With our fire, our fists?

“Is it time for us sons to rise again?

“I say yes.

“I say yes.I say…

 Yes.”
 

fredag, juni 15, 2018

Vi summerar årets ramadan


När nu årets Ramadan är över sedan igår har
Religion of Peace summerat vad denna
"muslimska glädjefest" kostade
mänskligheten 2018:


Resultatet blev 854 mördade
vid 182 terrordåd.
Religiösa fanatiker från andra religioner
har under samma tid mördat EN person.
Det var en hindunationalist i Indien.
Kristna: 0 mord
Judar: 0 mord

Ja, det var vad "Fredens religion" lyckades
ställa till med på EN månad.
Varför ?
Ja, titta i den onde profetens koran
så inser du varför.

Bloggen Apg29.nu ger några exempel:

Koranen 9:29 
"Striden mot dem, som ej tro på Gud [Allah] och den yttersta
dagen, ej helighålla vad Gud och hans apostel förklarat heligt och
ej bekänna sanningens religion, nämligen dem som fått skriften,
tills de villigt giva skatt och ödmjuka sig."


Koranen 48:29
"Muhammed är Guds [Allahs] apostel och de som följer honom
är fruktansvärda mot de otrogna men barmhärtiga mot
varandra."


Koranen 5:37
Deras lön, som bekämpa Gud [Allah] och hans apostel och
anstifta ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller
korsfästas, eller att deras händer och fötter avhuggas
korsvis, eller att de förvisas ur landet.


Koranen 2:187
”Döda dom varhelst ni påträffar dom och driv ut dem från
varje plats, från vilken de driver ut er, …… och strider
de mot er, så döda dem! Sådan är de otrognas lön!”


Koranen 47:4
När ni möter dem som är otrogna, så halshugg dem,
tills ni anställt ett blodbad bland dem!
Slå dem då i bojor.
Som ni vet är koranen "bruksanvisning"
för alla rättroende muslimer. Det torde
förklara resultatet av årets ramadan...


För den som vill fördjupa sig i ämnet:
Robert Spencers
The Complete Infidel's Guide to the Koran
går systematiskt igenom boken.

Observera att den enda korrekta
svenska översättningen
fortfarande är
K V Zettersteens klassiska version.
Däremot finns det ett antal bearbetningar,
i regel skrivna av konvertiter, där allt
"våldsamt" censurerats bort.
torsdag, juni 14, 2018

Sverige röstar återigen FÖR TERRORISM i FN

 
 
 
Idag ställde sig Sveriges rödbruna regering
återigen solidariska med den internationella terrorismen.
 
Ljus i mörkret: USA fick samlat en majoritet
som fördömde Hamasterrorn mot Israel.
Även i den omröstningen röstade svenska
regeringen FÖR TERRORISMEN.
 
Läs de intressanta voteringssiffrorna i slutet
av bifogad artikel:
 
The United Nations General Assembly (UNGA) Wednesday rejected a US motion against Hamas, but affirmed a Palestinian-led initiative against Israel that condemned the Jewish state for the actions it took to prevent thousands of Gazans from overrunning its border fence.
The UNGA also criticized Israel’s counter-terror and policing actions against Palestinians in Judea, Samaria and Jerusalem.

The American amendment condemning Hamas was struck down, even though it had a slim majority, 62-58, and 42 abstentions.
UNGA President Miroslav Lajčák of Slovakia ruled that a two-thirds majority was needed for an amendment to be added to a draft resolution.
Haley appealed his decision, which led the session to be adjourned for several minutes. The appeal was rejected.

“Today the UN made the morally bankrupt judgment that the recent Gaza violence is all Israel’s fault. It is no wonder that no one takes the UN seriously as a force for Middle East peace,” Haley said.

“But the common practice of turning a blind eye to the UN’s anti-Israel bias is changing. Today, a plurality of 62 countries voted in favor of the US-led effort to address Hamas’s responsibility for the disastrous conditions in Gaza. We had more countries on the right side than the wrong side,” she said.
Prior to the vote Haley said that her country’s amendment “reflects the minimum truth of what is going on in Gaza. It is the least that any self-respecting international organization or nation can do for the cause of peace.”

“To those who are unsure about how to vote, I ask, what part of our amendment is objectionable? Is it objectionable to condemn Hamas for firing the rockets at civilians?” Haley asked.
“Today’s choice for the General Assembly is simple. It is the choice between using our time here to advance peace and security, or using it to stoke hatred and conflict. This vote will tell us much about which countries are serious about accuracy and reconciliation and which countries are bound by their political agendas,” she said.
The dramatic three-hour debate in New York ended on Wednesday evening with resounding applause for the Palestinians as a resolution that censured Israeli actions in Gaza passed by 120-8, with 45 abstentions.
The text made no mention of Hamas, a terrorist group which controls the Gaza Strip and which has a long history of violent attacks against Israel.
Israel removed all of its military and evacuated all Jewish communities from Gaza in 2005. Hamas wrested control over Gaza from the Palestinian Authority in a bloody coup in 2007.

The six nations who joined Israel and the US in opposing the pro-Palestinian measure were Australia, Micronesia, Nauru, Togo, Solomon Islands and the Marshall Islands.

EU countries that abstained were Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Germany, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Netherlands, Poland, Romania, Slovakia and the United Kingdom.

EU countries who supported the Palestinians were Belgium, Estonia, Finland, France, Greece, Ireland, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovenia, Spain and Sweden.
Switzerland, New Zealand, Iceland and Norway supported the Palestinian call for international protection against Israel, while Canada abstained.

Israel’s Ambassador to the UN Danny Danon told the General Assembly prior to Haley’s statement that if the UN approved the Palestinian resolution, “it will have signed in writing its unequivocal support for terrorism against Israel.”
“Let us not pretend,” Danon said. “If ISIS were to attack Stockholm tomorrow, ISIS would be held responsible for the attack. If al-Qaeda assaulted Paris, the UN would issue the strongest condemnation of al-Qaeda,” he added.
“Only when Hamas attacks Israel does the UN seek to blame Israel,” Danon said. “The moral majority in this chamber should not tolerate a different standard for Israeli victims of terror.”

“I have a simple message for those who support this resolution. You are the ammunition for Hamas’s guns. You are the warheads for Hamas’s missiles,” Danon said.


Min kommentar:
Att hoppas att Margot Wallström funderar över detta är väl tyvärr att gravt överskatta hennes intellektuella förmåga...
 
onsdag, juni 13, 2018

Frågor till kansler Merkel


Med anledning av det brutala mordet på
judiska Susanna Feldmann (14 år)
ställer dr Alice Weidel, ordförande i
Alternative für Deutschland, AfD,
några berättigade frågor till den ansvariga
för asylkaoset i Tyskland, kansler Angela Merkel:Här hemma kommer kanske någon att
ställa frågor till de politiskt ansvariga
(regeringarna Reinfeldt och Löfvén) om
den afghanske asylsökaren Amir Hussein
Amiri som torterade ihjäl Helga, 89 år
och nu belönas med straffrabatt...   

fredag, juni 08, 2018

Judisk flicka mördad av asylsökare
Feldmann våldtogs och mördades
av en irakisk asylsökare, som egent-
ligen skulle utvisats för över två 
år sedan.
Susanna bodde i staden Mainz men
har varit försvunnen i två veckor.

Mordet är ännu ett resultat av det 
asylkaos, som kansler Merkel orsakat.
Tiotusentals kriminella araber som
fått avslag på sina asylansökningar
struntar i utvisningsbeslut och 
fortsätter bo på statens asylhotell 
och försörja sig på kriminalitet. 
Situationen uppges vara ännu 
värre än asylkaoset i Sverige.


Trots att mördaren Ali Bashar kunde
identifieras relativt snabbt av polisen
hann han få ett nytt pass av irakiska
ambassaden och flög med hela sin 
släkt till Irbil i Kurdistan. Där blev 

Susannas lik återfanns i ett stenbrott
nära Wiesbaden. Hon var aktiv i Judisk
Ungdom i Mainz och populär i judiska
församlingen. 

Se också Den Korte Avis

tisdag, juni 05, 2018

Eldstorm från Gaza
Södra Israel härjas sedan en vecka av stora bränder.
Hamas har med hjälp av heliumballonger och drakar
med brandfacklor lyckats antända fälten på de
stora jordbruken i Negev.

Norska MIFF rapporterar från Israel:

Ikke nok med at den voldelige palestinske
mobben på Gazastripen brenner bildekk
for å skjule angrep mot det israelske
grensegjerdet. 
Etter at demonstrasjonene
og opptøyene langs grensegjerdet
mellom Gazastripen og Israel
startet 30. mars har palestinerne sendt
opp et stort antall drager som
frakter med seg brannfakler
over grensen.

Hensikten er å sette fyr på alt som kan
brennes og ødelegges på den israelske
siden, inkludert bygninger, jordbruksland,
korn- og grønnsaksåkre, skog og
naturreservat.

Den aller nyeste metoden for å stifte brann
er å bruke ballonger fylt med helium for
å frakte brannbombene over grensen
til Israel, skriver Times of Israel.

Prinsippet er det samme som for drager:
Send de brennende innretningene opp i
luften og la vinden fra Middelhavet bringe
dem over grensen til Israel.
Palestinerne har i minst en og en halv
måned brukt slike ballonger, men de
siste ukene har antallet steget kraftig.

Totalt har rundt 17.500 mål blitt rammet
i over 250 branner i løpet av de to siste
månedene, ifølge foreløpige takst-
beregninger.

Det er ukjent hvor mange av brannene som
har blitt startet av drager og hvor mange
av ballonger, men “drage-terror” har
blitt et vanlig ord for å beskrive
fenomenet.

Hittil har ingen personer blitt skadet
av brannene, men de materielle kostnadene
er høye. De er forventet å stige ettersom
ingen ting tyder på at palestinerne i Gaza
vil avslutte brannstiftingen.
Brannene har også rasert dyrelivet,
særlig i naturreservater, sier økologer.


måndag, juni 04, 2018

Nya angrepp från Hamas
Efter några lugna dygn präglades helgen av
nya terroristangrepp från Gaza.
Israelerna i Negevöknen utsattes för dussintals
artilleri- och granatattacker. Samtidigt fortsatte
Hamas sända drakar och ballonger med brand-
bomber in över de israeliska jordbruken för att
orsaka stora bränder före skörden.
Hjältestaden Sderot besköts med sex missiler.
Fyra sköts ned av Iron Dome , en störtade redan
i Gaza och den sista landade i öknen. 

Se Jonathan Conricus reportage från
Hamas beskjutning av en israelisk
förskola i Negev.In response to the renewed fire on Israel, Israel
Air Force (IAF) fighter jets targeted 10 terror
sites in three military compounds belonging
to the Hamas terror organization in the Gaza Strip.
Among the targets were two Hamas munitions-
manufacturing and storage sites and a military
compound.
Later in the night, as the rocket attacks on Israel
continued, IAF fighters bombed five terror targets
at a military compound belonging to Hamas’s
naval force in northern Gaza.On Sunday, Palestinians from Gaza breached the
border fence and torched construction equipment
within Israeli territory, after which they fled back
to the Strip, the army reported.

The assailants set fire to shipping containers belonging
to civilian contractors working on the security barrier
and damaged Israeli “security infrastructure” close
to the border.


These terror activities included the planting of a grenade
on the border, hurling explosive devices at IDF forces
securing the border, attempts to cross the security fence,
damaging  security infrastructure, and the igniting of some
40 fires in Israeli territory with the use of arson kites and
balloons.

Mera om IDF:s motåtgärder

“The weekend’s events are a continuation of Hamas’ repeated
attempts to turn the area next to the security fence into a violent
zone both above and below ground, conduct terror attacks,
damage security infrastructure and endanger lives of Israeli
civilians and IDF soldiers,” the IDF charged.

“The IDF views these ongoing attempts with great
severity and is determined to fulfill its mission to protect
and ensure the safety of Israeli civilians as needed,” the
IDF stated, noting that “Hamas is solely responsible for
all events that transpire in the Gaza Strip and emanate
from it. If Hamas continues relying on terror instead
of solving the issues that plague Gazan civilians, it will
continue paying a heavy price that will increase
as necessary.”

Saturday night’s violence and Sunday’s infiltration incident
occurred after several days of quiet. The tensions on Israel’s
border with Gaza flared up on Tuesday when terrorists
fired more than 100 projectiles at Israel, the
worst bombardment Israel has experienced since
Operation Protective Edge in the summer of 2014.