fredag, juni 29, 2018

Utmärkt MSB-rapport om det jihadistiska hotet mot Sverige
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) är den verkliga doldismyndigheten.
Därför var/är det överraskande när de förra
året tog initiativet till två stora forsknings-
projekt kring de verkliga hoten mot
Sveriges säkerhet...

En grupp under ledning av Magnus Norell gjorde en förstudie
inte minst med tanke på Brödraskapets nära relationer
med socialdemokraterna och massiva infiltration av
framförallt miljöpartiet och centern. Brödraskapets
ambition är att bli erkända som "alla muslimers"
talesman. De har uppenbarligen lyckats gentemot
svenska regeringen.

Nu har den kompletterats med

Rapporten
är en massiv dokumentation av hur den jihadistiska
terrorismen växte fram strax före sekelskiftet och
sedan dess bara spritt sig och förankrats allt bättre
över hela landet.
Den 265-sidiga rapporten skildrar i detalj hur
jihadismen ständigt växt medan myndigheternas
naivitet och undfallenhet varit nästan straffbar.
De största jihadistnätverken i Sverige har t ex
varit välfinansierade av stat och kommuner,
medan terroristdåden ökat över hela Europa...

Rapporten ger en bild av hur två terroristaxlar
växt fram:
* Västkustbältet från Malmö via bl a Arlöv, Lund, Landskrona,
Halmstad till Göteborg
* Östkustbältet från Stockholm via Örebro, Eskilstuna, Gävle
och vidare till Umeå.

Detta kompletteras med studier av de mest inflytelserika
imamerna och hatpredikanterna.
Samt korta skisser av de viktigaste organisationerna.

Ett tjugotal kommuner får specialstudier av hur
jihadisternas inflytande hela tiden ökat.

En slutsats man kan dra är vilken nyckelroll nätverken
av salafistmoskéer spelar för jihadismens
framväxt och spridning.
De två största salafistmoskéer Bellevuemoskén i
Göteborg och Umm al-Muminin Khadijah i Malmö
är stora, välfinansierade och stöder aktivt den mera
vildvuxna skaran av salafistiska hatpredikanter, som
uppmuntrar ungdomar ur de kriminella och islamistiska
shariagängen att göra jihad i Somalia, Syrien/Irak,
 Jemen, Mali (eller var kampen pågår för tillfället).

Men också de mindre moskéerna (som tex Arlöv, Lund,
Hässleholm) är samlingsplatser för potentiella terrorister.
T o m moskéer som officiellt avråder från aktiv jihad
i kalifatet bidrar indirekt till att hetsa upp ungdomarna
till hat mot judar, kristna och shia. Imamen Hassen
al-Bayati i Hässleholm försökte mörda en "otroende"
(shia) genom att köra över honom. Efter avtjänat
fängelsestraff är han en populär och efterfrågad
predikant i många moskéer...

Rapporten förtjänar att bli ett standardverk för
t ex de statliga och kommunala myndigheter som
står vid fronten i kampen mot terrorismen, ofta
utan att ens begripa hur motståndaren ser ut.

Också för oss vanliga potentiella offer är den
upplysande och nyttig.