torsdag, januari 31, 2013

Den militanta islamismen i Norden får en väpnad gren

styre som besegrade Hells Angels har bytt
bort och finns numera bara i landsorten och
på några håll i Sverige. Ledarna i Danmark
Den extremt våldsbenägna och islamistiska
med nära kopplingar till Hamas, har samlat
de flesta gängen i en ny allians med namnet
Familia BGP - LTF (förkortningen betyder
Blågårds Plads - Loyal to Family).
Förutom Nörrebro och centrala Köpenhamn är
gängen i åtminstone Tingbjerg, Kokkedal och
Skovlunde med. Enda motståndet tycks komma
från Værebrogänget från Bagsværd. Det kriget
har hittills kostat flera människoliv.
Polisen bedömer att flera starka gäng i Köpenhamns-
området, som turkiska Bloodz och Mjölnerparks-
gänget, avvaktar, men på sikt kommer att ansluta
sig till alliansen.
**
Med svarta huvjackor med gängnamnet och stora
ansiktstatueringar håller BGP-LTF just nu på att
Vid en "mönstring" i centrala Köpenhamn häromdagen
Skjutningarna på Nordsjälland nyligen är också ett led
i detta revirpinkande.
Polisen fruktar nu att bl a Vollsmosegänget i Odense,
resterna av Bandidos) och gäng från Århus snart kommer
att ansluta sig till alliansen.
Ett tydligt tecken på de nya tiderna var när den gamle
HA-kändisen Brian Sandberg gick över till det sharia-
underkastade Bandidos.
En person med insyn i gängvärlden säger att det finns
snart fler HA-ledare pensionerade i Thailand än på
gatan i Köpenhamn.
Ett intressant bevis på shariagängens styrka blir när
de ska ta över knarkhandeln i Christiania. Säkert en
blodig och våldsam kamp...
**
Politiskt intressant är att den militanta islamismen i
Norden nu fått en "väpnad gren".
Blågårdpladsgänget har sedan begynnelsen nära för-
bindelser med de mest extrema imamerna. Brödra-
skapets Abu Laban fungerade närmast som gängets
private själasörjare. Hasanklanens hövding är en
uppburen man i Hamas i Nablustrakten.
Vad kommer detta att få för praktiska konsekvenser
i Danmark och Sverige ?
Utvecklingen i Sverige vad gäller såväl kriminalitet
som islamism ligger normalt ungefär fem år efter
utvecklingen i Danmark (i Malmö dock bara
35 minuter...)
En inte allt för avancerad gissning är att exempelvis
Nörrebro och Tingbjerg snart kommer att lyckliggöras
med en islamistisk "moralpolis" av det slag som Anjem
Choudary satt upp i vissa Londonstadsdelar. Den Korte
hur de patrullerar och bekämpar sprit, musik, omoraliskt
klädda kvinnor och annat otyg. Vi kan få alltflera sådana
shariazoner, initierade av extrema imamer, och där gängen
fungerar som islams pansarnäve. Närmast den utvecklingen
ligger man nog i Vollsmose, där imam Abu-Alamins sharia-
Och efter några stadsdelar i Danmark kommer sharia-
zonerna till Rosengård och Seved, Hjällbo och
Bergsjön, Rinkeby och Brandbergen....

onsdag, januari 30, 2013

Minister om antisemitisk hets i skolorna

Fortsättning på
**
Danmarks tidigare inrikesminister Karen
Jespersen skriver i Den Korte Avis om den
antisemitiska hetsen som driver bort judar,
inte bara judiska skolbarn, från Nörrebro.
**
"Det er ikke kun skoleelever, der bliver
chikaneret. Det gør voksne også. 
For nylig ville Martin Krasnik, der er jøde,
gå ned af Nørrebrogade med kalot for at
afprøve, hvem der angreb jøder og hvor
omfattende chikanerne er. 
Han blev mødt med grove tilråb og et
konstant pres for at tage kalotten af.
Chikanerne kom fra grupper af aggressive
unge mænd med arabisk baggrund."
**
helt korrekt kommentar till de
senaste dagarnas lätt upphetsade debatt:
Der er meget få jødiske forældre, der
kunne drømme om at sende deres børn
på en folkeskole på Nørrebro,« siger han.
Det jødiske samfund i Danmark har en jødisk
skole på Østerbro i København.
Når disse elever skal på en ungdomsuddannelse,
så er der bestemte gymnasier, som de undgår,
fortæller Bent Lexner.
»Jeg ved, at der er bestemte gymnasier, hvor
man er negativt stemt over for jødiske elever
på grund af mange arabiske og palæstinensiske
 elever,« siger han og nævner blandt andet
Københavns Åbne Gymnasium (tidligere Vestre
Borgerdyd Gymnasium) i Sjælør."
***
Till detta kan man väl tillägga:
Det är mycket få danskar (judar eller icke-
judar) som ens skulle drömma om att bosätta
sig på Nörrebro idag.
Stadsdelen kontrolleras av ett Hamas
närstående shariagäng som t o m kräver
ersättning för "beskydd" av den lokala
församlingskyrkan....
Den aktuella debatten har bara börjat
skrapa lätt på varböldens yta.
Ska Nörrebro återigen bli en stadsdel
där danskar vågar bo, arbeta och gå i
skolan krävs det en kombination
av åtgärder från många myndigheter.
Tyvärr är Köpenhamns kommun lika
ovillig som Malmö kommun att arbeta
för verklig förändring....
***
UPDATE:
Ny artikel av Karen Jespersen och
Ralf Pittelkow:
Jøder forfølges – det danske samfunds
værdier smuldrer

tisdag, januari 29, 2013

Rektor uppmanar judiska barn: Flytta !

Grundskolerektor på Nörrebro i Köpenhamn
bara finns en "lösning": Att judar undviker
skolorna på bl a Nörrebro och flyttar till
andra stadsdelar...
**
"Det sker i kølvandet på adskillige episoder
med chikane målrettet mod børn med jødisk
baggrund på folkeskolerne på Nørrebro.
- Vi har haft nogle kedelige episoder, som
gør, at jeg har været nødt til at sige til
nogle forældre, at det kan blive svært at
have jødiske børn i det her område, fordi
der er rigtig mange palæstinensere, siger
Lise Egholm, skoleleder på Rådmands-
gades skole, til DR."
**
"Hos Det Mosaiske Troessamfund i Danmark
er man bekendt med problemet.
- Det er selvfølgelig ikke acceptabelt, men
det er en virkelighed, som vi kender, og
som vi, i citationstegn, lever med, siger
formanden for det mosaiske Troessamfund,
Finn Schwartz, til DR.
- Den her problemstilling er så alvorlig, at
den skal italesættes fra for eksempel det
jødiske samfunds side, fra min side.
Der bor omkring 75.000 mennesker på
Nørrebro.
Godt 30 procent af indbyggerne på
Nørrebro er af anden etnisk oprindelse.
Der er syv folkeskoler i bydelen."
**
Situationen  tycks likna den i Malmö.
Det som gör det ännu värre i Köpenhamn
Av vilket vi borde kunna dra vissa slutsatser
för Sveriges vidkommande...
***
UPDATE:
Och vad händer nu ?
Rektorn som avslöjade skandalen har
belagts med munkavle och kommer
att pensioneras inom kort.
Dansk Folkeparti och Konservative
reagerar kraftigt mot den
antisemitiska terrorn:
"Mens DF vil indføre nultolerance mod
antijødiske grupper, er de konservative klar
til at løse problemet med "benhårde metoder",
lyder det.
**
- Det vil tage rigtig mange år at løse problemet,
og det vil være uærligt at påstå andet.
 Derfor skal der indføres en række nye
håndfaste regler, som understreger, at
samfundet ikke finder sig i den slags,
siger integrationsordfører Martin Henriksen (DF).
Han mener, at diskrimination af jøder skal
straffes med for eksempel økonomiske
sanktioner for familier, tvangsflytning
til andre bydele og i grove gentagelses-
tilfælde udvisninger.
Også de konservative i København er
harmdirrende over, at jøder i København ikke
kan gå i fred. Blandt andet er jøder blevet
frarådet at gå med kalot eller davidsstjerne
i det offentlige.
- Det skal der slås meget hårdt ned på.
Om nødvendigt må skolerne smide de
børn ud, som chikanerer de jødiske børn."
***
UPDATE 2:
 Finn Rudaizky, tidigare ordförande för
Mosaisk Troessamfund, nu kommunfullmäktige-
ledamot för Dansk Folkeparti i Köpenhamns
kommun, kommenterar i Kristeligt Dagblad.
Han menar att ansvaret ligger hos den
röda majoriteten i kommunledningen,
som nu försöker mörka det verkliga
problemet.
Istället för att bekämpa den islamistiska
antisemitismen tänker de återigen
fiska arabiska röster inför kommunal-
valet....
"Socialdemokraterne og de radikale er bange
for konfrontation.
Men de er også bange for at miste stemmer

ved det kommende kommunalvalg i
november. En journalist på TV2 News
spurgte i morges, om det var muligt at
løse en tusindårig konflikt her og nu.
Men det skal københavnske politikere
heller ikke.
De skal forholde sig til det faktum,
at i København har jøder og muslimer
levet respektfuldt med hinanden.
Men denne harmoni blev totalt brudt,
da palæstinensiske muslimer, som
flyttede til Danmark, medbragte et had
mod jøder, staten Israel og den jødiske
religion.
Det er dette problem, som kun kan løses,

hvis de radikale, socialdemokraterne og SF
endelig vil indse, at det primært er disse
partiers vælgere, som står for had-
forbrydelser og hadefuld retorik
mod jøder."
**
"Personligt er jeg meget sjældent
udsat for antisemitisme. Der kan
komme beskidte trusler, men det er
der jo så mange politikere, som modtager.
Derimod synes jeg ikke, der er forståelse
for, at danske jøder er nødsaget til at
bruge millioner af kroner på deres sikkerhed.
 Det er der ingen andre danskere som skal.
**
Konkret drejer det sig om, at den
jødiske skole, synagoge og menighedshus
ikke alene bevogtes af vagter, men også har
sikkerhedshegn for at forhindre attentater.
Man kan stille sig det spørgsmål, hvorfor det
mon er nødvendigt for en minoritet som
de danske jøder, men ikke for den muslimske
minoritet i Danmark.
Jeg er glad for sikkerheden, men ærgrer mig
over, at det er blevet nødvendigt i det før
så fredelige Danmark."

söndag, januari 27, 2013

Förintelsens Minnesdag hotas av islamiseringen

Holocaust Memorial Jama
Idag är Förintelsens Minnesdag.
Jag upplever att olika typer av minnes-
arrangemang drastiskt minskat de senaste
åren.
En orsak kan vara att antalet överlevande
ögonvittnen minskar för varje år, en annan
att de antijudiska strömningarna blir allt
starkare i Sverige.
De judiska församlingarna lever under
Några församlingsledare tror att den bästa
överlevnadsstrategin är att ligga så lågt
att man inte märks.
Utan varje som helst jämförelse: Det var
ingen bra strategi 1933, det är ingen
bra strategi 2013.
**
Då är rabbi Kesselmans strategi att
rikta strålkastaren på antisemitismen
genom att polisanmäla varje incident
betydligt mera effektiv.
Andra tar efter: Judinnan i Rosengård,
efter, församlingsmedlemmar som över-
falls på Föreningsgatan.
Till slut måste t o m en motvillig polis
och en ännu motvilligare kommunledning
reagera.
**
Tyvärr har resultatet hittills oftast
blivit lika med noll.
spränga Judiska Församlingshuset släpptes
i hemlighet inom 24 timmar. Utredningen torde
vara nedlagd.
Kommunens "Dialogforum" pratar käftarna
ur led utan annat resultat än att avleda kritiken
från Ilmar Reepalu...
Man får hoppas att de många dropparna
till slut kommer att urholka stenen.
Kanske såväl polis som (en post-Reepalu)
kommunledning till slut måste inse
och börja bekämpa grundproblemet.
**
Det grundläggande problemet är Malmös
långt gångna islamisering.
med över 30 % muslimer. Det betyder
Men det allvarliga är att en ökande andel av 
muslimerna står under inflytande av de mest
extrema islamisterna: salafister, wahhabister,
Hamas, Hizballah, Muslimska Brödraskapet och
iranska ambassadens mullor.
Och framförallt har islamisterna lyckats erövra
"formuleringsmonopolet" vad gäller Mellanöstern
och synen på judar.
Den kloka

fredag, januari 25, 2013

Munir Awad återigen dömd för terrorbrott

En sorts fortsättning på
**
Den svenske medborgaren terroristen Munir
Awad dömdes i somras till 12 års fängelse
för terrorbrott i Danmark. Awad var den ende
i ligan som överklagade sin dom till hovrätten
(landsretten).
instans. De tar ställning till strafftiden den 31
januari.
**
Terrorismexperten Magnus Ranstorp har på
Twitter förevigat åklagarens ironiska kommentar
om Awad:
"Han måste vara den mest otursförföljda
mannen i världen, om han för tredje gången
är oskyldigt inblandad i ett terroristfall."
Detta sedan man konstaterat att han tidigare
gripits för terrorism i Somalia/Etiopien, Pakistan
och nu i Danmark. 
**
Ligan dömdes för att ha planerat att ockupera
Politikens/Jyllands-Postens hus vid Rådhusplatsen.
medan en stor idrottsgala pågick i huset.
Den 29 december 2010 var han i Politikens hus
för att dela ut Danmarks viktigaste idrottspris
Kl 02.02 natten till den 29 december 2010
anlände Awadligan per bil från Stockholm till en
lägenhet i Herlev som anskaffats av en irakisk
medbrottsling och förberedde sig för
terroraktionen.
Säkerhetspolisen filmade och avlyssnade
lägenheten och hörde deras bön som
avslutades med:
"Når de vantro mødes, så bind dem og hug
halsen over."
Ligan greps därefter vid middagstid när de
skulle lämna lägenheten.
Kronprinsen ankom till idrottsgalan kl 17.30....
**
 
I terrorligans bil fanns k-pist, pistol, knivar och
200 plastband, som de skulle binda fångarna
med innan halsarna skars av i enlighet
i Mumbai är slående. Daood Gilani hade
i god tid före dådet rekognoserat bl a
JP:s redaktioner och Stora Synagogan
i Köpenhamn.
**
 Munir Awad är svärson till Helena Benaouda,
som är ordförande i Sveriges muslimska råd.
Awad anses nära knuten till Muslimska
Brödraskapets moské vid Medborgarplatsen
i Stockholm.
 

torsdag, januari 24, 2013

Jihadist får 35 års fängelse för terrorplaner mot Köpenhamn

Den perfekte terrorist får sin straf for JP­terrorplan
Den pakistansk-amerikanske terroristen
Daood Gilani (alias David Coleman Headley)
federal domstol i Chicago för avancerade
Köpenhamn. Gilani deltog också i ISI:s
läggning av terrorattacken i Mumbai.
Gilani dömdes av den federala dom-
stolen för 12 olika terrorrelaterade
jihadistiska brott.
Hans medhjälpare Tahawwur Rana
har redan tidigare dömts till fjorton
års fängelse.
Köpenhamn där han bl a fotograferade
JP:s redaktionshus och synagogan. Han
rekognocerade och filmade t o m den
tilltänkta flyktvägen från terrordåden.
Terroristen greps vid hemkomsten på
Chicagos flygplats.
Den amerikanska domstolen har där-
emot inte berört frågan om det finns
något samband mellan Gilanis planer
Stockholm som försökte genomföra
i Köpenhamn.
kopplingar leder kanske till samma
uppdragsgivare och finansiärer som
Gilanis grupp ?
Då Awads grupp mest utmärkt sig
för sin klena begåvning, i några
fall på gränsen till utvecklingsstörning,
är det ingen tvekan om att de kunde
haft nytta av en utbildad pakistansk
stabsofficer som Gilani. Men har de
fått det ?

Tysk advokat förnekar Förintelsen...igen

Den tyska advokaten Sylvia Stolz hävdade
nyligen i ett långt tal inför Anti-Censur-Koa-
litionen att "Förintelsen aldrig bevisats inför
domstol" och det "eftersom det saknas brotts-
platsundersökning och spår av mordoffer.
Det finns inte heller gärningsmän eller några
som helst bevis för antalet offer."
Stolz påstår också att det saknas "vittnes-
mål, dokumentation och varje som helst bevis".

 (Om ni orkar finns två delar till på YouTube
del 2 och del 3
**
Stolz var nazisten Ernst Zündels advokat
vid hans senaste rättegång.
Zûndel dömdes till fem års fängelse för sina
uttalanden.
Det ovanliga var att advokaten gjorde så
våldsamma rasistiska uttalanden inför dom-
stolen att hon dömdes till 3½ års fängelse
och fem års yrkesförbud.
**
Sedan hon frigavs från fängelset 2011
 driver hon nu process mot delstaten Bayern
för att få tillbaka sin advokatlicens och åker
samtidigt runt på en Eriksgata till sina
meningsfränder. På filmen ovan är hon i
Schweiz.
Stolz är dock skicklig på att linda in sin anti-
semitism och Förintelseförnekelse i ett kvasi-
"juridiskt" språkbruk.
Privat är hon gift med den gamle RAF-terroristen
(och tillika advokaten) Horst Mahler, som
numera är aktiv nazist...

onsdag, januari 23, 2013

Holländsk TV gör program om antisemitismen i Malmö

Malmö som islamismens och antisemitismens
huvudstad i Sverige är ju välbekant över hela
världen. Hatbrotten, den öppna antisemitismen
och inte minst kommunledningens medlöperi har
uppmärksammats i många länder.
I dagarna har ett holländskt tv-bolag avslutat
inspelningarna av ett program om dagens jude-
hat i Malmö.
Joodse Omroep (JO) är en kabelkanal speciellt
inriktad på judiska frågor. Man har låtit den unge
holländske juden Jonathan Keyson leva med en
judisk familj i Malmö några dagar. Där har han fått
 lära sig mer om staden bakom rubrikerna och då
särskilt om det öppna judehatet i staden.
Jonathan ser många likheter, men också stora
skillnader mellan situationen i Malmö och
Amsterdam.
 

Algeriska jihadister opererar i Norge

Aftenposten kan idag avslöja att samma
algeriska jihadistgrupp som slog till mot
naturgasanläggningen sedan snart tio år
också opererar i Norge.
Flera av terroristerna övervakades av PST
redan omkring 2004-2005:
**
"Flere av personene som PST kartla den gangen,
skal etter det Aftenposten erfarer fortsatt være aktive
i det norske ekstremistmiljøet.
Det betyr at algeriske terrorister fortsatt kan ha en
eller flere celler i Norge.
Bakgrunnen for dette går flere år tilbake:
Sent på høsten i 2005 ble tre algeriske menn pågrepet i
Italia, mistenkt for terrorisme. Da var de i ferd med å reise
tilbake til Norge.
To av dem, Kahled Serai og Yamine Bouhrama, hadde
før reisen til Italia blitt fulgt tett i Norge av spanere fra PST
i en periode.
Bouhrama beskrives som terrorcellens organisator, med
bakgrunn fra omfattende terroropplæring i Afghanistan,
Georgia og Tsjetsjenia. Rett før pågripelsen i Italia ble
broren hans, Mouhloud Bouhrama, dømt for planlegging
av et kjemisk terrorangrep i England.
**
Laget falske dokumenter
PSTs overvåking av de to ble gjort i tett samarbeid med
italiensk sikkerhetspoliti. Selv om de ble tatt i Italia, ga i
ntens spaning også resultater i Norge.
De to ble her hjemme observert i kontakt med en iraner,
som drev stort med produksjon av falske dokumenter.
Norske myndigheter anså iranerens virksomhet som en stor
sikkerhetsrisiko, som det var viktig å stoppe.
Forfalskede dokumenter er viktige for terrorister som opererer
med forskjellige ID-er på reise fra land til land, når de skal
skaffe seg jobb, eller kjøre bil.
Kripos ble varslet av PST, og gikk til ransaking i iranerens hjem
i Oslo kort tid før pågripelsen av de terrormistenkte algerierne i
Italia. Det ble avslørt at han hadde laget totalt 300 falske doku-
menter, først og fremst for irakske kurdere, men også for andre
nasjonaliteter.
I beslaget var det maler til produksjon av en rekke dokumenter,
falske ID-bevis, og det ble funnet passfoto av 242 personer.
Under rettssaken i Italia fremkom det at falskneren i Norge
hadde skaffet et ID-kort som retten knyttet til en av de to
algerierne. Iraneren ble dømt til fem års fengsel i Oslo tingrett.
De to algerierne Kahled Serai og Yamine Bouhrama ble
begge dømt til seks års fengsel for terrorplaner i Italia.
**
Ti personer utvist
Overvåkingen av algerierne resulterte også i at ti nord-
afrikanere ble sendt ut av Norge. Daværende PST-sjef
Jørn Holme bekreftet at de ti hadde vært i kontakt med
algerierne i Norge. PST kunne ikke knytte de ti til terror-
virksomhet, men Holme opplyste at flere av dem hadde
skaffet seg falske dokumenter.
I Norge skal de to algerierne ha oppsøkt moskemiljøet i
Oslo-området. De ble i 2005 knyttet til kalafi-gruppen
GSPC.
Den italienske sjefetterforskeren opplyste senere til
Aftenposten at de hadde nære relasjoner til terror-
gruppen «Al-Qaida i det islamske Maghreb» (AQIM). 
Dette er samme organisasjon som "Den enøyde", Mokhtar
Belmokhtar, var en del av frem til like før jul. Han har tatt
på seg ansvaret for angrepet mot gassanlegget i In
Amenas, der fem nordmenn er savnet.
**
Følger spor til Norge
Overfor Aftenposten påpeker en kilde at det er flere personer
som ble kartlagt av PST under spaningen i 2004 - 2005,
som nå er aktive i det norske ekstremistmiljøet.
Informasjonssjef i PST, Martin Bernsen, bekrefter at
de samarbeidet med italiensk politi om saken mot de
to algerierne, og at dette endte med dommer mot dem
i Italia.
-Mener PST at det fortsatt er celler i Norge med tilknytning
til dette algeriske terroristmiljøet?
-Det finnes ekstreme grupper i Norge som vi har fokus på,
er alt Bernsen ønsker å si.
I sin trusselvurdering for 2011 advarte Forsvarets etterretnings-
tjeneste om at «det foreligger en terrortrussel i Algerie og
enkelte nordafrikanske land». E-tjenesten gjorde det også klart
at de «følger kontakter til Norge fra Al-Qaida eller tilknyttede
grupper», men at fra Norges grenser så ligger hovedansvaret
hos PST.
«Kontakten mellom Al-Qaida eller tilknyttede grupper og
personer i Norge er i hovedsak i form av støttevirksomhet,
men har i de senere årene også inkludert tilrettelegging for
angrepsplanlegging», heter det i den militære trussel-
vurderingen.

tisdag, januari 22, 2013

Stormuftin - Abbas och Fatahs idol


Fatahledaren Mahmoud Abbas har de
senaste veckorna vid minst två tillfällen
prisat Stormuftin Hajj Amin al-Husseini,
Hitlers vapendragare, som ett föredöme
för Fatah och för alla "palestinska" araber.
I ett tal som sändes i Fatahs TV 4 januari
räknade Abbas upp alla rörelsens blod-
drypande "martyrer och hjältar".
Ett särskilt avsnitt reserverade han dock
för "pionjärerna":
"Here we must remember the pioneers – the Grand Mufti
of Palestine, Hajj Muhammad Amin Al-Husseini, as well
as Ahmad Al-Shukeiri, the founder of the PLO, and Yahya
Hamouda, the head of the PLO Executive Committee.
Let us not forget the martyr Izz Al-Din Al-Qassam, who
sparked the 1936 revolution."
Alltså hatpredikanten som startade de antisemitiska
pogromerna under 20- och 30-talen, Stormuftin som 
ville bygga ett koncentrationsläger i Nablus efter
Auschwitzmodell och Stormuftins sekreterare som
sedan blev PLO:s förste ordförande.
**
Vid en stor Fatahmarsch i Gaza (den första som
Hamas tillåtit sedan 2006) sändes ett tal av
Abbas på storskärm. Han prisade då återigen
Stormuftin som "en stor man som förtjänar att
hyllas". Stormuftin borde, enligt Abbas, vara ett
föredöme för alla araber.
Den lilla israeliska nyhetsbyrån Makor Yisraeli
var det enda media som tycks ha observerat talet.
Reuters och AFP som har ett stort antal arabiska
lokalanställda i Gaza teg...
Ingen av Abbas finansiärer, EU och Obamaregimen,
har med ett ord kommenterat Abbas nazistiska
nostalgi. Denne "moderate" arabiske politiker
som alltid framhålls som ett föredöme gentemot