fredag, januari 04, 2013

Islamisterna kontrollerar även utlandsturkarna

Kemal Atatürk lämnade efter sig
ett stort arv till turkarna. Hans
vision om ett europeiskt, sekulärt
och demokratiskt Turkiet kom att
dominera landet i över 75 år.
Atatürks förtroende för de korrupta
politikerna var, med rätta, lågt.
Därför fick armén ansvaret för att
föra kemalismen vidare. Det gjorde
man och ingrep några gånger med
starka nypor för att begränsa den
islamism som alltid hotat landet.
**
En av Atatürks snilleblixtar var att
göra imamerna till statstjänstemän
under ett religionsminsterium, Diyanet.
När den turkiska utvandringen till Nord-
europa startade på allvar följde Diya-
net och de statsanställda imamerna med.
Den turkiska ambassaden i Berlin råkade
för några år sedan avslöja att de har en
Under många år kämpade Diyanet i hela
Europa mot den expansiva islamismen i
Milli Görüs, Muslimska Brödraskapets turkiska 
utlöpare. Situationen blev helt annorlunda när
islamistiska AKP tog över makten i Turkiet.
Kemalismen är på tillbakagång och islamismen
expanderar snabbt. Så även i exilen.
Diyanet och Milli Görüs har börjat samarbeta i
Tyskland. Brödraskapets fastighetsbolag bygger
nu moskéer även åt Diyanet.
**
Islamisterna samarbetar också med de snabbt
växande Grå Vargarna (också kallade "idealister"
eller "Ülkücul"), en storturkisk nazistliknande rörelse,
som bekämpar "Turkiets fiender", aleviter, kristna,
judar och kommunister.
turkar i Österrike nyligen visar att dåligt utbildade
och dåligt integrerade turkiska ungdomar lockas av
en kombination av storturkisk politik och islamism.
Även i Sverige opererar sedan länge både Diyanet,
Milli Görüs och Grå Vargarna. Enligt experter har
motsättningen mellan den statskontrollerade
islamismen, Brödraskapet och storturkiska
nationalister minskat de senste åren.
Diyanets imamer är nu välkomna i flera
av MG:s moskéer. Grå Vargarna uppmuntrar
sina unga adepter att börja besöka moskéerna.
Ett synligt yttre tecken på islamiseringen är
att alltfler turkiska kvinnor i exempelvis
Berlin, Köpenhamn och Malmö bär hijab.
Dagens islamistiska verklighet syns först
på Hermannsplatz och Möllevångstorget.
Enligt en undersökning i Tyskland kräver
över hälften av de turkiska männen att
hustrurna ska bära huckle.
**
AKP kämpar dock om det politiska
inflytandet över utlandsturkarna.
2010 höll de en stor konferens för
1.500 utlandsturkar som är aktiva
politiker i Europaparlamentet eller
i olika europeiska länder.
Erdogans budskap till dem var solklart:
"Bli medborgare i era nya länder, bli

politiskt aktiva, arbeta för Turkiet
och islamismen, men bli inte
integrerade...."