söndag, januari 27, 2013

Förintelsens Minnesdag hotas av islamiseringen

Holocaust Memorial Jama
Idag är Förintelsens Minnesdag.
Jag upplever att olika typer av minnes-
arrangemang drastiskt minskat de senaste
åren.
En orsak kan vara att antalet överlevande
ögonvittnen minskar för varje år, en annan
att de antijudiska strömningarna blir allt
starkare i Sverige.
De judiska församlingarna lever under
Några församlingsledare tror att den bästa
överlevnadsstrategin är att ligga så lågt
att man inte märks.
Utan varje som helst jämförelse: Det var
ingen bra strategi 1933, det är ingen
bra strategi 2013.
**
Då är rabbi Kesselmans strategi att
rikta strålkastaren på antisemitismen
genom att polisanmäla varje incident
betydligt mera effektiv.
Andra tar efter: Judinnan i Rosengård,
efter, församlingsmedlemmar som över-
falls på Föreningsgatan.
Till slut måste t o m en motvillig polis
och en ännu motvilligare kommunledning
reagera.
**
Tyvärr har resultatet hittills oftast
blivit lika med noll.
spränga Judiska Församlingshuset släpptes
i hemlighet inom 24 timmar. Utredningen torde
vara nedlagd.
Kommunens "Dialogforum" pratar käftarna
ur led utan annat resultat än att avleda kritiken
från Ilmar Reepalu...
Man får hoppas att de många dropparna
till slut kommer att urholka stenen.
Kanske såväl polis som (en post-Reepalu)
kommunledning till slut måste inse
och börja bekämpa grundproblemet.
**
Det grundläggande problemet är Malmös
långt gångna islamisering.
med över 30 % muslimer. Det betyder
Men det allvarliga är att en ökande andel av 
muslimerna står under inflytande av de mest
extrema islamisterna: salafister, wahhabister,
Hamas, Hizballah, Muslimska Brödraskapet och
iranska ambassadens mullor.
Och framförallt har islamisterna lyckats erövra
"formuleringsmonopolet" vad gäller Mellanöstern
och synen på judar.
Den kloka