torsdag, januari 24, 2013

Tysk advokat förnekar Förintelsen...igen

Den tyska advokaten Sylvia Stolz hävdade
nyligen i ett långt tal inför Anti-Censur-Koa-
litionen att "Förintelsen aldrig bevisats inför
domstol" och det "eftersom det saknas brotts-
platsundersökning och spår av mordoffer.
Det finns inte heller gärningsmän eller några
som helst bevis för antalet offer."
Stolz påstår också att det saknas "vittnes-
mål, dokumentation och varje som helst bevis".

 (Om ni orkar finns två delar till på YouTube
del 2 och del 3
**
Stolz var nazisten Ernst Zündels advokat
vid hans senaste rättegång.
Zûndel dömdes till fem års fängelse för sina
uttalanden.
Det ovanliga var att advokaten gjorde så
våldsamma rasistiska uttalanden inför dom-
stolen att hon dömdes till 3½ års fängelse
och fem års yrkesförbud.
**
Sedan hon frigavs från fängelset 2011
 driver hon nu process mot delstaten Bayern
för att få tillbaka sin advokatlicens och åker
samtidigt runt på en Eriksgata till sina
meningsfränder. På filmen ovan är hon i
Schweiz.
Stolz är dock skicklig på att linda in sin anti-
semitism och Förintelseförnekelse i ett kvasi-
"juridiskt" språkbruk.
Privat är hon gift med den gamle RAF-terroristen
(och tillika advokaten) Horst Mahler, som
numera är aktiv nazist...