onsdag, januari 23, 2013

Algeriska jihadister opererar i Norge

Aftenposten kan idag avslöja att samma
algeriska jihadistgrupp som slog till mot
naturgasanläggningen sedan snart tio år
också opererar i Norge.
Flera av terroristerna övervakades av PST
redan omkring 2004-2005:
**
"Flere av personene som PST kartla den gangen,
skal etter det Aftenposten erfarer fortsatt være aktive
i det norske ekstremistmiljøet.
Det betyr at algeriske terrorister fortsatt kan ha en
eller flere celler i Norge.
Bakgrunnen for dette går flere år tilbake:
Sent på høsten i 2005 ble tre algeriske menn pågrepet i
Italia, mistenkt for terrorisme. Da var de i ferd med å reise
tilbake til Norge.
To av dem, Kahled Serai og Yamine Bouhrama, hadde
før reisen til Italia blitt fulgt tett i Norge av spanere fra PST
i en periode.
Bouhrama beskrives som terrorcellens organisator, med
bakgrunn fra omfattende terroropplæring i Afghanistan,
Georgia og Tsjetsjenia. Rett før pågripelsen i Italia ble
broren hans, Mouhloud Bouhrama, dømt for planlegging
av et kjemisk terrorangrep i England.
**
Laget falske dokumenter
PSTs overvåking av de to ble gjort i tett samarbeid med
italiensk sikkerhetspoliti. Selv om de ble tatt i Italia, ga i
ntens spaning også resultater i Norge.
De to ble her hjemme observert i kontakt med en iraner,
som drev stort med produksjon av falske dokumenter.
Norske myndigheter anså iranerens virksomhet som en stor
sikkerhetsrisiko, som det var viktig å stoppe.
Forfalskede dokumenter er viktige for terrorister som opererer
med forskjellige ID-er på reise fra land til land, når de skal
skaffe seg jobb, eller kjøre bil.
Kripos ble varslet av PST, og gikk til ransaking i iranerens hjem
i Oslo kort tid før pågripelsen av de terrormistenkte algerierne i
Italia. Det ble avslørt at han hadde laget totalt 300 falske doku-
menter, først og fremst for irakske kurdere, men også for andre
nasjonaliteter.
I beslaget var det maler til produksjon av en rekke dokumenter,
falske ID-bevis, og det ble funnet passfoto av 242 personer.
Under rettssaken i Italia fremkom det at falskneren i Norge
hadde skaffet et ID-kort som retten knyttet til en av de to
algerierne. Iraneren ble dømt til fem års fengsel i Oslo tingrett.
De to algerierne Kahled Serai og Yamine Bouhrama ble
begge dømt til seks års fengsel for terrorplaner i Italia.
**
Ti personer utvist
Overvåkingen av algerierne resulterte også i at ti nord-
afrikanere ble sendt ut av Norge. Daværende PST-sjef
Jørn Holme bekreftet at de ti hadde vært i kontakt med
algerierne i Norge. PST kunne ikke knytte de ti til terror-
virksomhet, men Holme opplyste at flere av dem hadde
skaffet seg falske dokumenter.
I Norge skal de to algerierne ha oppsøkt moskemiljøet i
Oslo-området. De ble i 2005 knyttet til kalafi-gruppen
GSPC.
Den italienske sjefetterforskeren opplyste senere til
Aftenposten at de hadde nære relasjoner til terror-
gruppen «Al-Qaida i det islamske Maghreb» (AQIM). 
Dette er samme organisasjon som "Den enøyde", Mokhtar
Belmokhtar, var en del av frem til like før jul. Han har tatt
på seg ansvaret for angrepet mot gassanlegget i In
Amenas, der fem nordmenn er savnet.
**
Følger spor til Norge
Overfor Aftenposten påpeker en kilde at det er flere personer
som ble kartlagt av PST under spaningen i 2004 - 2005,
som nå er aktive i det norske ekstremistmiljøet.
Informasjonssjef i PST, Martin Bernsen, bekrefter at
de samarbeidet med italiensk politi om saken mot de
to algerierne, og at dette endte med dommer mot dem
i Italia.
-Mener PST at det fortsatt er celler i Norge med tilknytning
til dette algeriske terroristmiljøet?
-Det finnes ekstreme grupper i Norge som vi har fokus på,
er alt Bernsen ønsker å si.
I sin trusselvurdering for 2011 advarte Forsvarets etterretnings-
tjeneste om at «det foreligger en terrortrussel i Algerie og
enkelte nordafrikanske land». E-tjenesten gjorde det også klart
at de «følger kontakter til Norge fra Al-Qaida eller tilknyttede
grupper», men at fra Norges grenser så ligger hovedansvaret
hos PST.
«Kontakten mellom Al-Qaida eller tilknyttede grupper og
personer i Norge er i hovedsak i form av støttevirksomhet,
men har i de senere årene også inkludert tilrettelegging for
angrepsplanlegging», heter det i den militære trussel-
vurderingen.