tisdag, september 27, 2022

Gammal dansk frihetskämpe döms till fängelse för fiktivt "brott"

Steen Raaschou, mera känd som bloggaren Snaphanen, är en aktad gammal vän och kollega.

När jag började blogga för snart 20 år sedan var han redan populär och läst över hela Norden.

Då han också bott en tid i Sverige var han en av en få danska skribenter som aktivt följde vad  som hände här i landet. Senare har han gjort mycket för att introducera skribenter som t ex Fjordman och Julia Caesar för svenska läsare. Vi har haft ett gott samarbete genom åren och inte minst ofta träffats på danska Trykkefriheds-selskabet

De unga norska och danska Maren Ueland och Louisa Vesterager-Jespersen halshöggs av islamister under en campingsemester i Marocko 2018 . Marockanska och danska myndigheter gjorde fåfänga försök att mörka att det handlade om ett terrordåd (danska UD rapporterade t ex att "flickorna hade skador på halsen", vilket får sägas vara en kraftig underdrift att beskriva två HALS-HUGGNINGAR.)

Återger här en artikel från Yttrandefrihetsombudsmannen Jan Sjunnesson där huvuddelen utgörs av  Fjordmans referat av det säregna rättsfallet.

Det är lätt att instämma i Fjordmans slutsats:

Man har anledning misstänka att Raaschou egentlig blir såväl dömd som  fördömd for att han har exponerar Islams stora våldspotential.

Indirekt blottlägger han också våra egna makteliters lögner och de faror som de utsätter sina egna befolkningar för genom att importera Islam till våra länder.

De läsare som oroar sig för att cancersjuke Steen ska försmäkta i en fängelsehåla under Kronborg kan vara lugna. Han dömdes till villkorligt fängelsestraff. Men danska Staten står förvisso där med Skammen...

 

 


Dansk islamkritiker i fyra månaders fängelse för att ha informerat om två mördade danskor

Den danske islamkritikern och fotografen Steen Raaschou har dömts till fyra månaders fängelse för att ha delat en länk till en video där två unga danska kvinnor 2018 i Marocko lemlästades av islamister. Den norske islamkritikern Peder Fjordman Jensen skriver om fallet på Raaschous blogg Snaphanen.dk vilket nu har översatts till svenska:

”Dömd för att ha avslöjat Islam?
av Fjordman den 24/9 2022  (översatt från danska av LN)

Maren Ueland och Louisa Vesterager-Jespersen mötte en bestialisk död i Atlasbergen och hemma i Danmark och Norge ville inte media och myndigheter att folk skulle få veta det.

Den danska författaren och fotografen Steen Raaschou har i många år drivit sin webbplats Snaphanen.dk. Den 20 september 2022 blev han av Köpenhamns tingsrätt dömd till 4 månaders fängelse villkorligt för att i december 2018 ha  skrivit om morden på Louisa Vesterager-Jespersen och Maren Ueland i Marocko, samt för att ha länkat till en video som visade ogärningarna.

Rättegången har tagit flera år. Tidigt på morgonen den 8 maj 2019 fick Raaschou sin privata bostad genomsökt av minst 5 poliser. De konfiskerade hans datorutrustning och försåg honom med handfängsel som om han skulle ha varit en farlig terrorist. Raaschou var vid det laget pensionär och tidigare ostraffad.

Myndigheterna ville dock ha ett hårdare straff. Åklagaren hade begärt  sex månaders ovillkorligt fängelse för Raaschou. Domarna beslutade emellertid att utdöma en villkorlig dom, bland annat på grund av den tilltalades ålder och hälsa. Steen Raaschou har varit allvarligt sjuk i cancer och tar fortfarande dagligen ett otal mediciner.

Jag känner Raaschou personligen och var själv närvarande i rätten, som en av ett dussintal åhörare. Som icke-jurist ansåg jag genast att tillämpningen av lagen var märklig.

Raaschou dömdes av Köpenhamns tingsrätt för brott mot paragraf 264 d i den danska strafflagen, vilken förbjuder spridande av bilder som rör en annan persons ”privata angelägenheter” och som uppenbart inte är av allmänt intresse.

Ett exempel på detta förfarande är, om du sprider eller publicerar nakenbilder av din före detta flickvän eller maka eller make. Sådana  handlingar är avsedd att personligen trakassera och förnedra en annan person med bilder som helt klart är privata och absolut saknar allmänt intresse.

Människor dör varje dag. Vissa dör mera brutalt än andra. Dödsfall genom mord innebär en extra påfrestning för de efterlevande, för offrens familj och vänner. Detta beror på att allvarlig brottslighet inte enbart är av privat intresse. Rätten till privatliv måste vägas mot allmänhetens rätt till information om vad som händer i världen omkring den. Människor bör göras medvetna om problem och potentiella hot. De har rätt och krav på att få grundläggande information om det samhälle de lever i. Dessutom kan undanhållande av sanningsenlig information ofta uppmuntra till spridning av rykten, som kan vara både sanna och falska.

Dubbelmordet på Louisa Vesterager-Jespersen och Maren Ueland bar stämpeln av ett terrordåd. De militanta muslimerna, som begick morden på ett extremt brutalt och rituellt sätt, sympatiserade med terroristorganisationer som Islamiska staten (IS).

En dödlig terroristattack mot en dansk och en norsk medborgare är av uppenbart och allmänt intresse för medborgare i Danmark, Norge och andra länder. Det är alldeles orimligt att behandla detta på samma sätt som spridning av privata nakenbilder.

Steen Raaschou omtalade detta faktum på sin hemsida Snaphanen.dk i december 2018 eftersom han ansåg att etablerade medier icke omtalade hela sanningen om vad som verkligen hade hänt i Marocko. Medier i Danmark och Norge skrev diffust om att de båda kvinnorna hade fått ”skador på sina halsar”. Detta är en så grov omskrivning av vad som faktiskt hände att det i själva verket är en ren lögn. Raaschou säger själv att han skrev för att informera allmänheten om sanningen. På intet sätt skedde det för att skapa olägenhet för offrens familjer.

Domarna i Köpenhamns tingsrätt avvisade argumenten från Raaschou och hans advokat om att han hade använt sin yttrandefrihet för att informera allmänheten. De ansåg att offrens intressen väger tyngre än yttrandefriheten.

Det hävdades också att Raaschou kunde ha omnämnt dubbelmordet på ett annat sätt, än genom att visa en diffuserad skärmdump och tillhandahålla en videolänk till en annan webbplats.

Videofilmen av morden visades inte för parterna i rätten. Ett vittne som har arbetat för polisen kallades dock in. Han beskrev delar av videon. Domarna förbjöd rapportering av innehållet i videon.

Alla som var närvarande i rättssalen, inklusive åhörare som jag själv, blev  därmed förbjudna att beskriva vad vi hörde omnämnas i rättssalen om videon. Brott mot detta förbud kan i värsta fall leda till att vi själva åtalas.

Domarna anser således att Steen Raaschou inte skulle ha bekantgjort vare sig videons innehåll med en skärmdump eller en länk till videon, eller ha skriftligen omnämnt den. Man får intrycket att Köpenhamns tingsrätt egentligen inte vill att allmänheten skall få veta vilka bestialiska brott Louisa Vesterager-Jespersen och Maren Ueland hade blivit utsatta för.

På sin hemsida Snaphanen hade Steen Raaschou lagt upp en diffus skärmdump av videon och en extern länk för dem som ville se videon med morden i Marocko. Det var därför inte möjligt att se videon direkt
på Snaphanen.dk. Den var länkad till en annan webbplats, som i sin tur länkade till ytterligare en annan webbplats med själva videon. Raaschou varnade även sina egna läsare för att videon på den externa webbplatsen var ”extremt obehaglig”.

År 2020 visade medier över hela västvärlden bilder och videor av den svarte amerikanen George Floyds död. Detta bidrog till att Black Lives Matter-rörelsen (BLM) i många städer utlöste ibland mycket våldsamma både protester och upplopp.

Köpenhamns tingsrätt har dömt Steen Raaschou till fyra månaders villkorligt fängelse för att ha varit bevisligen mer restriktiv i sin användning av videoklipp från mordet i Marocko, än vad stora medier runt om i världen var med videoklipp från George Floyds död. Västliga medier har inga problem med att visa bilder av döda människor när de finner det politiskt och ideologiskt lämpligt, inte ens döda barn drar man sig för att visa upp. Detta gjorde man till exempel under den stora migrationsvågen 2015 med den lilla pojken Alan Kurdi.

Det är intressant att skandinaviska medier inte sällan var mer restriktiva i sin bevakning av morden på Louisa Vesterager-Jespersen och Maren Ueland 2018, än vad de var i sin bevakning av mordet på Kim Wall 2017.

Medier också i Danmark skrev då ganska detaljerat om fallet, bland annat att liket var styckat. Mordet på Wall i en ubåt begicks av en ensam  psykologiskt avvikande person. Det hade ingen tydlig politisk, ideologisk eller religiös dimension. Peter Madsen mördade henne eftersom han är ett klassiskt exempel på en våldsam psykopat. Motivet var psykopati, inte ideologi.

Det var utan tvivel en stor börda för de efterlevande även efter Kim Wall. Walls pojkvän har beskrivit hur förfärligt han tyckte att mediernas bevakning av fallet var. Redaktör Casper Walbum Høst på danska radion DR menar att medierna inte automatiskt kan ha samma perspektiv på ett fall som nära anhöriga har. Ja, man måste ta hänsyn till vissa etiska överväganden, men man har också en skyldighet att informera allmänheten om vad som hände, inklusive ondskan bakom handlingarna.

Detta är exakt samma argument som låg bakom Steen Raaschous publiceringar på sin webbplats Snaphanen 2018. Skillnaden är att i hans fall handlade det om Islam.

Dubbelmordet i Marockos bergsområde utfördes av en grupp muslimer med tydliga religiösa och ideologiska motiv och välkända jihadistiska metoder. Man skulle vilja tro att medierna skulle gräva djupare i mord som begås med en ideologisk motivering, i avsikt att avslöja ideologin bakom grymheterna. Så är uppenbarligen inte fallet, åtminstone inte om just Islam ligger bakom motivet. Då vill medierna heller inte avslöja alltför många detaljer eller ens tala mycket om tankarna bakom handlingarna.

Danmarks tidigare statsminister Lars Løkke Rasmussen och hans dåvarande kollega Erna Solberg från Norge serverade tomma plattityder efter morden i Marocko 2018. De antydde att morden var meningslöst våld som inte hade någon koppling till Islam. Detta är inte sant.

Brutalitet har utövats och halshuggningar har utförts av jihadistiska grupper i 1400 år, med samma religiösa motivering och med liknande metoder. Potentialen för våld inom Islam är mycket stor. Att ljuga om detta bidrar inte bara till att dölja varför Jespersen och Ueland mördades. Det kan också ha bidragit direkt till att de utvaldes för att bli mördade.

Louisa Vesterager-Jespersen och Maren Ueland var kanske naiva. Om de inte hade rest till Marocko hade de förmodligen levt i dag. Till deras försvar bör man notera att de också, delvis var offer för lögnare. Under hela sina liv hade de blivit lurade. Deras egna politiker, medier och så kallade experter har i decennier påstått att den islamiska kulturen är mycket fredlig, tolerant och berikande. Jespersen och Ueland är döda därför att de trodde på dessa lögner. Om de hade fått höra sanningen om Islam, skulle de aldrig som europeiska kvinnor ha rest till ett muslimskt land för att fotvandra.

Officiellt är Steen Raaschou dömd för att ha kränkt de mördades rätt till privatliv. Han döms därför också att betala symboliskt skadestånd till Jespersens föräldrar. Emellertid är det inte svårt att hitta andra kriminalärenden som föranlett väletablerade medier att, helt utan påföljd, ytterst hänsynslöst ha frossat i ovidkommande detaljer gällande offer eller deras familjer.

Man har anledning misstänka att Raaschou egentlig blir såväl dömd som  fördömd for att han har exponerar Islams stora våldspotential.

Indirekt blottlägger han också våra egna makteliters lögner och de faror som de utsätter sina egna befolkningar för genom att importera Islam till våra länder.

Peder Jensen”

Tryckfrihetsselskabets genomgång och Document.dk 2022

tisdag, september 13, 2022

Massakrar och kommunistisk reträtt i Ukraikna

Förmodar att de flesta av mina läsare ändå följer Wilderängs Ukrainanyheter på bloggen Cornucopia varje dag.

Lägger ändå ut några nyheter om nyupptäckta massakrar på civila och den fortsatta kommunistiska reträtten. Det kunde varit svenska villaträdgårdar som översvämmats av terroroffer...

Tänk på vad söndagens val  avslöjade: Fortfarande över 10 % (kommunisterna + diverse svanspartier) beredda att stödja kommunistiskt folkmord.

Som alltid: Fakta är den bästa vaccinationen mot kommunism...

 

UPPDATERAS: Hel familj torterad och mördad, begravdes i sin egen trädgård – Ryssland slutar skicka nya förband till Ukraina – 6 000 km2 befriade på en vecka – offensiven fortsätter med stora ryska förluster – Sviatohirsk befriat

En hel familj ska påträffats torterade, mördade och begravda av ryssarna i familjens egna trädgård i en befriad del av Charkivregionen. Ryssland slutar skicka nya förband till Ukraina på grund av ordervägran och bristande vilja att slåss, medan Putin flytt till sitt palats i Krasnodar Krai utanför Sotji och röster även höjs i Moskva på att ställa honom inför riksrätt. Ukraina ska befriat 6 000 kvadratkilometer på en vecka sedan Kupiansksprinten och offensiven på Charkivfronten inleddes. Offensiven fortsätter med stora om än fallande ryska förluster. Bland annat har Sviatohirsk befriats och Ukraina befinner sig därmed nu på bägge sidor om floden Donets.

Uppgrävning av mordoffer i Butja i våras. Arkivbild. Foto: palinchak/Depositphotos

I takt med att tidigare ockuperat territorium befrias exponeras krigsbrotten, folkmorden och den etniska rensningen som Ryssland bedrivit under ockupationen, i form av många små eller stora Butja. Den ukrainska rikspolisen går in och dokumenterar, men det är ett enormt arbete. Bloggen har länkat till en uppgrävning av en grav med två mördade civila i.

Ytterligare ett exempel är en hel familj som påträffats begravda i sin egen trädgård, och som samtliga ska bära spår av tortyr. Samma ryska beteende som i Butja, Irpin mfl platser under slaget om Kyjiv.

Jay in Kiev är ett enligt mig trovärdigt konto, men kan inte posta fotona ens med varningar eftersom ryska troll direkt hugger på sådana foton, massanmäler och får konton som exponerar de ryska krigsbrotten avstängda för brott mot Twitters regler.

Man ska också i sammanhanget komma ihåg att exempelvis FN:s siffror över dödade civila ukrainare bara har handat om fritt territorium bortom frontlinjerna och inte inkluderat de som dödats på ockuperad mark. Med ett område större än hela Halland befriat på en vecka kommer de ukrainska civila förlusterna, såväl som ryssarnas krigsbrott att stiga under lång tid.

Enligt ukrainska generalstabens morgonrapport upptäcks 200 “blodiga krigsbrott” dagligen på befriat territorium.

Över 48 500 ryska krigsbrott och folkrättsbrott samt fall av förräderi har dokumenterats av Ukraina skriver Ukrinform. Själva krigsbrotten och folkrättsbrotten är ca 33 000 och fallen av förräderi och liknande brott mot nationens säkerhet är ca 15 000. Siffrorna väcker frågan hur Sverige vid krig ska ha kapacitet att upptäcka, dokumentera, utreda och beivra såväl krigsbrott som fall av förräderi. Det duger inte att lägga ner för att ” brottet kan ej utredas” och låta landsförrädare fortsätta sitt värv.

383 barn har dödats och 749 skadats rapporterar statliga ukrainska Ukrinform, men detta avser alltså territorium som inte ockuperades och inkluderar ännu inte det nyligen befriade.

Rysk terrorbombning fortsätter. Tre dödades i Charkiv. Fem civila dödades i Donetsk, och tio skadades.

Ryssland har slutat skicka nya förband till Ukraina uppger den ukrainska generalstaben i sin kvällsrapport. Man skriver:

“Ryska Federationens militära ledning avbryter sändningen av nya, redan bildade enheter till Ukrainas territorium. Den nuvarande situationen i operationsteatern och misstron mot högre befäl fick ett stort antal frivilliga att kategoriskt vägra tjänstgöring i gällande stridsförhållanden. Situationen påverkas av uppgifter om det verkliga antalet döda, medan förluster från privata militära företag och de som mobiliserats från tillfälligt ockuperade områden inte tas med i beräkningen. Situationen förvärras på grund av den generella attityden tillegna sårade. I synnerhet på ryska sjukhus förenklas diagnoser och stridsskadornas natur avsiktligt, ingen tid ges för rehabilitering för att snabbt kunna återföra tjänstemän till stridszonen.”

Gällande de som rekryterats från ockuperade områden, dvs främst av terroristorganisationerna LNR och DPR, så uppger ukrainska generalstaben i morgonrapporten att terroristorganisationerna slutat betala lön till sårade soldater.

En gissning är att detta beror på graden av självstympning för att komma bort från striderna. Skadar du dig själv så kommer du undan, men får fortfarande betalt på sjukhuset. Den ukrainska generalstaben formulerar sig i övrigt fantastiskt, nästan så att bloggen kunde gjort det själv:

“På grund av stora förluster under striderna, minskade nivån av moral-psykologiskt välbefinnande betydligt i enheter som bildades i de tillfälligt ockuperade områden.”

I övrigt har som rapporterat igår Putin flytt till sitt palats i Krasnodar Krai utanför Sotji. Det kan vara ett sätt att höja den personliga säkerheten genom att bättre få kontroll på omgivningen än i ett Moskva där det finns slipade knivar runt varje hörn i maktens korridorer.

De parlamentsledamöter i Sankt Petersburg som krävde att Putin åtalas för landsförräderi har fått SMS om att de ska inställa sig hos polisen för att ha baktalat det ryska försvaret, ett brott som kan ge 20 års fängelse. Det handlar alltså om parlamentariker i kommunfullmäktige. Även kommunala parlamentariker i Moskva ska ställt kraven på Putins avgång och åtal.

Verkar som nivån av moral-psykologiskt välbefinnande sjunker även utanför de väpnade styrkorna.

Reuters uppger att Ukraina har befriat 6 000 kvadratkilometer under september enligt president Zelensky. I söndags var siffran 3 000 km2. Zelensky säger också att de ukrainska framryckningarna fortsätter.

Halland är ca 4 800 km2. Södermanland är ca 8 400 km2. Hela Skåne är ca 10 900 km2.

I princip allt detta har skett på en vecka då Kupiansksprinten inleddes förra tisdagen. Tidigare befriat territorium under offensiven mot Cherson var förhållandevis lite i sammanhanget.

Offensiven fortsätter och de ryska förlusterna fortsätter vara stora, men fallande. När man mestadels flyr eller redan är besegrade faller förstås förlusterna.

350 ryska soldater och officerare dödades, sju stridsvagnar och 22 pansarbandvagnar, stridsfordon eller pansarterrängbilar förstördes. 10 ryska artillerisystem slogs ut och sjutton mjuka transportfordon.

Bland bekräftade framgångar i den fortsatta offensiven är befriandet av Sviatohirsk vilket visserligen publicerades på bloggen igår via foton, men här finns som en riktig film. Därmed är det bekräftat att Ukraina etablerat sig på norra sidan om floden Donets, eller om man så vill vänstra stranden. Den naturliga ryska försvarslinjen kan därmed fortsätta att rullas upp och man är därmed också etablerad på östra sidan om floden Oskil. Enligt DeepstateMap har offensiven fortsatt österut och norrut från Sviatohirsk.

 ****

Bra Ukraina-dagsrapporter 

Lars Wilderängs dagsrapporter på Cornucopia

EURO MAIDAN PRESS dagsrapport 

ISW dagsrapport 

New Voice of Ukraine dagsrapport 

Dagens detaljerade lägeskartor över de olika frontavsnitten (via Military Land). 

RADIO FREE EUROPE LIVE BRIEFING

TT:s bild av kriget i Ukraina

*****

 

lördag, september 10, 2022

Ukrainas stora genombrott

 


Dagens rapporter från Ukraina tycks riktigt positiva.

Röda Armén befinner sig på vild flykt från framförallt Charkivområdet  i nordost.

Flera nyckelpositioner både på Öst- och Sydfronterna har befriats senaste dygnet.

Ukrainas motoffensiv i nordost tycks ha tagit de ryska ockupanterna med överraskning. Stora områden har återtagits och enligt Reuters har de ryska soldaterna lämnat både vapen och ammunition efter sig under flykten.

Enligt oberoende bedömare har ukrainska förband brutit igenom flera frontavsnitt och tagit sig långt in på tidigare ryskockuperat område. Reuters utsända, en av få journalister på plats, rapporterar om hur ukrainsk polis nu patrullerar byar som flyende ryssar gett upp.

Under lördageftermiddagen stod det klart att de ryska trupper lämnat ockuperade Izium. Filmer på sociala medier visar ukrainska förband som befinner sig i staden, som är ett viktigt nav för transport av bränsle och ammunition till de ryska invassionsstyrkorna i Donbass.

Senare bekräftade Moskva att man beordrat reträtt från de ockuperade delarna av Charkiv för att ”omgruppera” i de ryskkontrollerade delarna av Donetsk.

Kupiansk återerövrat

Bilder på sociala medier visar hur ukrainska soldater reser landets flagga över Kupiansk sju mil längre norrut, en viktig knutpunkt på järnvägen från Ryssland.

Det brittiska försvarsdepartementet bedömer att den ryska militärledningen inte var förberedd på motattacken, och att sektorn endast var lätt försvarad.

Offensiven tycks gå snabbare än de flesta väntat sig. Enligt ISW har Ukraina på några dagar återerövrat 1 000 kvadratkilometer ockuperat område och tagit kontrollen över mer än 30 samhällen.

Uppgifterna är svåra att verifiera eftersom oberoende journalister inte tillåts bevaka motoffensiven. Men framgångarna bekräftas även av den ryska sidan:

– Försök görs för att få bort de ukrainska styrkorna, men det är hårda strider och våra trupper trycks tillbaka, säger den rysktillsatte tjänstemanen Vitalij Gatjev i en tv-intervju.

”Överlistat oss”

Samtidigt som ryska medier visar bilder på fordonskolonner med påstådda förstärkningar till Charkiv-regionen luftar proryska militärbedömare öppet sitt missnöje med krigsinsatserna. Inte minst då Ukraina just nu har framgång på två fronter: Charkiv i norr och Cherson i söder.

”Vi måste vara ärliga, ukrainska ledningen har överlistat oss här”, skriver den proryske ukrainske bloggaren Juryj Podoljaka, med en miljonpublik på Telegram, enligt The New York Times.

Läs Wilderängs nyheter med mera detaljer.

Paasikivi:

De ukrainska styrkorna rullar fram snabbt i Charkivregionen. Av allt att döma har de ryska ockupationssoldaterna överraskats. Ukrainarna närmar sig de viktiga städerna Izium och Kupjansk.

- Det är otvetydigt så att man har fått stora framgångar. Men det är oklart hur långt de har kommit. Det beror helt enkelt på att det går så oerhört fort, säger Joakim Paasikivi, överstelöjtnant och lärare i militärstrategi vid Försvarshögskolan.

Enligt Paasikivi finns det information om att de ukrainska soldaterna anfaller mot Izium både från norr och söder med syftet om att ringa in de ryska förband som försvarar staden.

Ryssland uppger att man skickat förstärkningar till regionen. Joakim Paasikivi tar uppgifterna med en nypa salt.

- Reserver skulle i så fall komma från öst, något annan håll är mindre sannolikt, och på kort sikt är det inte särskilt troligt, säger han.

Bland annat uppgifter om att den ryska militären har stängt av sina sociala medier för kommentarer tyder på att läget är påfrestande för president Putin och den ryska militärledningen, enligt Paasikivi.

Finns det några risker för Ukraina att gå fram så snabbt?

- Risken är att man sträcker sina egna linjer, att man blir svag längs kanten och får en väldigt lång flank som skulle kunna vara sårbar. Men just nu finns ingen information som tyder på att ryssarna har dragit ihop några förband som hotar det här.

(TT)

 

onsdag, september 07, 2022

David Petraeus: "Ryssland snart besegrat"

Danska Den Korte Avis publicerar en uppseendeväckande intervju med amerikanske toppgeneralen och f d CIA-chefen  David Petraeus. Där menar han att Ryssland går mot ett totalt nederlag i Ukraina:

David Petraeus har igennem de seneste årtier været en af de mest centrale militære skikkelser i den vestlige verden.

 Han har været general i Irak-krigen. Han har været amerikansk øverstbefalende i Afghanistan. Han har været direktør for CIA.

Allerede før Rusland invaderede Ukraine, advarede han mod Putins aggressive hensigter.

I et interview med den tyske avis Die Welt kommer han nu med følgende bemærkelsesværdige vurdering af krigen i Ukraine:

”En russisk sejr er blevet stadig mere usandsynlig.”

Den store prøve for Ukraine

Petraeus udbygger:

”Jeg har stor tillid til, at det vil lykkes for den ukrainske offensiv i den sydlige del af landet at opnå kontrol med byen Kherson og de områder vest for Dnepr-floden, som Rusland har besat. Endnu kan man dog ikke med sikkerhed fastslå, hvordan det vil ende.

Petraeus udtaler sig meget rosende om Ukraines forsvarsindsats, som har tilføjet russerne bemærkelsesværdige nederlag og presset dem tilbage.

Men han slår fast, at ukrainerne stadig mangler at vise, at de mestrer store, komplicerede offensive operationer, hvor alle militære magtmidler bruges i en koordineret indsats: panservåben, artilleri, infanteri, luftforsvar, elektronisk krigsførelse, angrebshelikoptere, fly, raketter osv.

Disse omfattende og komplicerede militære operationer skal man vel at mærke mestre i store byområder, hvor den militære indsats møder store udfordringer.

Petraeus vurderer, at ukrainerne har de nødvendige forudsætninger for at klare denne store opgave. Men det må – som han understreger – komme an på en prøve.

Brug for flere våben fra Vesten

Generalen peger samtidig på, at ukrainernes mulighed for succes naturligvis er afhængig af, om de får de nødvendige våbenleverancer fra Vesten.

Intervieweren henviser til, at ukrainerne foreløbig må klare sig uden moderne kampfly, og at forsyningen med moderne, tunge våben fra Vesten i det hele taget går noget trægt. Det bekræfter Petraeus, der blandt andet peger på Tysklands tøvende holdning, som også er blevet omtalt i Den Korte Avis.

Den amerikanske general føjer dog til, at ukrainerne trods alt har fået ganske meget militært materiel af sovjetisk oprindelse leveret fra Vesten, og at ukrainerne i imponerende grad har formået at udnytte de våben, som Vesten har skaffet.

Ukraines målrettede angreb mod blandt Krim

Petraeus tilkendegiver også temmelig klart, at ukrainerne har været klart dygtigere til at udnytte deres våben end russerne.

Den ukrainske hær er væsentligt mere effektiv, når det gælder rekruttering og uddannelse af soldater, udrustning, organisation og mobilisering af tropper.

Den pensionerede general nævner i den forbindelse, at de ukrainske styrker har været dygtige til at bruge præcisionsvåben til at ramme russiske kommandocentraler, våbenlagre, brændstofdepoter og andre nøgleaktiver.

For nylig har ukrainerne med stor succes gennemført angreb på den slags installationer, blandt andet på Krim. Først og fremmest har man formået at ødelægge en del russiske fly på Krim.

I hvert fald én dansk korrespondent troede i første omgang, at der var tale om et direkte ukrainsk erobringstogt mod det russisk styrede Krim. Men det var det ikke. Angrebet tjente til at svække Ruslands militære kraft.

Eksgeneral Petraeus peger ligeledes på, at det russiske regime trods den store befolkningsmasse, det har til rådighed, har meget større problemer end Zelenskyjs regering med at mobilisere tropper. Det russiske militær er klart ringere organiseret, har en svagere kampmoral og for dårligt uddannet personel.

Kina er forsigtig med støtten til Rusland

Petraeus gør dog samtidig opmærksom på, at Rusland kan støtte sig på et partnerskab med Kina. Dette partnerskab blev uddybet mellem Ruslands Vladimir Putin og Kina Xi Jinping i forbindelse med den seneste vinterolympiade.

Dette er naturligvis en vigtig støtte for Putin. Men som den amerikanske eksgeneral fremhæver, optræder Kina nok venskabeligt over for Rusland, men også forsigtigt.

Kina har i vidt omfang respekteret sanktionerne mod Rusland, og det har undladt at give Putin-regimet materiel støtte.

Ifølge Petraeus oplever Kina Rusland som en besværlig og forholdsvis inkompetent partner.

”En russisk sejr er blevet stadig mere usandsynlig”

De to lande har naturligvis mange fælles interesser i forhold til Vesten. Men deres indbyrdes relation er kompliceret og i høj grad præget af, at Kina ikke er interesseret i at blive trukket for meget ind Putins aggression mod Ukraine. Kina og Ukraine har også nogle traditioner for at samarbejde.

Kina ønsker ikke, at Vesten med USA i spidsen kommer styrket ud af konfrontationen omkring Ukraine. Men Kina vil heller ikke deltage i eller aktivt støtte noget krigseventyr mod Ukraine.

 Det giver ukrainerne et betydeligt spillerum for at kæmpe deres kamp.

Og som David Petraeus klart gør opmærksom på: Det spillerum forstår de at udnytte. I en sådan grad, at – med eksgeneralens ord – ”en russisk sejr er blevet stadig mere usandsynlig.”

 

 

tisdag, september 06, 2022

10.000 lokförare blir kanonmat ?

 

 

Ryska Statsjärnvägen RZD är världens näst största järnvägsbolag med över 750.000 anställda. Naturligtvis Putinkontrollerat som alla statliga företag.

För att visa sin solidaritet med diktatorn har bolaget nu lovat sända 10.000 "frivilliga" till fronten i Ukraina.

Det uppges att alla statliga företag har ålagts att sända sådana grupper av "frivilliga" till Ukraina. Ju sämre kriget går för Ryssland, ju större blir behovet av tvångsutskrivna arbetare...

The New Voice of Ukraine:

The Russian military is looking to send approximately 10,000 employees of the Russian Railways into the war against Ukraine, the General Staff of the Armed Forces reported in its Facebook update on Sept. 3.

"State-owned companies of the Russian Federation have announced new norms for the selection of ‘volunteers’ for the war,” the message reads.

“As an example, the Russian Railways company received an order to search for up to 10,000 new candidates for a short-term contract among civilian employees.”

The Ukrainian General Staff noted that the Russian military, under extreme pressure, had strengthened the administrative and police regimes across the illegally occupied settlements located on the banks of the Dnipro River, as well as bolstering coastal defenses in the Russian-occupied areas of Zaporizhzhya and Kherson oblasts.

 

söndag, september 04, 2022

Den ukrainska motoffensivern vinner terräng

 Det finns flera små nyhetsbrev om kriget i Ukraina som sällan uppmärksammas. Ett sådant är nyhetsbrevet Militärt, där en (anonym) lärare på Försvarshögskolan kommenterar och spekulerar. Här är ett provex.

Ännu har jag inte funnit anledning sätta upp den bland de rekommenderade dagsrapporterna...

 *****

 
***

Bra Ukraina-dagsrapporter 

Lars Wilderängs dagsrapporter på Cornucopia

EURO MAIDAN PRESS dagsrapport 

ISW dagsrapport 

New Voice of Ukraine dagsrapport 

Dagens detaljerade lägeskartor över de olika frontavsnitten (via Military Land). 

RADIO FREE EUROPE LIVE BRIEFING

TT:s bild av kriget i Ukraina

*****