onsdag, september 07, 2022

David Petraeus: "Ryssland snart besegrat"

Danska Den Korte Avis publicerar en uppseendeväckande intervju med amerikanske toppgeneralen och f d CIA-chefen  David Petraeus. Där menar han att Ryssland går mot ett totalt nederlag i Ukraina:

David Petraeus har igennem de seneste årtier været en af de mest centrale militære skikkelser i den vestlige verden.

 Han har været general i Irak-krigen. Han har været amerikansk øverstbefalende i Afghanistan. Han har været direktør for CIA.

Allerede før Rusland invaderede Ukraine, advarede han mod Putins aggressive hensigter.

I et interview med den tyske avis Die Welt kommer han nu med følgende bemærkelsesværdige vurdering af krigen i Ukraine:

”En russisk sejr er blevet stadig mere usandsynlig.”

Den store prøve for Ukraine

Petraeus udbygger:

”Jeg har stor tillid til, at det vil lykkes for den ukrainske offensiv i den sydlige del af landet at opnå kontrol med byen Kherson og de områder vest for Dnepr-floden, som Rusland har besat. Endnu kan man dog ikke med sikkerhed fastslå, hvordan det vil ende.

Petraeus udtaler sig meget rosende om Ukraines forsvarsindsats, som har tilføjet russerne bemærkelsesværdige nederlag og presset dem tilbage.

Men han slår fast, at ukrainerne stadig mangler at vise, at de mestrer store, komplicerede offensive operationer, hvor alle militære magtmidler bruges i en koordineret indsats: panservåben, artilleri, infanteri, luftforsvar, elektronisk krigsførelse, angrebshelikoptere, fly, raketter osv.

Disse omfattende og komplicerede militære operationer skal man vel at mærke mestre i store byområder, hvor den militære indsats møder store udfordringer.

Petraeus vurderer, at ukrainerne har de nødvendige forudsætninger for at klare denne store opgave. Men det må – som han understreger – komme an på en prøve.

Brug for flere våben fra Vesten

Generalen peger samtidig på, at ukrainernes mulighed for succes naturligvis er afhængig af, om de får de nødvendige våbenleverancer fra Vesten.

Intervieweren henviser til, at ukrainerne foreløbig må klare sig uden moderne kampfly, og at forsyningen med moderne, tunge våben fra Vesten i det hele taget går noget trægt. Det bekræfter Petraeus, der blandt andet peger på Tysklands tøvende holdning, som også er blevet omtalt i Den Korte Avis.

Den amerikanske general føjer dog til, at ukrainerne trods alt har fået ganske meget militært materiel af sovjetisk oprindelse leveret fra Vesten, og at ukrainerne i imponerende grad har formået at udnytte de våben, som Vesten har skaffet.

Ukraines målrettede angreb mod blandt Krim

Petraeus tilkendegiver også temmelig klart, at ukrainerne har været klart dygtigere til at udnytte deres våben end russerne.

Den ukrainske hær er væsentligt mere effektiv, når det gælder rekruttering og uddannelse af soldater, udrustning, organisation og mobilisering af tropper.

Den pensionerede general nævner i den forbindelse, at de ukrainske styrker har været dygtige til at bruge præcisionsvåben til at ramme russiske kommandocentraler, våbenlagre, brændstofdepoter og andre nøgleaktiver.

For nylig har ukrainerne med stor succes gennemført angreb på den slags installationer, blandt andet på Krim. Først og fremmest har man formået at ødelægge en del russiske fly på Krim.

I hvert fald én dansk korrespondent troede i første omgang, at der var tale om et direkte ukrainsk erobringstogt mod det russisk styrede Krim. Men det var det ikke. Angrebet tjente til at svække Ruslands militære kraft.

Eksgeneral Petraeus peger ligeledes på, at det russiske regime trods den store befolkningsmasse, det har til rådighed, har meget større problemer end Zelenskyjs regering med at mobilisere tropper. Det russiske militær er klart ringere organiseret, har en svagere kampmoral og for dårligt uddannet personel.

Kina er forsigtig med støtten til Rusland

Petraeus gør dog samtidig opmærksom på, at Rusland kan støtte sig på et partnerskab med Kina. Dette partnerskab blev uddybet mellem Ruslands Vladimir Putin og Kina Xi Jinping i forbindelse med den seneste vinterolympiade.

Dette er naturligvis en vigtig støtte for Putin. Men som den amerikanske eksgeneral fremhæver, optræder Kina nok venskabeligt over for Rusland, men også forsigtigt.

Kina har i vidt omfang respekteret sanktionerne mod Rusland, og det har undladt at give Putin-regimet materiel støtte.

Ifølge Petraeus oplever Kina Rusland som en besværlig og forholdsvis inkompetent partner.

”En russisk sejr er blevet stadig mere usandsynlig”

De to lande har naturligvis mange fælles interesser i forhold til Vesten. Men deres indbyrdes relation er kompliceret og i høj grad præget af, at Kina ikke er interesseret i at blive trukket for meget ind Putins aggression mod Ukraine. Kina og Ukraine har også nogle traditioner for at samarbejde.

Kina ønsker ikke, at Vesten med USA i spidsen kommer styrket ud af konfrontationen omkring Ukraine. Men Kina vil heller ikke deltage i eller aktivt støtte noget krigseventyr mod Ukraine.

 Det giver ukrainerne et betydeligt spillerum for at kæmpe deres kamp.

Og som David Petraeus klart gør opmærksom på: Det spillerum forstår de at udnytte. I en sådan grad, at – med eksgeneralens ord – ”en russisk sejr er blevet stadig mere usandsynlig.”