tisdag, september 27, 2022

Gammal dansk frihetskämpe döms till fängelse för fiktivt "brott"

Steen Raaschou, mera känd som bloggaren Snaphanen, är en aktad gammal vän och kollega.

När jag började blogga för snart 20 år sedan var han redan populär och läst över hela Norden.

Då han också bott en tid i Sverige var han en av en få danska skribenter som aktivt följde vad  som hände här i landet. Senare har han gjort mycket för att introducera skribenter som t ex Fjordman och Julia Caesar för svenska läsare. Vi har haft ett gott samarbete genom åren och inte minst ofta träffats på danska Trykkefriheds-selskabet

De unga norska och danska Maren Ueland och Louisa Vesterager-Jespersen halshöggs av islamister under en campingsemester i Marocko 2018 . Marockanska och danska myndigheter gjorde fåfänga försök att mörka att det handlade om ett terrordåd (danska UD rapporterade t ex att "flickorna hade skador på halsen", vilket får sägas vara en kraftig underdrift att beskriva två HALS-HUGGNINGAR.)

Återger här en artikel från Yttrandefrihetsombudsmannen Jan Sjunnesson där huvuddelen utgörs av  Fjordmans referat av det säregna rättsfallet.

Det är lätt att instämma i Fjordmans slutsats:

Man har anledning misstänka att Raaschou egentlig blir såväl dömd som  fördömd for att han har exponerar Islams stora våldspotential.

Indirekt blottlägger han också våra egna makteliters lögner och de faror som de utsätter sina egna befolkningar för genom att importera Islam till våra länder.

De läsare som oroar sig för att cancersjuke Steen ska försmäkta i en fängelsehåla under Kronborg kan vara lugna. Han dömdes till villkorligt fängelsestraff. Men danska Staten står förvisso där med Skammen...

 

 


Dansk islamkritiker i fyra månaders fängelse för att ha informerat om två mördade danskor

Den danske islamkritikern och fotografen Steen Raaschou har dömts till fyra månaders fängelse för att ha delat en länk till en video där två unga danska kvinnor 2018 i Marocko lemlästades av islamister. Den norske islamkritikern Peder Fjordman Jensen skriver om fallet på Raaschous blogg Snaphanen.dk vilket nu har översatts till svenska:

”Dömd för att ha avslöjat Islam?
av Fjordman den 24/9 2022  (översatt från danska av LN)

Maren Ueland och Louisa Vesterager-Jespersen mötte en bestialisk död i Atlasbergen och hemma i Danmark och Norge ville inte media och myndigheter att folk skulle få veta det.

Den danska författaren och fotografen Steen Raaschou har i många år drivit sin webbplats Snaphanen.dk. Den 20 september 2022 blev han av Köpenhamns tingsrätt dömd till 4 månaders fängelse villkorligt för att i december 2018 ha  skrivit om morden på Louisa Vesterager-Jespersen och Maren Ueland i Marocko, samt för att ha länkat till en video som visade ogärningarna.

Rättegången har tagit flera år. Tidigt på morgonen den 8 maj 2019 fick Raaschou sin privata bostad genomsökt av minst 5 poliser. De konfiskerade hans datorutrustning och försåg honom med handfängsel som om han skulle ha varit en farlig terrorist. Raaschou var vid det laget pensionär och tidigare ostraffad.

Myndigheterna ville dock ha ett hårdare straff. Åklagaren hade begärt  sex månaders ovillkorligt fängelse för Raaschou. Domarna beslutade emellertid att utdöma en villkorlig dom, bland annat på grund av den tilltalades ålder och hälsa. Steen Raaschou har varit allvarligt sjuk i cancer och tar fortfarande dagligen ett otal mediciner.

Jag känner Raaschou personligen och var själv närvarande i rätten, som en av ett dussintal åhörare. Som icke-jurist ansåg jag genast att tillämpningen av lagen var märklig.

Raaschou dömdes av Köpenhamns tingsrätt för brott mot paragraf 264 d i den danska strafflagen, vilken förbjuder spridande av bilder som rör en annan persons ”privata angelägenheter” och som uppenbart inte är av allmänt intresse.

Ett exempel på detta förfarande är, om du sprider eller publicerar nakenbilder av din före detta flickvän eller maka eller make. Sådana  handlingar är avsedd att personligen trakassera och förnedra en annan person med bilder som helt klart är privata och absolut saknar allmänt intresse.

Människor dör varje dag. Vissa dör mera brutalt än andra. Dödsfall genom mord innebär en extra påfrestning för de efterlevande, för offrens familj och vänner. Detta beror på att allvarlig brottslighet inte enbart är av privat intresse. Rätten till privatliv måste vägas mot allmänhetens rätt till information om vad som händer i världen omkring den. Människor bör göras medvetna om problem och potentiella hot. De har rätt och krav på att få grundläggande information om det samhälle de lever i. Dessutom kan undanhållande av sanningsenlig information ofta uppmuntra till spridning av rykten, som kan vara både sanna och falska.

Dubbelmordet på Louisa Vesterager-Jespersen och Maren Ueland bar stämpeln av ett terrordåd. De militanta muslimerna, som begick morden på ett extremt brutalt och rituellt sätt, sympatiserade med terroristorganisationer som Islamiska staten (IS).

En dödlig terroristattack mot en dansk och en norsk medborgare är av uppenbart och allmänt intresse för medborgare i Danmark, Norge och andra länder. Det är alldeles orimligt att behandla detta på samma sätt som spridning av privata nakenbilder.

Steen Raaschou omtalade detta faktum på sin hemsida Snaphanen.dk i december 2018 eftersom han ansåg att etablerade medier icke omtalade hela sanningen om vad som verkligen hade hänt i Marocko. Medier i Danmark och Norge skrev diffust om att de båda kvinnorna hade fått ”skador på sina halsar”. Detta är en så grov omskrivning av vad som faktiskt hände att det i själva verket är en ren lögn. Raaschou säger själv att han skrev för att informera allmänheten om sanningen. På intet sätt skedde det för att skapa olägenhet för offrens familjer.

Domarna i Köpenhamns tingsrätt avvisade argumenten från Raaschou och hans advokat om att han hade använt sin yttrandefrihet för att informera allmänheten. De ansåg att offrens intressen väger tyngre än yttrandefriheten.

Det hävdades också att Raaschou kunde ha omnämnt dubbelmordet på ett annat sätt, än genom att visa en diffuserad skärmdump och tillhandahålla en videolänk till en annan webbplats.

Videofilmen av morden visades inte för parterna i rätten. Ett vittne som har arbetat för polisen kallades dock in. Han beskrev delar av videon. Domarna förbjöd rapportering av innehållet i videon.

Alla som var närvarande i rättssalen, inklusive åhörare som jag själv, blev  därmed förbjudna att beskriva vad vi hörde omnämnas i rättssalen om videon. Brott mot detta förbud kan i värsta fall leda till att vi själva åtalas.

Domarna anser således att Steen Raaschou inte skulle ha bekantgjort vare sig videons innehåll med en skärmdump eller en länk till videon, eller ha skriftligen omnämnt den. Man får intrycket att Köpenhamns tingsrätt egentligen inte vill att allmänheten skall få veta vilka bestialiska brott Louisa Vesterager-Jespersen och Maren Ueland hade blivit utsatta för.

På sin hemsida Snaphanen hade Steen Raaschou lagt upp en diffus skärmdump av videon och en extern länk för dem som ville se videon med morden i Marocko. Det var därför inte möjligt att se videon direkt
på Snaphanen.dk. Den var länkad till en annan webbplats, som i sin tur länkade till ytterligare en annan webbplats med själva videon. Raaschou varnade även sina egna läsare för att videon på den externa webbplatsen var ”extremt obehaglig”.

År 2020 visade medier över hela västvärlden bilder och videor av den svarte amerikanen George Floyds död. Detta bidrog till att Black Lives Matter-rörelsen (BLM) i många städer utlöste ibland mycket våldsamma både protester och upplopp.

Köpenhamns tingsrätt har dömt Steen Raaschou till fyra månaders villkorligt fängelse för att ha varit bevisligen mer restriktiv i sin användning av videoklipp från mordet i Marocko, än vad stora medier runt om i världen var med videoklipp från George Floyds död. Västliga medier har inga problem med att visa bilder av döda människor när de finner det politiskt och ideologiskt lämpligt, inte ens döda barn drar man sig för att visa upp. Detta gjorde man till exempel under den stora migrationsvågen 2015 med den lilla pojken Alan Kurdi.

Det är intressant att skandinaviska medier inte sällan var mer restriktiva i sin bevakning av morden på Louisa Vesterager-Jespersen och Maren Ueland 2018, än vad de var i sin bevakning av mordet på Kim Wall 2017.

Medier också i Danmark skrev då ganska detaljerat om fallet, bland annat att liket var styckat. Mordet på Wall i en ubåt begicks av en ensam  psykologiskt avvikande person. Det hade ingen tydlig politisk, ideologisk eller religiös dimension. Peter Madsen mördade henne eftersom han är ett klassiskt exempel på en våldsam psykopat. Motivet var psykopati, inte ideologi.

Det var utan tvivel en stor börda för de efterlevande även efter Kim Wall. Walls pojkvän har beskrivit hur förfärligt han tyckte att mediernas bevakning av fallet var. Redaktör Casper Walbum Høst på danska radion DR menar att medierna inte automatiskt kan ha samma perspektiv på ett fall som nära anhöriga har. Ja, man måste ta hänsyn till vissa etiska överväganden, men man har också en skyldighet att informera allmänheten om vad som hände, inklusive ondskan bakom handlingarna.

Detta är exakt samma argument som låg bakom Steen Raaschous publiceringar på sin webbplats Snaphanen 2018. Skillnaden är att i hans fall handlade det om Islam.

Dubbelmordet i Marockos bergsområde utfördes av en grupp muslimer med tydliga religiösa och ideologiska motiv och välkända jihadistiska metoder. Man skulle vilja tro att medierna skulle gräva djupare i mord som begås med en ideologisk motivering, i avsikt att avslöja ideologin bakom grymheterna. Så är uppenbarligen inte fallet, åtminstone inte om just Islam ligger bakom motivet. Då vill medierna heller inte avslöja alltför många detaljer eller ens tala mycket om tankarna bakom handlingarna.

Danmarks tidigare statsminister Lars Løkke Rasmussen och hans dåvarande kollega Erna Solberg från Norge serverade tomma plattityder efter morden i Marocko 2018. De antydde att morden var meningslöst våld som inte hade någon koppling till Islam. Detta är inte sant.

Brutalitet har utövats och halshuggningar har utförts av jihadistiska grupper i 1400 år, med samma religiösa motivering och med liknande metoder. Potentialen för våld inom Islam är mycket stor. Att ljuga om detta bidrar inte bara till att dölja varför Jespersen och Ueland mördades. Det kan också ha bidragit direkt till att de utvaldes för att bli mördade.

Louisa Vesterager-Jespersen och Maren Ueland var kanske naiva. Om de inte hade rest till Marocko hade de förmodligen levt i dag. Till deras försvar bör man notera att de också, delvis var offer för lögnare. Under hela sina liv hade de blivit lurade. Deras egna politiker, medier och så kallade experter har i decennier påstått att den islamiska kulturen är mycket fredlig, tolerant och berikande. Jespersen och Ueland är döda därför att de trodde på dessa lögner. Om de hade fått höra sanningen om Islam, skulle de aldrig som europeiska kvinnor ha rest till ett muslimskt land för att fotvandra.

Officiellt är Steen Raaschou dömd för att ha kränkt de mördades rätt till privatliv. Han döms därför också att betala symboliskt skadestånd till Jespersens föräldrar. Emellertid är det inte svårt att hitta andra kriminalärenden som föranlett väletablerade medier att, helt utan påföljd, ytterst hänsynslöst ha frossat i ovidkommande detaljer gällande offer eller deras familjer.

Man har anledning misstänka att Raaschou egentlig blir såväl dömd som  fördömd for att han har exponerar Islams stora våldspotential.

Indirekt blottlägger han också våra egna makteliters lögner och de faror som de utsätter sina egna befolkningar för genom att importera Islam till våra länder.

Peder Jensen”

Tryckfrihetsselskabets genomgång och Document.dk 2022