söndag, september 04, 2022

Den ukrainska motoffensivern vinner terräng

 Det finns flera små nyhetsbrev om kriget i Ukraina som sällan uppmärksammas. Ett sådant är nyhetsbrevet Militärt, där en (anonym) lärare på Försvarshögskolan kommenterar och spekulerar. Här är ett provex.

Ännu har jag inte funnit anledning sätta upp den bland de rekommenderade dagsrapporterna...

 *****

 
***

Bra Ukraina-dagsrapporter 

Lars Wilderängs dagsrapporter på Cornucopia

EURO MAIDAN PRESS dagsrapport 

ISW dagsrapport 

New Voice of Ukraine dagsrapport 

Dagens detaljerade lägeskartor över de olika frontavsnitten (via Military Land). 

RADIO FREE EUROPE LIVE BRIEFING

TT:s bild av kriget i Ukraina

*****