torsdag, september 29, 2011

Muslimska Brödraskapet bluffar militären

Egypten styrs formellt sedan statskuppen
mot Mubarak av en militärjunta som kallas
SCAF (de väpnade styrkornas översta råd).
Redan i mars avslöjades att juntan gjort
en uppgörelse med vad de trodde vara den
starkaste politiska kraften, Muslimska
Brödraskapet.
Det tycks ha bekräftats genom att MB sedan
dess varit fromma som lamm...
De upphörde med Al-Tahrirdemonstrationerna
och lugnade ned salafisterna genom att erbjuda
dem makt genom en valallians.
**
För juntan har det inneburit en lugn sommar,
även om de inser att man öppnat slussportarna
för ett islamistiskt Egypten. Några få klarsynta
observatörer (t ex Ayaan Hirsi Ali) har varnat
för övertron att det finns någon sorts "moderat
islamism". Brödraskapet har lyckats dupera
bl a Obama och de svenska socialdemokraterna
att MB är ett sådant nytt alternativ.....
Först nu i tolfte timmen tycks den ändå i
grunden sekulära och demokratiska armén
ha vaknat och insett sitt misstag. Det är i
dagens Egypten endast Brödraskapet som
har organisation och pengar för att bedriva
en landsomfattande valrörelse. Med ett stort
nätverk av stödpartier kan de förväntas få
majoritet. Då får de fria händer att skriva en
ny, islamistisk konstitution.
**
Nu försöker den yrvakna juntan dels finna
sekulära alternativ bland partierna och dels
bygga in någon slags spärr mot islamismen
i det kommande författningsarbetet.
Det kommer att misslyckas. Brödraskapet
har snart nittio års erfarenhet av intriger och
manipulation, medan militären av tradition
hållit sig utanför politiken. 
Kopterna, den kristna ursprungsbefolkningen,
liksom de små sekulära och demokratiska
partier som finns kvar sedan den brittiska tiden,
inser att inom några år har vi ett islamistiskt
medeltiden. De som har möjlighet utvandrar
***
Se den intressanta artikeln i Al-Ahram, som
i hög grad representerar de sekulära krafterna.

Islamistisk friskola måste stängas p g a kränkningar och våld

Den nya Fredens Skola i Kortedala
stängdes av Skolinspektionen efter
fyra veckors verksamhet.
Myndigheten konstaterar:
Skolinspektionen fick i mitten av
september signaler om missförhållanden
på skolan och gjorde då en riktad tillsyn.
Tillsynen visar många och allvarliga
brister.
Skolmiljön präglas i hög grad av kränkningar
som rör både elever och personal samt av
bristande ledning. Rektorn anser sig inte
kunna ta ansvar för att ingen elev kommer
till skada. Miljön framstår som hälsofarlig
för eleverna såväl psykosocialt som fysiskt.
Eleverna får inte heller den utbildning
som de har rätt till enligt skollagen.
Särskilt stöd ges inte i den omfattning
och på det sätt eleverna har rätt till.
Huvudmannen ser inte till att eleverna
fullgör sin skolgång.
På grund av de allvarliga bristerna har
Skolinspektionen idag beslutat att till-
fälligt förbjuda verksamhet vid skolan
från och med fredag den 30 september.
**

T o m inspektörerna var chockade:
- Verksamheten har varit kaosartad, säger
generaldirektör Ann-Marie Begler till TT.
Hon tvivlar på att skolan kan öppna igen.

- Kränkningar, slagsmål och en mycket otrygg
tillvaro. Rektorn säger själv att han inte
kan garantera barnens säkerhet. Undervisning
uteblir. Många lärare har slutat, för att de
inte tyckte det var en rimlig miljö att arbeta
i, beskriver Begler. 
- Inte heller mina erfarna skolinspektörer
har sett något sådant här tidigare.
När jag var där förekom både kränkningar
och slagsmål mellan eleverna. Lärarna kunde
helt enkelt inte garantera barnens säkerhet,
förklarar Carina Abréu.
**
Tyvärr låter beskrivningen som läget i alltför
många skolor idag. I de kommunala skolorna
är situationen ofta ännu värre.
Intressant nog nämner varken Skolinspektionen
eller de lokala tidningarna med ett ord att det
handlar om en islamistisk friskola som 
präglas av islam, utspisar enbart halal 
och där undervisningen till stor del bedrivs
på somaliska och arabiska...
Fredens skola kommenterar stängningen på
sin hemsida:
  وهي طريقة تربية مستوحاة من طريقة تربية الاطفال الايطالية ريجيو اميليا وهو
 اسم مدينة صغيرة شمال ايطاليا انتشرت منها هذه الطريقة التربوية.  وفلسفة هذه
والثقافة الطريقة تقوم على اعتقاد راسخ في الإمكانات البشرية، والاحترام العميق للأطفال
رو  والاقتناع بأن جميع الأطفال الذين يولدون أغنياء وأذكياء بغض النظر عن العرق والجذور
سنوات. منهاج الروضة يؤكد على اللغة وبداخلهم دوافع ذاتية قوية لاستكشاف العالم
،ضة السلام  تشمل الأطفال من سن 1-5 
***
Se
Muslimska Friskolan

Al-Qaeda akut hot i Spanien


Spanska polisen grep tidigare i veckan
fem algerier som misstänks för att
(tidigare GSPC) med logistik och finansiering.
De gripna har också kopplingar till islamist-
grupper i Frankrike, Italien och Schweiz.
**
Över 150 Guardia Civil deltog i aktionen i
fyra städer i Navarra och Baskien.
De spanska myndigheterna är mycket
Afrika, som ju ökar hotet mot Sydeuropa.
Så sent som i förra veckan grep man en
kubansk islamist som uppges spela en
central roll i de islamistiska nätverken.
**
dödades och över 1.800 skadades har
Spanien gripit fyrahundra terrorister från
Al-Qaeda. De flesta uppges komma från
Nordafrika eller Mellanöstern, uppger inrikes-
ministeriet. Ett ökande antal tycks dock
komma via Latinamerika....
**
 De gripna terroristerna namnges av
myndigheterna som Mohamed Talbi,
Hakim Anniche, Mounir Aoudache,
Abdelghaffour Bensaoula och 
Ahmed Benchohra, samtliga
mellan 36 och 49 år gamla.

onsdag, september 28, 2011

Iransk terrorist med svenskt pass

Mullan Mohammed Habib al-Muqdad
i Bahrain är svensk medborgare och
iransk agent. Han tillhör iranska
revolutionsgardets nätverk som ska
försöka erövra den lilla Gulfstaten, som
enligt Tehran är Irans 14:e provins...
Mulla al-Muqadad avtjänar nu livstids
fängelse för terrorbrott i Bahrain.
på onsdagen domarna mot de 21 
ledande terrorister som dömdes
tidigare i år för försök att störta
landets regering.
**


Läs också
*
**
KUWAIT CITY, Aug 21: Bahrain’s security service
has reportedly notified its counterparts in Kuwait,
Saudi Arabia and Gulf states about some armed
terrorist groups’ plans to launch sabotage operations
in these countries in case Iran is attacked due to
its nuclear file, reports Al-Qabas daily.
**
Informed sources said the Bahraini intelligence
report was prepared on the basis of confessions
of a terrorist network of some 250 people arrested
in Bahrain a few days ago and they reportedly
admitted to belonging to a military body of a state
in the region and that there is coordination between
them and the sleeping cells in Kuwait and Saudi Arabia.
**
Sources said security authorities in Kuwait took this
information seriously and are taking necessary security
measures and precautions.
According to sources, these terrorist groups are trained
to clash with special forces and riot police, and 40-50
groups trained to launch violent and sabotage operations
are in Kuwait.
“The plan of these sabotage groups is to begin with a
peaceful demonstration denouncing the military
aggression against Iran in the event of a strike and
then start acts of violence and set fire to institutions a
nd enterprises; bomb electrical transformers, other
infrastructure and raid malls in order to create public
disorder,” said the sources.
**
Sources added that these terrorist groups spread in
Gulf states and one of these groups had recently
been seized in Bahrain. The members of the group
admitted to receiving small and medium firearms
from one of the countries that has an interest in
destabilizing the region, and these terrorist elements
are fully aware of vital and sensitive sites, and have
knowledge of the whereabouts of foreign communities
in Kuwait and other Gulf countries.
**
Moreover, sources said, Bahrain’s intelligence report
states that terrorist groups in Kuwait and other Gulf
countries include nationals and expatriates, and
 there is direct coordination between them and a
military body of a state in the region and there is a
liaison officer for each group to exchange
information and carry out instructions.
Sources revealed that there is coordination between
the security authorities of Kuwait and Bahrain to
exchange information and take necessary precautions.
The sources also pointed out that Kuwait’s Interior
Ministry cannot arrest any terrorist group unless it
has complete information and evidence.
The situation is being monitored and security
authorities are closely following the results of
investigations being conducted with members
of the network in Bahrain, they said, adding
some of the members were ready to strike
tourist sites, resorts and hotels in case Iran
was attacked.

Terroriststaten splittrar EU ännu en gång

EU är lika splittrade som tidigare 
i synen på den fiktiva PLO-staten.

FN:s säkerhetsråd har inlett be-
handlingen av Abbas begäran
om medlemskap för "Palestina".
Sex EU-stater med Frankrike i
spetsen vill uppgradera PLO-staten
i FN. Sex EU-medlemmar ledda av
Storbritannien säger nej.
Bildt velar......
Någon gemensam europeisk
utrikespolitik är inte i sikte.
**
Ansökan, som lämnades in i fredags,
väckte ilska i Israel, frustration i USA
– och splittring i Europa.
Trots att EU sen många år säger sig
ha en gemensam utrikespolitik intar
medlemsstaterna olika ståndpunkter.
President Barack Obama har sagt att
USA kommer att stoppa det "palestinska"
FN-medlemskapet med veto i säkerhets-
rådet. Därför har Frankrikes president
Nicolas Sarkozy lanserat idén att ge
Palestina ”stärkt observatörsstatus” som
ett steg på väg mot fullt medlemskap i FN.
Den linjen stöds av Belgien, Grekland,
Portugal, Spanien och Luxemburg.
Storbritanniens premiärminister David
Cameron säger nej. Liksom Tyskland,
Holland, Italien, Bulgarien och Tjeckien.
Sverige tillhör den grupp EU-länder som

Terroristerna i Finland tillhör Al Shabaab


Skyddspolisen i Finland bekräftar att
Al Shabaab berättar YLE.
De är somaliska medborgare och har
finansierat islamistisk terrorverksamhet
och rekryterat minst en somalisk
terrorist som återvänt till Somalia.
**
The National Bureau of Investigation (NBI) has
confirmed that two persons detained on suspicion
of engaging in the recruitment and financing of
terrorists are Somali citizens.
Finnish police say that a man and woman arrested
on suspicion of financing terrorism and terror
recruitment are linked to al-Shabab, Somalia's
most powerful militant group.
The suspects say they sent small amounts of
money to Somalia. The 34-year-old man is also
suspected of recruiting at least one person abroad
to commit an act of terrorism overseas.
The male suspect has lived in Finland since 2005
and has applied for Finnish citizenship. He has held
a number of jobs in Finland and has also been self-
employed. The 28-year-old woman, a student,
arrived in the country in 2008.
Intelligence officials detained the suspects on
September 7 in the Helsinki region in Finland's
first terror-linked arrests.
Police are also investigating other people, some
of them abroad, and have confiscated material
evidence during house searches in the capital
region.
Officials have until December 15 to charge the
suspects.

tisdag, september 27, 2011

Hundratusen kopter flyr från det islamiserade Egypten

Omkring var femte egyptier tillhör landets
kristna ursprungsbefolkning, kopterna,
d v s minst 16 miljoner. Sedan president
Mubarak störtades och islamiseringen för-
stärktes har över hundratusen av dessa
flytt landet. De flesta till USA och Kanada.
Det finns en utbredd känsla bland Egyptens
kopter att när Muslimska Brödraskapet snart
tar över regeringsmakten och salafisterna
härskar på gatorna så finns det ingen framtid
längre för kristna i Egypten.
Den kristna nyhetsbyrån Assyrian International
News Agency (AINA) målar en mörk bild av de
kristnas framtid i Egypten, liksom i större delen
av Mellanöstern. 
**
(AINA) -- The Egyptian Union of Human Rights Organizations
(EUHRO) published a report today on emigration of
Christians from Egypt, saying that nearly 100,000 Christians
have emigrated since March 2011.
The report, which was sent to the Egyptian cabinet and the
Supreme Council of the Armed Forces (SCAF), warned that
this emigration has been prompted by the escalating intimidation
and attacks on Christians by Islamists.
"Copts are not emigrating abroad voluntarily," said Naguib Gabriell,
the director EUHRO, "they are coerced into that by threats and
intimidation of hard line Salafists, and the lack of protection they
are getting from the Egyptian regime."
**
According to the report, the majority of Copts have emigrated for
the US, with some 16,000 settling in California, 10,000 in New
Jersey, 8000 in New York, and 8000 in other American states.
Nearly 14,000 have gone to Australia, 17,000 to Canada, and
20,000 to the Netherlands, Italy, England, Austria, Germany and
France.
EUHRO warned that emigration of Christians out of Egypt will
threaten its demographic makeup and national economy.
 "Copts constitute a strong pillar in the economy." said Gabriel,
"Copts who are leaving their homeland are not prompted by
their need for work, as they are from the professional and
business class, but from fear of the hard line Salafists."
Attacks on Copts and their religious institutions have spread
fear, according to Gabriel. Recent attacks included the killing
of Coptic youths in Moqattam (AINA 3-9-2011) and Embaba
(AINA 5-8-2011), cutting-off the ear of a Copt, (AINA 3-26-2011),
attacks on churches (AINA 3-5-2011), as well as preventing the
governor of Qena from occupying his post because he is Christian
(AINA 5-3-2011)."
**
The EUHRO report noted that Coptic emigration escalated since
March 19, 2011, after the constitutional amendments in Egypt
and the escalation in Salafist attacks on Copts and their intention
to implement Hudud laws (Sharia based punishments, which
include capital punishment by sword/crucifixion, stoning, amputation
and flogging).
"Salafist clerics, who gained political influence after the January 25
Revolution, have become emboldened," said Gabriel, "calling Copts
Dhimmis who have to pay the jizya (tax paid by non-Muslims to the
state) because they are not first class citizens and can never enjoy
full citizenship rights, or obtain sensitive posts."
On September 12, Yasser Borhami, Head of Alexandria Salafists,
accused Christians on a popular TV show of being "Infidels, who
live in darkness, because they are away from Islam." His interview
enraged Copts "who regarded it as a licence to kill the Christians
by inciting Muslims," said Coptic activist Wagih Yacoub.
EUHRO filed a complaint against Borhami with the Prosecutor
General, accusing him of "defaming a heavenly religion," which is
against the constitution and which would "endanger social peace."
Gabriel sees a parallel with the Christian emigration from Iraq and
Lebanon. "After the massacre of the congregation of Our Lady of
Deliverance Church on October 31, 2010, and other attacks in Iraq,
the ratio of Iraqi Christians went down from 8% to 2% and in Lebanon
from 75% to 32%."
**
"If emigration of Christians, who constitute nearly 16% of the Egyptian
population, continues at the present rate, it may reach 250,000 by the
end of 2011," said Gabriel, "and within ten years a third of the Coptic
population of Egypt would be gone."
According to Gabriel Copts see a dark future awaiting them in Egypt,
especially because neither SCAF nor the government is taking any
measures to curb the Salafist violence.
 "They should bring to justice those criminals who attack the Copts
and their churches, instead of letting them get off Scot-free."
He called on SCAF to pull the reins in on Salafists and to clearly
announce that Egypt is a democratic, secular state, based on
equal citizenship for all Egyptians.
***
Läs
*
*

lördag, september 24, 2011

Konvertiterna från Solingen planerade självmordsdåd

De båda islamistiska konvertiterna
Robert Baum (23) och Christian
David Emde (28) från Solingen
stora mängder terrorismrelaterat 
material. De var då på väg mot London.
Nu avslöjar en tysk utredare att de
klippt alla band med Tyskland: sålt
sitt bohag och sagt upp lägenheterna.
**
Deras avsikt var att begå ett själv-
mordsdåd i London eller eventuellt ta
flyget från Heathrow till någon annan
lämplig attentatsplats. 
De tänkte inte återvända
levande till Tyskland....
I deras material fanns både bomb-
handböcker och ritningar till en "mord-
bil" med monterade knivklingor runt
hela bilen. Om en sådan körs in i folk-
samlingar eller på trottoarer kan mängder
av otroende dödas på en gång....
**
Även om männen konverterade till
salafism för bara några år sedan
övervakad av författningsskyddet.
Det var också de som reagerade
när terroristerna förberedde resan
genom att raka av sig skäggen och
byta ut salafistsärkarna mot vanliga
kläder.
Konvertiterna anses tillhöra Pierre
Vogels salafistiska nätverk Inbjudan
till Paradiset, som i dag har över
5.000 medlemmar.... Det är den
snabbast växande anti-demokratiska
organisationen i Tyskland.

torsdag, september 22, 2011

En analys av fyrtio jihadistiska dåd - och några slutsatser

En kongressrapport har analyserat
s k "homegrown" jihadistiska dåd
eller försök till dåd som utförts i
USA sedan 11 september 2001.
På drygt nio år redovisas 40
planerade eller genomförda terror-
dåd utförda av jihadister i USA.
**
För de flesta är det stor spridning
bland de faktorer som redovisas.
Alltifrån födda och uppväxta i landet
till nyanlända emigranter. Från
doktorer till analfabeter. Från ensam-
vargar till revolutionära soldater.
Men en faktorer lyser klart igenom:
ca hälften är konvertiter och många
av de övriga börjar som sekulära
muslimer som efterhand radikaliseras. 
Det finns en tydlig "frälsningsupplevelse" 
som leder fram till terrordådet.
"Frälsningen" kan komma via nätet eller
i den egna moskéen. Karismatiska (hat)-
predikanter spelar en stor roll för terrorismen.
Jihadisternas enorma nätaktivitet återspeglas
också i terroristernas livshistorier:
Sociala nätverk, chat room, bloggar,
YouTube radikaliserade dem.
**
Här i Sverige hade vi Al-Mujahedonligan.
Tre unga islamister från olika hörn av
landet (varav en konvertit)
som inte träffades förrän de skulle
begå terrordådet. All kontakt var via nätet.
I Danmark finns det ju fler exempel på
homegrown jihadister som t ex Glostrups-
 och Vollsmosegruppen. Men där spelade
nätet en underordnad roll. Det var istället
karismatiska imamer i moskén som
skötte radikaliseringen 

Terrorist måste flytta när Påven kommer...

Påve Benedictus XVI kommer till
Tyskland idag. Det blir ett mycket
traditionellt besök: ekonomi-
diskussion med förbundskansler Merkel,
tal inför Förbundsdagen, möten 
med ungdomar och naturligtvis
mängder av mässor. 
**
Nästan lika traditionellt är mängden
I år har dock polisen tillgripit ett nytt
knep...

När man upptäckte att Påven i Freiburg
skulle bo nästan granne med den turkiske
bombmakaren Attila Selek från Sauerland-
ligan lät man en domstol ålägga den
staden under tre dagar. En strålande idé !
Tänk om en svensk domstol kunde ålägga
alla somaliska islamister att flytta till Kiruna
varje gång Lars Vilks ska hålla föredrag eller
besöka en utställning i Göteborg, Uppsala
eller Malmö.
Vilka karavaner med åtföljande burkor som
skulle pryda våra vägar...

Salafist om Breivik: Så synd att han inte var en av oss....


Salafisten Hani M från Gaza greps
8 september i Berlin då han förberedde
ett bombdåd inför 11 september.
Han hade köpt upp stora mängder
kemikalier, bl a svavelsyra och
konstgödning för bombtillverkning.
Polisen avslöjar nu att Hani prisat
terroristen Breivik i flera mail till med-
brottslingar: Så synd att han inte var
en av oss....
Den stora bomb den islamistiska
ligan tillverkade tycks också ha varit
en ren kopia av Breiviks bomb.
**
Salafisterna kring moskéen Ar-Rahman
i Wedding leddes av marockanen Mohammed A.,
som utgav sig för att vara "palestinier" liksom
flera av de övriga inblandade.
De fick på så sätt svindlat till sig asyl i Tyskland.
Mohammed A har försörjt sig på socialbidrag
de senaste tre åren. Samtidigt har han lett en
terrorgrupp på ett tjugotal personer kring
moskéen.
**
Tyska författningsskyddet tipsades om gruppen
redan 2009 av ryska säkerhetstjänsten FSB.
Ryssarna nystade upp nätverket genom
avlyssning av mobiltelefoner.
Minst ett halvdussin av salafisterna har fått
Författningsskyddet lyckades för två år
sedan infiltrera gruppen med en agent.
Det ska enligt tidskriften Focus handla om
en ung konvertit från Balkan.
Han lärde känna bombmakarna i moskéen.

onsdag, september 21, 2011

Nu bekräftat: Vilks var terroristernas mål


Sedan tidningen Metro fått läsa delar
av den hemligstämplade förundersökningen
om de somaliska terroristerna i Göteborg
kan de bekräfta vad jag skrev redan förra
**
Abdi Weli Mohamud, Abdi Aziz Mahamud,
och Salar Sami Mahmood har gjort ett försök
att överklaga sina häktningar, men misslyckats,
vilket bör tyda på att åklagaren har bra på fötterna.
Som ett led i förundersökningen gjorde man i veckan
Här islamiserades terroristen Mirsad Bektašević
(alias Maximus) som dömdes till femton års fängelse för
terrorbrott i Bosnien. Hatpredikanten Anas Khalifa är
en flitig gäst nästan varje fredag här.
Gelle (nio års fängelse), som försökte mörda
Kurt Westergaard, nya anhängare.
Och här samlade hans kompis burkabombaren 
Abdurrahman Hajji, som sprängde nästan
hela Somalias läkarkår, in pengar till sin jihad.
***
UPDATE:
Kulturnytt ringde upp Lars Vilks och frågade om han
kände på sig att hotet var riktat mot honom.
– Det var ju en del som pekade i den riktningen,
men det verkade ju ändå osannolikt. Detta intresse för konst bland
terrorister har jag inte förstått ännu. Men tydligen väjer
de inte för samtidskonst. 
Kan du förstå att din konst fortfarande
provocerar väldigt mycket?
– Det är ju inte min konst så mycket som
min symbolfunktion. Jag är ett utvalt objekt.
Och detta har ju hela tiden stegrats genom
olika händelser. Det spelar ingen roll vad jag gör.
Ska jag komma ut med en bok om konstteori
nu på bokmässan, ja då är det intressant.
Hur känns det?
– Ja det.... Jag har ju betraktat det här som
ett konstprojekt, jag gör ju det.
Och hur den här symbolfunktionen utvecklas
det är en intressant mekanism och blir en del av
min konstverksamhet.
Börjar det blir tröttsamt att leva
under det här hotet?
– Det var länge sedan det blev tröttsamt,
jag är förbi det stadiet.
Tänker du mycket på att människor i
din omgivning kan utsättas för fara för att du är där?
– Ja.. (suck). Man får inse att den faran är väldigt liten.
Det är mer psykiskt än fysiskt.
Jag har ju livsskydd som är väldigt noggranna.
– Men det som är lite intressant i det här är ju
att biennalen har fått en oönskad tyngdpunkt.
Det man minst av allt vill ha har satt sin
prägel på den här biennalen, som ju var så duktig och
kritiserade det neokapitalistiska och nyliberalistiska systemet.
Och verkligen siktade framåt med forskning och 
"the educational turn".
Och så trampade man liksom in i islamismens historia,
som man inte på något sätt kunde drömma om att beröra.
Det är intressant att det blev en sådan kollision.
Vad tänker du kring det?
– De här biennalerna är väldigt bra signaler
för samtidskonsten. Men samtidigt visar de hur
ofruktbart det är att bedriva samhällskritik som ingen
lyssnar på utanför konstvärlden.
Hur man anstränger sig för att anpassa sig till ett nyttotänkande
där konsten ska vara nyttig och ha en klar politisk agenda,
som de flesta politiker.
Hur blir det kommer du till bokmässan?
– Eh, både ja och nej.
Det är en besvärlig situation där jag ska försöka dela
mig på så sätt att jag både kan vara där och inte.
Av säkerhetsskäl då?
– Ja, av säkerhetsskäl.