tisdag, september 06, 2011

Bättre sent än aldrig....

I maj 2005 skrev Samfundet Sverige-Israel
åtgärder. Man påpekade bl a:
Under senare år har hotbilden mot den judiska
församlingen och enskilda judar i Malmö-regionen
och f.ö. i hela Sverige allvarligt förvärrats.
Det tar sig bl.a. uttryck i skadegörelse på begravnings-
platser, kapell och annan egendom som ägs av den
judiska församlingen och enskilda judar.
Detta sänder kusliga signaler i hela vårt samhälle med
associationer till de händelser och mekanismer som
föregick och möjliggjorde Förintelsen.
**
Det finns nu anledning för Malmö stad och Polisen att
göra en insats. Det skulle bli en kraftfull markering mot
den tilltagande antisemitismen.
Ett utmärkt sätt att visa detta är att ansvara för
nödvändig bevakning och för kostnader för skydds-
anordningar, säkerhet och reparationer p.g.a.
skadegörelse.
Det senaste året har t.ex. det judiska begravningskapellet
på Östra kyrkogården i Malmö utsatts för minst sex attentat.
Att ta ansvaret för de kostnader som antisemitismen orsakar
borde vara en uppgift för samhället.
**
Vi ser det som fullständigt orimligt att offren själva skall
stå för kostnaderna för övergreppen. Varje form av
främlingsfientlighet och diskriminering är av ondo, men
just antisemitismen är av en allvarligare och mer destruktiv
karaktär än något annat och alltid riktad mot ett och
samma folk. Antisemitismen är djupt rotad i tusenåriga
fördomar och har ständigt orsakat hat, hot, ofattbart
lidande och död för det judiska folket.
Det gamla talesättet ”det börjar med judarna” äger tyvärr
fortfarande sin aktualitet.
***
 Kommunledningens minst sagt tvetydiga inställning
till judehat har ju knappast förbättrat läget.
På regeringsnivå har ärendet beretts i sex år och nu äntligen
resulterat i handling.....
Igår meddelade regeringen att man i nästa års budget anslår