tisdag, maj 24, 2005

Öppet brev angående antisemitismen i Malmö

Till Malmö stad, Polisen och media

Under senare år har hotbilden mot den judiska församlingen och enskilda judar i Malmö-regionen och f.ö. i hela Sverige allvarligt förvärrats. Det tar sig bl.a. uttryck i skadegörelse på begravningsplatser, kapell och annan egendom som ägs av den judiska församlingen och enskilda judar. Detta sänder kusliga signaler i hela vårt samhälle med associationer till de händelser och mekanismer som föregick och möjliggjorde Förintelsen.

När de danska judarna räddades undan nazisternas utrotning 1943 blev Malmö en räddningens hamn och en fristad för många. Svenska myndigheter, organisationer och enskilda gjorde stora insatser i denna numera legendariska räddningsaktion.

Det finns nu anledning för Malmö stad och Polisen att åter göra en insats. Det skulle bli en kraftfull markering mot den tilltagande antisemitismen. Ett utmärkt sätt att visa detta är att ansvara för nödvändig bevakning och för kostnader för skyddsanordningar, säkerhet och reparationer p.g.a. skadegörelse. Det senaste året har t.ex. det judiska begravningskapellet på Östra kyrkogården i Malmö utsatts för minst sex attentat. Att ta ansvaret för de kostnader som antisemitismen orsakar borde vara en uppgift för samhället.

Vi ser det som fullständigt orimligt att offren själva skall stå för kostnaderna för övergreppen. Varje form av främlingsfientlighet och diskriminering är av ondo, men just antisemitismen är av en allvarligare och mer destruktiv karaktär än något annat och alltid riktad mot ett och samma folk. Antisemitismen är djupt rotad i tusenåriga fördomar och har ständigt orsakat hat, hot, ofattbart lidande och död för det judiska folket. Det gamla talesättet ”det börjar med judarna” äger tyvärr fortfarande sin aktualitet.

Judar som överlevt Förintelsen bildade i Malmö 1991 en förening med namnet Förintelsens Ögonvittnen. Gruppens medlemmar har, utan ekonomisk ersättning, hittills berättat i främst skolor i vår region om sina egna traumatiska upplevelser för över 100 000 elever och skolanställda. Trots att det ständiga berättandet varje gång är som att återuppleva lidandet har Förintelsens Ögonvittnen gjort denna stora personliga uppoffring som sitt bidrag i kampen mot antisemitism och främlingsfientlighet. Detta har varit och är en ovärderlig samhällsinsats som på allt sätt bör uppmuntras och uppskattas. Vi får inte glömma att Förintelsen faktiskt ägt rum mitt i Europa i vår egen tid.

Här i Malmö har vi en stor judisk befolkningsgrupp med bl.a. en omtalad och vacker synagoga. Ett kraftfullt gemensamt agerande i Malmö skulle upplevas som en tydlig markering i det godas tjänst och det skulle väga tyngre än orden i uttalanden och deklarationer. Malmö skulle då komma att uppfattas som ett föredöme i Sverige och i hela världen, där antisemitismens konsekvenser blir alltmer påtagliga.

Öppet brev antaget vid årsmöte den 18 maj 2005.

Samfundet Sverige-Israel avdelning Malmö-Lund