måndag, maj 08, 2017

Qatar öppnar Skandinaviens största salafistmoské i Malmö

 
 
 
Den islamistiska diktaturen Qatar öppnade häromdagen
Förberedelserna har pågått sedan 2010 via Muslimska
Brödraskapets avdelningar i Danmark och Sverige.
Den blev tidigt uppmärksammad p g a kopplingarna
 
 
 
Moskéen invigdes av Qatars religionsminister Khalid
Shaheen Al Ghanim, som också avslöjade att han
donerat 30 miljoner till bygget.
Moskéen rymmer 2.000 bedjande och är störst i
Skandinavien. I byggnaden finns även kurslokaler
och bostäder.


Qatar är tillsammans med Saudiarabien och Kuwait
de största finansiärerna av salafism i dagens Europa.
Det tyska författningsskyddet har upprepade gånger
varnat politikerna för den galopperande och väl-
finansierade salafismen i landet.
Belgiska säkerhetstjänsten har direkt pekat ut
saudiska moskéer som spridare av jihadistisk
smitta bland mera "moderata" muslimer.


Den nya moskéen Umm Al-Mu’minin
Khadijah
är uppkallad efter en av Muhammeds tretton
hustrur. En som utmärkte sig för ovanlig
fanatism och därför anses som ett lämpligt
föredöme för Malmös muslimer...

Qatars emir äger också den inflytelserika
TV-kanalen Al-Jazeera, där Muslimska
Brödraskapets andlige ledare Sheikh Yusuf
al-Qaradawi är populär TV-predikant.
Shejkdömets ekonomiska inflytande i
Europa växer också för varje år.
Läs om "Qatari Quarter" i London.

De senaste åren har Qatar satsat över 100
miljoner dollars på att bygga salafistiska
moskéer i förslummade franska förorter.
Samtidigt har det jihadistiska våldet växt
i Frankrike för varje år. Franska regeringen
ser uppenbarligen ett samband och försöker
dämpa emirens byggentusiasm.


Så det är ingen slump att några tiotals miljoner
dimper ned just i Malmö...
I en stad där jihadism och antisemitism växer
samtidigt som shariagängen härjar, medan
polisen verkar närmast lamslagen.
En salafistisk stormoské kommer garanterat att
underblåsa den utveckling emiren önskar.

Det stora inflödet av muslimer från Irak,
Libanon och Afghanistan har också ökat
konkurrensen och kampen mellan sunni
och shia, som då och då flammar upp i
mordbränder och våld, bl a på asyl-
förläggningarna.

Och Muslimska Brödraskapet, med ett starkt
inflytande i bl a regeringspartierna, har i god
tid krattat manegen för nästa kapitel i
tragedin Sverige...
Jag skrev nyligen om deras mål:
Brödraskapets slutgiltiga mål: Sharialagstiftning
i alla länder och återupprättande av ett världs-
omspännande kalifat 
står nu närmare än någonsin under det
senaste århundradet.

Nu finns däremot äntligen en lättillgänglig
kunskapsöversikt på svenska över Muslimska
Brödraskapet genom
Magnus Norells utmärkta MSB-rapport.

Intressant att notera betr Qatars inflytande:
Den kommunistiska och islamistiska mediamobben
mot den alltför avslöjande rapporten leddes av
en akademiker som gått i Qatars tjänst...

Fredagsbön i stormoskéen på Danska vägen i Malmö

torsdag, maj 04, 2017

Sverige stöder antisemitism i UNESCO

 
 
 
 
Medan svallvågorna efter Wallströms senaste internationella
fadäs, stödet till Saudiarabiens inträde i FN:s kvinnokommission,
fortfarande går höga, ställer hon till det igen.... 
 
Nu genom att rösta för en ny anti-israelisk resolution i UNESCO.
Den islamistiska och kommunistiska lobbygruppen drev på tisdagen
igenom en totalt verklighetsfrämmande resolution. De hävdade
i den bl a att Israel saknar alla juridiska och historiska band till
sin egen huvudstad.... 
 
 
 
FNs kulturelle organ, UNESCO, vedtok tirsdag en resolusjon som fornekter israelske bånd til Jerusalem. Resolusjonen får krass kritikk av Israel, men skaper også splid innad i de Forente nasjoner. Til tross for at resolusjonen ble vedtatt var det en sterk motstand mot den. 22 land stemte for, 10 land stemte imot og 23 land avsto fra å stemme. Tre medlemsland var ikke til stede, skriver avisen Times of Israel.

– Selv nå, etter denne forferdelige resolusjonen, henger vårt blå og hvite flagg høyt over Tempelhøyden og over hele Israels evige hovedstad Jerusalem. Flagget svaier i vinden og sender et klart budskap om at vi er her og vi er her for å bli, sa Israels ambassadør til UNESCO, Carmel Shama-Hacohen, etter avstemmingen i FN.

Resolusjonen, som ble foreslått av Algeria, Egypt, Libanon, Marokko, Oman, Qatar og Sudan, var ventet å bli godkjent på grunn av at flertallet av de 58 landene i FN-organet er anti-israelske. Derfor får anti-israelske resolusjoner automatisk et flertall.
 
 

 Studera hur UNESCO:s 58 medlemsstater
röstade. Sverige - alltid på islamisternas sida...

Den anti-israelske resolusjonen avviser at den jødiske staten har suverenitet over noe som helst av Jerusalem. Israel blir derimot omtalt som en “okkupasjonsmakt” i Jerusalem, noe som indikerer at landet ikke har noen juridiske eller historiske bånd til byen. Resolusjonen kritiserer også israelske byggeprosjekter og Gaza-blokaden.

– Denne forutbestemte og bedragerske resolusjonen, og dens forsøk på å undergrave forbindelsene mellom Israel og Jerusalem, vil ikke forandre det enkle faktum om at denne byen er den historiske og evige hovedstaden til det jødiske folk, sier Israels ambassadør til FN, Danny Danon, i en uttalelse.

De ti landene som stemte imot resolusjonen var USA, Storbritannia, Italia, Hellas, Nederland, Litauen, Ukraina, Tyskland, Paraguay og Togo. Vårt naboland Sverige var det eneste vestlige landet som stemte for den anti-israelske resolusjonen. Israel har svart med en reprimande til de svenske ambassadøren, skriver Ynet News.

Statsminister Benjamin Netanyahu reagerer slik:
– Det finnes ikke noe annet folk i hele verden hvor Jerusalem er like hellig og viktig som for det jødiske folk, selv om et møte i UNESCO prøver å fornekte denne historiske sannheten. Vi fordømmer UNESCO og opprettholder vår sannhet, som er sannheten, at gjennom jødisk historie har Jerusalem vært hjertet av vår nasjon.


 
 ***
Artikel om samma ämne:
https://tommyhansson.wordpress.com/2017/05/04/sverige-skammer-ut-sig-igen/

onsdag, maj 03, 2017

Påven naiv inför islam ...?

 
 
 
Påve Franciskus inställning till det islamistiska hotet betecknas
av många experter, även inom katolska kyrkan, som pinsamt
naiv. Den egyptiske jesuitpatern Boulad, som tillbringat hela sitt
liv bland muslimer, gav nyligen i en intervju i L´Osservatore Romano 
påven hård, om än väl inlindad, kritik för hans naivitet...

Man får hoppas att Franciskus utnyttjar besöket i Egypten
till att lära sig av den koptiske påvens mera realistiska syn på
hotbilden.
 
 Påven Franciskus reser till Egypten trots den instabila situationen i landet, som senast såg två terroristattentat mot koptiska kyrkor på Palmsöndagen. Eller som Heliga Stolen säger, ännu mer nu ser påven vikten av att inte avboka sin resa för att med sin närvaro stödja de kristna och försöka främja freden i landet.

Fredens påve i fredens Egypten. Men islamkännare är inte lika övertygade om den islamiska världens strävan efter fred. Strax före påven Franciskus avresa till Kairo, på skärtorsdagen, uttalade sig jesuitpater Henri Boulad i en intervju med Vatikanens dagstidning L’Osservatore Romano. Han har 86 år och föddes i Alexandria, i Egypten, i en syrisk melkitisk familj, som flytt från den antikristna massakern 1860. Han lever i Kairo.

Pater Boulard som har varit dekanus vid jesuiternas seminarium i Kairo säger att poängen är vilken islam vi talar om: ”I Koranen finns verser från Mecka och de från Medina. I de skrivna i Mecka, är Mohammed mycket till samexistens och ser judar och kristna som vänner – ett andligt budskap om en tvångsbefriad religion, om försoning och öppenhet. Men när Muhammed lämnade Mecka för att grunda Medina sker en förändring. Från att ha varit en andlig ledare blir han en militär och politisk statschef. Idag är tre fjärdedelar av Koranen Medina verser och de är en uppmaning till krig, våld och kampen mot kristna.”
 
 

”På 900-talet noterade muslimerna denna motsägelse och försökte lösa frågan vilket resulterade i det berömda beslutet "upphävande" och "upphävt" - Medina verserna upphävde Mecka verserna. Inte bara det. Sufismen förkastades och hela bibliotek brändes i Egypten och Nordafrika. De ursprung-liga verserna är just Mecka-verserna, men de har upphävts, vilket gör islam till en svärdets religion.”

Pater Boulad förklarar vidare i intervjun med L’Osservatore Romano: ”Den moderata Islam är en heresi, men här måste vi skilja mellan folket och ideologin, de flesta muslimer är mycket öppna, vänliga och moderata. Men ideologin som presenteras i läroböckerna är radikal. Varje fredag ​​hör barnen predikan i moskén som en kontinuerlig incitament: de som lämnar den muslimska religionen måste bestraffas med döden, till att inte hälsa på en kvinna eller en otrogen. Lyckligtvis praktiseras inte detta, men det muslimska brödraskapet och salafisterna vill att denna lära ska följas, och de moderata muslimerna har ingen röst eller makt på dem som gör anspråk på att tolka lärans ortodoxi och sanning.”

De som idag har makt i islam är inte de som följer det i islam som är kompatibelt med dagens värld och livet i gemenskap med andra människor, utan de radikala muslimerna, som tillämpar en bokstavlig tolkning av Koranen och utnyttjar den för att vägra varje form av dialog.”

Vidare förklarar pater Boulad att ”den reform som man har sett i islams historia som i stora muslimska tänkares arbete, som Avicenna och Al-Ghazali, avisas, och den slutna och strikta islam väger tymgre. Ingen minns t ex kalifen El Maamoun född i Bagdad 786 och som dog i Tarsus 833, en anhängare av mutasiliterna, rationella muslimer som då drev en reform. Den senaste reformen försöktes Sheikh Mahmoud Taha främja i Sudan, men han hängdes på torget i Khartoum för att han sa att Mecka verserna borde upphäva Medina verserna.”

”Problemet är alltså ett internt problem i den muslimska världen, och man står inför behovet av att reformera sig själv. Islam skulle behöva ett Vatikankoncilium.”
Avslutningsvis sa pater Boulad att något som man inte talar så mycket om i islam är ateism. I Egypten finns det över två miljoner ateister, vilket är en utmaning. Man blir ateist för att man inte längre står ut med en religion som uppmanar till våld och avrättningar. I det finns inget gudomligt. Man accepterar inte längre fanatismen, och de mekaniska upprepningarna av gester och böner.”