torsdag, september 20, 2018

"Huvudlös politik bär ansvaret för terrordådet"Det mest kända offret för Akilovs terrordåd på
Drottninggatan i Stockholm var en elvaårig flicka,
Ebba.

Nu har Ebbas pappa "talat ut" i Expressen och
pekat ut de ansvariga för dådet...

Vi citerar ur Samnytt:


”Ebbas mördare kom till Sverige på grund av en
huvudlös asyl- och migrationspolitik som saknar
motstycke i Europa, ja faktiskt i hela världen”,
skriver Ebbas pappa Stefan i en debattartikel
i Expressen idag. Ytterligare en faktor han pekar
ut är dysfunktionella myndigheter som inte ser
till att lagar och regler efterlevs samt de tradi-
tionella politiska blocken.

Det var i april 2017 uzbeken Rakhmat Akilov stal en lastbil
för att använda den som ett mordvapen på Drottninggatan
i Stockholm. Totalt fem människor dog och dubbelt så
många skadades.
Bland de mördade fanns en 11-årig flicka, Ebba.
Akilov var en av tusentals illegala invandrare i Sverige som
fått avslag på sin asylansökan men ändå kunde hålla sig kvar
här. Han använde sig även av flera olika identiteter. Med ett
fungerande system hade han således inte kunnat utföra brottet.
Sverigedemokraterna har exempelvis föreslagit att asylsökare
hålls i förvar tills dess att deras fall avgörs.
Det hade inte behövt ske. Om svenska staten – och i förlängningen landets politiska ledning under de senaste decennierna – hade agerat som man har rätt att kräva av ett modernt, välordnat och resursrikt samhälle, då hade Rakhmat Akilov aldrig varit i närheten av Drottninggatan den dagen. Han hade inte ens varit i Sverige.
[…]
Akilov fick sitt utvisningsbeslut ett halvår innan han genomförde sitt attentat, ett dåd som ägde rum nästan tre månader efter det att han skulle ha lämnat landet. Men ingen försökte hitta honom, ingen undersökte om han befann sig på sin hemadress. Att Migrationsverket och Polisen inte gjorde sitt jobb och avvisade en person som befann sig här illegalt, resulterade i att min dotter miste sitt liv och att mitt eget liv för alltid är förstört. Liknande förluster har andra anhöriga till de mördade gjort.
Ebbas pappa påpekar även att politiker från båda de traditionella
blocken bär ansvar för situationen och att man från båda håll
under åratal brännmärkt alla som ifrågasatt denna politik.
Vidare efterlyser han en utredning som tittar på hur detta
kunnat ske, om inte annat för att kunna förhindra att
det sker igen.
Kan orsaken vara att beslutsfattarna helt enkelt är för oroliga för att bli utpekade i en sådan utredning för att vilja tillsätta en?
Sverige så som jag vill att det ska vara, ett tryggt och fungerande samhälle och ett föredöme i omvärlden, finns uppenbarligen inte längre. Jag har dock bestämt mig för att försöka använda min sorg, min bitterhet och vrede till någonting konstruktivt, till att försöka göra Sverige lite bättre.
Stefan vill nu tillsammans med näringslivet och civilsamhället
ta initiativ till en ny ständig haverikommission som ska vara
frikopplad från staten med syfte att förbättra den svenska
statens effektivitet i upprätthållande av sitt våldsmonopol
och med målet att färre personer i Sverige ska skadas eller
dödas på grund av brister i utförandet av denna för staten
ursprungliga och centrala uppgift.fredag, september 07, 2018

Memento inför valet....Nu känner du dig fullproppad med
valkampanjernas bludder och falska löften...
Men innan du går och röstar på söndag.
Läs och begrunda detta:Wilhelm Moberg, Svensk strävan, 1941

”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner
levande svenskars land. 
Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss
från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra.
De döda är åtskilliga millioner flera än vi.
De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem.

Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att
värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk.
Det åligger oss.
Någon gudomlig rätt till ett visst landområde, någon rätt i och för
sig att besitta ett visst land från begynnelsen och intill änden, gives
naturligtvis icke åt vårt folk. Den rätten är någonting som skall
förtjänas, som skall förvärvas av varje folk.

Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land.
Sverige är vårt sedan årtusenden med odlarens och
brukarens självklara rätt, genom fädernas offer i blod,
genom den särpräglade kultur, som har skapats här.

Vad Sverige i dag är, det har döda och levande svenskar
gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt
genom svensk strävan.

De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och
förkovra det genom att fortsätta denna strävan
– på frihetens grund.

Vi är ett litet folk, men vi har ett stort land att bo i.
Se på Europakartan! Vårt land brer vida ut sig i världsdelen.

Men vi är få, vi är de ensamma stugornas folk, och även
om vi numera delvis bor i städer, så är vi dock någon gång
komna från bönders, torpares, backstugesittares stugor.

I ensamheten i stora ödsliga skogar har en svensk folksjäl
danats genom tusendena år. Brottningen med stenen och
stubben när åkern bröts, har gett oss krafter
– andliga och kroppsliga.
Och starkt motstånd utvecklar starka krafter.
Så har detta lands skog och mark präglat oss, gett oss det
egnaste, upprinnelsens källa till vår folkstyrka, den ensamme
skogsbons stolthet och frihetssinne och den sege odlarens
ihållighet.

Det verkligt svenska är sålunda ursprunget – vår växtplats.
Det är för mig den barndomens jord där jag sprang barfota något
dussin somrar, och kände enrisbuskens barr under fötterna.

Barndomens mark, det är vårens allt ljusare kvällar med
morkullsflykt över stugbacken, och tranornas skrik från
kärret. Det är sommarens solvärmda bäck med sitt ljumma
vatten plaskande kring barnaben med sårskorpor på knäna.
Det är höstens röda lingontuvor och det nedfallna äpplet i
dagg-gräset en klar morgon. Det är vinterns snödrivor vid
farstubron. Det är iskanornas kälkbacke. Det är några barn
i en gråmosses lavstuga på skogsbacken en enslig kväll
i skymningen. Far är på regementsmötet, mor på
dagsverke uppe i Roten. Barnen sitter vid stugans fönster
och trycker sina näsor platta emot glaset.
Finns det inte någon där nere på vägen?

Det är fattigdom – men en stolt fattigdom, som hjälper
sig själv till livets tillräckliga uppehälle, till det grova,
men mustiga dagliga brödet från rågen på åkerlappen
kring stugan. Det är en sund och fri barnaväxt, som
den vilda örtens mellan enbuskarna i hagen.

Det är frid och trygghet i ett fredligt land, där barnen
föds fria av fria föräldrar. Ett land där också de minsta
backstugors barn får pröva sina möjligheter av alla
slag så långt deras krafter räcker till. Ett land där var
och en får växa efter sin egen art. Detta är det egna,
det som aldrig skall låta sig utbyta mot något
främmande.

Detta är roten och blodsbandet, min andliga
arvslott som jag har att föra orörd vidare åt
mina egna barn.
Detta är för mig det svenska, det omistliga.”

***

Tänk på detta när du står i valbåset...torsdag, september 06, 2018

(s)-politiker avslöjad som utländsk agent
I Norge skakas Arbeiderpartiet (s) av avslöjandet
att deras politiker Loai Deeb är underrättelseofficer
i PLO. Deeb bedrev under flera år en framgångsrik
internationell s k NGO,  Global Network for Rights
and Development (GNRD), som skulle motarbeta
västvärldens kamp mot terrorismen.

När den stod på sin höjdpunkt 2015 hade den
kontor i sju länder och över 140 anställda. Allt
leddes från huvudkontoret i Stavanger.
Emiraten pumpade in över 100 miljoner per
år i organisationen och diverse skumma
Fatahorgan ytterligare stora pengar.

Loai Deeb var norsk medborgare, men
reste runt på ett diplomatpass från PLO.
Det har bekräftats från Fatah att han är
anställd som underrättelseofficer hos PLO.

En anonym PLO-källa säger till norsk TV:
– Vi gjorde det for å kjempe mot den israelske
okkupasjonen av Palestina. Vi trengte en stemme
og en stor organisasjon som kunne gi oss makt
i FN og på den internasjonale arenaen.
Och tydligen var de länge nöjda med GNRD:s
och Deebs insatser.

Det hela började rasa när Deeb inte kunde
hålla fingrarna i styr utan förskingrade
minst 10 miljoner ur organisationen som
han tycks ha spelat bort.
Nu har organisationen kollapsat och Deeb
är åtalad för förskingring i Norge och 
förmodligen i onåd hos Fatah....

Och norska (s) vägrar uttala sig....

***
Läs mera:
   

Stor manöver i Israel mot HizballahIsrael genomför just nu en stor manöver mot Hizballah-
terroristerna i Libanon. Fallskärmsjägarbrigaden, Golani-
brigaden, flygvapnet, attackhelikoptrar och stora
artillerienheter deltar under den veckolånga
övningen.

Man övar särskilt strid i bebyggelse och i ökenområden 
liksom snabba insatser med helikoptrar.Efterhand som Iran drar tillbaka allt större
Hizballahstyrkor från Syrien ökan spänningen
i gränsområdet Israel-Libanon.

I praktiken kontrollerar Hizballah den libanesiska
regeringen och trappar för varje månad upp retoriken
mot Israel. IDF tycks nu förbereda sig på ett angrepp
i norr.
Det blir en välbeväpnad och stridsvan motståndare
Israel har att möta.

***
Se Times of Israel


onsdag, september 05, 2018

SvD: Hur många islamister finns kvar i Miljöpartiet?
I Svenska Dagbladet ställer Ivar Arpi den
mycket berättigad frågan:

Hur många islamister finns kvar i Miljöpartiet?

Varför vill alla islamister vara med i Miljöpartiet?
Jag kan inte hindra tanken när jag läser om Milli
Görus och att de får pengar av Malmö Stad.
Idris Yildiz, ordförande i Malmö, var under flera
år aktiv miljöpartist och satt då i socialnämnden.
Kanske är det inte så konstigt eftersom landsmannen
Mehmet Kaplan hade banat väg i partiet för andra
islamister.
I Malmö är man dock frikostigare.


Från 1 januari 2016 till och med 30 augusti 2018
har Milli Görus tagit emot 72 143 kronor av S-ledda
Malmö stad. Detta trots att de är emot integration,
sprider antisemitism, vill "omvända" homosexuella
(eller värre) och anser att Väst (och/eller judar) är
orsaken till allt ont här i världen.
Målet för organisationen är att tvätta islam rent från
västerländsk förruttnelse. Typ demokrati, jämställdhet
och sånt trams, kan man väl tänka sig.

Så vad har Socialdemokraterna i Malmö att säga till sitt
försvar? Varför sponsrar man islamism med skattemedel?
"Vi har inte resurser på förvaltningen att sitta och googla
och kolla vad någon skrivit eller uttalat. Dessutom skriver
de på turkiska", säger kommunalrådet Frida Trollmyr (S),
som har ansvar över kultur och fritid.

Orka kolla liksom! Så jobbigt!

Och så denna koppling till Miljöpartiet. Orsaken till
att Mehmet Kaplan fick lämna regeringen var att
alltså att han hade starka kopplingar till Milli Görus
(och Grå vargarna). Men hur många fler islamister
finns kvar i Miljöpartiet? Det var knappast alla som
lämnade tillsammans med Mehmet Kaplan.
Olika sorters islamism ökar hela tiden sitt inflytande
i Sverige. Det är ett hot mot landet, inte bara av
säkerhetsskäl, utan även kulturellt eftersom den tar
aktivt avstånd från vårt sätt att leva.
Islamister vill inte att muslimer ska integreras i Sverige,
de vill hellre integrera svenskar i islam.

Återkommande avslöjas hur våra skattepengar går
till islamistiska organisationer som är fientligt inställda
till oss. Frågan fanns förvisso inte i någon valkompass
jag har gjort, men jag tror att flertalet skulle svara att
de inte vill sponsra islamism, om de fick chans att svara.

****
Min kommentar:
Bra att även gammelpressen
uppmärksammar (om än lite sent...)
att Miljöpartiet samlar på islamister...

Vad som saknas i artikeln är påpekandet att
Milli Görus i praktiken är Muslimska Brödraskapets
turkiska gren. MB är väl förankrade inom såväl (s)
som centerpartiet. Utan att försvara (mp), så
vill jag bara påminna om att fler partier bör stå
i skamvrån....
(s) har t ex en skriftlig överenskommelse med
Brödraskapet om som ska garantera
islamismen inflytande här i landet.
Se även skandalerna kring Hamasaktivisteerna

Många av islamistskandalerna i Malmö
avslöjades av Nima Gholam Ali Pour påmåndag, september 03, 2018

Chemnitz säger NEJ till islamism och terrorI helgen knivhöggs två amerikanska turister på
Amsterdams Centralstation. Gärningsmannen
var en påstått 19-årig afghan som fått asyl i
Tyskland som s k "ensamkommande".
Holländska polisen konstaterar att hans
motiv till dådet var jihadism.
Han är en i en stor mängd islamister som
begått terrordåd i Tyskland de senaste två
åren sedan kansler Merkel "öppnade slussportarna"
2015 för massinvandring under dubiösa "flyktingskäl".

Vi minns alla de knivhuggningar, skjutningar och våld-

Men nu har tyskarna verkligen tröttnat.
Staden Chemnitz (under kommunisttiden
"Karl-Marx-stadt"), en nedsliten industristad
i östra Tyskland med hög arbetslöshet, vars
centrum fortfarande domineras av en grotesk
jättebyst  av Karl Marx, har i Merkels Tyskland
blivit en avstjälpningsplats för asylsökare från
Mellanöstern.
Det lätt att dra paralleller med nedslitna bruks-
orter i Sverige, där den enda "industrin" är
jättelika asylförläggningar....

Efter ännu ett mord för en vecka sedan, då den
unge tysken Daniel Hillig mördades på gatan
under en folkfest av två jihadister (en syrier
och en irakier), samlades tusentals Chemnitz-
bor till en protestdemonstration.

Det passade naturligtvis inte makthavarna.
Merkels presstalesman påstod i TV att det
skulle varit en "hetsjakt" på asylanter.
Gammelpressen kopplade snabbt på och
spred lögnen över världen.

Lite pinsamt för regeringen var att
Sachsens riksåklagare offentligt
konstaterade:
Nach allem uns vorliegenden Material hat
es in Chemnitz keine Hetzjagd gegeben“
(Generalstaatsanwaltschaft Sachsen)
(d v s enligt allt material som föreligger har det INTE
förekommit någon hetsjakt i Chemnitz)

Nu framträdde också chefredaktören för
lokaltidningen Freie Presse och menade att
rikspolitikernas och rikspressens påståenden
var enbart nonsens och lögner...

Därför samlades långt över tiotusen Chemnitzbor
i lördags till en sorgemarsch över alla tyskar som
mördats av islamister. Det var ett hav av porträtt
på alla mordoffren. Här är en ung reporters
intryck av marschen:
Och några blandade bilder från den stora sorgemarschen:Tyvärr fick sorgemarschen avbrytas i förtid sedan
några hundra inbussade kommunister börjat kasta
sten på demonstranterna...


tisdag, augusti 28, 2018

Antisemitismen i Sverige - bra sammanfattning


Kommunpolitikern Nima Gholam Ali Pour i det olyckliga Malmö fortsätter sin kamp mot den galopperande antisemitismen. Som mina läsare vet är det i praktiken även en kamp mot islamiseringen av Sverige. Det är inte några hundra förvirrade nynazister som är det största hotet mot Sveriges judar, det är stora delar av den halva miljonen muslimer. För att vara helt tydlig: de som inte kunnat frigöra sig från den onde profetens hatideologi och som underhåller detta hat via ständiga injektioner i islamistiska moskéer (sunni eller shia).

Här en alldeles färsk artikel av Nima i Gatestones nyhetsbrev..Medan större svenska städer som Malmö har blivit kända som platser där judar är hotade så har antisemitismen i Sverige fått internationell uppmärksamhet. Förtjänar Sverige verkligen detta dåliga rykte eller har det skett ett missförstånd?
I december 2017 när USA:s president Donald J. Trump erkände Jerusalem som Israels huvudstad utbröt det demonstrationer i Malmö. Demonstranter, ofta personer med arabisk bakgrund skrek: "Vi vill ha vår frihet tillbaka, och vi ska skjuta judarna". Ett kapell vid en judisk begravningsplats attackerades med brandbomber. I Göteborg attackerades stadens synagoga med brandbomber.Synagogan i Göteborg blev utsatt för brandbombsattentat 9 december 2017. (Foto: Lintoncat/Wikimedia Commons)

Den lokala tidningen i Malmö, Kvällsposten, beskrev hur den judiska församlingen i Malmö, inte israeler utan svenska judar, försöker beskydda sig själva:
"Vid synagogan i Malmö har judiska församlingen satt upp stolpar som ska förhindra attentat med fordon. Dessutom skyddas byggnaden av ett högt staket runt byggnaden.
"Området bevakas sedan länge kontinuerligt av polisen. Så fort församlingen håller gudstjänst bevakas lokalerna av polis."
Man kan med rätta säga att judarna i Malmö befinner sig under belägring. Det finns även uppgifter om att judar i Malmö inte kan bära judiska symboler utan att riskera att bli attackerade.
Endast de mest extrema antisemitiska handlingarna rapporteras av svenska medier. Många organisationer vars antisemitism är underförstådd får ingen uppmärksamhet från varken svenska medier eller de så kallade "antirasistiska" rörelserna. Gruppen Youth Against Settlements (YAS) har sin bas i Hebron och besöker gymnasieskolor och håller seminarier i Sverige, samtidigt som de för en kampanj mot Hebrons judiska invånare. En elev beskriver vad som sades när YAS besökte Glokala Folkhögkolan i Malmö den 28 februari 2018:
"De pratade om att det skulle finnas checkpoints överallt i landet och att araber ständigt blir stoppade och nerslagna, dödade. De sa också att palestinierna lever i koncentrationsläger, lite som i andra världskriget. Och att Israel ser allt och hör allt. Som om de hade kameror överallt och observerar allt. Alltså det var bara en massa bullshit de sa. Mot slutet så var typ alla tvungna att vara med på bild med deras flagga. Jag fick låtsas att gå på toa bara för att slippa det. Helt sjukt!"
En annan elev sa följande om YAS besök:
"Det mest kontroversiella som nämndes var att judar kontrollerar USA och media."
Intervjuerna med eleverna genomfördes av bloggaren Tobias Petersson, som publicerade dem på sin blogg. Att folkhögskolor tar emot besök från en organisation som demoniserar Israel och gör falska och extrema antisemitiska uttalanden borde åtminstone utretts av medierna. Men svenska medier negligerade dessa kränkningar och varken verifierade eller förkastade denna information.
Istället så beskrevs de två individer som representerade YAS och turnerade i Sverige, Zleikha Al Muhtaseb och Anas Amro, som "fredsaktivister". På deras Facebook-sidor så hyllar dessa "fredsaktivister" knivattacker, martyrskap och intifada. Även YAS gav sitt stöd till de senaste upploppen vid Israel-Gaza gränsen, trots att dessa upplopp resulterade i att palestinier dödades, vilket förvärrade konflikten mellan israeler och palestinier. Dessa upplopp organiserades av Hamas, en antisemitisk terroristorganisation som vill förgöra Israel.

YAS var inbjuden för att hålla föreläsningar för offentliga institutioner i Sverige; och Sveriges utrikesminister, Margot Wallström, besökte YAS när hon besökte Ramallah i december 2016. På det sättet blev YAS legitimerad av den svenska regeringen. När organisationer som YAS besöker Sverige och blir mottagna utan att ifrågasättas, av folkhögskolor och andra offentliga institutioner, så legitimerar denna sortens välkomnande en typ av antisemitism som presenteras som ett perspektiv på staten Israel.

Ännu en organisation som har antisemitiska tendenser och får stöd från offentliga institutioner i Sverige är Grupp 194. Dess namn kommer från FN:s generalförsamlings resolution 194 antagen den 11 december 1948, under Arab-Israeliska kriget 1948 – 1949 som utbröt efter grundandet av staten Israel. I resolution 194 kan man läsa bland annat:
"...the refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbours should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation should be paid for the property of those choosing not to return and for loss of or damage to property which, under principles of international law or in equity, should be made good by the Governments or authorities responsible..."
Resolutionen används av många palestinier för att försöka bevisa internationellt erkännande för "rätten att återvända" till vad som idag är centrala Israel, för att radera Israel från kartan, som kartor av "Palestina" visar, och återkräva hem som inte längre är deras.
Grupp 194, en pro-palestinsk politisk organisation, har nära band med Demokratiska fronten för Palestinas befrielse (DFLP), en terroristorganisation som har mördat minst 36 civila israeler och som stödjer Assad-regimen i Syrien. Det är därför det var märkligt när Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö den 27 oktober 2017, beslutade att bevilja 132 000 kr till Grupp 194 och två andra organisationer som skulle nattvandra i förorten Rosengård, för att göra området tryggt. Som ledamot i Arbetsmarknads- och socialnämnden så röstade undertecknad och mina partikollegor emot förslaget, men majoriteten av nämnden gav sitt stöd till förslaget. Idag är det ett faktum att pro-palestinska organisationer är finansierade av Malmö stad.

Grupp 194 stödjer våldsbejakande extremism. På deras Facebook-sida kan man se bilder av minderåriga som håller kalashnikov-gevär. Det har även förekommit antisemitiska bilder på Grupp 194:s Facebook-sida, som en kränkande tecknad bild som visar en jude som dricker blod och äter ett barn. Varför stödjer Malmö stad en sådan organisation med skattemedel? Anledningen är att Malmö och Sverige har allvarliga problem när det gäller hur man hanterar importerad antisemitism från Mellanöstern. När svenska politiker på grund av okunnighet eller på grund av tolerans för intolerant beteende, accepterar antisemitism i en viktig svensk stad som Malmö så är det ett oacceptabelt problem. Det är även oacceptabelt när en majoritet av de lokala politikerna i Sveriges tredje största stad stödjer att skattemedel delas ut till en pro-palestinsk organisation som har gjort antisemitiska uttalanden och hyllar våld. Det avslöjar att alltför många svenska politiker uppenbarligen inte kan förstå hur antisemitism manifesterar sig och när och hur man tar ställning mot antisemitism. Vad ska svenska judar tycka om detta?
Grupp 194 tilldelades även ett pris av Malmö stad vid en gala som var organiserad av kommunen. Grupp 194 har även tilldelats stöd av flera olika kommuner i Sverige i flera år, bland annat Sundsvall och Landskrona, där kommunen har ett nära samarbete med Grupp 194. När Landskrona hade sin sommarfest var Grupp 194 en av arrangörerna.

Ship To Gaza är en organisation som vanligen får mycket mediepublicitet. När en av dess aktivister, Ferry Saarposhan, sa att Israels behandling av palestinier "är värre än Holocaust" så var svenska medier tysta. Videoklippet av hans uttalande är upplagd på Ship To Gazas officiella Facebook-sida, en sida som har mer än 35 000 "likes". Men ingen har bemött hans uttalande.
Olika faktorer stärker varandra som undertecknad redan har påpekat. De skapar en situation där arabisk och muslimsk antisemitism blir accepterad av svenska myndigheter. Dessa faktorer inkluderar:
  • En stor invandring från länder där antisemitismen har normaliserats.
  • Ett starkt pro-palestinskt engagemang bland svenska politiker som har resulterat i en helt surrealistisk debatt om Israel-Palestina konflikten där Israel blir orättvist demoniserad.
  • En önskan bland de politiska partierna i Sverige att vinna stöd bland invandrare.
  • En svensk mångkultur som är så okritisk gentemot främmande kulturer att den inte kan skilja mellan kultur och rasism.
  • En rädsla för att man ska låta kritisk mot invandringen.
  • Viktiga svenska institutioner som Svenska kyrkan, som legitimerar antisemitism, genom att ställa sig bakom Kairos Palestina-dokumentet.
Idag har denna process gått så långt att många i Sverige har helt och hållet internaliserat denna importerade antisemitism från Mellanöstern och gjort den till en integrerad del av sin ideologi.
Idag i Sverige är det helt normalt att stödja organisationer som demoniserar Israel och sprider antisemitism. Det är inte ens något som diskuteras om inte ett extremt uttalande görs. Oldoz Javidi, en rikdagskandidat för Feministiskt initiativ sa att alla israeliska judar borde flytta till USA så "palestinierna kan få leva i fred och åter bygga upp det land som en gång var deras". Endast efter att Times of Israel och andra medier utanför Sverige skrev artiklar om denna händelse så började vissa svenska medier skriva om händelsen och beskriva riksdagskandidatens uttalanden som antisemitiska. Kritiken från svenska medier tvingade Javidi att dra tillbaka sin kandidatur.
När det gäller att konfrontera importerad antisemitism från Mellanöstern verkar det finnas en rädsla för konflikt, och speciellt en rädsla för att kallas "rasist" eller "främlingsfientlig". Dessa rädslor verkar i bästa fall leda till en önskan om att på ett ytligt sätt hantera problemet genom att hålla "dialog" eller finna en "kompromiss".

I augusti 2017 så skrev Bassem Nasr, en representant för Miljöpartiet i Malmös kommunfullmäktige, en debattartikel som kritiserade antisemitismen inom pro-palestinska organisationer. Konstigt nog välkomnades Nasrs budskap av det svenska etablissemanget, som ofta utpekar alla som kritiserar arabisk eller muslimsk antisemitism, som rasister.
Nasr hade däremot en bakgrund som medierna inte nämnde. 2006 så bjöd han in den antisemitiska terroristorganisationen Hamas, till Malmö. Besöket ägde aldrig rum för att en av Hamas representanter fick inget visum för att komma in i Europa. Nasr förklarade däremot aldrig varför han överhuvudtaget bjöd in Hamas representanter. Han bad inte ens om ursäkt.
2008 så skrev Bassem Nasr felaktigt i en ledare:
"Faktum är att det inte finns [en] enda israelisk premiärminister genom historien som har haft så lite på blod på sina händer som den iranska presidenten."
När Nasr gjorde detta uttalande så var Mahmoud Ahmadinejad, som förnekade Förintelsen, Irans president. Att Iran är en islamistisk diktatur och att endast i Kina så genomförs det fler avrättningar än i Iran, och att även minderåriga avrättas i Iran, gör Nasrs uttalande ännu mer bisarrt.
Vad som passade det svenska etablissemanget var att Nasr hade inga förslag på hur man ska motarbeta antisemitism i Malmö eller i Sverige, förutom att det var "lärarnas uppgift". Att Nasr hade en gång i tiden bjudit in Hamas till Malmö och varit aktiv i pro-palestinska organisationer i flera år skapade tydligen en bekväm känsla av icke-konfrontativ "dialog" som många makthavare i Sverige föreställer sig kan motverka antisemitism.

En källa till antisemitism är de budskap som kommer från svenska moskéer. I april 2017 så bjöd en moské i Borås in en talare som hade blivit dömd i Tyskland för att ha uppmanat till mord på judar. I juli 2017 så sa en imam i en moské i Helsingborg att judar var apornas och svinens avkommor.
När regeringen efter flera skandaler kopplade till extremism i muslimska samhällen ville undersöka kriterierna för statens stöd till trossamfunden, så blev Ulf Bjereld, som har en historia av att försvara islamister i olika sammanhang, utnämnd till att leda utredningen. Bjereld är även ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet. Denna organisation har blivit kritiserad flera gånger för att ha ursäktat och legitimerat antisemitism, och är en del av regeringspartiet Socialdemokraterna.
Att utnämna någon som Bjereld för denna utredning visar att Sveriges nationella och lokala makthavare inte är förberedda att konfrontera arabisk och muslimsk antisemitism, och vill hellre ha en trevlig och lugn "dialog" om detta.

I Sverige så är importerad antisemitism från Mellanöstern finansierad av skattebetalarnas pengar. Så när skandaler sker, så är dessa skandaler ofta hanterade av samma människor som har möjliggjort spridandet av det antisemitiska budskapet.

Inga effektiva åtgärder tas just nu för att motverka spridandet av antisemitism i Sverige.
I december 2017 så lämnade undertecknad in en motion till Malmös kommunfullmäktige med förslaget att kartlägga och analysera antisemitismen i kommunen. Det är en åtgärd som skulle ge politikerna en tydligare bild av varför antisemitism har ökat i Malmö, så det kan tas rätt åtgärder för att rätta till situationen. Men detta förslag är impopulärt eftersom en sådan analys av antisemitismen i Malmö skulle tvinga myndigheter att inse att arabisk och muslimsk antisemitism är ett enormt problem.
Precis som europeisk antisemitism blev besegrad genom att ideologin blev förkastad och fördömd efter Andra världskriget och genom att dess förespråkare blev isolerade, så måste Sveriges "nya" antisemitism bli besegrad genom att isolera dess förespråkare och marginalisera alla organisationer som sprider dess idéer. Det innebär att all direkt och indirekt skattefinansierat stöd till dessa organisationer måste upphöra. Så länge detta inte äger rum kommer judar i Sverige fortsätta att leva i fruktan och osäkerhet.
Nima Gholam Ali Pour är ersättare i Malmö stads kommunfullmäktige. Gholam Ali Pour är författare till böckerna "Därför är mångkultur förtryck" och "Allah bestämmer inte i Sverige".

fredag, augusti 17, 2018

Kalifatet "vilande men fortfarande starkt"....En FN-rapport i veckan avslöjar att Kalifatet ISIS,
trots att man fördrivits från sitt territorium senaste
halvåret, fortfarande har en militär potential 
20-30.000 man i Irak och Syrien och är väl-
försett med vapen. ISIS har också fungerande
avläggare i bl a Afghanistan, Libyen, Jemen 
och i Sahel. Deras största svaghet är att de
mist de flesta ekonomiska intäktskällorna. Dock,
konstaterar rapporten, strömmar det fortfarande
in mångmiljonbelopp från bl a utpressning, kid-
nappningar och illegal oljeförsäljning.  

Rapporten kommenterar märkligt nog inte ISIS
ökade styrka i Västeuropa genom alla "hem-
vändande" jihadister...

Den ger också det missvisande intrycket att
den s k "internationella koalitionen" spelat någon
någon egentlig roll för ISIS nederlag. Koalitionen
har ju mest varit ett åskådningsexempel på
Västerlandets splittring och svaghet...

Som alla intresserade kunnat konstatera är
det framförallt Irans, Rysslands och Kurdistans
styrkor som tillsammans med Assadregimen och
den iranska lydregimen i Irak krossat jihadisterna.
Obehagligt men sant. 

Al Jazeera refererar rapportens slutsatser:

***
Between 20,000 and 30,000 members of the Islamic State of Iraq and the Levant
(ISIL,also known as ISIS) group, remain in Iraq and Syria despite its defeat and
a halt in the flow of foreigners joining its ranks, according to a new United
Nations report.
Released on Monday, the report by UN sanctions monitors estimates that between
3,000 and 4,000 ISIL fighters were based in Libya, while some of the key operatives
in the armed group were being relocated to Afghanistan.

Enemy of Enemies: The Rise of ISIL

Member-states told the monitors that the total membership in Iraq and Syria was
"between 20,000 and 30,000 individuals, roughly equally distributed between
the two countries".
"Among these is still a significant component of the many thousands of active
foreign terrorist fighters," said the report.

The sanctions monitoring team submits independent reports every six months to
the Security Council on ISIL, also known as ISIS, and al-Qaeda.

ISIL's initial aim was to create a so-called caliphate across Iraq, Syria and beyond. 
In early 2014, it took over the Syrian city of Raqqa and declared it its capital.  
A few months later, the group conquered the Iraqi city of Mosul, where its leader
Abu Bakr al-Baghdadi declared a caliphate in June 2014.
Within a year, ISIL took control of most of eastern Syria and about one-third
of Iraq's territory. 

In the same year, an international coalition of 77 countries was formed with the
aim to "degrade and ultimately defeat ISIL".
By 2017, the group was militarily defeated and largely driven out of all major
cities, including its capital.

By January 2018, ISIL was confined to small pockets of territory in Syria,
although the new report said the group "showed greater resilience" in
eastern Syria.

In Syria, ISIL "is still able to mount attacks. It does not fully control any
territory in Iraq, but it remains active through sleeper cells" of agents hiding
out in the desert and elsewhere, the report added
.  
The flow of foreigners leaving ISIL "remains lower than expected" and no other arena
has emerged as a favourite destination for foreign fighters, although "significant numbers
have made their way to Afghanistan", said the report.

There are an estimated 3,500 - 4,500 fighters in Afghanistan and those numbers
are increasing, according to the report.
The flow of foreign fighters towards the group "has essentially come to a halt,"
it added.

ISIL finances are drying up, with one member-state estimating that its total
reserves were "in the low hundreds of millions" of US dollars. Some revenue
from oil fields in northeastern Syria continues to flow to the group.

ISIL commands only 250 to 500 members in Yemen, compared to between
6,000 and 7,000 al-Qaeda fighters.
In the Sahel, the group is active mostly at the border between Mali and Niger.