söndag, september 25, 2016

Alternativ TV - något vi alla behöver

 
Alternativ (d v s inte statskontrollerad) radio har
det funnits länge. Nu dyker det upp alltfler alternativa
TV-kanaler på webben.
Ett sevärt exempel är Jan Sjunnessons Swebbtv,
som bl a sänder ett debattprogram varje lördag.
 
Se avsnittet om Det svenska debattklimatet med
Nima Dervish och Roger Sahlström: 
 torsdag, september 15, 2016

"Nio procent av Osloborna aktiva muslimer"

 
 
 
 
Hege Storhaug i HRS kommenterar här ett huvudlöst
uttalande av statsminister Erna Solberg att islams
snabba expansion "inte är något problem" för Norge.
 
Landsplågan Islam
 
Hege Storhaugs viktiga bok LANDSPLÅGAN ISLAM har
nu även utkommit på svenska. Boken är en unik exposé
över hela islam, från profeten Muhammeds dagar och
in i vår europeiska nutid.
Författaren har tillägnat Sverige ett eget kapitel: 
”Malmö – det nordiska Marseille”.
 
 Islam vokser uhyre raskt i Norge,
men Erna er ikke bekymret

At hele 9 prosent i Oslo er medlem av en moské, overrasket meg. Tallet kommer frem i et portrett med Erna Solberg i Finansavisen på lørdag (ikke på nettet), som er ført i pennen av Ole Asbjørn Ness, som har rykte som en meget etterrettelig journalist.

Ness formulerer seg slik:
Ni prosent av Oslos befolkning er nå medlemmer av en moské. Islam vokser med om lag syv prosent i året i Norge. Den vekstraten betyr at islam dobler antallet medlemmer hvert tiende år i Norge, og firedobler hvert tyvende år. Gitt de spenningene vi nå ser i Europa, ikke minst høyrepopulismens gjennombrudd, bekymrer den utviklingen en konservativ statsminister?

Solberg svarer slik:
Det som bekymrer meg er hvis ekstreme islamistiske ideologier får fotfeste. Men PST har vært klare på at rekruttering til slike miljøer ikke skjer i moskeene i Norge. Folks tro i seg selv er ikke en utfordring..…

Vel, nå er det en velkjent sak at kjente terrorister og jihadister i Norge har hatt tilhørighet i moskeer. Det samme gjelder andre vesteuropeiske land, som Danmark, med Grimhøj-moskeen i Aarhus som den mest kjente notoriske terrorprodusenten. I eksempelvis i Frankrike er 20 moskeer stengt av myndighetene siden desember i fjor grunnet forkynnelse av ekstremislam.
Tror virkelig Solberg (og PST) at Norge er forskånet for ekstremisme på innsiden av våre moskeer? Da burde de i så fall lese boken til imamen og shariadommeren som hoppet av karrieren, Ahmed Akkari, som heter Min afsked med islamismen. Jeg siterte Akkari utførlig i min bok, Islam. Den 11. landeplage:

Akkari forteller at «ingen var mer utspekulerte og voldelige» enn jihadistene som han møtte gjennom årene i danske moskeer i storbyer som Odense, Ålborg, Aarhus og København. Alle som «betraktes som vantro», er «legitime mål, og Vesten står øverst på listen», ifølge Akkari. Typisk uttalelse i disse kretser, er at «de vantro har ingen pakt», og med ordet pakt, sier Akkari, «mener jihadistene rett til liv. Av naturlige årsaker går medlemmene av denne gruppen i dag stille med sine planer og hyllest til Osama bin Laden og al-Qaida. De kommer dog stadig i moskeene for å be og for å finne nye disipler, hvilket jeg konstaterte med selvsyn».

I tenårene opplevde Akkari dette:
Eksempelvis ble unge Akkari oppsøkt i en moské av en mann han forstod var jihadist. Akkari satt på gulvet og leste en bok om islams ideologi, og fikk straks beskjed om at den ikke var god nok: «Du skal heller lese om den hellige krig og hva den har betydd for oss muslimer».

Tro er ingen utfordring, Solberg?

Men PST og Solberg er altså ikke bekymret.
«Folks tro i seg selv er ikke en utfordring», slår Solberg fast. Ikke det? Når undersøkelser fra Storbritannia viser at blant unge muslimer (16-24 år), ønsker 37 prosent sharialover fremfor verdslig britisk lov, er ikke det en «utfordring»? Heller ikke at 36 prosent vil at frafalne (fra islam, selvsagt) skal drepes? Heller ikke at 71 prosent vil forby homofili? Heller ikke at 56 prosent vil nekte muslimske kvinner å gifte seg med en ikke-muslim, eller at 52 prosent støtter flerkoneri?
Med islams vekstrate i Norge ligger det åpent i dagen at slike holdninger brer om seg også her. Jeg kan jo også peke på den omfattende holdningsundersøkelsen (9000 respondenter) foretatt av det toneangivende vesteuropeiske sosialforskningsinstituttet WZB i Berlin  av muslimer (og kristne) i Sverige, Tyskland, Nederland, Østerrike, Belgia og Frankrike.
  • 65 prosent sa at islamsk lov er viktigere for dem enn lovene i landet de bor i.
  • 75 prosent mente at det kun finnes én legitim tolkning av Koranen, og at denne tolkningen skal gjelde for alle muslimer.
  • 60 prosent ønsket å vende tilbake til islams røtter.
44 prosent sa seg enig i alle de tre påstandene, og kan derfor defineres som fundamentalister, i henhold til forskerne. I den kristne gruppe kunne fire prosent defineres som det samme.

Ikke en utfordring? Solberg holder fast ved at det kun er vold i form av terror som er et problem («ekstreme islamistiske ideologier»). Hun kan med fordel studere den ideologiske tsunamien som brer om seg i Vest-Europa i takt med den demografiske endringen: Islam får flere og flere tilhengere, og den form for islam som har fått makt i moskeer og bevegelser, har sine røtter i Muhammeds maktepoke i Medina fra islam ble formelt etablert i 622 og til krigerprofetens død i 632.

– Vi slåss mot en ekstrem ideologi

Det er også denne islam som David Cameron advarte mot i den historiske Birmingham-talen i fjor sommer. Cameron gikk løs på springbrettene, moskeene, som skaper voldelig ekstremisme: Vi «slåss mot en ideologi», «en ekstrem ideologi», sa Cameron (her sitert fra Landeplagen):

«(…) du trenger ikke å støtte vold for å abonnere på visse intolerante ideer som skaper et klima der ekstremister kan blomstre. Ideer som er fiendtlig innstilt til grunnleggende liberale verdier som demokrati, frihet og likestilling. Ideer som aktivt fremmer diskriminering, sekterisme og segregering».

Vi trenger en statsminister som forstår sin samtid. Som ikke lefler med krefter «som er fiendtlig innstilt til grunnleggende liberale verdier som demokrati, frihet og likestilling. Ideer som aktivt fremmer diskriminering, sekterisme og segregering», jamfør Solbergs hyggelige visitt hos disse kreftene i fjor.
Her er det ikke hallelujastemningen for likestilling og likeverd - for eksempel. Solberg besøker her Islamic Cultural Center der Islamsk Råd anført av Mehtab Afsar, vi ser den knestående Brorskapmannen Hossam Belkilani, Taliban-sympatisøren og imamen ur-Rehman, med mange flere sentrale skikkelser. Du verden så ideologisk sukkersøtt, ikke sant Solberg?
Her er det ikke hallelujastemningen for likestilling og likeverd – for eksempel. Gutta på den ene siden, jentene på den andre – helt naturlig, ikke sant? Solberg besøker her Islamic Cultural Centers lokal.

Vi ser Islamsk Råd ved Mehtab Afsar som har stålkontroll på halal-industrien i Norge, vi ser den knestående Brorskapmannen Hossam Belkilani, Taliban-sympatisøren og imamen ur-Rehman med nisseskjegget, med mange flere sentrale skikkelser. Du verden så ideologisk sukkersøtt, ikke sant Solberg?

 


onsdag, september 14, 2016

Sex åldriga kvinnor kvar i Egypten...

 
 
Den utmärkta bloggen Point of No Return
bevakar hur de en gång stora judiska församlingarna
i arabvärlden sakta dör ut.
 
 
 
Den har bl a kunnat rapportera att den siste
juden i Algeriet gick bort 2011 och hur
 
I Egypten består församlingen i Kairo 
av sex åldriga kvinnor. Den absurda
situationen har uppstått att det finns fler
synagogor än levande judar i Egypten... 
Under president Sisi har dock all öppen
antisemitism stoppats och myndigheterna
försöker i varje fall renovera synagogor
och arkiv. 
 
Tunisien hyllades länge som ett föredöme
i tolerans och västerländska turister kom
för att besöka den påstått livaktiga
församlingen i Djerba.
Nu tycks verkligheten vara att de
utvandrar till Israel.
Ingen ser någon framtid i
dagens Tunisien. 

 Iran kan visa upp de sista stora judiska
församlingarna (9.000 enligt officiella siffror).
 Men stora för att de har utreseförbud...
 
De sista judarna fördrevs från Libyen
1967, men under den s k "Arabiska våren"
försökte en ung jude återvända, men
utvisades omgående.
 
verkar nu ha upphört sedan de
sista överlevande evakuerats i hemlighet. 
 

tisdag, september 13, 2016

Bakslag för terrorstödjare i Malmö

 
 

 
 
Minnesgoda läsare minns säkert många artiklar om
 
Den ingår i Union of Good Muslimska Brödraskapets
nätverk för islamistisk terrorfinansiering.
Redan omkring sekelskiftet avslöjades Al Aqsa-stiftelsen
europeiska stater. Dock inte i Sverige...
 
Här opererade de från en nedlagd mjölkaffär på Nobelvägen 79
på Möllevången i Malmö. Ett okänt antal miljoner (i framförallt
zakat, religiös skatt) slussades årligen från många moskéer
i Norden via den anspråkslösa lokalen till pågående jihad
i Mellanöstern.
 
Sedan Al Aqsaaktiviteter förbjudits i de flesta EU-stater
slussade den svenska avdelningen zakat från hela
Nordeuropa till kampen.
 
Efterhand blev den internationella pressen på svenska
myndigheter allt starkare och till slut tvangs de agera.
2006 gjorde SÄPO razzia i lokalen och grep ordföranden
Khaled al-Yousef. Efter en pinsam dragkamp mellan
myndigheter tvangs åklagaren lägga ned åtalet.
Först två år senare åtalades stiftelsen på nytt.
 
Samtidigt blev kopplingarna mellan Al-Aqsa och
islamistgruppen som begick ritualmordet på
Kapellgatan i Malmö allt tydligare.
 
Uppenbarligen fanns det även ett samband med
som (s)-politiker i Malmö. Ett tag t o m tippad som
efterträdare till den skandalomsusade Ilmar Reepalu... 
 
Varför berättar jag nu allt detta ?
 
De driver sedan några år svartmoské och
möteslokal i en f d verkstad på Volframgatan. 
Nu vill myndigheterna stänga den bl a på
grund av bristande brandsäkerhet. Stiftelsen
klagar och det är intressant att läsa hur de
beskriver sin verksamhet idag:
 
" Lokalerna är viktiga för att stiftelsen ska kunna samla
nyanlända och andra boende i Rosengård för att
på olika sätt främja integrationen in i det svenska
samhället, säger Kamal Al Rifai, som är
talesperson för Al Quds insamlingsstiftelse.

Under året har stiftelsen ordnat föreläsningar, seminarier
och grupper som har studerat svenska och fått information
om det svenska samhället. Aktiviteter som riktar sig speciellt
till barn och ungdomar samt nyanlända.

– Vi samlar också in kläder i en container för att skicka till
hjälpbehövande i Syrien. Bidrag till stiftelsen kommer från
 folk i hela Sverige. Men nu riskerar vår verksamhet att
slås sönder, menar Kamal Al Rifai.
 
Lokalen besöks dagligen av 40-50 personer och en gång i
veckan har man en sammankomst då upp till 300 personer
vistas i det aktuella utrymmet."
***
 

"Aktiviteter som riktar sig speciellt

till barn och ungdomar samt nyanlända."
VAKNA, SÄPO !!!
 
 
 
 


lördag, september 10, 2016

Terrordådet 11 september 2001 - som vi upplevde det

 
 
Söndag förmiddag är det exakt femton år sedan
det hittills största islamistiska terrordådet drabbade
Västerlandet.
Även om vi (tyvärr) sedan dess hunnit bli vana vid
stora terrordåd finns nog World Trade Centre kvar i
de flestas minne.
 
I likhet med mig satt nog många miljoner 
klistrade vid TV-skärmarna den dagen.
 
Här är den första en och en halv timmen på
BBC News
medan terrorn utspelades live inför våra ögon
 
Från kl 08.54 till 10.39
11 september 2001
 Som en illustration av hur totalt oförberett på ett
stort terrordåd det amerikanska samhället var:
 se vad som pågick på de sex största TV-nätverken
när katastrofen slog till.
Sport, ekonomi, soffprat, reklam, reklam...
Och sedan....

Men samtidigt också en bild av hur snabbt de
gigantiska nyhetsnätverken kan koppla om
när "den stora nyheten" kommer...
 
  

fredag, september 09, 2016

Förste avhopparen från kalifatets ledning berättar

 
 
 
 


Den förste avhopparen från Kalifatets ledning
har nu dykt upp. En tidigare irakisk brigadgeneral
som arbetat under täcknamnet "Abu Ayyub
al-Iraqi" har sökt asyl "någonstans  i Europa"
och intervjuades häromdagen i den arabiska
veckotidningen al-Majalla i London.
Artikeln är mycket läsvärd.
 

 
Intervjun ger en unik inblick i vilka som i
verkligheten styr kalifatet.
Inte oväntat är det en grupp f d irakiska  och
syriska officerare, medan Abu Ayyub t ex
betecknar "kalifen"Abu Bakr Al-Baghdadi 
som en ren andraplansfigur, duktig på att
prata men utan några militära insikter... 

 
 
Den verklige makthavaren idag är Mazen Nuhairi ,
tidigare överste i Saadam Husseins armé. Han visar
sig sällan offentligt utan styr via den s k Under-
rättelsebyrån. Enligt Abu Ayyub är han sekulär
och inte ens sunnimuslim...
Det är också Nuhairi som dirigerar de talrika
terrordåden i utlandet.
 
Formellt är det den s k Delegated Committee,
alias Ahl al-Hall wal-’Aqd, som styr Kalifatet.
Man har byggt upp en omfattande byråkrati
med 14 departement och 35 provinsledningar.
 
 
 
 
 


torsdag, september 08, 2016

Ur arkiven: Mahmod Abbas var KGB-agent


Times of Israel presenterar den inte helt överraskande nyheten att Fatah-"presidenten" och terroristledaren Mahmoud Abbas även är gammal KGB-agent. Två flitiga israeliska journalister har gått igen det stora Mitrokhin-arkivet i London och konstaterat att Abbas under täcknamnet KROTOV var kollega med bl a Vladimir Putin....

Många uppgifter ur arkivet har redan publicerats i ett antal böcker (t ex här och här) de senaste årtiondena, men det finns uppenbarligen en del godbitar kvar...


Gamla kollegor...

"Palestinian Authority President Mahmoud Abbas was a Soviet spy in Damascus in the 1980s, Israel’s Channel 1 television reported Wednesday, citing information it said was included in an archive smuggled out of the USSR.
 
According to Channel 1’s foreign news editor Oren Nahari, the famed Mitrokhin archive, kept by KGB defector Vasily Mitrokhin, revealed that Abbas was a Soviet mole in Damascus in 1983.
        
The documents — obtained by Israeli researchers Isabella Ginor and Gideon Remez — purportedly show that Abbas, code-named Krotov (mole), was involved with the Soviets while Mikhail Bogdanov, today Vladimir Putin’s envoy to the Middle East, was stationed in Damascus.
 
Bogdanov was caught in a diplomatic tussle earlier this week after trying to broker a summit between Abbas and Prime Minister Benjamin Netanyahu in Moscow, who both claimed a willingness to meet while decrying the other for allegedly refusing.
 
Mitrokhin was a senior KGB archivist who defected to the UK in 1992, and his edited notes on various KGB operations were released in 2014. His handwritten notes remain classified by MI5.
The archivist’s notes on the KGB are considered among the most complete information available on Soviet intelligence operations. He claimed that the KGB recruited the then head of the Popular Front for the Liberation of Palestine, Wadi Haddad, as an agent in the 1970s.
 
His writings also revealed that Haddad, operating under the code name NATSIONALIST, was given Soviet assistance in funding and arming the PFLP.
According to an Eastern Soviet bloc intelligence agent who defected to the US in the 1970s, the PLO, the Democratic Front for the Liberation of Palestine and the PFLP all received help from the KGB.
 
Romanian Lt. General Pacepa told US officials that in 1972 that then-PLO leader Yasser Arafat closely collaborated with the KGB and the Romanian Securitate service, and PLO guerrilla fighters were secretly trained by Soviet intelligence agents. 
 
In response to the Channel 1 report, Fatah official Nabil Shaath denied that Abbas was ever a KGB operative, calling the claim a “smear campaign” that attempted to distract from potentially Russian-led peace talks in Moscow.
Throughout his early life, Abbas developed a network of Palestinian political activists from across the Arab world that would eventually become Fatah and the Palestine Liberation Organization (PLO).
 
In the late 1970s and early 1980s, Abbas studied at the People’s Friendship University of Russia, where he wrote his doctoral thesis, “The Secret Relationship between German Nazis and Zionists,” which has been accused of denying the scope of the Holocaust.
 
After earning his doctorate, Abbas moved to Tunisia where he took a more active role in PLO leadership, and worked his way up to chairman of the organization. He became PA president following Arafat’s death in 2004."
 
***
KOMPLETTERING:
 
Intelnews.org har ytterligare några detaljer om arkivfyndet.
Mitrokhins material förvaras tydligen idag i Churchill Archives
Centre på Cambridge University.
 
De israeliska upptäckarna var inte journalister utan de båda
historikerna Gideon Remez och Isabella Ginor från Hebreiska
Universitetet i Jerusalem. Kanske ett tips till unga svenska
historiker som vill nysta i sjuttio års sovjetiska spionhärvor
 i Sverige...?
 
 

torsdag, september 01, 2016

"Torah bärs genom Oslos gator"


En glad nyhet från kollegan Document.no i Oslo:
 


 
Oslo-borgere kunne tirsdag ettermiddag se noe de aldri før har sett: Ortodokse jøder som danser ned Karl Johan. De danset til ære for og i glede over Torah-rullen som familien Philipson hadde donert til en Habad-menighet i Oslo.

Mange tråder knyttes sammen: Philipson emigrerte fra Oslo etter krigen. Sønnen fylte 50 år og ville feire ved å gi noe tilbake til Norge. Det gjorde han i form av en Torah, og opprettelsen av et Habad-hus midt i Oslo. Dette huset tilhører Lubavitch-bevegelsen – det er riktigere å kalle det en bevegelse enn en sekt. At Lubavitch er kommet til Oslo er også utrolig.

En Torah skal mottas i glede og det var det jødene viste i Oslos gater tirsdag. Paraden begynte på Stortorvet. Den var av sikkerhetsgrunner ikke varslet på forhånd. Folk sto langs fortauene og måpte. Et kraftig musikkanlegg sørget for at den disco-takt-lignende musikken fikk bena i bevegelse. Når man tenker på hvor lite det jødiske miljøet i Oslo er, var det forbausende mange mennesker. Tilreisende fra Gøteborg og Malmø. Og New York.
Lubavitch er store i Crown Heights, New York og store i Israel. Det var et touch av den store verden som besøkte Oslo.
Nordmenn tror kanskje at det er Oslo som er blitt internasjonal, men forstår ikke betydningen av det jødiske. Hvor stor og mangslungen den jødiske verden er.
Lubavitch-bevegelsen er ubeskrevet blad for de fleste. Selv bodde jeg i Israel på et tidspunkt hvor bildet av den syvende rabbiner. Schneerson, sto overalt. Det var til og med spekulasjoner i pressen om at han kunne være Messias.
 In 1951, Rabbi Menachem Mendel Schneerson became the seventh Rebbe of Chabad-Lubavitch, and he transformed it from a small chasidic movement into the largest and most widespread Jewish movement in the world today. He established a network of more than 3,600 institutions that provide religious, social and humanitarian needs in over 1,000 cities, spanning 80 countries and 49 of the 50 American states. Chabad institutions provide outreach to unaffiliated Jews and humanitarian aid, as well as religious, cultural and educational activities at Chabad-run community centers, synagogues, schools, camps, and soup kitchens.
At Lubavitch åpner hus, chabad, i Oslo er intet mindre enn sensasjonelt. Det er en utfordring for det politisk korrekte miljøet rundt synagogen i Bergstien og en utfordring til det offisielle Norge, som aldri har møtt en hassidisk jøde.
Huset ligger sentralt til og lubavitcherne legger stor vekt på det sosiale. Det er åpent for alle.
Etter paraden var det middag for 250 innbudte på Grand Hotel. Vertene hadde fløyet inn kokker og kjøkkenmester som skrubbet ned kjøkkenet og serverte en 100 % kosher-middag.

***

 

tisdag, augusti 30, 2016

EUROPOL: Ny flodvåg terrorister från Kalifatet på väg
Europols chef Rob Wainwright varnade i en intervju
i Evening Standard 26 augusti för en ny flodvåg av
jihadister på väg från kalifatet till Västerlandet:
 
Britain was today warned of a rising threat from Islamic State fighters sent “on mission” from Syria.
The alert came as the EU’s top law enforcement officer revealed that increasing numbers of jihadis are using fake documents to sneak into Europe.
Europol’s director Rob Wainwright said IS had taken a “strategic decision” to send its fanatics to attack the continent in an attempt to distract attention from battlefield defeats in its heartland.

He also highlighted the weapons trade on the “Dark Net”, saying it was a “major part of the security challenge” that is now facing Europe. Mr Wainwright said some IS extremists were using false Syrian passports in a bid to arrive undetected — with a small but increasing number posing as refugees.
Others were exploiting the “industrial scale” production of false documents by criminals to obtain EU passports and move freely over the continent.
Mr Wainwright said Europe also faced the return of thousands more extremists as IS crumbled in Syria in a “long, long struggle” that will pose an “onerous security challenge” for years.

The warnings, in an interview with the Standard at Europol’s HQ in The Hague, came as Mr Wainwright also:
  • Said a new squad of 200 counter- terrorism officers is to be deployed to the Greek islands within weeks to spot extremists seeking entry to Europe.
  • Predicted more attempted Paris-style “spectacular” attacks, saying there are more than 50 counter-terror investigations under way in Europe.
  • Warned of reports that extremists are attempting to radicalise migrants at refugee reception centres in Greece and the Balkans.
  • Revealed that “hundreds” of law enforcement operations are trying to stop illegal firearms being moved to Britain and other EU nations.
His comments come amid reports by the Italian newspaper La Stampa that fake passports intended for use by IS extremists were found by law enforcement staff at refugee camps in Greece.
That will heighten concern about the terror threat facing Britain and follows a recent warning by Met Commissioner Sir Bernard Hogan-Howe that it is a matter of “when, not if” Britain suffers another terrorist atrocity.
In his interview today, Mr Wainwright warned that this threat by returning foreign fighters was increasing.
(...)
“We’ve had cases, and they continue to be identified, of clandestine attempts at return — forged passports, assumed identity, typically a Syrian passport, to get into Europe, sometimes through the migratory/refugee channel.
“Some cases involve the use of a fake Syrian ID to claim asylum and on arrival in Greece — then help by an accomplice for onward journeys to other European countries.

“At this point in some cases another assumed identity is taken on, this time with a forged EU passport to travel within the Schengen free movement area. We continue to see more cases.” Mr Wainwright said that to reduce the danger Europol would deploy counter-terrorism officers to help border guards spot potential extremists. The system would be modelled on the techniques of British law enforcers at Heathrow.
He said: “The officers will, on rotation, be deployed to the Greek islands, maybe Italy. There will be a second line of defence. We hope to deploy some into the camps where the refugees, the asylum seekers, are being held.
“We are concerned over reports these kinds of reception centres are being targeted for radicalisation activities.”

At least two of those behind the Paris attacks last November are known to have re-entered Europe from Syria via Greece using false Syrian passports.
Mr Wainwright said Europol, which coordinates intelligence sharing be- tween EU members, was also trying to identify and bring to trial those trading in illegal arms and fake documents.
He added: “The criminal underworld is supplying industrial amounts of forged documents — principally for people-smuggling but some of which we know are being directed to terrorist networks. We also have tens of thousands of suspects involved in the illegal firearms trade. 

fredag, augusti 26, 2016

Ambassadör: Israel behöver svenska frikyrkofolkets stöd 
 
 


”Jag tror personligen att det är mycket viktigt att Israel-vänner i Sverige slutar låta sig hindras av rädsla och öppet börjar visa sitt stöd för Israel”, skriver Israels Sverigeambassadör Isaac Bachman. Han vädjar här till svensk frikyrklighet: ”Det är av stor betydelse för Israel att ni tar ställning. Det innebär också ett stöd för Mellanösterns kristna.”

(Publiceras samtidigt i Världen idag)


Under mina fyra år i Sverige har jag kunnat notera hur många personer avstår från att uttala sitt stöd för Israel, då de tror att deras omgivning är negativt inställd. I själva verket finns många Israel-vänner som delar samma uppfattning men inte vågar uttrycka den, då de förutsätter att den allmänna meningen präglas av negativa attityder. Jag tror personligen att det är mycket viktigt att Israel-vänner i Sverige slutar låta sig hindras av rädsla och öppet börjar visa sitt stöd för Israel.
 
Medan Svenska kyrkan har en tydlig anti-israelisk agenda, vet jag att de svenska frikyrkorna känner vänskap för Israel. Problemet är bara att frikyrkorna inte alltid är lika röststarka i debatten i fråga om sin positiva inställning, som Svenska kyrkan är högröstad i sin svartmålning. Det är av stor betydelse för Israel att ni tydligt tar ställning emot och offentligt vederlägger de felaktigheter och missvisande påståenden som regelmässigt sprids av Svenska kyrkan och andra aktörer i Sverige.

Jag vet att Israel har många vänner i Sverige men vet att också många – och detta gäller inte bara svenska kristna – tvekar att utåt visa sitt stöd. Även om jag kan förstå denna tvekan – då offentligheten ofta kommit att domineras av kritiska röster – är ett sådant ställningstagande ändå inte ett så stort steg som man kan tro.

Utan tvekan ligger ännu mycket arbete framför oss, i fråga om att skapa en mer balanserad Israel-bild, men under mina fyra år i Sverige har jag ändå kunnat konstatera stora framsteg. Jag ser hur fler vanliga svenskar nu väljer att bemöta anti-israeliska artiklar i dagstidningarna. Också Israels ambassad i Stockholm är i dagsläget mycket mer aktiv i pressen än tidigare, samtidigt som vi har en stark närvaro i sociala medier. Ett annat exempel är just de årliga manifestationerna för Israel, som växer för varje år.
Att stödja Israel borde falla sig självt, både som svensk och kristen. Både Sverige och Israel är liberala demokratier med religionsfrihet, yttrandefrihet och en fri press. Genom att stödja Israel stödjer man det öppna och demokratiska svenska samhällets värden.

Vidare blomstrar de kristna minoriteterna i Israel, med fulla medborgerliga rättigheter och religionsfrihet – medan de i övriga Mellanöstern utsätts för fruktansvärd förföljelse och i många fall står på utplåningens rand. I själva verket är Israel det enda land i Mellanöstern där den kristna befolkningen ökat under de senaste 50 åren.
Det är också samma hot som Mellanösterns kristna och Israel står inför, ett hot som på senare tid också kommit närmare Sverige – radikal islamistisk terror. Denna grundar sig i en ideologi som inte kan tolerera att någon vägrar underkasta sig dess totalitära läror. Det gäller för både kristna och judar, svenskar och israeler. Hatet mot judar och israeler verkade med full kraft redan decennier före någon ’ockupation’, ja i själva verket långt innan den moderna staten Israel grundades.

Eftersom vi alla är måltavlor för denna ideologi, så måste vi också alla förenas i motstånd. Genom att stödja Israel i kampen mot terrorismen så hjälper du också Sverige och Mellanösterns kämpande kristna i deras kamp.

Nu på söndag (den 28 augusti) kommer Sionistiska Federationen i Sverige att anordna en stor manifestation till stöd för Israel på Raoul Wallenbergs Torg i centrala Stockholm. Jag hoppas verkligen att få se många av Israels kristna vänner delta i manifestationen, där de så tydligt hör hemma.
Talarlistan för manifestationen innefattar bland annat: Ebba Busch Thor (KD), Yair Lapid (ledare för Israels tredje största parti), Aron Verständig (ordförande i Judiska Församlingen i Stockholm), jag själv och många andra framträdande talare från både Sverige och Israel. Många sionistiska organisationer kommer att finnas på plats, för att ge besökare en möjlighet att få mer kunskap om deras arbete.

Jag uppmanar er alla att ta chansen nu på söndag och komma till Raoul Wallenbergs Torg i Stockholm kl. 14.00* för att visa stöd för Mellanösterns enda demokrati och världens enda judiska stat, Israel.
Mer information om manifestationen finns på Facebook-sidan ”Manifestation for Israel: Take back Zionism”.
 

onsdag, augusti 24, 2016

Islamistiskt folkmord på kulturarv 
 

 

Islamisterna, liksom tidigare nazister och kommunister,
begår inte bara folkmord på människor utan även
kulturarv.

Jag är väl medveten om att begreppet
folkmord ofta missbrukas idag om alla
möjliga övergrepp, men ifråga om försök
att utplåna kulturarvet, ett folks historiska
och moraliska ryggrad, menar jag nog att det
är berättigat.
 
Just nu pågår en intressant rättegång i Haag mot en
al-Qaedageneral som försökt utplåna en del av Malis
historia. Det är världssamfundets första försök
att aktivt värna vårt kulturarv.
 
Det man omedelbart kommer att tänka på är
kalifatets och al-Qaedas ansträngningar att
vagga i Mesopotamien, PLO/Hamas försök
Inget av detta har tidigare beivrats
av makthavarna. Men nu blir det kanske
 ändring...
 
SvT:

I dag inleddes en historisk rättegång vid den internationella brottsmålsdomstolen i Haag, då en person för första gången åtalas för att ha förstört historiska monument i staden Timbuktu i Mali 2012.
Den åtalade, maliske medborgaren Ahmad al-Faqi al-Mahdi, även kallad ”Abou Touareb”, förklarade sig under dagen skyldig till att ha beordrat förstörelsen av ett antal gravar och mausoléer i Timbuktu i Mali 2012.
Nio små mausoléer gjorda i lera samt Sidi Yahia-moskéen förstördes då under två månader i den, av FN och Unesco, världsarvsklassade medeltida staden.

Gren av al-Qaida

Al-Mahdi var vid tiden för förstörelsen medlem av tuaregrörelsen Ansar al-Din-rörelsen, som 2012 tog kontroll över Timbuktu efter en militärkupp.
Gruppen förstörde därefter tempel och gravar i staden, då de hävdade att dessa var en form av avgudadyrkan och därför stred mot deras tolkning av Islam.
Ansar al-Din-rörelsen är en gren av terrornätverket al-Qaida.

”Accepterar rättens dom”

Under rättegångens första dag vid den internationella brottsmålsdomstolen i Haag sade sig al-Mahdi ångra de skador han orsakat monumenten, enligt den amerikanska nyhetssajten CNN.
– Jag är beredd att acceptera rättens dom, men det kommer att göra ont och mitt hjärta har krossats.
Ahmad al-Faqi al-Mahdi riskerar att dömas till 30 års fängelse av domstolen. 

****
Ett annat exempel på folkmord på kulturarv var
nazisternas ansträngningar att plundra och i
många fall utplåna alla judiska arkiv och
samlingar.

Särskilt om bibliotekens öde.

Bara under "Kristallnatten" utplånades
267 synagogor inom Tyska Riket.
Och sedan följde härjningarna i Central-
och Östeuropa.


 
 
 


måndag, augusti 22, 2016

NT: Svenskt bistånd till terror


 
Sommaren är ju också den underbara tid då
gammelpressens trötta ledarredaktioner ofta
tillförs nytt frisk blod och friska tankar i form
av sommarvikarier.
 
Misstänker att Daniel PerssonSNB,
Svenska Nyhetsbyrån, som vågar tycka till
i en het gammal surdeg, är en sådan nytänkare...
 
Ledaren var (bl a ?) publicerad i
Norrköpings Tidningar 16/8:
 
SVENSKT BISTÅND TILL TERROR
 
(Ledare) Sverige är en av de största europeiska biståndsgivarna till Palestina. 2014 uppgick det totala svenska stödet till 800 miljoner kronor. Enligt regeringen syftar det svenska engagemanget främst till demokratiskt statsbygge och fokuserar på mänskliga rättigheter.

Nyligen inleddes rättegången mot en 38-årig ingenjör bosatt i Gazaremsan. Mannen arbetar för FN:s utvecklingsorgan UNDP och åtalas nu för att använt sin position för att hjälpa Hamas, terrororganisationen som styr Gazaremsan. Det ska bland annat ha tagit sig uttryck i form av avledande av material för bygge av en hamn för militära ändamål. Dessutom ska terrortunnlar som upptäckts inte ska ha rapporterats. Mannen har erkänt vissa men inte alla anklagelser och UNDP ser allvarligt på det inträffade.

Nyligen väcktes även åtal mot den kristna välgörenhetsorganisationen World Vision Internationals chef i Gaza. Enligt Israels säkerhetstjänst Shin Bet har mannen fört över drygt 7 miljoner dollar årligen till Hamas sedan 2010. Han anklagas även för att ha rekryterat en hjälparbetare från Rädda barnen till terrorgruppen. World Vision International ifrågasätter summorna som det rör sig om. Mannen ska dock ha erkänt att han är medlem i Hamas sedan drygt 20 år och att han 2005 fick uppdraget att infiltrera organisationen.

Hamas styr dock bara över Gazaremsan. I Västbanken är det Palestinska myndigheten, PA, som styr. Det är inte mycket bättre. I somras dödades rabbinen Michael Mark, en 48-årig tiobarnsfar. Hans bil besköts av en palestinsk skytt och den resulterande kraschen skadade även Marks fru och två döttrar. Först på plats efter attentatet var en palestinsk man som försökte hjälpa familjen efter bästa förmåga. Efter att det blev känt har mannen och hans familj utsatts för förtal och hot. Mannen ska också ha blivit av med sitt jobb i den offentliga sektorn där han jobbade åt den Palestinska myndigheten. PA hävdar att det beror på budgetnedskärningar, men mannen i fråga är den enda som har fått gå.

Det vore onekligen intressant att få veta hur effektivt regeringen anser att pengarna har använts. Några framsteg har knappast gjorts inom vare sig demokrati eller mänskliga rättigheter. Tvärtom verkar allt fortsätta som vanligt. Det vill säga stöd till terrorister och ständig kamp mot Israel. Men också ett totalt ointresse för den egna befolkningens lidande. Därför har man inga kval kring att stjäla biståndspengar som var ämnade för Gazaremsans utsatta, eller att använda dem som mänskliga sköldar. Palestinierna ingår inte i Hamas eller PA:s ekvationer. Bara Israel spelar roll.

Den svenska regeringen måste behäfta det svenska biståndet med tydliga krav. Såväl palestiniers som israelers mänskliga rättigheter måste respekteras.

Terrorismen måste upphöra. Den är inte något som pågår trots Hamas och PA:s ansträngningar, den pågår med hjälp av deras ansträngningar. Det är oacceptabelt att skicka bistånd till ett styre som använder sina egna medel på det viset.

Daniel Persson