tisdag, september 06, 2011

SÄPO får en uppenbarelse....

På ett seminarium igår inför 11 september
visade SÄPO att de är överens med sina
Alla säkerhetstjänster som uttalat sig i
frågan har varit överens om att
islamismen är det stora hotet
mot Västerlandet.
"Det islamistiskt motiverade hotet är
fortfarande det största mot Sverige,
anser Anders Danielsson, chef för
Säkerhetspolisen."
**
Se även
Ökat terrorhot mot Sverige