onsdag, september 28, 2011

Terroriststaten splittrar EU ännu en gång

EU är lika splittrade som tidigare 
i synen på den fiktiva PLO-staten.

FN:s säkerhetsråd har inlett be-
handlingen av Abbas begäran
om medlemskap för "Palestina".
Sex EU-stater med Frankrike i
spetsen vill uppgradera PLO-staten
i FN. Sex EU-medlemmar ledda av
Storbritannien säger nej.
Bildt velar......
Någon gemensam europeisk
utrikespolitik är inte i sikte.
**
Ansökan, som lämnades in i fredags,
väckte ilska i Israel, frustration i USA
– och splittring i Europa.
Trots att EU sen många år säger sig
ha en gemensam utrikespolitik intar
medlemsstaterna olika ståndpunkter.
President Barack Obama har sagt att
USA kommer att stoppa det "palestinska"
FN-medlemskapet med veto i säkerhets-
rådet. Därför har Frankrikes president
Nicolas Sarkozy lanserat idén att ge
Palestina ”stärkt observatörsstatus” som
ett steg på väg mot fullt medlemskap i FN.
Den linjen stöds av Belgien, Grekland,
Portugal, Spanien och Luxemburg.
Storbritanniens premiärminister David
Cameron säger nej. Liksom Tyskland,
Holland, Italien, Bulgarien och Tjeckien.
Sverige tillhör den grupp EU-länder som