torsdag, september 29, 2011

Muslimska Brödraskapet bluffar militären

Egypten styrs formellt sedan statskuppen
mot Mubarak av en militärjunta som kallas
SCAF (de väpnade styrkornas översta råd).
Redan i mars avslöjades att juntan gjort
en uppgörelse med vad de trodde vara den
starkaste politiska kraften, Muslimska
Brödraskapet.
Det tycks ha bekräftats genom att MB sedan
dess varit fromma som lamm...
De upphörde med Al-Tahrirdemonstrationerna
och lugnade ned salafisterna genom att erbjuda
dem makt genom en valallians.
**
För juntan har det inneburit en lugn sommar,
även om de inser att man öppnat slussportarna
för ett islamistiskt Egypten. Några få klarsynta
observatörer (t ex Ayaan Hirsi Ali) har varnat
för övertron att det finns någon sorts "moderat
islamism". Brödraskapet har lyckats dupera
bl a Obama och de svenska socialdemokraterna
att MB är ett sådant nytt alternativ.....
Först nu i tolfte timmen tycks den ändå i
grunden sekulära och demokratiska armén
ha vaknat och insett sitt misstag. Det är i
dagens Egypten endast Brödraskapet som
har organisation och pengar för att bedriva
en landsomfattande valrörelse. Med ett stort
nätverk av stödpartier kan de förväntas få
majoritet. Då får de fria händer att skriva en
ny, islamistisk konstitution.
**
Nu försöker den yrvakna juntan dels finna
sekulära alternativ bland partierna och dels
bygga in någon slags spärr mot islamismen
i det kommande författningsarbetet.
Det kommer att misslyckas. Brödraskapet
har snart nittio års erfarenhet av intriger och
manipulation, medan militären av tradition
hållit sig utanför politiken. 
Kopterna, den kristna ursprungsbefolkningen,
liksom de små sekulära och demokratiska
partier som finns kvar sedan den brittiska tiden,
inser att inom några år har vi ett islamistiskt
medeltiden. De som har möjlighet utvandrar
***
Se den intressanta artikeln i Al-Ahram, som
i hög grad representerar de sekulära krafterna.