torsdag, september 01, 2011

Akut terrorhot mot Israel


upp Dick Haas fallna mantel,
rapporterar:
Den israeliska underrättelsetjänsten har
information om en nära förestående attack,
lik den som utfördes den 18 augusti, och
har därför stängt väg nummer 10 och väg
nummer 12 längs med den egyptiska gränsen
för all civil trafik. Informationen, som underrättelse-
tjänsten valt att offentliggöra i israeliska media, gör
gällande att en terroristcell tillhörande Islamiska
Jihad och bestående av minst 10 personer redan
befinner sig i Sinai och väntar på rätt tillfälle att
attackera.
**
IDF har förstärkt sina gränspositioner och den
egyptiska militären har engagerat 1500 soldater
i sökandet efter terroristcellen.
I efterdyningarna till terroristattacken den 18
augusti dödades fem egyptiska soldater när
IDF tog upp jakten på ytterligare terrorister.
Israels beklaganden och ursäkter har inte bidkat
det egyptiska militärstyret, trots att en preliminär
undersökning visade att IDF:s handlande saknade
ont uppsåt och att de egyptiska soldaterna helt
enkelt hade hamnat i korselden mellan IDF och
terroristerna (som i några fall också bar egyptiska
arméuniformer).
**
Det råder därför fortfarande ett spänt läge mellan
Israel och Egypten, vilket förklarar varför Israel nu,
trots specifik information om en nära förestående
attack, har valt en defensiv strategi istället för att
preemptivt söka upp och eliminera terroristcellen i
Sinai. Man försöker på så sätt minimera friktionen
mellan länderna i hopp om att rädda vad som räddas
kan av fredsfördraget som slöts mellan Israel och
Egypten för över 30 år sedan. Få bedömare i Israel
är optimistiska beträffande framtiden för relationen
mellan de båda länderna, men det föreliggande terror-
hotet bedöms uppenbarligen inte som tillräckligt
allvarligt för att i nuläget riskera att permanent
skada säkerhetssamarbetet.