fredag, september 02, 2011

EU demonstrerar sin splittring kring Israel

På det s k informella utrikesmötet i
polska Sopot i helgen kommer EU
ännu en gång att demonstrera
sin totala splittring i Mellanöstern-
frågan. Israels fiender i EU är angelägna
om att de 27 staterna ska "tala med en
röst". Problemet är bara att de tycker
helt olika.
**
En snabb genomgång av läget inför
ställningstagandet i Sopot. De flesta
stater tiger om var de står. Det som
efterhand siprat ut är följande. 

Frankrike, Spanien, Irland, Sverige.

Storbritannien obeslutsamt, men av tradition
fientligt till Israel och lutar åt erkännande.

Israels vänner:
Tyskland, Italien, Tjeckien, Polen, Holland
och Danmark.

Tjeckien/Polen kan eventuellt mobilisera fler
centraleuropeiska stater (t ex Ungern och
Rumänien) för Israel. Då får de dock
räkna med hårda repressalier från
byråkaterna i Bryssel via penning-
kranen. Hur många har råd att föra en
moralisk utrikespolitik....?
I praktiken är det bara Tyskland som har
tillräcklig auktoritet för att stoppa att det
går riktigt galet...