fredag, maj 31, 2019

Antisemitismen i Malmö...igen.Den f d socialdemokraten Johan Westerholm har ofta
kritiska och kunniga kommentarer på Ledarsidorna 
om exempelvis den vidriga antisemitismen i 
(s)-Malmö.

Det står ju helt klart att Partiet inte vill göra 
något för att på allvar bekämpa den så länge 
de är helt beroende av de islamistiska rösterna 
i Malmö för att överleva. 
Med en Hamas-aktivist som representant
för (s)-Malmö i Riksdagen,  vad kan man
annars vänta sig ?

Nu planerar man istället en pseudohändelse
för att avvända människors uppmärksamhet
från problemet: En internationell konferens....

Se Westerholms artikel från förra söndagen:
(OBS Copyright Ledarsidorna och Kjell Nilsson Mäki)

Antisemitism som sällskapslek


  • Söndag 26 Maj 2019
Malmö och Skåne har en speciell historia kopplad till Förintelsen. Judar som flydde över Öresund under andra världskriget kom till Malmö. Det var här Folke Bernadottes vita bussar med överlevande från koncentrationslägren togs emot. Många av dem stannade i Malmö resten av sina liv. Trots Stefan Löfvens initiativ om en konferens om Förintelsen löper Löfven en överhängande risk att förknippas med den statsminister och ordförande för det Socialdemokratiska Arbetarepartiet som den politiske ledare som till slut lyckades jaga ut den siste juden från Malmö.


Statsminister Stefan Löfven meddelade under fredagen den 24 maj på ett besök i Malmö att regeringen kommer att arrangera Malmökonferensen 27–28 oktober 2020. Syftet med konferensen är att motverka och bekämpa antisemitism, samt föra vidare minnet av Förintelsen.
Utgångspunkten för konferensen är Förintelsen och minnet av den. Den ska vara en mötesplats för experter och beslutsfattare från hela världen. Stockholmsdeklarationen, som antogs vid Stockholms internationella forum om Förintelsen år 2000 – en konferens om utbildning, hågkomst och forskning – är en viktig inspirationskälla för konferensen.
– Med denna konferens fortsätter vi vårt viktiga arbete att motverka antisemitism. Var än antisemitismen finns, och hur den än uttrycks, så ska den belysas och bekämpas. Jag är glad att Malmö stad vill ta sig an detta tillsammans med regeringen, säger statsminister Stefan Löfven.
Det finns dock en befogad oro att detta arbete kommer kapas av frmst socialdemokratiska politiker för att de ska kunna göra karriär på judarnas utsatta situation. Politiker som tidigare gjort karriär på att stimulera just de krafter som idag piskar ut judarna ur Malmö stad. Skapa politiker som använder sig av ett av historiens mest bestialiska folkmord som karriärväg.

Om inte Stefan Löfven lyckas skilja ut partipolitiken från projektet och låta projektet bli den påminnelse som alla partier behöver för att inte låta antisemitismen slå rot igen. Socialdemokraterna i södra Sverige är de som är i akut behov av den påminnelsen. Antisemitiska vanföreställningar har präglat just Malmö stad i decennier i den politiska ledningen.

I tisdags var jag själv och besökte delar av den judiska församlingen i Malmö. Situationen är extremt allvarlig – vänds inte utvecklingen under 2020 kommer Malmös judar inom bara några år vara fördrivna. För Malmös judiska församling är antisemitismen inte bara högst verklig. Det är en fråga om liv eller död. Församlingen har idag krympt till drygt 500 medlemmar men endast drygt 300 av dessa bor i själva Malmö. Resten är fördrivna av den antisemitiska stämning som piskats upp sedan Illmar Reepalus tid som kommunalråd och som förstärkts av SSU Malmö på senare tid.

Reepalus antisemitiska övertygelse och vanföreställningar var vida känd även utanför Sveriges gränser. USA:s tidigare president Obama lät skicka ett särskilt sändebud till Malmö för att markera och sätta sig in i frågan. Att Malmö var socialdemokratiskt och uttalat antisemitiskt samt utgör en fientligt sinnad miljö för judar ställdes då utom allt rimligt tvivel i Vita Huset. 

En anomali eftersom Barack Obama intar en närmaste halvgudalik position i Socialdemokraterna. Men Barack Obama svävar själv inte i okunskap om Malmö. Malmö är en judefientlig miljö vad Obama belangar. Antisemitisk. Något även USA:s tidigare utrikesminister Madeleine Albright slutit sig till. 

Den antisemitism och antisionism, förnekandet av Israels rätt till existens, som växt fram i socialdemokratin har ett brett stöd. I oktobernumeret 1971 av tidigare Broderskapsrörelsens, nuvarande Tro och Solidaritet, tidning ”Broderskap” menade Carl-Henrik Grenholm att
”Palestinierna önskar utplåna Israel som stat, vill helt krossa Israel. Detta är helt riktigt – och det är en målsättning vi bör stödja.”
Grenholm är idag professor emeritus i teologi vid Uppsala Universitet. Fram till sin pension kom han att bygga upp de nätverk av unga Uppsalaakademiker som idag omger statsminsiter Stefan Löfven som rådgivare på olika nivåer. Med Genholms engagemang i kristna socialdemokrater gjorde det sedan naturligt för Adrian Kaba att 40 år senare publicera antisemitiska ledartexter i tidningen Broderskaps efterföljare Tro och Politik.

Det tog socialdemokraten och förbundsstyrelseledamoten Kaba fem år att inse, efter ständiga påminnelser från främst Ledarsidorna.se, att spridandet av uppfattningen att det föreligger en judeo-europeisk högerkonspiration är en antisemitisk utsago. Att sprida uppfattningen att israeliska underrättelsetjänsten Mossad byggt upp den Islamiska Staten är ett eko från nazistiska Der Stürmer. Kaba behövde aldrig lämna partiet eller sina förtroendeuppdrag inom partiet under denna tid av egen bearbetning. 

Men under dessa fem år hann Kaba bidra till att piska upp ytterligare antisemitiska vanföreställningar i Malmö. Med kännt resultat. Judar flyttar fortfarande från Malmö. Ingen flyttar till Malmö. Av lätt insedda skäl. Malmö är en judefientlig miljö idag.

Ledarsidorna kommer återkomma i flera artiklar om hur inte bara SSU samt Tro och Solidariet utan även detta Uppsalanätverk fungerar idag och vilket tankegods de för med sig. Det nätverk och som formar statsmininsterns verklighet och vardag. SSU:s Pavlos Cavelier Biza, Uppsala, tweet där han 2012 säger sig ”äcklas av Israel” är inte en ideologisk övertygelse som uppstått ur tom luft. Det är heller ingen slump att Lisa Pelling, Dagens Arena, uppträder i första maj-demonstrationer som även omfattar uttalat antisemitiska politiska grupperingar.

Uppsala-nätverket, Tro och Solidaritet samt SSU utgör bland de mest inflytelserika sfärerna som omger statsministern och Rosenbad.
Det som förenar Kaba och Pelling är att de hela tiden först i efterhand, när andra gör dem uppmärksamma, lyckas identifiera antisemitism. De ser den inte själva. De saknar detta i sin politiska och ideologiska skolning. De saknar detta DNA helt och hållet. De saknar skyddet. Eller så har de dessa sympatier. Ingen vet. Än 

Ett museum, och en lång tid av utbildnings- och utrensningsinsatser bör vänta socialdemokraterna. En tid av ingående självrannsakan och att ta till sig kritik istället för att ständigt förneka det relevanta i den och de själva sakförhållandena. Och det faktum att antisemitismen samt antisionismen slagit rot i flera delar av partiet. Malmö. Uppsala. SSU. Tro och Solidaritet.
Sverige har åsiktsfrihet. Den enskilde bör få tillåtas att vara antisemit. Men under inga omständigheter i det socialdemokratiska partiet. Inte ens vid inträdesansökan. Då är sannolikt Nordiska Motståndsrörelsen, de Grå Vargarna eller andra semi-militära etnofascistiska organisationer med religiösa vanföreställningar mer lämpade. 

Det är summan av alla dåliga omdömen som skapar grogrunden för den antisemitism som idag växer i inte bara socialdemokraterna utan även övriga förment liberala och humanistiska partier. Centerpartiet är, för att ta ett exempel, i allra högsta grad infekterat av etnofascistiska ideal. Partierna känner inte igen antisemitismen om den inte ser ut som sist de såg den. I ridstövlar och svarta ridbyxor. Idag kan den lika gärna komma i lila-färgat hår, piercad underläpp och hipster-skägg.

Idag är antisemitismen ständigt närvarande i Malmö. I Malmö i allmänhet och inom såväl Socialdemokraterna som SSU i Malmö men även de andra sidoorganisationerna i synnerhet. 
Inte den antisemitism som har sina uttryckformer i nazismen. Istället en hybrid mellan klassisk öststatsantisemitism, den som Reepalu förde med sig, som nu gift sig med den arabiska antisemitismen. En livsfarlig hybrid av det sämsta av två antisemitiska världar som slagit rot i det socialdemokratiska partiet och dess ungdomsförbund. Idag är det i praktiken endast ett fåtal personer som håller emot. Personer som kommunalrådet Katrin Jammeh Stjernfeldt och Malmö Arbetarekommuns Joakim Sandell. Utan dessa skulle antisemitismen slå ut i hela sin prakt i staden.

Antalet tillfällen som riksdagsledamoten Hillevi Larsson genom åren givit legitimitet åt antisemitiska demonstrationer med sin närvaro är högt. Trots att hon suttit i riksdagen sedan 1998, eller 21 år, har hon inte tagit den kunskap som finns om antisemitiska uttryckssätt till sig. Hon är även vice ordförande för ett annat socialdemokratiskt sidoförbund, S-kvinnor där hennes sympatier för de som uttrycker antisemitiska åsikter inte är okända. Hillevi Larsson blev vice ordförande tack vare sina nätverk och sympatier för antisemitiska organisationer och möjligheter till närvaro. Inte trots dessa.

Även riksdagsledamoten Jamal el Haj agerar på samma sätt. El Haj är sannolikt den ende palestinier som uppträtt under en Hamas-flagga på en av alla dessa demonstrationer utan att säga sig veta vad den representerar. I varje fall när media sedan ställer frågor om det lämpliga i att som riksdagsledamot uppträda tillsammans med en organisation som enligt sina egna stadgar önskar slutföra det Hitler påbörjade. Holocaust. Folkmord. Och detta inte bara i Israel. Utan ett globalt folkmord. En Hamas-anhängare utgör samma hot mot en jude oavsett var i världen han eller hon än befinner sig.

Jamal el Haj har kryssats in i Riksdagen av sitt nätverk. Tack vare hans närvaro i demonstrationer som uttrycker antisemitiska vanföreställningar. Inte trots närvaron. El Haj har dessutom fått partiets förtroende att sitta som ersättare i Utrikesutskottet och därmed ha givits en plattform att bevaka sitt nätverks intressen.
Det är ingen slump att såväl Jamal el Haj som Hillevi Larsson kommer från Malmö i denna kontext.

För Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU verkar antisemitismen  för närvarande ha utvecklats till ett vardagsnöje och en sällskapslek. Sällskapsleken ”jaga juden ut ur Malmö”. Mohammed Adeeb, tidigare ordförande SSU Malmö Centrum, kommunicerade så sent som den 17 augusti 2018 en konspirationsteori om att Egyptens president Abd al-Fattah al-Sisi styrs av Israel, att han är en ”sionistisk agent” med ”judisk mor”.
En annan SSU-medlem från Adeebs SSU-förening har spridit att citat från den terrorstämplade Al-Aqsa-martyrernas brigader att
”sionismens svansar förstört Irak, Syrien, Jemen och Libyen”.
Trots att Adeebs åsikter och formuleringskonst har sin naturliga hemvist i Nordiska Motståndsrörelsen deltar han i den socialdemokratiska valrörelsen tillsammans med kandidater till EU-parlamentet..

Malmö kommer, om inte utvecklingen vänder under 2020, inom ett par år kan vara rensat från judar.  Etniskt och kulturellt rensat som ett direkt resultat av de budskap som Mohammed Adeeb och hans SSU-kamrater men även medlemmar i moderpartiet delar. Av det hat mot judar de som medlemmar och föredträdare för Socialdemokraterna och SSU piskar upp. Exemplen är så många att inte ens den inbitne socialdemokratiska apologet kan bortse från dessa numera. Då medlemmar i SSU även är medlemmar i moderpartiet Socialdemokraterna är allt detta agerande Stefan Löfvens personliga ansvar från och med nu.

För statsministern handlar konferensen inte bara om Förintelsen. Det handlar även om hans eget personliga eftermäle. Hur hans roll och egenskaper kommer beskrivas i boken om Sverige i framtiden. Hur rekorderlig han än är privat kommer hans politiska prestation vara den som skriver hans historia.

Han har en chans att lyckas nu. Men bara en. Att piska de som hyser antisemitiska vanföreställningar ut ur partiet. Dessa har haft så pass många chanser nu att ytterligare allvarliga samtal känns överflödiga. Nu är det endast piskan som återstår. Men lyckas Löfven inte piska ut antisemitismen ur partiet är det ingen ljus figur som han kommer att skrivas in i historieböckerna som. 
Stefan Löfven löper en överhängande risk att förknippas med att vara den statsminister vars parti  till slut lyckades jaga ut den siste juden från Malmö. Som sällskapslek. På liv och död.

 Randanmäkning
Idag, likt alla dagar, är det mitt krig mot antisemitismen som är ämnet.
Jag har aldrig gått en kippa-vandring och kommer aldrig göra det. Det är mest plakatpolitik anser jag. För mig är det kampen varje dag mot antisemitismens hydra var den än sticker fram sitt fula tryne som är viktigare och ger mer effekt än enskilda manifestationer. Så fungerar jag.
Veckan som varit var dramatisk och omtumlande ur flera hänseenden och denna artikel är ett direkt resultat. En artikel du inte kommer läsa någonsin i den media som står i ekonomisk beroendeställning till regeringen. Inte bara Public Service ser bort från antisemitismen i de etablerade partierna, även Bonnier och Schibstedt ser bort när den sticker fram sitt fula tryne med undantag för Thomas Matsson, Expressens ansvarige utgivare, som vågar gå mot strömmen i en annars apologetisk och förlåtande kultur.
Det är ingen slump att SVT Text tidigare på nyhetsplats spred att Donald Trumps valseger vilade på en judisk lobby. Inte heller någon slump att vare sig SvD eller Aftonbladet i praktiken aldrig fångar upp Expressens avslöjande om antisemitismen inom socialdemokraterna.
Detta är mitt krig. Jag fick det med mig från min farfar. Men det är en annan historia.
Du får gärna stödja mitt krig med att helst bli prenumerant men det lilla kan du alltid Swisha på 123 535 62 82.

lördag, maj 25, 2019

En film före valet....

 
 
Så här i valkampens sista skälvande minuter.
En film från Holland.
 
Holländska Socialistpartiet (!) har gjort en grov parodi
(men samtidigt EN VARNINGSFILM)
om "Hans Brusselmanns" (Frans Timmermanns)
som hoppas efterträda "Europa-fyllot" Junker.
Lika maktgalen och med samma förakt mot
alla de underkuvade folken i Europa.
 
SE DEN !!
 
 


 
 
Gates of Vienna finns hela texten
i mera lättläst version på engelska.fredag, maj 24, 2019

Ännu en imam gripen av SÄPO. HURRA !Nu nås vi av den glada nyheten att även den tjetjenske
imamen Viktor Gaziev i Gävle är gripen av SÄPO under
den stora upprensningen i det jihadistiska träsket.

Han är hittills den sjätte radikala islamisten
(varav den femte imamen) som gripits....

Gefle Dagblad och stiftelsen Doku kunde
avslöja gripandet.I mars avslog Mora tingsrätt kravet på utvisning för 38-årige Viktor Gaziev. Sex veckor senare fattade Migrationsverket beslut om att han ska sättas i förvar i väntan på utvisning, efter en begäran från Säkerhetspolisen. Viktor Gaziev är därmed den sjätte radikala islamisten som satts i förvar.
– Han skulle ut och handla och kom aldrig tillbaka, säger en nära släkting till Doku i samarbete med Expressen.
Det var Gefle Dagblad som först kunde rapportera om det nya fallet. Enligt Dokus och Expressens uppgifter omhändertogs Viktor Gaziev i sin hemstad Gävle för två veckor sedan. En nära släkting berättar att Gaziev lämnade hemmet vid 12-tiden den 7 maj för att gå och handla.Viktor Gaziev, 38, kommer från Tjetjenien. För ett par veckor sedan fattade Migrationsverket beslut om att han skulle tas i förvar. Foto: Polisen
När han inte kom tillbaka började släktingen bli orolig och försökte nå honom på mobiltelefonen, men utan att få kontakt. 
– Vi trodde att han hade blivit sjuk, säger släktingen och berättar att familjen några timmar senare blev uppringda av polisen.
Utan att ge några detaljer berättade de att de tagit Viktor Gaziev med sig, uppger släktingen.
En annan anhörig uppger, via en vän till familjen, att Säkerhetspolisen är inblandad och har kontaktat familjen.
Enligt uppgifter hos Migrationsverket hade ett beslut fattats samma dag, den 7 maj, om att ta Viktor Gaziev i förvar. Därmed är han nu den sjätte radikala islamisten med betydelse för miljön som rönt samma öde.

Alla de förvarstagna har band till Gävlemoskéns imam Abo Raad och ingår i den radikala islamistiska miljön i Sverige. 

Viktor Gaziev har också i rättshandlingar uppgett att han var imam i sin hemby i Tjetjenien
Från Säkerhetspolisens håll råder fortfarande en kompakt tystnad om ärendena.

torsdag, maj 23, 2019

Ett nytt Europa på måndag ?


Röstningen inför Europavalet är redan igång i flera länder.
På söndag även i Sverige.
Och sedan kommer på söndag kväll de europeiska folkens
dom över råttboet i Bryssel...

Breitbart visar prognoser på resultat som kan komma 
att radikalt  förändra Europa. 
Folken kan förväntas säga:
Mindre makt till byråkrati och politiska kommissarier 
i Bryssel. 
Låt Europas nationer återta sitt självbestämmande !Prediction: 4 of 5 Largest Parties in Europe After Election Will Be Nationalist-Populist

(L)Italy's Interior Minister and deputy PM Matteo Salvini smiles during a press conference to present the new economic law at the end of the Minister Council at Palazzo Chigi, in Rome, on January 17, 2019. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo credit should read ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images) (R) LONDON, …
ALBERTO PIZZOLI/AFP/Leon Neal/Getty
CHRIS TOMLINSON
283
2:36

Four of the five single largest parties in this week’s European Parliament elections will be nationalist-populist eurosceptics with the Brexit Party biggest of the lot, according to new seat projections from the pollsters by website EuropeElects.

The projections, which are based on the latest Europe-wide polling data collected by the website, show the Brexit Party led by Nigel Farage is likely to cause a huge upset and take the most seats of any single party on the continent with 28 elected MEPs.
The Brexit Party’s sudden rise to not only the top of the polls in Britain but also now commanding a staggering lead over the second place Liberal Democrats has meant that Mr Farage’s party now polls better than the Conservatives and the Labour Party combined.
In Europe’s second place with 25 projected MEPs is the League party led by Italian populist Interior Minister Matteo Salvini, who has made a real effort to unite the eurosceptic conservatives and the populist movement, recently holding a large-scale rally in Milan where several prominent populist leaders were present.
Salvini has also rejected working with the German Christian Democratic Union (CDU), who are likely to come in third place, saying that Chancellor Angela Merkel, along with French President Emmanuel Macron, had “ruined” Europe.
The conservative Law and Justice (PiS) party, the ruling party in Poland, is expected to win 22 seats in the European Parliament and is well-known as being a strong ally of conservative Hungarian Prime Minister Viktor Orbán. Earlier this year, Mr Salvini met with the leadership of PiS with both agreeing to some degree of cooperation.

The French populist National Rally is also looking to cause a huge upset in the election and is currently looking at a victory over the party of sitting French President Emmanuel Macron.
National Rally leader and former presidential candidate Marine Le Pen has labelled the EU vote a referendum on the presidency of Macron and said earlier this month that if his La République En Marche! (LREM/Republic on the Move) lose the election then he must resign as president.
“So it becomes a referendum for or against Emmanuel Macron, this European election. I accept that, but in these conditions, he must do as General De Gaulle: if he loses this election, then he will have to leave,” she said.

torsdag, maj 16, 2019

Dagens GLADNYHET: Ännu en imam gripen !Den femte jihadistimamen gripen i Göteborg.

En bättre present till valkampanjen kunde knappast 
svenska folket önska sig....

Utmärkta Petterssons blogg (OBS! ej släkt) berättar
om dagens islamistgripande. SÄPO är värda allt beröm,
nu väntar vi bara på fortsättningen.

(Porträttgalleriet på terrorister ovan har inget
direkt samband med händelsen, utan finns bara
med som dekoration...)

***
ISLAM. En man och skola som är gamla bekanta på bloggen har gripits av SÄPO. Det är den muslimska friskolan Vetenskapsskolans vd Abdel-Nasser el Nadi, 54, som har frihetsberövats på ännu oklara grunder, rapporterar Expressen. På bloggen har vi dock skrivit att han varit IS-rekryterare.
Insatsen genomfördes av Säkerhetspolisen tidigare i veckan.
Vetenskapsskolans vd Abdel-Nasser el Nadi beskrivs som en centralgestalt inom den islamistiska miljön i Göteborg och Västsverige. Under de senaste veckorna har Migrationsverket, efter ansökan från Säkerhetspolisen, tagit fyra framträdande personer i samma radikalislamistiska miljö i förvar: Gävleimamen Abo Raad och hans son, imamen Hussein Al-Jibury i Umeå och imamen Fekri Hamad från Västerås.
Abdel-Nasser el Nadi blev den femte islamisten som greps på kort tid.
Inom den radikala muslimska miljön går nu uppmaningar ut om att åka till Stockholm för att demonstrera mot att ”fyra imamer och en broder” tagits om hand av myndigheterna. På bilder inför demonstrationen finns Abdel-Nasser el Nadi med bland de som uppges frihetsberövade.

****
Och DOKU:s kommentar till gripandet
onsdag, maj 15, 2019

Helsingborg: Tyvärr fick jag rätt....
Knivmannen i Helsingborg har gripits av danska polisen.

Och tyvärr fick jag rätt. 
Han är nordafrikansk muslim, islamist, 
tidigare straffad...

Svenska myndigheter och medier gör vad de kan för
 att mörka fallet, men sanningen kommer ju (nästan) alltid 
ut numera. Knivdådet är en förstasidesnyhet ute i
världen och där tvekar man inte beteckna ett hatbrott
som just ett HATBROTT....

****Israelisk media: Kriminell muslim försökte knivmörda judinna i Helsingborg – med 9 knivhugg

Som Samhällsnytt tidigare rapporterat, utsattes på tisdagen en styrelsemedlem ur judiska församlingen i nordvästra Skåne för ett mordförsök i centrala Helsingborg. Attacken kom en vecka efter att en imam i staden åtalats efter att ha kallat judar för ”apornas och svinens avkommor”. Enligt israelisk media är gärningspersonen en muslimsk man som är känd av polisen sedan tidigare.

LÄS MER: Judisk kvinna livshotande knivskuren på öppen gata
Attacken inträffade klockan 07.30 på morgonen och resulterade i att en kvinna i 60-årsåldern som var på väg till sitt arbete fick föras allvarligt skadad till sjukhus. Kvinnan är sekreterare i judiska församlingen och knivterrorn inträffade på gångavstånd från organisationens lokal i centrala Helsingborg.
LÄS ÄVEN: Shirley flydde från Malmö till Israel: ”Det går inte längre att leva som jude i Sverige”


Israel: Muslimsk man som är tidigare känd av polisen
Uppgifter har framkommit om den misstänkte gärningsmannen som offentliggörs i israelisk media. Mannen uppges vara i 30-årsåldern och greps natten mot onsdagen i Danmark. Enligt i24 News och uppgifter från det det israeliska utrikesministeriet är den gripne en muslimsk man som är tidigare känd av svensk polis.
LÄS ÄVEN: Antisemitisk demonstration i Malmö: ”Vi ska skjuta judarna”
Varken svensk media eller myndigheter i Sverige bekräftar denna uppgift. Polisen har velat tona ned att det skulle kunna handla om ett hatbrott. Enligt polisområdeschef Sven Holgersson känner brottsoffret och den misstänkte gärningsmannen inte varandra och han poängterar att man ser det inträffade som ”en isolerad händelse”.
– Vi pratar inte om hatbrott just nu, utan bara om försök till mord, säger Holgersson.


Svensk-Palestinska Centret kommenterarSamhällsnytt har nätgranskat den judefientliga föreningen Svensk-Palestinska centret i Helsingborg som efter gårdagens knivterror kommenterat attacken i sociala medier. Organisationen fördömer inte attacken. Istället skriver man i kombination med en svordom att det man kallar kriminella Israel inte har några mänskliga rättigheter.
Föreningen har sedan lång tid tillbaka spridit hat mot judar på Facebook. Här nedanför syns en bild som föreningen publicerat där man uttrycker åsikten att judarna ska lämna Mellanöstern så som de anlände – ”halvnakna”.


”Apornas och svinens avkommor”I augusti 2017 uppmärksammades Svensk-Palestinska Centret i Helsingborg när judiska församlingen i Helsingborg lämnade in en polisanmälan rörande hets mot folkgrupp. Enligt SVT ska den i Helsingborg verksamme imamen samir El Rifai ha omnämnt judar som ”apornas och svinens avkommor”.
LÄS ÄVEN: Flydde judehatet i Sverige – pekar ut muslimer som bakomliggande
Förra veckan åtalades El Rifai som i polisförhör uppger att han hamnade i demonstrationen av en ren slump.

Socialdemokraterna
På Svensk-Palestinska Centrets Facebook-konto delas ständigt partipolitisk information där man uppmanar följarna att rösta på Socialdemokraterna. Partiets ungdomsförbund i närliggande Malmö var nyligen i blåsväder efter att man på första maj skanderat antisemitiska ramsor.

LÄS ÄVEN: Internationell studie visar: Antisemitismen ökar mest i SverigeAntisemitisk knivhuggning i Helsingborg

En judisk kvinna i 60-årsåldern, aktiv i Judiska Församlingen,
knivhöggs tidigt på tisdagsmorgonen mitt i centrala Helsingborg.
Kvinnan har akutopererats men uppges vara utanför livsfara. 
Polisen har konstaterat dådet som ett antisemitiskt
hatbrott och satt in specialbevakning av alla judiska
objekt i Skåne.
Den lilla judiska församlingen i Helsingborg har redan tidigare varit
hårt utsatt.
Synagogan har två gånger attackerats med brandbomber och imamen
Samir el Refari vid stadens islamistiska moské hetsade 2017 öppet mot
till en mängd hot mot Judiska församlingens medlemmar....
Hotbilden anses ha skärpts sedan SSU:s antisemitiska upptåg i
allvarligt när regeringspartiet legitimerar judehat och framförallt
visar att officiella företrädare för partiet kan uppträda som anti-
semiter utan att partledningen reagerar....
 
I Helsingborg finns stora islamistiska shariagäng som står för
en stor del av kriminaliteten i området. De har också stått för
redan ha identifierat gärningsmannen och efterspanar
honom nu.
Låt oss hoppas att han snart grips och att det inte går som
männen greps nästan på bar gärning, men släpptes av


torsdag, maj 09, 2019

En förortsimam sprider smitta...Igår kunde jag berätta den glada nyheten att SÄPO
fungerar som jihadismens smittospridare bland
Sveriges muslimer. Hittills bara fyra, men 
mängder återstår. Frankrike arbetar sedan
flera år systematiskt med att utvisa de 
hundratals imamer som sprider sitt gift
i landets salafistiska moskéer. Italien tycks
ha börjat göra detsamma.
LÅT DET BLI ETT FÖREDÖME FÖR SVERIGE !

Samtidigt berättar Mohamed Omar om hur en av
dessa Sauditränade imamer kapslat in sig i
Stockholmsförorten Tensta, där han dessutom 
anställts som"ungdomsledare" (varthän ska han 
leda dem ?). 

*** 
➤ KRÖNIKA Förortsgalan 2019 utsåg den muslimske predikanten Moosa Assal till ”årets folkbildare”. I en intervju för tidningen Stockholm Direkt 29 mars berättar Assal att hans viktigaste budskap är att alla ska bli ”bra människor”.

Vad menar han med en bra människa? Det får man reda på när man tittar på Assals videoklipp på YouTube och postningar på sociala medier. Den bästa människan som någonsin levat på denna jord och en förebild för alla oss andra var islams profet Muhammed. Assal framhåller att Muhammed hade det bästa uppförandet man överhuvudtaget kan tänka sig.Förutom att predika islam är Assal också fritidsledare på Blå Huset i Tensta. Där kommer han i kontakt med många ungdomar. I intervjun säger han: ”Ungdomar är framtiden. Om de blir bra blir samhället också bra”.

Hur ska man tolka det? Man skulle kunna tolka det som att ju fler ungdomar som blir ”bra”, alltså följer Muhammeds ideal, desto ”bättre” blir samhället, alltså desto mer i enlighet med islamiska ideal.
”Jag har alltid engagerat mig”, säger Assal. ”Nu har jag funnit min roll, i att vara rådgivare. Att inspirera människor”.
Han ger gärna råd. I en tweet den 4 april skriver Assal:
”Var hoppfull & ingjut hopp i andra. Profeten ﷺ älskade optimism & positiva ord. #dagensråd”
Ja, profeten Muhammed var väldigt optimistisk. Han tvekade aldrig om att han skulle komma till makten i Arabien och styra i enlighet med sina lagar, vilka han kallade Guds lagar.

Assal har studerat vid universitetet i Medina i Saudiarabien. Universitet tar emot studenter från hela världen i syfte att utbilda dem till missionärer. Där får man lära sig den salafistiska tolkningen av islam, vilket i korthet innebär att man som muslim ska hålla sig till Koranen och den så kallade ”sunnan”, det vill säga Muhammeds exempel. Det behövs inga nyheter. Assal skäms inte alls för sina salafistiska studier i den saudiska diktaturen – på Instagram kallar han sig ”Medinastudenten”.

Genom sitt val av Assal sänder Förortsgalan en signal till förortens ungdomar om att salafismen och kanske även den saudiska diktaturen är okej. En salafist och en Medinastudent kan till och med vara en förebild och ungdomsledare. Vad är det han vill att ungdomarna ska lära sig? Den 17 januari 2016 skriver Moosa Assal i en Facebookstatus: ”Finns flera ungdomar i förorten som memorerat hela Koranen, fett stolt över dem alla. Må Allah bevara dem.”

Salafismen – och islam i sin helhet – må förbjuda droger, vilket är bra, men när ungdomar väl har godtagit att vad som är bra och dåligt bestäms av Koranen och sunnan, så öppnas en farlig port. För det finns mycket annat i dessa källor som försvårar integrationen i det svenska samhället, till exempel att män och kvinnor måste hållas strikt åtskilda, att små flickor kan gifta sig, att äktenskapsbrytare ska stenas, att sharia är en orubblig lag som står över demokratin och så vidare.

Assal har förvisso tagit avstånd från Islamiska Staten (IS), men han har aldrig kritiserat den saudiska regimen. Tvärtom rekommenderar han på sin Facebooksida fatwor, islamiska utlåtanden om rätt och fel, som gör det till en allvarlig synd att kritisera makthavarna. Lojalitet mot diktaturen, är det en förebildlig hållning?

Och är skillnaden mellan Islamiska Staten (IS) och Islamiska Staten i Saudiarabien (ISS) egentligen så stor? Den saudiska islamiska staten halshugger människor på löpande band, undertrycker yttrandefriheten och diskriminerar icke-muslimer. I ett videoklipp tar Assal avstånd från ett gäng förortsvärstingar som kastat sten mot en ambulans i Tensta. Han ber personalen om ursäkt. ”Ambulanspersonal försöker rädda liv, nästa gång kanske det är din familj eller du som behöver hjälp. Så här kan man inte bete sig oavsett bakgrund eller var man bor”, säger han i klippet.

Han tycker inte att man ska kasta sten på ambulanser som kommer för att hjälpa. Men han berättar inte att enligt salafismen, och faktiskt enligt traditionell islam generellt, så är det riktigt att stena äktenskapsbrytare. Så det är okej att stena en människa, men inte en bil? Kvinnor har stenats i Saudiarabien. Det har han inte kritiserat. Profeten Muhammed, som enligt honom hade det bästa uppförandet och är ett ideal för alla tider, stenade enligt islamiska texter människor. Gjorde Muhammed fel?
I en Facebookstatus den 1 februari 2016 skriver Assal att som muslim ska inte ”vara sig själv” utan istället imitera profeten Muhammed. Till stöd för detta citerar han Koranversen ”I Guds sändebud har ni ett gott föredöme” (33:21).

Vad gäller att uttala arabiska riktigt är salafisterna mycket noga. Jag vet eftersom jag har deltagit i studiecirklar under salafitiska lärare. Minsta fel korrigeras. Men Assal talar dålig svenska fast han antagligen är född i Sverige. Han tycks ta svenskan på mindre allvar. Det är han inte ensam om i ”orten”. Det dessa invandrartäta förorter behöver prioritera är enligt min mening snarare utbildning i svenska språket än koranisk arabiska. En invandrare kan ursäktas, att lära sig ett nytt språk är inte lätt, särskilt om man inte har studievana från hemlandet. Men den som är född här har ingen ursäkt. Dåligt uttal tyder på bristande intresse.

Tyvärr har det uppstått en kultur bland vissa ungdomar i ”orten” att se ner på den som talar riktig svenska, så kallad ”svennig” svenska. En sådan inställning är provocerande för mig som svensk, och det är även provocerande att Assal, som uppenbarligen är normalbegåvad, tolererar fel i svenskan, men strävar efter perfektion i arabiskan.
Två av de ledande profilerna på Islam.nu, en sajt där Assal verkar, är svenska konvertiter till salafismen, den tidigare nämnde Abdul Wadud och Abu Dawud Abdullah as Sueidi. Båda har svenska som modersmål, men har lagt sig till med någon slags ”förortsaccent”.
Det ungdomarna i förorten skulle behöva är inte mer islamisk fundamentalism, utan förnuft och vetenskap och en förebild som anstränger sig att tala god svenska.

Mohamed Omaronsdag, maj 08, 2019

SÄPO griper salafistimamer på löpande band...

 
 

Äntligen har SÄPO insett att imamerna i salafistmoskéerna
är kärnan i den islamistiska terrorismen. På kort tid har de
nu gripit fyra nyckelfigurer i de salafistiska miljöerna.
Magnus Sandelin på den välunderrättade stiftelsen DOKU
kommenterar SÄPO:s nya strategi.
 
***
Situationen blev till slut ohållbar, därför satte Säkerhetspolisen sin nya aktiva taktik om utvisning av radikala imamer i verket. Det finns stor anledning att följa utvecklingen särskilt noga i de radikala miljöerna framöver, skriver Magnus Sandelin i en kommentar.
Gävleimamen Riyad Abdulkarim Jassim (Abu Raad) och hans son. Sedan Hussein Al-Jibury i Umeå och nu senast Västeråsimamen Fekri Hamad. Under loppet av ett par veckor har Säkerhetspolisen ansökt om att flera av Sveriges ledande radikalislamister ska tas i förvar av Migrationsverket. Säpo vill att de ska skickas ut ur landet, och fler liknande beslut kan vara på gång. Uppenbarligen har myndigheten satt en ny strategi i verket, som går ut på att göra sig av med de inspiratörer och rekryterare till den svenska jihadistmiljön som saknar svenskt medborgarskap, varav flera har levt mycket långt tid i Sverige.
Man kan fråga sig varför detta kommer nu, och inte tidigare. En person som Abu Raad har haft Säpos ögon på sig under åtminstone femton år. Han och hans son har upprepade gånger nekats svenskt medborgarskap, efter Säpos avrådan. Ändå har de fått stanna och bedriva sin verksamhet här.
Det finns åtminstone två svar på den frågan. Att de fått hållas fram tills nu har sannolikt att göra med att de har fungerat som magneter kring vilka stora delar av den svenska jihadistmiljön har kretsat. För underrättelsetjänsten har de på så sätt varit tacksamma redskap för att kunna hålla koll på sympatisörer och aktivister.
Svaret på varför Säpo nu vill ha dem utvisade är att situationen till slut blev ohållbar. Vi har helt enkelt bundit ris åt egen rygg genom att låta dem vara här. Så länge den svenska jihadistmiljön bestod av ett par hundra aktiva individer var det möjligt att ha kontroll. Efter den extremt snabba tillväxten av miljön i och med Syrienkonflikten och IS uppkomst, då antalet aktiva sympatisörer ökade till ett par tusen individer, är det inte lika enkelt.
Så länge den svenska jihadistmiljön bestod av ett par hundra aktiva individer var det möjligt att ha kontroll.
Något måste göras för att bromsa utvecklingen anser Säpo, och till de redskap som myndigheten har till sitt förfogande finns LSU, Lagen om särskild utlänningskontroll. Personer som saknar svenskt medborgarskap och anses utgöra ett säkerhetshot kan utvisas. Säpo ansöker, Migrationsverket prövar och fattar beslut och vid överklagan är det slutligen regeringen som avgör.
Att dessa nu förvarstagna religiösa ledare tidigare nekats svenskt medborgarskap har med detta att göra, att inte stänga dörren för att möjligheten att kunna skicka dem ut ur landet.
Lagen tillämpas vid enstaka tillfällen varje år, vissa år inte alls. För flera av de personer som tidigare fått ett utvisningsbeslut av det här skälet har utvisningarna inte gått att verkställa på grund av att de till exempel riskerar tortyr. Istället kan de tvingas anmäla sig hos polisen några gånger varje vecka, och det finns även möjlighet för Säkerhetspolisen att använda hemlig avlyssning och andra tvångsmedel för att ha koll på personen.
Det finns fler tongivande aktörer inom den svenska jihadistmiljön som nekats medborgarskap än de som nu sitter i Migrationsverkets förvar, och det är sannolikt att de nu står på tur att omfamnas av Säkerhetspolisens nya taktik. Upprördheten bland Abu Raads anhängare har varit stor efter beskedet för ett par veckor sedan. Det finns därför stor anledning att följa utvecklingen särskilt noga i de radikala miljöerna framöver, inte minst för Säkerhetspolisen.
MAGNUS SANDELIN
Ansvarig utgivare för doku.nu
torsdag, maj 02, 2019

Antisemitisk (s)-demonstration i Malmö
SSU "firade" första maj med antisemitiska talkörer
i islamismens och antisemitismens huvudstad MALMÖ.
Och vem gick först i tåget om inte Ilmar Reepalu....

För ovanlighetens skull uppmärksammat av SVT...
Dock inte förrän utmärkta Nyheter Idag slagit larm.

kraftiga fördömande av den socialdemokratiska
 antisemitismen.
***SVT:
SSU-demonstranter sjöng "krossa sionismen"

I ett videoklipp som visar SSU:s förstamajtåg i Malmö hörs demonstranter skandera ”krossa sionismen”. Ett problematisk uttryck menar Svante Weyler, ordförande för Svenska kommitten mot antisemitism.
– Idén att man vill utplåna staten Israel är en antisemitisk tanke.
Med röda flaggor och plakat med texter som ”lika lön oavsett kön” och ”free palestine” demonstrerade SSU i Malmö under första maj. I ett videoklipp som visar tåget när det passerar Folkets park hörs en grupp demonstranter sjunga ”leve Palestina – krossa sionismen”. Något den högerpopulistiska nyhetssajten Nyheter idag var först att rapportera om.
Svante Weyler reagerar kraftigt på uttrycket ”krossa sionismen” som han menar är rotat i antisemitism.
– Det är svårt att tänka att det betyder något annat än att man vill utplåna staten Israel. Och idén att man vill utplåna Israel är en antisemitisk tanke. Det finns en lång tradition av att dölja antisemitism bakom begreppet antisionism, säger han till SVT Nyheter.
Kan inte uttrycket tolkas som en mer generell kritik mot den politik Israels regering för?
– Nej, det kan inte jag göra i alla fall. Det finns många sätt att kritisera Israel på som inte handlar om att säga att sionismen ska upphöra. Sionismen är inget parti utan handlar om landets existens.

SSU: Del av vänsterrörelsesång

Amanda Borg är kommunikationschef på SSU. Hon säger till SVT att frågan är problematisk eftersom strofen kommer från en gammal vänsterrörelsesång som handlar om den israeliska ockupationen av Palestina.
– Den syftar till ockupationen och kritiken mot den – det finns absolut ingen antisemitism bakom, säger hon till SVT Nyheter.
Är det okej att uttrycka sig så i ert demonstrationståg?
– Det är en del av en större fråga som hela vänsterrörelsen behöver prata om och det behöver vi lite mer tid att diskutera.
Kan man inte bara besluta att sluta sjunga den frasen?
– Det är svårt att säga, det är en jättestor fråga. Att förbjuda en sång är ingenting vi har gjort tidigare. Kan man uttrycka en kritik mot Israels ockupation på ett annat sätt? Ja, förmodligen.

Ilmar Reepalu i tåget

I videoklippet syns Ilmar Reepalu, under många år kommunstyrelsens ordförande och Socialdemokraternas starke man i Malmö, gå längst fram i tåget. Reepalu har tidigare gjort uttalanden som kritiserats för att vara just antisemitiska.
– Jag hörde att de sjöng och jag tycker inte man ska uttrycka sig så, säger han.
Han säger att begreppet sionism tolkas olika av olika människor och att många associerar det med bosättarrörelsen och olagliga ockupationer av land i Palestina – men tillägger att det är en association man inte bör göra.
– Jag tror uppriktigt inte att de tänkte i antisemitiska termer, men det är fel uttryckt och det är fel att använda sådana uttryck, säger han.
Reagerade du mot dem som sjöng?
– Det låter sig inte göras på det sättet i ett demonstrationståg. Det skanderas många grova saker, även om att krossa kapitalismen och annat. Då ska man ha ett samtal om vad kapitalismen står för – att krossa kapitalismen är inte heller förenligt med socialdemokrati, säger han.
***

Om ni händelsevis glömt "varbölden Reepalus" 
tidigare antisemitiska äventyr i det olyckliga Malmö.