tisdag, april 21, 2020

Krisberedskapen som bara försvann...
Den pågående pandemin avslöjade för svenska folket
de tragiska konsekvenserna av avvecklingen av såväl
det militära som civila försvaret. 
På 25 år har inte bara i stort sett hela det militära försvaret, hela civilförsvaret, hela sjukvårds- beredskapen och i stort sett alla beredskapslager skrotats. Dessutom har samhällets förmåga till ledning och samordning vid katastrofer försvunnit.
Nu sitter vi bland spillrorna och frågar vad som hände.....
Svenska folket börjar utkräva ett politiskt ansvar
för katastrofen. 

Igår hände något så unikt som att Anders Björck,
en av de ansvariga, försvarsminister 1991-94, gick ut och erkände att han agerat som en idiot och ångrar sig djupt....
Men att en politiker i de sju ansvariga partierna visar ryggrad: Räcker det ?

Se Kent Ekeroths film om katastrofen:


I ärlighetens namn: Det har sedan avrustningen startade vid decennieskiftet 80-90-tal funnits enskilda skribenter som försökt varna både politiker och vanliga medborgare för vad som kunde hända om inte Sovjets sammanbrott innebar att den eviga freden ankom till världen....
Men vem lyssnade till oss ?

Istället prioriterade folket skattesänkningar, nya avdrag och andra plånboksfrågor, viket de ju fick tillsammans med islamisering, massinvandring och miljöångest...
Och sjulingarna levererade till sina respektive väljargrupper.

Men uppvaknandet blev abrupt...

fredag, april 17, 2020

Pandemin: Ser vi ljus i tunneln ?

Pandemin av Covid-19 dominerar just nu totalt nyhetsflödet.
Ändå lyckades Karl-Olov Arnstbergs blogg upptäcka en 
rapport som  helt slunkit under de stora mediernas radar.
Den är skriven av KTH-forskaren Ali S. Razavian.  Påpekas 
bör att Razavian inte är virolog  utan IT-forskare.
Rapporten tar ansats i den hittills största Coronaundersökningen
på en hel befolkning, nämligen den på Island. Utifrån ett antal statistiska undersökningar vågar Razavian både prognosticera
pandemins vidare förlopp och när den kan beräknas ebba ut.
Rapporten är översatt och något sammanfattad av Arnstberg.

***

Den statistik som medierna levererar om COVID-19 är synnerligen blandad och svår att dra slutsatser från. Huvudanledningen är att de som smittats men är symptomfria är långt fler än de som uppvisar symptom. Detta ger ett mörkertal som snedvrider varje analys. De upptäckta fallen (de personer som faktiskt visar symtom) hittar vi främst bland de äldre, vilket gör det omöjligt att uppskatta det totala antalet drabbade. Men eftersom det finns ett land som har kontroll över hur många som drabbas av COVID19-pandemin, kan vi nu äntligen få ett grepp om den faktiska spridningsbilden.

Island är ett litet men ändå tillräckligt stort land som tillämpar slumpmässiga provtagningar och därför kan rapportera tillförlitlig statistik. Därmed blir det möjligt att dra slutsatser med avseende dels på dödligheten, dels på spridningsförloppet. Island är också ett tillräckligt välmående land för att ha råd med att testa ett tillräckligt stort antal av medborgarna, vilket gör att efterhand som antalet rapporterade fall på Island stiger, blir statistiken mer och mer tillförlitlig. Med det sagt, låt oss titta på de diagnostiserade COVID19-fallen, relaterade till ålder.


Till höger finns den isländska spridningsbilden. Fördelningen av ”upptäckta” fall för COVID19 med referens till ålder för länder som testar nya fall på sjukhusen ställs mot Island, som använder slumpmässig provtagning för att upptäcka nya fall.

På vänster sida ser vi statistik från Sverige, Italien och Spanien. Där finns många fler personer över åttio år som får sjukdomen, än antalet smittade i tjugoårsåldern. I alla länder, utom Island, måste patienten uppvisa symtom, och först då, om de tar sig till ett sjukhus, blir de testade. Den isländska statistiken är därför mycket mer tillförlitlig. Eftersom det finns långt färre personer över 80 än femtioåringar, så det är bara naturligt att den isländska statistiken visar upp betydligt färre fall hos äldre. Pensionering minskar också exponeringen för viruset, så det är naturligt att ha färre fall för människor över 65 år.

Låt oss därför ta den isländska distributionen som den giltiga fördelningen av COVID19-fall i pandemins tidiga stadier och den europeiska distributionen som den upptäckta spridningsbilden och försöka uppskatta det faktiska antalet Covid 19-fall, som rapporterats fram till den femte april 2020.

Åldersgrupperna har olika känslighet för COVID19. Genom att justera den svenska statistiken över upptäckta fall och deras åldersgruppering med faktisk statistik från Island (båda i ett tidigt skede av spridningen) kan vi se att mer än 96% av fallen förblir oupptäckta och därför inte återfinns i statistiken över upptäckta fall. Räknar vi med en detekteringsgrad på 4 % med 1,5 % dödlighet bland de upptäckta fallen, ger det en total dödlighet på omkring 0,06%. När sjukhusen fylls med smittade som insjuknat, kommer bara de allvarligaste fallen till sjukhuset, vilket gör att upptäcktsgraden sjunker ytterligare. Det leder till en ökning av den registrerade dödligheten i dessa länder.

Att så få smittade fall upptäcks visar att COVID19 är extremt smittsamt. Det förklarar också varför den pandemiska spridningsbilden blir ungefär densamma, oavsett vilka restriktioner som införs. Så många kommer att få sjukdomen och på så kort tid föra smittan vidare, att när karantänpolitiken införs är det för sent för att kunna hejda sjukdomens spridning.

​Antar vi att i slutet av pandemin har alla som inte är ”naturligt resistenta” drabbats av sjukdomen, bör det totala dödstalet landa på cirka 0,06 procent av befolkningen. Kalibrerar vi en logistisk kurva med uppgifterna från USA och Europas länder om hur många som insjuknat, visar det att om sjukdomen sprids utan att kunna stoppas, så är spridningen fullbordad ungefär 75 dagar från den dag den började.
Nu när vi vet att vår modell av sjukdomen matematiskt överensstämmer med de rapporterade observationerna, kan ett antal slutsatser dras:

 1. COVID19 är långt mer smittsamt än tidigare antagits.
 2. Mer än 96% av befolkningen som får sjukdomen överför den utan att utveckla allvarliga symtom. Detta extremt höga mörkertal är orsaken till att så mycket motstridig och förvirrande information finns rörande denna sjukdom.
 3. Den pandemiska perioden är cirka 75 dagar. Under de första tre veckorna ökar antalet ärenden exponentiellt, under de följande tre veckorna kommer antalet nya ärenden per dag att plana ut och under de sista tre veckorna sjunker antalet nya fall exponentiellt.
 4. Inkubationsperioden är i genomsnitt 5 dagar och den period då symptomen visar sig är 2 – 3 veckor. Det innebär att när de första som dött registreras är den exponentiella tillväxtperioden nästan över, även om det kommer att ta ytterligare tre veckor innan dödlighetsgraden slutar växa exponentiellt.
 5. Olika länder har infört olika restriktioner vid olika punkter i pandemin (vanligtvis efter att antalet döda har stigit) men spridningsbilden i olika drabbade länder (åtminstone i västländer) är ungefär densamma. Det innebär att restriktionerna införs för sent och inte är särskilt effektiva.
 6. COVID19 kommer under de kommande månaderna att spridas bland fler än en miljard medborgare i västvärlden, vilket gör det till det första organiska viruset med större spridning än digitala virus. Det kommer att resultera i 600 000 dödsoffer före sommaren. USA kommer att få 180 000 dödsfall, Europa 400 000 dödsfall. Sveriges dödstal kommer att vara cirka 6 000 personer. En stor majoritet av offren kommer att vara äldre, som bär på andra allvarliga sjukdomar.
 7. COVID19: s dödlighet är 0,06%, något mindre än för säsongsinfluensan. Men risken för att du drabbas är 300 gånger högre för COVID19 än för influensan. Kom ihåg det, när du beräknar risken för att du själv ska drabbas.
 8. När jag skriver det här kämpar min mormor (89 år) med COVID19 sedan tio dygn tillbaka. I vår familj är vi djupt bekymrade över hennes hälsa. Om du har äldre släktingar eller vänner, kanske det är en bra idé att ta upp mobilen och hålla flitig kontakt.
 9. Bland länder och regioner som rapporterade ett högt antal smittade passar Wuhan och Irans dödsfall in i vår modell, förutom att dödligheten är något lägre än vad vår modell förutspår. Antal rapporterade från andra delar av Kina följer inte vår modell. För Sydkorea och Japan gäller att de verkar ha fått kontroll över pandemin.
 10. Känslor är det som gör oss mänskliga. Ingen har rätt att kritisera människor, samhällen och nationer för att de reagerar känslomässigt på en så skrämmande och smittsam sjukdom. Det ligger i vår natur att reagera som vi gör, men siffror bryr sig inte om våra känslor. Kompetenta politiker bör därför hitta vägar för att nå ut till människor och övertyga dem att agera rationellt.
 11. Pandemin är en traumatisk upplevelse för oss alla. Det är troligt att vi förlorar någon närstående på grund av denna sjukdom. En morförälder, mor, far, en vän, en lärare eller en granne, och vi kommer definitivt att känna många som har förlorat nära och kära på grund av pandemin. Stora europeiska länder som Tyskland, Storbritannien och Italien drabbas av omkring tusen dödsfall per dag, varje dag i nästan tre veckor. USA kommer troligen att uppleva 4000–5000 dödsfall per dag varje dag i tre veckor. Vi drabbas på så sätt alla personligen. Om den pandemiska psykologin liknar marknadspsykologin, kommer vi – en miljard medborgare i västvärlden – sannolikt att agera känslomässigt och inte i överensstämmelse med vårt kollektiva intresse.
 12. Detta är överlägset den svåraste slutsatsen jag har dragit i min forskning och i mitt liv. Men siffror bryr sig inte om våra känslor. Åtminstone i västvärlden är det oundvikligt att alla kommer att drabbas COVID19. En bättre resurshanteringsstrategi än att försöka stoppa sjukdomen generellt, är att fokusera på de äldre och se till att de är väl isolerade från samhället under pandemin.
 13. Jag är inte imponerad av hanteringen av det som händer vårt samhälle just nu och inte heller av det som rapporteras i medierna. Oavsett land attackerar rivaliserande politiska partier det regerande partiet och anklagar det för att inte ha gjort tillräckligt. De förstår inte hur traumatisk denna pandemi kommer att vara om två månader. Samhället är inget annat än den tillit vi har för dess institutioner och hårt arbetande myndigheter. Vi kommer att få uppleva den största dödligheten i vår tid och det är långt ifrån säkert att det slutar väl för våra demokratiska stater och vår kollektiva välfärd.
 14. Är mina beräkningar korrekta, kommer pandemin att vara över i slutet av april och teoretiskt kan alla restriktioner upphävas, men dödskurvan kommer att fortsätta att skörda offer fram till slutet av maj. Karantänen kommer sannolikt att lyftas bort i juli och världen kommer sannolikt att återuppta sina normala rutiner i augusti. Om du bor i västvärlden och planerar för din sommarsemester kan augusti vara den bästa tiden.

onsdag, april 15, 2020

Covid-19 (sannolikt) inte biologiskt stridsmedel


Sedan strax efter Covid-19:s utbrott i Kina har
det grasserat "nyheter" om att det handlar om
ett läkage från ett militärt laboratorium i Wuhan.
Virus från infekterade försöksdjur påstås via en
djurmarkad ha vållat den jättelika pandemin. 

Även om det framförallt handlar om uppgifter från
de vanliga konspirationsteoretikerna på de oseriösa
delarna av de sociala medierna (ni vet de som älskar 
att fantisera om Palmemordet, 911, AIDS uppkomst 
etc) så finns det en del oroande fakta om bl a den
omfattande kinesiska kemiska och biologiska arsenalen...

Nu har USA:s försvarsledning kommenterat frågan
och avslöjat att de västerländska underrättelsetjänsterna
studerat viruset noggrant de senaste månaderna.
Som ni ser av artikeln ur IntelNews är resultatet att de
INTE funnit några belägg för att Covid-19 är ett kinesiskt 
biovapen.

***
US Pentagon’s top general says COVID-19 has natural origins, but questions remain
Mark Milley 

The United States Department of Defense’s top general has said that “the weight of evidence” gathered by Western spy agencies points to COVID-19 having “natural” origins, but this is not yet conclusive. Ever since the emergence of the novel coronavirus, prominent scientists have dismissed rumors that it could be a synthesized bioweapon. According to reports, this question is being carefully examined by Western intelligence agencies. 

At a press conference on Tuesday, US Army General Mark Milley, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, was asked by a reporter whether the Pentagon had “any evidence that the [novel corona]virus began in a Chinese lab and maybe was released accidentally”. General Milley response was as follows: “There’s a lot of rumor and speculation in a wide variety of media, blog sites, etc. It should be no surprise to you that we’ve taken a keen interest in that and we’ve had a lot of intelligence [experts] take a hard look at that. At this point it’s inconclusive, although the weight of evidence seems to indicate natural. But”, added the general, “we don’t know for certain”.
On the same day General Milley made these comments, an extensive report on the subject by Yahoo News’ National Security and Investigations Reporter Jenna McLaughlin said that the US Intelligence Community continued to actively gather information on the outbreak. Citing “nine current and former intelligence and national security officials familiar with ongoing investigations” on the novel coronavirus, McLaughlin said that American intelligence agencies had been gathering information on the outbreak “as early as November” of last year. Scientists working for US spy agencies had quickly dismissed the theory that the virus had been deliberately weaponized. A consensus appears to be forming that the virus is “of natural origin”, according to the report.

måndag, april 13, 2020

Muslimska Brödraskapet - nu även på SIPRI

Medan världen är upptagen av Coronapandemin
äter sig Muslimska Brödraskapet allt djupare in i den svenska utrikes- och biståndspolitiken.
Och ingen tycks reagera....

En ny artikel från ledarsidorna.se :


Muslimska brödraskapets nätverks- och biståndsorganisationer når en allt mer etablerad position inom den svenska utrikespolitiska sfären. Som medarrangör med Sida och det svenska fredsforskningsinstitutet SIPRI tar de allt större plats i den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken.

Den 28 november 2019 arrangerade Sida ett frukostseminarium tillsammans med SIPRI och Islamic Relief om kopplingen mellan fredsskapande arbete och humanitärt bistånd. Seminariets tema var ”Implementation of the Humanitarian, Development, Peacebuilding Nexus”.

Islamic Relief är klassade som terroristorganisation av bland annat Förenade Arabemiraten, UAE, och Israel. Flertalet av dess ledande företrädare har återkommande givit uttryck för antisemitiska åsikter och värderingar. De internationella bankerna UBS of Switzerland och HSBC, Storbritannien har stängt av organisationens konton efter att ha avslöjat finansiering av terrororganisationen Hamas.

Islamic Relief representerades av Dr Paul Quinn och Dr Sylvia Brown som bland annat lyfte fram Islamic Reliefs verksamhet i Filippinerna. Brown pekade på Islamic Reliefs arbete med inkludering av barn och kvinnor som baseras på Koranen.

Islamic Relief är en av Muslimska brödraskapets två biståndsorganisationer, vid sidan av Muslim Aid. Bägge finns representerade i Sverige. I ledningen för Islamic Relief återfinns Islamiska Förbundet i Sveriges ordförande och tidigare förbundsrektor Omar Mustafa. Mustafa har tidigare representerat Sverige som deltagare i en handelsdelegation till Azerbadjan. I Muslim Aids ledning återfinns tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan (MP).

En aktiv medlem i Muslim Aid Sverige har tidigare dömts, för terrorfinansiering, till sex månaders fängelse. Domen överklagades till Högsta domstolen men vann laga kraft hösten 2019.
Svenska Islamic Relief är för närvarande aktuella med ett samarbete med Svenska Kyrkan vilket Ledarsidorna.se tidigare rapporterat om.

Att Islamic Relief Filippinerna lyfts fram är inte ointressant. För US Department of Treasary, det amerikanska finansdepartementet som ansvarar för USA:s förteckning över terroristkopplade organisationer, är Islamic Relief en gammal bekantskap. 2006 fördes Islamic Relief Philippines upp på USA:s sanktionslista för terrororganisationer, i enlighet med USA:s presidents ”Executive Order 13224”, efter att ha blivit ertappade med att förmedla ekonomiska medel till två av al Qaida kopplade organisationer, Abu Sayyaf Group (ASG) och Jemaah Islamiyah (JI). 

Det var inte heller första gången som Islamic Reliefs filippinska organisation var aktuell. Mahmud Abd Al-Jalil Afif, som tidigare tjänstgjort som direktör för organisationen i Filippinerna och vidarebefordrat medel till ASG och JI, var inblandad i mordet på Fader Salvatore Carzeda 1992.
Först 2016 avfördes Islamic Relief Philippines från listan. Kvar på den amerikanska spärrlistan (2020-04-12) står dock den amerikanska samt den afrikanska organisationen.

Muslimska brödraskapet i Sverige har ändrat sin taktik för att nå inflytande och följer en internationell trend. De har sedan en tid tonat ner sin närvaro i de politiska partierna och arbetar mer genom civilsamhällesorganisationerna i allmänhet och biståndsorganisationerna i synnerhet. En trend som finns även internationellt vilket även den ansedda amerikanska tankesmedjan Middle Eastern Forum uppmärksammat.

Detta skifte har skett av flera skäl, inte minst på grund av sekretess- och finansiella skäl. Dels kan Brödraskapet åtnjuta visst skydd av utrikessekretess genom att gå in under biståndsparaplyet som inte sällan omfattar även UD:s, dels är de finansiella resurserna avsevärt större än det som bland annat Folkbildningsrådet kan erbjuda och kontrollen är både svårare och mindre.

Men skiftet i taktik beror även på att Muslimska brödraskapet nu nått en sådan position i det fria väst att de inte längre står helt i beroendeställning till de politiska partierna. Genom att arbeta medvetet genom biståndet har de kunnat etablera närvaro inte bara på det svenska utrikesdepartementet utan även börjat arbeta sig in i mellanstatliga organisationer som SIPRI och FN.


SIPRI Stockholm International Peace Research Institute 
Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) eller Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) är ett internationellt forskningsinstitut baserat i Stockholm som tillhandahåller data, analys och rekommendationer om väpnade konflikter, militärutgifter och vapenhandel samt nedrustning och rustningskontroll. Forskningen baseras på öppna källor och riktar sig till beslutsfattare, forskare, media och den intresserade allmänheten.
Ordförande för SIPRI är för närvarande den tidigare utrikesministern och ordföranden för FN:s generalförsamling Jan Eliasson.

SIPRI har även varit av intresse för forna Sovjetunione vilket Bo Theutenberg åskådliggjort i sina Dagböcker från UD. Ett provkapitel om just SIPRI kan läsas här.söndag, april 12, 2020

Corona i Iran: Mullornas propaganda och VERKLIGHETEN

Iran blev efter Kina det hårdast drabbade landet när Coronapandemin bröt ut.

Liksom i Kina försökte regimen mörka verkligheten.

Nu hävdar mullorna att pandemin i landet är "på tillbakagång" och att ca 4.000 har dött.  Igår lovade de börja häva restriktionerna.

Sanningen är att myndigheterna helt tappat kontrollen över situationen och försöker dölja tillståndet genom en stenhård mediacensur och polisbevakning av sjukhusen...

Motståndsrörelsen NCRI lyckas via sjukhusen få fram en bild av det verkliga katastroftillståndet och ger ut dagliga rapporter.

Igår uppgav de att över 25.000 dött i 263 städer. Sannolikt är situationen ännu sämre då säkerhetspolisen helt spärrat av sjukhusen i storstäderna.

Enligt uppgifter från iranska journalister är t ex var femte ledamot i mullornas "parlament" smittad.

UPPDATERING

12 april kl 18.00

Antalet döda minst 26.200  ***

Iran: Coronavirus Update, Over 25,000 Deaths, April 11, 2020, 6:00 PM CET
Over 25,000 dead of coronavirus (COVID-19) in Iran-Iran Coronavirus Death Toll per PMOI MEK sources
Over 25,000 dead of coronavirus (COVID-19) in Iran-Iran Coronavirus Death Toll per PMOI MEK sources
NUMBER OF VICTIMS (AS OF APRIL 11, 2020, 6:00 PM CET):
The People’s Mojahedin Organization of Iran (PMOI) announced this afternoon, April 11, 2020, that Coronavirus has taken the lives of more than 25,000 in 263 cities across Iran.
The death toll in various provinces includes: 610 in East Azerbaijan, 970 in Alborz, 1,910 in Isfahan, 3,200 in Tehran, 204 in Chaharmahal and Bakhtiar, 2270 in Khorasan Razavi, 250 in North Khorasan, 1050 in Khuzestan, 255 in Sistan and Baluchistan, 515 in Fars, 375 in Gazvin, 2480 in Qom, 405 in Kurdistan, 380 in Kerman, 695 in Kermanshah, 2150 in Gilan, 590 in Lorestan, 345 in Markazi (Central), 55 in Hormozgan, and 650 in Hamadan. This is in addition to cases registered in other provinces.


fredag, april 10, 2020

Muslimska Brödraskapet stärker greppet om Regeringskansliet

Ledarsidorna.se ger nya exempel på hur Muslimska Brödraskapets infiltration av regeringspartierna krönts med framgång...

Muslimska brödraskapet stärker nu sitt inflytande över svensk utrikes- och biståndspolitik. Förutom att ha valts ut av ärkebiskop Antje Jackelén som samarbetspartner i projektet “En värld av grannar” ingår numera Brödraskapets nätverksorganisation Islamic Relief i regeringens rådgivande sakråd inom biståndspolitiken.
Islamic Relief är en av Muslimska brödraskapets internationella biståndsorganisationer och finns representerade i Sverige med en egen dotterorganisation. Islamic Relief är idag aktuella i flera samarbeten. Dels som partner med Svenska kyrkan i projektet ”En värld av grannar” men även som medlemsorganisation i föreningen Concord. Islamic Relief ingår i ett komplext nät av organisationer med olika uppdrag och där Islamic Relief samt Muslimska brödraskapet kan hämta hem avsevärda belopp för sin finansiering. Finansiella resurser som ytterst består av svenska skattemedel.

Concord Europa är en konfederation bestående av 28 nationella plattformar i alla EU:s medlemsländer, där Concord Sverige är en, och 21 internationella nätverk. Cincord Europas sekretariat i Bryssel samordnar civilsamhällets dialog och påverkansarbete gentemot EU-kommissionen och Europaparlamentet.

På liknande sätt som Concord Sverige är Concord Europas arbete organiserat i grupper (så kallade hubbar), där representanter från olika medlemsorganisationer är med och utformar arbetet. Concord Sverige deltar aktivt i flera hubbar:

 • En hållbar utveckling och samstämmighet (Sustainable Development and PCSD)
 • Utvecklingsfinansiering (Financing for Sustainable Development)
 • Civilsamhällets utrymme (Promoting Civil Society Space)

Concord har ett explicit kommunikativt uppdrag och skall bland annat driva opinion för en generös migrationspolitik och Agenda 2030.

Concord Sverige finansieras uteslutande av biståndsmyndigheten Sida med 10 150 000 SEK. En annan av medemsorganisationerna är Forum Syd. Forum Syd är den civilsamhällesorganisation som organiserar civilsamhällets biståndsroganisationer. Bland medlemmarna återfinns även Islamic Relief. 

Forum Syd erhåller årligen mer än 300 miljoner kronor för sin vidareförmedlade biståndsverksamhet att fördela ut på medlemsorganisationer som Islamic Relief och Palestinagrupperna. Dessa förenas i sitt samarbete med terrororganisationen Hamas. Palestinagrupperna ingår även i BDS-rörelsen som klassats som antisemitisk av Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Vare sig Concord eller Forum Syd omfattas av offentlighetsprincipen då de är ideella föreningar, trots att de i praktiken uteslutande finansierats av offentliga medel.

I Islamic Relief styrelse återfanns 2018 bland annat Omar Mustafa, då förbundsrektor för studieförbundet Ibn Rushd och tidigare ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS. IFiS bekänner enligt sig själva till Muslimska brödraskapets ideologiska fåra vilket knyter Islamic Relief än hårdare till Brödraskapet i Sverige. Ytterligare en personunion återfinns i form av Islamic Reliefs förtroendevalda revisor, Mohammed Temsamani. Temsamani är för närvarande ansvarig för trosfrågor vid Ibn Rushd och har tidigare tjänsgjort i Muhammed Mursis kampanjstab under den senares presidentvalskampanj i Egypten 2012. Mursi var Muslimska brödraskapets egen presidentkandidat. 

Mohammed Temsamani är även ordförande för Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, FIFS som organiserar bland annat Stockholms Moské vars imam Mahmoud Khalfi öppet förklarat sin lojalitet till Brödraskapet.

Förutom det nära samarbetet med Svenska kyrkan har nu Islamic Relief valts ut att tillsammans med Concord Sverige, Forum Syd (där de även är medlemmar och uppbär statlig finansiering genom) och andra civilsamhällesorganisationer sitta i Utrikesdepartementets sakråd om Demokratisatsningen inom utvecklingssamarbetet av Per Olsson Fridh, MP. Per Olsson Fridh är biståndsbminister Peter Erikssons statssekreterare.

Miljöpartiet är det parti som haft närmast relationer med Muslimska brödraskapet med bland annat Mehmet Kaplan som tidigare bostads- och IT-minister. Kaplan sitter idag i ledningen för en annan av Brödraskapets viktigaste nätverksorganisationer, Muslim Aid.

Sakråd är en arbetsmetod i Regeringskansliet som kan användas för att i en avgränsad sakfråga ta del av kunskap och perspektiv från det civila samhällets organisationer. Sakråd kompletterar andra former av samråd och ökar kvaliteten i regeringens underlag. Då sakråd rör frågor som beslutas på EU-nivå kallas de EU-sakråd. Sakråd initieras av Regeringskansliet.

Det är inte första gången Islamic Relief har en tyngre representation på Utrikedepartementet.  Omar Mustafa har tidigare, 2017, deltagit i en av UD:s handelsdelegationer som svensk representant vid ett inofficiellt statsbesök i Azerbadjan.

Muslimska brödraskapet stärker ytterligare sitt grepp om den svenska utrikespolitiken och agerar på flera arenor samtidigt. Inte bara inom Svenska kyrkans ram utan återfinns nu i mer eller mindre permanent form även på Utrikesdepartementet genom sakrådet som utvald rådgivare.


 

måndag, april 06, 2020

Pandemin slår hårt mot Sveriges judar

Sweden’s Jewish community, with 9 dead, hit disproportionately hard by virus

Death rate among Swedish Jews 14 times higher than their share of the population; country implements Europe’s most lax containment policies
JTA — Sweden’s Jewish community has lost at least nine of its members to the coronavirus, translating into a death rate among Jews that is 14 times greater than their share of the population in the country. 

The fatalities, almost all of them older than 80 and many of them Holocaust survivors, account for 2.7 percent of the 333 people who have died in Sweden of the virus. Sweden has about 20,000 Jews, who account for 0.19% percent of the population. 

Aron Szugalski Verständig, president of the Council of Swedish Jewish Communities, said the community found no immediate explanation for the disproportionate death rate among its members, whom he said contracted the virus independently of each other. 

Sweden has Europe’s laxest coronavirus containment policy.
Its elementary schools are still running, though high schools shuttered several days ago. Old-age homes have been under lockdown and the government is encouraging people to observe social distancing but gyms and beauty salons, among other non-essential businesses, remain open. So are bars and restaurants, though they are restricted to table service to prevent crowding near the bar or cash register. 

But Verständig said he does not believe this policy is behind any of the deaths within his community.
One victim, he said, had practiced self-isolation for the past three weeks, receiving visits only from social workers who observe strict containment and disinfection protocol. 

On March 25, the United Kingdom’s Jewish community was overrepresented by a factor of 15 among the dead in that country. That figure has dropped to nine.

söndag, april 05, 2020

Våra fältsjukhus: Vart tog de vägen ?


Sverige hade på 90-talet fortfarande en omfattande militär akutsjukvård, med bl a 50 fältsjukhus.
Idag när den skulle behövas under Corona-epidemin "upptäcker" makthavarna att den är avvecklad....
Det var naturligtvis bara en liten del av den närmaste totala slakten av både det militära försvaret och civilförsvaret.
Lyckligtvis hittade man resterna av två fältsjukhus i ett mobförråd. De utgör nu Stockholms respektive Göteborgs enda Coronaberedskap....
***


SVERIGE Försvarsmakten har skänkt bort flera fullt utrustade fältsjukhus till andra länder, och har nu bara två kvar att använda under coronakrisen. Det rapporterar Expressen.

 När Sverige nu är i stort behov av intensivvård-platser har Försvarsmakten kallats in för att sätta upp två fältsjukhus, ett i Stockholm och ett i Göteborg. Men fler än så har man inte då man har skänkt bort resten till andra länder.

Efter kalla krigets slut hade Sverige 35 större fältsjukhus och 15 mindre marina sjukhus. I den nya militärpolitiska situation bantades det svenska försvaret ned och de flesta av fältsjukhusen skänktes bort eller kasserades.Exempelvis tog regeringen ett beslut 2001 om att ge två fältsjukhus till Sierra Leone i Västafrika och Östtimor i Sydostasien.

Jan Hage jobbade tidigare inom försvaret och var med och avvecklade tre av fältsjukhusen som gick till Estland, Lettland och Litauen.

– Utan tvekan skulle vi kunna använda dem i dag. Men, men. Så är det, säger han.
– Just att man tog bort sjukvården var lite märkligt med tanke på att alla civila sjukhus samtidigt rustade ner, eller i vart fall tog bort sängplatser. Det är ju det som är bristen i dag, vårdplatserna.

fredag, april 03, 2020

Boktips: Det hemliga Malmö
OM Boken

Detta är en bok om en stad i ett gränsland som med sin närhet till kontinenten berörts av krig och konflikter på ett sätt som påverkat skåningarnas inställning till historien in i våra dagar.

I trettioåtta kapitel berättas Malmös hemliga historia med motstånd, terror, spionage och annat det sällan talas om.
Boken inleds med motståndsrörelsen mot Karl X på 1600-talet och Karl XII:s hemlige spion. Därefter kommer Lenins hemliga besök, Sveriges enda tågrån, sprängningen av Amalthea och Lenins vän Otto Grimlund.

Avsnittet om andra världskriget börjar med en dynamitgömma i en herrekiperingsaffär, agent 006 i Limhamn, censur på Sydsvenskan, spioner i Ribershus, bomber i Slottsparken, engelska, amerikanska, tyska agenter och danskt motståndsfolk. Dansk-svenskt hemligt samarbete och Jane Horneys sista natt i livet på Grand Hotel. Och vid fredsslutet en hemlig flyktorganisation som fraktade tusentals nazister och krigsförbrytare via Malmö till Argentina.

Under det kalla kriget tömdes förlista sovjetiska fartyg i Öresund på sina hemligheter. Östtyska agenter var flitiga i Malmö. Övervakning, kontraövervakning, dubbelagenter och spionbrevlådor var vardag. En högt uppsatt KGB-agent mötte en svensk politiker i staden. Åren kring 1968 gjordes hemliga besök av IRA, Baader Mainhof-ligan och PFLP. En terrorledare hade kontakter med Blekingegadeligan i Köpenhamn via Malmö.

På Gustav Adolfs torg satt en man som smugglade krut och vapen i samband med Boforsaffären. Från ett kontor på Rundelsgatan sköttes smugglingen av hemlig sovjetisk krigsmateriel till Sverige. 

OM Författarna

Lena Breitner är journalist, fil kand. i historia, fil mag. i ekonomisk historia, fil mag. i litterärt skapande. Som journalist forskar hon på andra världskriget, Stasi och kalla kriget. Skriver om underrättelserelaterade ämnen i bloggen tankaromib.wordpress.com

Gunnar Ekberg med en bakgrund i den svenska militära underrättelsetjänsten har i boken De ska ju ändå dö beskrivit bland annat sina år som dubbelagent i terrororganisationer i Mellanöstern. Fick efter dödshot i samband med IB-affären gömma sig utomlands.
Tillsammans driver Lena Breitner och Gunnar Ekberg stadsvandringen “Det hemliga Malmö” sedan 2010
 

Köp boken via: 


onsdag, april 01, 2020

Qatar - islamismens centrum idag ?
Då en allt större del av Sveriges befolkning befinner sig i mer eller mindre frivillig "karantän" alternativt hemarbete tänkte jag de närmaste veckorna glädja er med lite längre läsvärda artiklar och boktips....


Qatar är egentligen bara en fläck i öken befolkad av 300.000 stenrika beduiner.
Tyvärr använder landet sin förmögenhet till att finansiera och sprida Muslimska Brödraskapets islamism.
Tidskriften Tablet beskriver hur Qatar använder miljarder till att infiltrera och
undergräva Västerlandet.
TV-kanalen Al-Jazeera, finansiering av dussintals universitet i Europa och USA,
byggandet av hundratals moskeer i Europa, frikostiga mutor till korrupta politiker (t ex Clinton) och en uppsjö av lobbyister är exempel på Qatars verksamhet. 

Ett litet smakprov:

"To expand Doha’s portfolio, and minimize its reliance on energy prices, in 2005 Hamad founded the Qatar Investment Authority which now has nearly $330 billion in assets. The QIA has extensive investments throughout Europe, with significant stakes in brand name British, French, and German corporations and financial institutions, including Volkswagen, Porsche, France Telecom, Credit Suisse, and Royal Dutch Shell. 

It’s holdings in London alone include Sainsbury’s, Harrods, the Olympic village, the U.S. Embassy building in Grosvenor Square, as well as 8% of the London Stock Exchange, a similar cut of Barclays and a quarter of Sainsbury’s. In total, they own more of London, it is said, than the Crown Estate.

Among the best known European brands the Qataris have invested in are football teams, which also allows them to compete with the similarly soccer-crazy Emiratis. Both see it as a way to promote their global brand. In 2012 Qatar Sports Investments bought the French soccer team, Paris Saint-Germain. Qatar Airways, the state-owned national carrier, sponsors a number of major teams around the world, including the Italian club AS Roma, the German league’s Bayern Munich, Boca Juniors in Argentina, and formerly the perennial Spanish powerhouse Barcelona FC.
Most prominently, Qatar is host to the 2022 World Cup. Construction of the various sites, like new stadiums and hotels, depends on cheap labor from Bangladesh and elsewhere from the Asian subcontinent. A 2015 report showed that 1,200 workers had died and estimates suggest that by the time of the first kickoff in November 2022 there may be a total of 4,000 dead."

Läs hela artikeln