söndag, april 05, 2020

Våra fältsjukhus: Vart tog de vägen ?


Sverige hade på 90-talet fortfarande en omfattande militär akutsjukvård, med bl a 50 fältsjukhus.
Idag när den skulle behövas under Corona-epidemin "upptäcker" makthavarna att den är avvecklad....
Det var naturligtvis bara en liten del av den närmaste totala slakten av både det militära försvaret och civilförsvaret.
Lyckligtvis hittade man resterna av två fältsjukhus i ett mobförråd. De utgör nu Stockholms respektive Göteborgs enda Coronaberedskap....
***


SVERIGE Försvarsmakten har skänkt bort flera fullt utrustade fältsjukhus till andra länder, och har nu bara två kvar att använda under coronakrisen. Det rapporterar Expressen.

 När Sverige nu är i stort behov av intensivvård-platser har Försvarsmakten kallats in för att sätta upp två fältsjukhus, ett i Stockholm och ett i Göteborg. Men fler än så har man inte då man har skänkt bort resten till andra länder.

Efter kalla krigets slut hade Sverige 35 större fältsjukhus och 15 mindre marina sjukhus. I den nya militärpolitiska situation bantades det svenska försvaret ned och de flesta av fältsjukhusen skänktes bort eller kasserades.Exempelvis tog regeringen ett beslut 2001 om att ge två fältsjukhus till Sierra Leone i Västafrika och Östtimor i Sydostasien.

Jan Hage jobbade tidigare inom försvaret och var med och avvecklade tre av fältsjukhusen som gick till Estland, Lettland och Litauen.

– Utan tvekan skulle vi kunna använda dem i dag. Men, men. Så är det, säger han.
– Just att man tog bort sjukvården var lite märkligt med tanke på att alla civila sjukhus samtidigt rustade ner, eller i vart fall tog bort sängplatser. Det är ju det som är bristen i dag, vårdplatserna.