fredag, april 30, 2010

Här avslöjar vi en svensk Stasi-agent

Lagom till första maj kan ni ju åter-
uppleva ljuva ungdomsminnen med
en riktig militärparad i Östberlin.
(Se även
**
Samtidigt pågår en animerad debatt kring
huruvida regeringen bör lämna ut de listor
över svenska STASI-agenter, som vi fått
från Berlin via Washington.
Bakgrunden är en ansökan av professor
Birgitta Almgren vid Södertörns högskola.
Som del i ett forskningsprojekt rörande
Sveriges kontakter med det kommunistiska
del av dokument i Säpos arkiv.
Det rör sig om de så kallade Rosenholzakterna,
som försvann från Stasis högkvarter efter
murens fall, men som amerikanska CIA sedan
lyckades komma över. Akterna innehåller
uppgifter om så kallade informella medarbetare
som DDR hade i många länder.
**
Det handlar dels om människor som inte
gjorde sig skyldiga till brott, utan
propagerade för DDR i sina hemländer
eller sammanställde öppen information,
dels om personer som ägnade sig åt
regelrätt spionage.
Dessa akter överlämnades till berörda
länder i början av 2000-talet. Den tyska
delen ingår sedan dess i de öppna
Stasiarkiven i Berlin.
Men den svenska delen är stängd och
sekretessbelagd.
**
Över detta har några få politiker upprörts....
(m) har krävt att sekretessen ska hävas.
Justitieminister Asks försvar för fortsatt
hemligstämpling är pinsamt svagt...
Vad är det då för personer och uppgifter det
handlar om ?
Vi kan nu avslöja en av dem.
Agenten KÖNIG värvades av en Stasiofficer
i Stockholm i slutet av 70-talet och arbetade
troget ända fram till Östtysklands sammanbrott
1989. Han var aktiv socialdemokrat, anställd på
partihögkvarteret och nära vän med många i
partiets inre kretsar. En av dem var länge i SÄPO:s
sökljus för sina nära KGB-kontakter….
Så här beskrivs KÖNIG:

Han hade god insyn i vad som hände på det social-
demokratiska partihögkvarteret på Sveavägen i
Stockholm.

Han rapporterar om interna förhållanden i regeringen.

Han lämnar analyser och strategier inför valen till sina
uppdragsgivare i Östberlin.

Koenig avslöjar i flera rapporter från 80-talet vad som
ska behandlas på socialdemokratiska partistyrelsemöten
på Bommersvik.

Enligt DDR:s värdering hade spionen Koenig sin största
triumf med den rapport han skickade till Stasi den 17
februari 1986.
Den handlar om ”interna beslut i förhållande till svenska
utrikes- och inrikespolitiken”. Den visar på oenigheter
inom regeringen och behandlar stridskrafter och militärväsen.

Koenig skickar med regeringens interna telefonkatalog.

**
Sedan alltflera detaljer läckt ut kunde gamla kollegor
peka ut honom:


Journalisten Björn Jensen, som arbetade bl a på
Arbetarbladet och Aktuellt i Politiken (AIP).

**
Den tyske historikern Christian Halbrock beskriver hans
skadeverkningar:
"Jensen träffade om och om igen DDRs pressattaché
och lämnade generösa upplysningar ...
Det visade sig gynnsamt vid de många mötena mellan
1979 och 1987 ... att DDR-sidan var villig att spendera.
Notorna för de påkostade café - och restaurangbesöken
togs av pressattachén och Stasi-officeren. Kontakten
gynnades av att DDR-representanten till privata möten
medförde en back [östtysk] Radeberger-öl".
"De facto begick Jensen utan tvekan
landsförräderi:
han överlämnade till sin dubiösa samtalspartner
"regerigens interna telefonlista" och återgav
'åsikter från SAP-medlemmar i partiapparat och
riksdag om läget i partiet'".
"Björn Jensens lämnade upplysningar fyllde flera
pärmar. De rörde 'interna synpunkter kring
Sveriges ut- och inrikespolitik, ... SAPs strategi
och taktik i valkampen, planerade personförändringar
i den svenska regeringen, interna målsättningar ...
för SAP inför
Socialistinternationalens möte i
Bommersvik, bedömningen av det militärpolitiska
läget ur SAPs synvinkel, konflikter inom Socialist-
internationalen och SAP, svenska fackförbunds
kontakter med
Solidarnosc
i Polen'.
Listan går att göra längre."

Arne Björn Jensen, född 15 april 1923,
bor fortfarande på Gärdet, där han nyligen
firade sin 87-årsdag.

Hans brott är numera preskriberade...

****

Läs också
Kommunistisk terrorism – islamismens farfar

”Smussla inte undan bevisen på Katynmassakern”

Brunvänstern i Sverige

torsdag, april 29, 2010

Rosengårds junior-jihadister i repris


Vad som utlöste onsdagskvällens upplopp
i Herrgården är oklart. Men polisen har
en relativt klar bild över vilka personer
som initierade gårdagens stenkastning
och bränder, rapporterar Skånskan.
– Vi är rätt varse vem de här ledar-
gestalterna är, men vi har ingen
möjlighet att bevaka dem dygnet runt.
**
Enligt polisen utgörs kärnan i ledargruppen
av ett tiotal personer i åldrarna 18-20 år.
Det har ett utbrett kontaktnät inte bara
i Herrgården utan över hela stadsdelen,
där de också är bosatta.
**
Åtskilliga av ledargestalterna uppges
ha varit delaktiga i de uppmärk-
sammade upploppen i december 2008.
Den utlösande faktorn då var en inbördes
konflikt inom den salafistiska gruppen
Islamiska Kulturföreningen.
Som förevändning använde man den gången
jihadisternas vräkning från en källare som
använts som moské.
**
– Men den här gången vet vi inte vad som
utlöst onsdagskvällens upplopp. Vi gjorde
en del ingripande under dagen, men det
görs varje dag i området.
**
Två unga män, 16 respektive 17 år, omhänder-
togs i samband med nattens oroligheter,
men släpptes senare.
Misstankarna gäller narkotikabrott, våldsamt
motstånd och förolämpning (de ska ha sagt
"jävla gris" till polisen). (Sydsvenskan)
***
Läs också

Islamisternas frammarsch - i fängelserna

Islamisternas frammarsch i amerikanska
fängelser har lett till att var femte fånge idag
har konverterat till islam, berättar Arutz Sheva.
Inom vissa grupper konverterar ännu flera...
**
"Most recent statistics available show that one out
of three African-American inmates in U.S. prisons
convert to Islam while incarcerated.
The type of Islam to which they convert teaches
the same ideology as the 9/11 hijackers, which is
the ‘Wahhabi’ or ‘Salafi’ form of Islam that
originated in and is continually being exported
from Saudi Arabia… [T]he ideology behind this
‘fundamentalist’ form of Islam is completely
incompatible with the culture, politics, and social
fabric of the West. Nonetheless, it is being
embraced by numerous groups, agencies
and individuals inside the United States.
**
“The high rate of conversion of inmates to Islam,

and specifically the Wahhabi brand of Islam is no
accident. The lack of oversight of teaching materials
brought in to prisons to facilitate their conversion
is no accident.
The influx of Wahhabi chaplains into our prison
system and military is no accident. The entire
process is by design, and consists of a sophisticated
combination of personnel placement, funding, and
an active support structure of numerous
interrelated entities and individuals.
***
Läs hela artikeln
***
Någon motsvarande statistik för svenska
fängelser finns (naturligtvis) inte. Vi vet dock
att islamistiska grupper fått fria händer att
propagera i många fängelser.
...och två från Storbritannien

tisdag, april 27, 2010

Bengalisk terrorist från Birmingham


Golam Mostafa, ägare till ett s k Balti
House, d v s en bengalisk curryrestaurant
i Birmingham, har för andra gången gripits
för terrorism i Bangla Desh.
Brittiska polisen hade redan spärrat hans
bankkonton och satt honom under intensiv
övervakning då han för tre år sedan beslöt
flytta hem till Bangla Desh.
**
Mostafa anses vara en av de främsta
finansiärerna av terrorgruppen HUJI
- Harkat-ul-Jihad al-Islami, en islamistisk
organisation med Al Qaedakopplingar.
**
I Bangla Desh dömdes han till 17 års
fängelse för terrorism sedan myndigheterna
funnit vapen, ammunition och bomb-
handböcker i hans hem. Dessutom har man
kunnat spåra överföring av stora penning-
belopp från Storbritannien. Sedan Mostafa
överklagat kunde han bli frisläppt mot
en hög borgen....
Friheten varade dock inte så länge sedan
polisen kunnat knyta honom till planerandet
av nya terrordåd.

Nordkoreanska självmordsdykare sänker marinfartyg

En nordkoreansk specialenhet med mini-
ubåtar och självmordsdykare misstänks
ligga bakom attacken mot det sydkoreanska
marinfartyget Cheonan 26 mars, rapporterar
Daily Telegraph. Fartyget skadades allvarligt
och 46 sjömän dödades.
**
North Korean officials who have defected to
South Korea but still have contact with North
Korean military sources say they have been
told that the attack was carried out on the
orders of Mr Kim and involved a unit of 13
specially trained commandos and modified
midget submarines.
The submarines were manoeuvred close to

their target before being detonated, probably
along with their crews. Alternatively, the
attackers may have used timed charges.

måndag, april 26, 2010

Polisen varnar för extrema konvertiter

Tyska Bundeskriminalamt (BKA) varnar
i en konfidentiell analys för det ökande
antalet extremister bland tyskar som
konverterat till islam, rapporterar Focus.
Polisen bedömer elva konvertiter som
"farliga" och ytterligare 26 (däribland
tre kvinnor) som "relevanta",d v s värda
övervakning/utredning. Alla är i ålders-
gruppen 20-42 år och misstänks för att
planera terroristaktiviteter i Tyskland.
**
According to the BKA paper, the radical converts
use 'certain mosques' as venues, according to
Focus the facilitates are in Ulm/Neu-Ulm as
well as the al-Kuds mosque in Hamburg, where
some of the 9/11 attackers met, including
Mohamed Atta and Ziad Jarrah.
Three of the converts classified as threatening
live in Baden-Württemberg, five in Bremen,
four in Hamburg and in North Rhine-Westphalia.
It was there that the police arrested the convert
"Sauerland-terrorists" Fritz Gelowicz and Daniel
Schneider in 2007.
In March 2010 they were sentenced to 12 years
in prison. The terrorist threat in Germany is
considered by the head of the Office for the
Protection of the Constitution, Heinz Fromm, to
be very high.
On Saturday he said on SWR, that these were
people who were determined to wage Jihad
anywhere in the world, as well as in Germany.
****
****
Läs också

fredag, april 23, 2010

P-mordets islamistiska kopplingar

Det har skrivits mycket om "parkeringsmördaren"
Ahmad Akileh i Landskrona. Nu senast om hans
klanmedlemmars pöbelfasoner vid omhäktningen
i Lunds Tingsrätt. Gammelpressen och Akilehs
stjärnadvokat vill ge en entydig bild av gärnings-
mannen: En rekorderlig ung libanes som var ute
med sin lilla dotter, när han överfölls av två
aggressiva pensionärer......
**
Den ende som tagit upp en intressant aspekt på dådet,
de tydliga kopplingarna mellan klanen Akileh och den
extrema islamismen i Landskrona, är som alltid alerte
Politiskt Inkorrekt.
Centrum för extremisterna är den nya moskén i gamla
posthuset på Hantverkargatan. Detta "Islamiska kultur
centrums" onda genius är imamen Fekri Hamad.
Han har nära kontakter med hatpredikanten Anas
Khalifa, som nyligen predikat i posthuset.
Ett stort antal islamistiska organisationer håller till i
byggnaden: Grupp 194, Svenska-Palestinska vänskaps-
föreningen, Kulturell orientaliskt forum.
De låg också bakom den antisemitiska demonstrationen
för Hamas på Landskronas gator i januari 2009. Då
demonstrerade kommunister och islamister tillsammans
under hakkorssymboler och brände en israelisk flagga.....
***
Man kan nu identifiera en salafistisk axel Malmö-
Landskrona-Helsingborg bestående av Islamiska
kulturföreningen (Rosengård), Islamiskt kultur-
centrum (posthuset) och Ahel Al-Sunnah (Hbg).
Man har uppenbarligen medvind och både i Malmö
och Helsingborg finns det storstilade planer på
moskébyggen.

torsdag, april 22, 2010

Nederlag för Muslimska Brödraskapet

Muslimska Brödraskapets amerikanska avläggare,
CAIR, led ett rejält nederlag i veckan. De kända
bloggarna Pamela Geller och Robert Spencer
hade satsat på en reklamkampanj kring islamism
på Miamis bussar. Affischerna gav råd till människor
som lever under hot från islamister (se bussaffischen
ovan).
Naturligtvis slog Brödraskapet till omedelbart och hotade
Miamis kollektivtrafik med skadestånd i mångmiljon-
klassen. Bussbolaget backade direkt och tog bort
affischerna. In kommer Gellers och Spencers gode vän
advokat Yerushalmi. Sedan han presenterat bevis
för att CAIR är en terroristrelaterad organisation,
beslöt Miami kommun att sätta upp affischerna igen.
Som skadestånd bjöd de på affischering av ytterligare
20 bussar en månad.
**
Som en nyttig påminnelse visar Pamela
vilka framträdande amerikanska
Brödraskapare som dömts för terror-
relaterade brott de senaste åren:

Ghassan Elashi, founder of CAIR's Texas chapter,
in 2009 received a 65-year prison sentence for
funneling over $12 million from the Islamic charity
known as the Holy Land Foundation to the jihad
terrorist group Hamas, which is responsible
for murdering hundreds of Israeli civilians
Mousa Abu Marzook, a former CAIR official, was in

1995 designated by the U.S. government in 1995 as a
"terrorist and Hamas leader."
He now is a Hamas leader in Syria.
Randall Royer, CAIR's former civil rights coordinator,

in 2004 began serving a 20-year prison sentence for
aiding al-Qaida and the Taliban against American
troops in Afghanistan and recruiting for Lashkar
e-Taiba, the jihadist group responsible for the 2008
Mumbai jihad massacres.
Bassem Khafagi, CAIR's former community relations

director, was arrested for involvement with the Islamic
Assembly of North America, which was linked
to al-Qaida. After pleading guilty to visa and bank
fraud charges, Khafagi was deported.
Rabih Haddad, a former CAIR fundraiser, was

deported for his work with the Global Relief Foundation
(which he co-founded), a terror-financing organization.

CIA och Mossad - tveksam vänskap....

The Tablet har en intressant artikel
om den förmodade vänskapen mellan
CIA och Mossad. Hur är det egentligen
med den....?
***
The United States Embassy in Tel Aviv,
in a prime beachfront location at 71 Ha
Yarkon Street, is six stories tall, not
including the mysteries on its roof.
Israeli intelligence operatives and
journalists have for many years
suspected that atop the embassy
and perhaps in its basement are
sophisticated surveillance systems
that keep a close electronic eye on
the Jewish state. Certainly, as is
standard in most any U.S. Embassy,
there is a suite of offices comprising
the CIA station, its staffers given
diplomatic titles such as “second
secretary.”
**
No attempt is made to hide their
identity from Israeli authorities
because this host government is
considered friendly.
Friendship between nations, especially
in the volatile Middle East, is not naïve.
The Mossad and other Israeli security
agencies, as well as top politicians,
assume that the United States routinely
listens to their phone conversations,
copies fax messages, and intercepts
email messages—data known in the
spy business as comint (communications
intelligence)—and also gathers sigint
(signals intelligence), which involves
analyzing data transmitted on various
wavelengths by Israeli military units,
aviation manufacturers, space launch
sites, labs suspected of doing nuclear
work: any defense-related facility that
puts out signals. This assumption is
strengthened by the fact that more
than 20 years ago, embassy officials
approached Israeli authorities with a
request to rent office space in the
Mandarin Hotel, on the beach north of
Tel Aviv. Permission was denied, because
that location is on a precise east-west line
barely a mile from Mossad headquarters
(inland at the Gelilot highway intersection)
and a bit farther from the equally secretive
military intelligence codebreaking and high-
tech surveillance Unit 8200.
***

onsdag, april 21, 2010

Desperat Herslow affischerar

Skånepartiet, d v s Carl P Herslow, åkte ur
Malmö kommunfullmäktige vid förra valet.
Nu är han desperat efter uppmärksamhet
för att förmå ytterligare några väljare att
kasta bort sina röster på hans parti.
På något annat sätt kan man inte tolka hans
nya affischkampanj kring Muhammed, Aisha,
Herslow och Ilmar Reepalu.....
Förvånansvärt nog finns det t o m ett faktafel
på affischen. Det är inte likt Herslow.
Aisha var bara sex år gammal när
Muhammed gifte sig med henne....
Tyvärr lyckas han få sin åtrådda publicitet och
samtidigt aktivera de andra linslusarna:
Den f d folkpartisten Björn Lagerbäck, som
numera jobbar åt Ilmar Reepalu, och Muslimska
Brödraskapets övertomte Mahmoud Aldebe.....
****

Foto och copyright:
som tillägger:
"Bloggen vill bara var tydlig med att
Skånepartiet inte är att betrakta som
ett seriöst parti. Det vill säga inget att
rösta på om man önskar en ändrad politik
i Sverige!"
***

Islamister terrorhotar tecknad film....

Den kanadensiska tecknade TV-serien South
Park sänds också på flera svenska kanaler.
MTV beskriver den som:
Det är ohyfsat, vulgärt och väldigt dumt, men
man har sällan så roligt som när man besöker
den lilla staden South Park.
**
I det tvåhundrade avsnittet vågade man ta upp
den känsliga
frågan om att avbilda Muhammed.
För säkerhets skull avbildades han enbart iklädd
björndräkt (se bilden ovan)....
Men det hjälpte inte. Den amerikanska jihadist-
siten revolutionmuslim.com gick i taket
och har nu förklarat jihad mot serien. Tecknarna
Trey Parker och Matt Stone har mordhotats:
“We have to warn Matt and Trey that what
they are doing is stupid and they will probably
wind up like Theo Van Gogh for airing this show.
This is not a threat, but a warning of the reality
of what will likely happen to them.”
Innebörden i "att sluta som Theo van Gogh"
behöver ju ingen tveka om...
För säkerhets skull lägger jihadisterna även ut
tecknarnas adresser.
***
Läs också

Mördaren från Stortorget gripen

I går kväll vid 18-tiden grep Skånepolisens
insatsstyrka den efterlyste Saad Gibara.
Gibara tillhör Masovicgänget och är född
1986. Han misstänks vara den som mördade
Mevlur Kupa på Stortorget 31 januari i år.
Mevlur var storebror till ligaledaren Valdet
Kupa (K-gänget).
**
Med vid mordet var också Mirza Masovic
(ligaledare för M-gänget). Bakgrunden till
dådet var sannolikt hämnd för mordet på
Mirzas lillebror Mirtez på Söderkulla i
augusti. Det mordet utfördes av Kupas
underhuggare Amin Moayed Abedi,
som dömts till 15 års fängelse.
***
Läs också
***

Salafister utmanar Hamas

Fyra salafistgrupper med nära kontakter
till Al Qaeda har vuxit sig starka i Gaza.
Grupperna som kallar sig Jaljalat
utmanar alltmera öppet Muslimska
Brödraskapets Hamas.
Salafisterna utropade 2009 ett "islamiskt
emirat" i Gaza, vilket ledde till några
dagars öppet krig. Sedan Hamas mördat
salafistledaren Abdel-Latif Moussa är
läget fortsatt spänt. De uppges idag ha
över 11.000 beväpnade milismän.
Minst 70 % är avhoppare från Hamas.
**
De fyra salafistgrupperna är Jund Ansar
Allah, Jund Allah, A-Taweed wa-Jihad
och Army of Islam (Jamat Jaish al-Islam).
Salafisterna kritiserar Hamas för att inte
genomföra sharialagstiftning tillräckligt
radikalt. De ligger också bakom en mängd
kidnappningar och bombattentat mot kristna
kyrkor, nätkaféer, restauranter och "oislamska"
affärer.
***
Arutz Sheva
Ma´an News

tisdag, april 20, 2010

Tumult i tingsrätten kring P-mordet

Det blev tumult i Lunds tingsrätt på tisdags-
morgonen när "parkeringsmördaren" Ahmad
Akileh skulle omhäktas.
Hela hans klan hade dykt upp och försökte ta
sig in i rättssalen. Det skreks okvädningsord
mot åklagaren, spottades på polisen och
kastades föremål mot rätten.
Advokat Silbersky hade "förståelse" för mördaren
och hans släkt.....
- "Jag förstår att de reagerar med känsla", säger
den förstående kändisadvokaten.
Däremot har han ingen förståelse för den mördade
Inger (78) och Landskronaborna som reagerat "med
känsla" på mordet....
Akileh omhäktades av tingsrätten - förmodligen
med känsla.
**
PI

Bloggare avslöjar alliansens biståndsskandal


den stora biståndsskandalen :
Det börjar bli svårt att hålla räkningen
på antalet debattartiklar som bistånds-
minister Gunilla Carlsson (M) skrivit
om sin ”reformering” av biståndet.
På söndagen kom ännu en.
Gemensamt för allt hon har skrivit om
sin modernisering av biståndet är att
det ska stärka demokratiskt samhälls-
bygge, fred och mänskliga rättigheter,
inkl. kvinnors. Men gemensamt är också
att hon i varje sådan artikel låtsats som
att den stora elefanten i rummet inte
fanns: dvs det gigantiska och djupt
förfelade Palestinabiståndet.
**
Allt dessutom kopplat till en regerings-
finansierad demoniseringskampanj mot
Israel via ett stort antal organisationer,
som saknar motstycke i andra västländer,
och som är fullständigt kontraproduktiv
och oetisk.
På det här området har många av
regeringens väljare förväntat sig en
förändring av den politik som fördes
av tidigare regeringar.
Längre ned ger vi ett exempel på hur
det på ett svenskt föredrag med en så
kallad ”följeslagare” som ledsagats runt
på Västbanken gavs en så pass ensidig,
hatisk och stigmatiserande bild av
situationen att en åhörare reste sig och
föreslog att man borde ”skära halsen av
alla judar”. Föredragshållaren tog inte
entydigt avstånd från propåerna.
**
STÖD TILL FREDSMOTSTÅND
Gunilla Carlsson har inte gjort någon som
helst märkbar revidering i den biståndspost
som tillhör Sveriges största.
Drygt 800 miljoner skattekronor går till
palestinierna i år, och det har bara stigit
under mandatperioden.
Vårt land är världens tredje största bidrags-
givare till Västbanken och Gaza. Endast
supermakten USA samt EU:s gemensamma
institutioner skänker mer. Och vi talar i
absoluta värden.
Sverige skänker genom SIDA
mer pengar
till palestinierna än till hundrafallt större
länder med avsevärt mer skriande behov,
såsom D.R. Kongo, Sudan/Darfur och
Uganda. Sverige är också den största
finansiären av den djupt korrumperade
och Hamasinfiltrerade palestinskledda
organisationen UNRWA. Kopplat till
detta finns en perverterad regerings-
finansierad lobbykampanj med udden
riktad mot staten Israel.
***
**

Roi Klein - en israelisk hjälte

Med anledning av Minnesdagen.
Major Roi Klein stupade i slaget om
Bint Jbeil under Libanonkriget 2006.
Här berättar familj och kamrater om
en sann hjälte:

måndag, april 19, 2010

Arabiska antisemiter skändar synagoga


Bara några timmar före Minnesdagen
målade någon tre hakkors och dussintals
"palestinska" flaggor på den gamla Ajami-
synagogan i Jaffa. Samtidigt vandaliserades
en bil som tillhör en judisk familj, som bor
granne med synagogan.
**
Voz is Neias rapporterar:
The site of the vandalism is in the heart of the
Ajami neighborhood, next to the Arab-Jewish
Center and the Ahva Elementary School, where
Jews and Arabs learn together. The synagogue
targeted in the incident is active mainly on weekends.
journalist and photographer Tzur Shizef, who lives
nearby, told Ynet that he presumes the act was
carried out by a young person under the influence
of the incitement against Jews, but is not part of
a widespread phenomenon that will damage
relations between Jews and Arabs in the neighborhood.
**
"There are very few Jewish families here in the
neighborhood, and they are old families that
have very good relations with the surroundings.
The synagogue has been active for dozens of years,
since before the founding of the State when there
was a Jewish majority in the neighborhood.
In my opinion, this act stems from someone messing
with kids' heads that Jaffa 'belongs to us', telling
them they need to fight the Jews. But this is a minority.
It is more an act of foolishness than evil."

"Glöm oss inte. Berätta vår historia...."

Premiärminister Netanyahus tal vid Förintelsens
Martyrers och Hjältars Minnesdag 2010:
Tonight, the eve of Holocaust Martyrs' and Heroes'
Remembrance Day, we remember our brothers and
sisters who were murdered in the death camps, in
the forests and in the killing fields. We listen to the
voices of the survivors who serve as the voice of the
millions who died.
Before their deaths, many of the murdered begged,
"Do not forget us. Tell our story - tell the
world, tell the coming generations - how
great our suffering was, how terrible the
horror was, how great our sacrifice was."
We are deeply indebted to the survivors for their
courage to return to life, to establish families, to
contribute to building the country, and for their
courage to speak out and tell their stories.
It is only during the past several years that we
have been doing more to help and make things
easier for the survivors in their twilight years,
and we will continue to do so.
**
Distinguished guests, several months ago, I headed
the Israeli delegation to the ceremony marking 65
years since the liberation of the death camps
Auschwitz and Birkenau. The candle-lighting
ceremony took place outside in front of the
monument. It was 15 degrees celsius below zero,
but it was still warmer than the terrible winter
of 1944-1945 when temperatures ranged from
30 to 35 degrees below zero. We stood for about
30 minutes during the ceremony, well-dressed
for the weather. Nevertheless, we were freezing.
Suddenly I understood a simple, chilling truth about
millions of my brothers and sisters who ended up in
that cursed place: those who didn't burn, froze;
and those who didn't freeze, burned.
**
Several months earlier, I visited the Wannsee Villa
in Berlin. There, I saw the original invitation for the
meeting of high-level Nazi officials, in which they
decided to wipe out the Jewish people.
On the invitation that was sent by the Deputy Head
of the SS was written:
"The chief of the Reich main security office, Reinhard
Heydrich, cordially invites you to a discussion about
the Final Solution to the Jewish problem. Breakfast
will be served at 09:00."
This is how, in an elegant villa on the shore of a pastoral
lake, over breakfast and glasses of cognac, 15 men sat
and decided how to destroy our people.
No one batted an eyelid; no one expressed any doubt
regarding the mission, either its necessity or its justness.
Immediately after the meal, they began their work
to erase the seed of Abraham from the Earth.
as I was walking through the villa, moving from
document to document, I was filled with a helpless
rage, and the feeling continued to grow until it
became a flood.
**
At the end of the tour, my German host asked me
to write something in the guest book. I sat in the
chair and the sadness and the anger rose up and
started to overflow. And because of the storm of
emotions, I wrote only three words:
Am Israel Chai [the People of Israel live].
**
Tonight at Mount Herzl, I say those words again:
Am Israel Chai. And the people of Israel will continue
to live.
It re-established its country, gathered its exiles,
built its army, settled its homeland and reunited
its capital, Jerusalem.

"The Land of Israel was the birthplace of the
Jewish people."
That is how David Ben-Gurion opened the Declaration
of Independence. The State of Israel was born out of
the ruins and the ashes, and today it impresses the
entire world with the force of its creativity and
innovation, with its advanced research and knowledge,
with the momentum of its economy and with its free
and democratic society.
***
Läs hela talet

söndag, april 18, 2010

"Det blir inte lugnt förrän den siste är skjuten...."

I helgen flammade gangsterkriget i Malmö
upp på nytt. En man från kretsarna sköts
ned på Ormvråksgatan (Söderkulla) från en
förbipasserande bil.
**
UPDATE:
Enligt välunderrättade PI är den skjutne
Nermin Karamehmedovic från M-gänget.
Skjutningen utfördes utanför dörren till
"Nalle" Masovics bostad.
**
Nu var det ju inte oväntat eftersom myndigheterna
försatt båda ligaledarna på fri fot i förra veckan.
Valdet Kupa har avtjänat sitt senaste fängelsestraff
och Mirsad Masovic, som satt häktad för mordet på
Stortorget, försattes på fri fot eftersom utredningen
tog så lång tid....
Eftersom båda två har blodshämnd som pockar
lär vi nog få se fler lik den närmaste tiden.
**
Jag hade ett intressant samtal häromdagen med
en gammal kriminalare som följt M- och K-gängen
ända sedan de var smågangsters på Rosengård:
"- Blodshämnden är så central i deras föreställnings-
värld att det aldrig blir lugnt förrän den siste är
skjuten...,berättade han.
-Samtidigt är det fel att jämställa M- och K-gängen.
Klanen Masovic är en traditionell och ganska
gammaldags gangsterklan från Balkan.
Man kan jämföra den med familjen Corleone från
Sicilien i Gudfadern.
De har klara normer, fastän helt annorlunda än det
svenska samhällets, och styrs med fast hand av
patriarken pappa "Nalle".
Bröderna Masovic rörde sig hela tiden i gränslandet
mellan den undre världen och legalt affärsliv.
De drev en guldkrog i Lund och visade att de kunde
arbeta hårt, samtidigt som de var inblandade i
allsköns kriminalitet.
När lillebror Mirtez mördats vid Hydromacken på
Munkhättegatan höll klanen likvaka på en krog i
Malmö. Hela den undre världen i Skåne och Danmark
och en massa "vanliga" bosnier var på plats för
att beklaga och visa sin respekt.
Någon liknande respekt skulle ingen visa K-gänget.
De är enbart föraktade bland Malmös albaner...
**
-Kupa-gänget är däremot rena psykopater.
Oberäkneliga och odisciplinerade. Ett resultat
av misslyckad barnomsorg och misslyckade skolor.
En av ledarna hotade en barnfamilj med pistol
på Burger King för att han ville gå före i kön...
De rånar, misshandlar, våldtar.
De är den undre världens avskräde...."
****
Läs
K-gänget och deras likar
*****

lördag, april 17, 2010

Utmärkelse till kung som räddade över 50.000 judar

Den bulgariske kungen Tsar Boris III,
som räddade landets över 50.000 judar
från deportation till koncentrationsläger,
tilldelades i veckan en postum utmärkelse
av Chabadrörelsen.
***
Tsar Boris envisa vägran att utlämna bulgariska
medborgare till nazisterna och hans starka
stöd från den bulgarisk-ortodoxa kyrkan
räddade i stort sett samtliga bulgariska judar.
***
Däremot misslyckades han med att rädda ca
11.000 makedonska och grekiska judar från de
ockuperade områdena Trakien, Makedonien och
Pirot.
***
Kungens sonson Hermann Leiningen, som
mottog utmärkelsen, berättade också om de nära
förbindelserna mellan kungahuset och den judiska
församlingen. Kungen beskylldes ofta av nazisterna
för att vara philosemit. Yngste sonen prins Karl slog
sig efter kriget ned i Israel för gott.

fredag, april 16, 2010

"Satiren är ett effektivt vapen mot islamismen"


Ur vårt husorgan Andover Advertiser
hämtar vi en intressant analys:
Satirical films like Chris Morris's Four
Lions should be used as a weapon
to undermine homegrown terrorism,
according to a study.
Groups like al Qaida must be "de-
glamorised" and shown to be
"incompetent, narcissistic and irreligious",
a report from think tank Demos said.
the film from the creator of Brass Eye,
which depicts a hapless gang of would-
be suicide bombers, should be used to
show jihad is not "cool", the report said.
The study, including interviews with 58
violent radicals, found young Muslims
are drawn into terrorism for the same
reason gang members and football
hooligans are attracted to violence.
The authors said a typical recruit is
likely to have little in the way of
religious upbringing and a poor
understanding of Islam.
**
They said the "Islam is Peace" message
was not working and should be dropped.
The Edge of Violence report is based
on a two-year international study which
involved interviews with radicals, young
Muslims and experts.
It found that, unlike peaceful radicals,
terrorist recruits were less likely to
take part in political marches, less
likely to go to university, and more
likely to be unemployed.
**
The report found both violent and
non-violent radicals experienced social
exclusion but violent youths were more
likely to see Islam as a religion which
followed "just war" principles.
The report involved research in the UK,
Canada, Denmark, France and Holland.
***
Four Lions är en ny filmsatir om fyra
islamister i Storbritannien, som vill
bli självmordsbombare....(se trailer)
Demos är en skapelse av New Labour,
som genom en ström av rapporter
och seminarier hjälpte till att förändra
Storbritannien.
***
Demos rapport finns i
en sammanfattning
som kan laddas ned här.
En fullständig version
kommer senare.