fredag, april 30, 2010

Här avslöjar vi en svensk Stasi-agent

Lagom till första maj kan ni ju åter-
uppleva ljuva ungdomsminnen med
en riktig militärparad i Östberlin.
(Se även
**
Samtidigt pågår en animerad debatt kring
huruvida regeringen bör lämna ut de listor
över svenska STASI-agenter, som vi fått
från Berlin via Washington.
Bakgrunden är en ansökan av professor
Birgitta Almgren vid Södertörns högskola.
Som del i ett forskningsprojekt rörande
Sveriges kontakter med det kommunistiska
del av dokument i Säpos arkiv.
Det rör sig om de så kallade Rosenholzakterna,
som försvann från Stasis högkvarter efter
murens fall, men som amerikanska CIA sedan
lyckades komma över. Akterna innehåller
uppgifter om så kallade informella medarbetare
som DDR hade i många länder.
**
Det handlar dels om människor som inte
gjorde sig skyldiga till brott, utan
propagerade för DDR i sina hemländer
eller sammanställde öppen information,
dels om personer som ägnade sig åt
regelrätt spionage.
Dessa akter överlämnades till berörda
länder i början av 2000-talet. Den tyska
delen ingår sedan dess i de öppna
Stasiarkiven i Berlin.
Men den svenska delen är stängd och
sekretessbelagd.
**
Över detta har några få politiker upprörts....
(m) har krävt att sekretessen ska hävas.
Justitieminister Asks försvar för fortsatt
hemligstämpling är pinsamt svagt...
Vad är det då för personer och uppgifter det
handlar om ?
Vi kan nu avslöja en av dem.
Agenten KÖNIG värvades av en Stasiofficer
i Stockholm i slutet av 70-talet och arbetade
troget ända fram till Östtysklands sammanbrott
1989. Han var aktiv socialdemokrat, anställd på
partihögkvarteret och nära vän med många i
partiets inre kretsar. En av dem var länge i SÄPO:s
sökljus för sina nära KGB-kontakter….
Så här beskrivs KÖNIG:

Han hade god insyn i vad som hände på det social-
demokratiska partihögkvarteret på Sveavägen i
Stockholm.

Han rapporterar om interna förhållanden i regeringen.

Han lämnar analyser och strategier inför valen till sina
uppdragsgivare i Östberlin.

Koenig avslöjar i flera rapporter från 80-talet vad som
ska behandlas på socialdemokratiska partistyrelsemöten
på Bommersvik.

Enligt DDR:s värdering hade spionen Koenig sin största
triumf med den rapport han skickade till Stasi den 17
februari 1986.
Den handlar om ”interna beslut i förhållande till svenska
utrikes- och inrikespolitiken”. Den visar på oenigheter
inom regeringen och behandlar stridskrafter och militärväsen.

Koenig skickar med regeringens interna telefonkatalog.

**
Sedan alltflera detaljer läckt ut kunde gamla kollegor
peka ut honom:


Journalisten Björn Jensen, som arbetade bl a på
Arbetarbladet och Aktuellt i Politiken (AIP).

**
Den tyske historikern Christian Halbrock beskriver hans
skadeverkningar:
"Jensen träffade om och om igen DDRs pressattaché
och lämnade generösa upplysningar ...
Det visade sig gynnsamt vid de många mötena mellan
1979 och 1987 ... att DDR-sidan var villig att spendera.
Notorna för de påkostade café - och restaurangbesöken
togs av pressattachén och Stasi-officeren. Kontakten
gynnades av att DDR-representanten till privata möten
medförde en back [östtysk] Radeberger-öl".
"De facto begick Jensen utan tvekan
landsförräderi:
han överlämnade till sin dubiösa samtalspartner
"regerigens interna telefonlista" och återgav
'åsikter från SAP-medlemmar i partiapparat och
riksdag om läget i partiet'".
"Björn Jensens lämnade upplysningar fyllde flera
pärmar. De rörde 'interna synpunkter kring
Sveriges ut- och inrikespolitik, ... SAPs strategi
och taktik i valkampen, planerade personförändringar
i den svenska regeringen, interna målsättningar ...
för SAP inför
Socialistinternationalens möte i
Bommersvik, bedömningen av det militärpolitiska
läget ur SAPs synvinkel, konflikter inom Socialist-
internationalen och SAP, svenska fackförbunds
kontakter med
Solidarnosc
i Polen'.
Listan går att göra längre."

Arne Björn Jensen, född 15 april 1923,
bor fortfarande på Gärdet, där han nyligen
firade sin 87-årsdag.

Hans brott är numera preskriberade...

****

Läs också
Kommunistisk terrorism – islamismens farfar

”Smussla inte undan bevisen på Katynmassakern”

Brunvänstern i Sverige