lördag, april 17, 2010

Utmärkelse till kung som räddade över 50.000 judar

Den bulgariske kungen Tsar Boris III,
som räddade landets över 50.000 judar
från deportation till koncentrationsläger,
tilldelades i veckan en postum utmärkelse
av Chabadrörelsen.
***
Tsar Boris envisa vägran att utlämna bulgariska
medborgare till nazisterna och hans starka
stöd från den bulgarisk-ortodoxa kyrkan
räddade i stort sett samtliga bulgariska judar.
***
Däremot misslyckades han med att rädda ca
11.000 makedonska och grekiska judar från de
ockuperade områdena Trakien, Makedonien och
Pirot.
***
Kungens sonson Hermann Leiningen, som
mottog utmärkelsen, berättade också om de nära
förbindelserna mellan kungahuset och den judiska
församlingen. Kungen beskylldes ofta av nazisterna
för att vara philosemit. Yngste sonen prins Karl slog
sig efter kriget ned i Israel för gott.