söndag, december 08, 2013

Ukrainska folket störtar Lenin

Den sista kommunistiska staty som
förorenade huvudgatan i Kiev störtades
i går kväll. Hundratals ungdomar kopplade
ett rep kring förbrytarens hals och välte
den 3 ½ m höga statyn. 

Omedelbart därefter kom en mängd byggnads-
arbetare från byggena runt Frihetstorget och
hjälpte till att demolera resterna.
***
BBC
Daily Telegraph