måndag, augusti 19, 2019

Absurda Aftonbladet om ökande antisemitism


Idag tycks Aftonbladet ha upptäckt det resten 
av Sverige såg för några år sedan...

Däremot verkar de inte se något samband mellan
denna ökande antisemitism, AB:s artiklar om judiska
demonstrationer, den antisemitism som predikas i de
allt flera moskéerna


"Svante Lundgren är docent i judaistik vid CTR, centrum för teologi och 
religion vid Lunds universitet. Han förklarar att hotet mot judar kommer från 
en religiös konflikt med en lång bakgrund.
– I många länder i Mellanöstern finns det stark antisemitism, och därav finns 
det människor som blir uppväxta med det, inte bara hat mot Israel utan 
mot alla judar. Det finns mycket forskning kring det här och det man 
ser då är att vissa från Mellanöstern får med sig starka antisemitiska 
åsikter från sitt hemland. Enligt Svante Lundgren är det bakgrunden 
till den starka antisemitismen." (Kvällsposten)

Kanske ett studiebesök för AB:s redaktionsledning på den pågående
rättegången mot imamen Samir El Rifai i Helsingborg vore nyttig.
Han kallade judar för "apornas och svinens avkommor",
vilket uppmuntrade hans islamister till ett mordförsök mot
en aktiv jude...

Nog känns Aftonbladet extra absurd....


 Aftonbladet/Inizios undersökning visar bland annat:
  • Mer än varannan (55%) tycker att antisemitismen i Sverige har ökat de senaste 5 åren.
  • Mer än var tredje (36%) har upplevt antisemitism i sin vardag en eller flera gånger. Bland de upp till 29 år har hälften upplevt det en enstaka gång eller flera (52%).
  • Mer än två tredjedelar (71%) av svenska folket är mycket (33%) eller lite (38 procent) oroade för antisemitism. Kvinnor känner större oro än män, oron är större i storstäderna än ute i landet.
  • Varannan svensk (52%) känner till Förintelsen mycket väl och 40 procent känner till den ganska väl. Andelen som menar att de känner till Förintelsen mycket väl är högre bland män. 
  • Tre av fyra (77%) tycker att det är mycket viktigt att komma ihåg Förintelsen i form av minnesdagen den 27 januari varje år, som instiftades av FN 2005. Ett fåtal tycker att det inte är viktigt. Dessa finns bland män, yngre och de med lägre utbildning.

Tycker du att antisemitismen har ökat eller minskat i Sverige de senaste 5 åren?

Källa: Aftonbladet/Inizio
Källa: Aftonbladet/Iniziofredag, augusti 09, 2019

Ljusets fiender i MalmöJohan Westerholm på Ledarsidorna om hur (s) och
gammelpressen gemensamt mörkar att den antisemitiska
stormvågen i Malmö är resultatet av stadens 
islamisering... 


Copyright Kjell Nilsson Mäki 

Malmö töms nu på unga judar som inte ser någon framtid i staden. Genomgående i rapporteringen i Public Service och annan media om den tilltagande antisemitismen i Malmö saknas information om vilken form av antisemitism, och vilken avsändare, som denna har. Ledarsidorna har svaret på varför det är så.

För tre år sen skulle Malmö stad specialutbilda lärare i en satsning mot antisemitism. Men bara en knapp tredjedel av utbildningsplatserna fylldes. I höst görs ett nytt försök. Det var företaget Xenofilia som tillsammans med judiska församlingen som utformade en utbildning för Malmö stad 2016.
– Det är en utbildning som behövs i Malmö. Malmö har en utbredd antisemitism. Vi hör varje dag om unga människor som har svårt att uttrycka sin judiska identitet, säger Xenofilias VD Lena Friblick till P3 Nyheter.
Europeiska judar i åldrarna 16–34 år utsätts i högre grad för antisemitiska trakasserier än vad deras föräldrageneration gjorde, enligt en rapport från EU-kommissionen och EU:s byrå för mänskliga rättigheter. Unga judar väljer att flytta från Malmö säger 19-åriga Mira Kelber till P3 Nyheter. Hennes pappa flydde från förintelsen med sin familj.
– Om man tänker hur lång tid det var sedan förintelsen och mina släktingar blev mördade: att folk bär på samma rädsla. Där borde kommunen göra bättre. För de är de som ska ta hand om sina medborgare.
I rapporteringen från främst Public Service samt i kommunikationen från Malmö stad saknas dock en avgörande detalj för att läsare och medborgare skall förstå vad det är för form av antisemitism som drabbar Malmös allt färre judar. Den arabiska. Den arabiska antisemitismen som i Malmös fall kan kopplas direkt till en specifik invandrargrupp. De som brukar gå under benämningen statslösa palestinier även om många idag har svenska medborgarskap.

Denna form av antisemitism skiljer sig från dagens europeiska som har sina rötter i Sion Vises protokoll med ursprung i Ryssland samt den tyska nazismen. Den form av europeisk antisemitism som Illmar Reepalu, S, gav uttryck för och som återfinns i Nordiska Motståndsrörelsen. Den antisemitism som idag dominerar Malmö är dock något annat. Det är den som har sitt ursprung i arabvärlden i allmänhet och hos de statslösa palestinierna i synnerhet.

Brottsförebyggande Rådets, Brå, senaste rapport som publicerades 2019 uppvisar personer med bakgrund i Mellanöstern en antisemtisim som enligt forskningen har existerat redan innan staten Israel grundades. Denna antisemitsm och delar av den hatbrottslighet som sker mot judar, såväl i Sverige som i andra europe­iska länder, härrör från en närmast sanktionerad antisemitism som förekommer i de olika länderna i Mellanöstern. Och som skiljer sig från den europeiska.

För migranter som kommit till Europa efter 1945 är Förintelsen och minnet från denna inget som de tar med sig. Det är en berättelse om en händelse från en annan kontinent. Närmast fiktiv i deras värld. De känner ingen delaktighet i denna och inte heller att de på något sätt har den med sig. Det är i många fall något de inte kan relatera till alls. Endast Marocko har idag obligatorisk undervisning i Förintelsen, en reform som kung Mohammed VI genomförde 2018 för att visa att Marocko är en del i kampen mot antisemitism. Inget annat arabland har följt efter.
Kung Mohammed VI av Marocko är fullt medveten om att det kommer ta minst en, sannolikt fler, generationer för att knäcka ryggraden på den antisemitism som Muslimska Brödraskapet och andra islamistiska rörelser sprider. Att det krävs att den identifieras, inklusive avsändaren, för att kunna motarbetas.

Sett till opinionsundersökningar och valresultat som presenterats från dessa länder i MENA-regionen går det att bryta ner siffrorna ytterligare och identifiera vilka grupper medborgare från dessa länder som svarar för den mest brutala, strukturerade och tydliga antisemitismen. I granskningen av dessa valresultat utrikstalliseras en väljargrupp som tydligast sympatiserar med det religio-politiska budskap som är mest antisemitiskt och hatiskt mot staten Israel i allmänhet och judar i synnerhet. Detta korresponderar väl med Brottsförebyggande rådets tidigare studier som visar på en kraftig överrepresentation av antisemitiska vanföreställningar bland migranter och deras barn med ursprung i Mellanöstern.

Det Muslimska Brödraskapets parti i Jordanien, IAF. Islamic Action Front. Förutom att det är de väljare med den lägsta utbildningen och de lägsta inkomsterna som röstar på Muslimska Brödraskapets politiska parti förenas de av något annat. Dess väljare är främst de som från början var statslösa palestinier eller anhöriga till statslösa palestinier. På samma sätt har Hamas, som tidigare var en väpnad gren av Muslimska Brödraskapet, en förkrossande majoritet på Gaza-remsan och når nästan upp till 50 procent stöd i valen till elevkårerna vid universiteten på Västbanken. Hamas är vitsordat våldsbejakande antisemitiskt i lika hög grad som det Muslimska Brödraskapet i regionen är apologetiskt. Tillåtande.

Det är därmed inte orimligt att anta att den överväldigande delen av den antisemitism som judar får uppleva i Malmö har just detta ursprung. Palestinier och de statslösa palestiniernas som därmed ansluter sig till det Muslimska Brödraskapet och Hamas samt Hezbollahs budskap. Något som förs över till även de palestinier som över tid erhållit ett medborgarskap. Och deras barn. Och barnbarn.
Socialdemokraterna kommer inte kunna adressera denna form av antisemitism då det i sådana fall skulle riskera att utmana hela den utrikespolitiska plattform, som bygger på ett stöd till palestinierna, som byggts upp sedan Olof Palmes dagar. Ett talande exempel på oförmågan är statsminister Stefan Löfven i Riksdagens frågestund 2017.

Och så länge public service inte berättar för svenska skattebetalare, som finansierar hela statens medieplattform med 8,8 miljarder kronor per år, om varifrån antisemitismen i Malmö kommer ifrån kommer det inte bara vara obegripligt för väljare och medborgare varför den kan fortsätta. Denna antisemitism kommer heller inte kunna motarbetas på något sätt så länge inte regeringen, Malmö Stad och socialdemokraterna är tydliga med vilken grupp som är avsändaren till denna antisemitism.

Kampen mot antisemitismen i Malmö liknar i allt väsentligt Harry Potters kamp mot Lord Voldemort. Lord Voldemort kunde bara bekämpas när någon vågade nämna hans namn. 
Vare sig Public Service, annan statsfinansierad media eller socialdemokraterna kommer under överskådlig tid inte våga nämna antisemitismen i Malmös ursprung.  Regeringen Löfven kommer därmed aldrig att kunna utmana de krafterna. Krafter som formulerades explicit med broderskaparen Carl Henrik Grenholms utrikespolitiska ställningstagande i tidningen Broderskap 1971:
”Palestinierna önskar utplåna Israel som stat, vill helt krossa Israel. Detta är helt riktigt – och det är en målsättning vi bör stödja.”
Ljusets fiender – därför knäcks inte antisemitismen i Malmö.

Post scriptum
Begreppet "Ljusets Fiender" är myntat i denna kontext av docent Johan Lundberg i ett av de standardverk som ligger till grund för all kunskapsinhämtning inom islamism och jihadism. Boken Ljusets fiender (Timbro 2013)  kan beställas på bland annat Bokus.

Broderskaparna heter idag Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Bland dess ordföranden genom åren märks Peter Weiderud, idag kansliråd på UD KH, UD:s enhet för konflikthantering där han ansvarar för interreligiös dialog. Weiderud har i andra sammanhang inte uteslutit att bjuda in antisemiter till konferenser samt anser att hat mot minoritetsgrupper från socialdemokratiska muslimer kan tolereras.

En annan namnkunnig ordförande är dagens, professor Ulf Bjereld, som fram till årsskiftet 2018/19 var ansvarig för fördelningen av forskningsmedel mot rasism. Bjereld har även varit front för "Ship to Gaza" som samarbetat med bland annat den turkiska terrorklassade organisationen IHH som i sin tur har samarbetat med den internationellt terrorklassade organisationen Hamas, officiellt Muslimska Brödraskapets väpnade palestinska gren fram till 2016. IHH har även transporterat vapen till Islamiska Staten i skydd av sin status som biståndsorganisation.

Johan Westerholmtorsdag, augusti 08, 2019

Malmö - antisemitism utan judar ?


Norska HRS, Human Rights Service, uppmärksammar 
den  galopperande islamistiska 
antisemitismen i Malmö.
De senaste årens ökning är ett
tragiskt exempel på att 
muhammedanerna inte ens
behöver några judar längre för
sin våldsamma religiöst anbefallda
antisemitism...

Antisemittisme har økt kraftig i Malmø på grunn av muslimsk innvandring fra Midt-Østen og Nord-Afrika.Det er ingen tvil om hvem som står bak den økende antisemittismen, nemlig personer med arabisk bakgrunn.

Svenske myndigheter har lovet å ta tak i problemet, men antall anmeldelser av antisemittisk vold har likevel økt.
Hat mot jøder er dypt forankret i religion og kultur. Nå forteller unge jøder i Malmø at de ikke tør å gå på skolen i frykt for å bli slått ned.

«De negative holdningene overfor jøder i Europa har økt jevnt og trutt siden tusenårsskiftet. Jeg mener det er mer antisemittisme i Europa i dag enn noen gang etter andre verdenskrig,» sa Abraham Foxman for noen år siden. Han har viet hele sin karriere til den største amerikanske organisasjonen som kjemper mot jødehat.

 
Sveriges Radio har nylig intervjuet 18 år gamle Daniel Vaknine som begynte på videregående skole i 2016, men som ble tvunget til å bytte skole etter bare en måned på grunn av hat og trusler fra andre elever i Malmø. Han er også kritisk til skoleledere som lukker øynene for problemet. Han sier at det kun gjenstår tre skoler i Malmø hvor sammensetningen av elever fremdeles er slik at jøder kan studere der.
– Du kan ikke gå på skolen med en synlig davidstjerne, fordi det er en høy risiko for å bli mobbet, trakassert eller slått ned, sier han til Sveriges Radio.

De antisemittiske holdningene blant muslimer i Malmø er ikke kun blant skoleelver. Det kommer inn med morsmelken. Jødiske småbarnsforeldre i byen blir derfor tvunget til å flytte sine førskolebarn på grunn av hatet fra muslimske barn.
I takt med den muslimske innvandringen til Malmø flytter jøder ut av byen. Mange flytter til Stockholm hvor problemet fremdeles ikke er like utbredt, blant annet fordi det er større avstand mellom sentrum og de innvandrertette områdene sammenlignet med Malmø.
Daniel er en av dem som vurderer å forlate hjembyen Malmø og flytte til Stockholm. Han forteller at han ikke kan forestille seg å stifte familie i Malmø slik byen har utviklet seg. Andre jøder velger å emigrere fra Sverige og de fleste bosetter seg i Israel.


De antisemittiske holdningene blant muslimer i Malmø er ikke kun blant skoleelver. Det kommer inn med morsmelken. Jødiske småbarnsforeldre i byen blir derfor tvunget til å flytte sine førskolebarn på grunn av hatet fra muslimske barn.
I takt med den muslimske innvandringen til Malmø flytter jøder ut av byen. Mange flytter til Stockholm hvor problemet fremdeles ikke er like utbredt, blant annet fordi det er større avstand mellom sentrum og de innvandrertette områdene sammenlignet med Malmø.

Daniel er en av dem som vurderer å forlate hjembyen Malmø og flytte til Stockholm. Han forteller at han ikke kan forestille seg å stifte familie i Malmø slik byen har utviklet seg. Andre jøder velger å emigrere fra Sverige og de fleste bosetter seg i Israel.


Det samme skjer over hele Europa hvor muslimer bosetter seg. Lena Posner Körösi, leder for det svenske jødiske sentralrådet, sa nylig i et intervju med SVT at journalister må slutte å mørklegge problemet. Körösi er nestleder i European Council of Jewish Communities og medlem av styret for European Jewish Congress. Hun er utdannet psykolog. Hennes far kom til Sverige i 1939 fra nazi-Tyskland, men familien ble myrdet av nazistene. Moren hennes var datter av russiske jøder som i 1906 flyktet til Sverige fra pogromene i Russland.

Det spørs om ikke Körösi og Daniel Vaknine snakker for døve ører når de ber skoleledelse og journalister skrive om muslimsk antisemittisme?

tisdag, augusti 06, 2019

Om Muslimska Brödraskapet - ny version

 
 
 
Som ni kanske har märkt då och då
är jag ett fossil från tiden före internet.
(Ja, t o m från tiden före mobiltelefonen)
Därför händer ibland det som hände inatt.
När jag skulle uppdatera en brusten länk
i en äldre artikel lyckades jag radera hela
artikeln...
 
Det var artikeln om Magnus Norells utmärkta artikelserie
på bloggen Ledarsidorna om Muslimska Brödraskapets
aktiviteter i Sverige.
Istället för försöka rekonstruera artikeln ur minnet
återger jag här en artikel om samma ämne på Petterssons
blogg (OBS Återigen, inget släktskap...) 
 
Observera att ni kan (och bör) ladda ned de
första sju artiklarna i serien som PDF-filer.
I dem finns mycket väsentlig information och
länkar till andra rapporter och artiklar etc
De sista åtta har varit betalspärrade, men håller
på att öppnas upp. Se särskilt de avslutande
kommentarerna i del 15.
 
 
Det muslimska brödraskapet är terrorklassade i flera länder, bl.a. i USA och Egypten. Dock inte i Sverige där de frodas och erhåller statliga bidrag.

Har ni sett den norska dokumentären ”Det muslimska brödraskapet” inser ni vad detta är för en organisation och vad deras skrämmande agenda består av. En som håller ett vakande öga på denna främmande organisation är Johan Westerholm på Ledarsidorna. Detta är läsvärt och borde givetvis inte bara läsas av besökare till alternativa medier och de som vågat inse vad vi har att förhålla oss till.

Del 1: Vad är Muslimska brödraskapet?

Del 2: Etableringsstrategin i väst

Del 3: Det svenska nätverket

Del 4: Den yttre ringen

Del 5: Det ideologiska överlappet med IS

Del 6: Den teologiska konflikten och terrorn i Guds namn

Del 7: Etableringen i staten

Del 8: Missionärerna och de muslimska familjedagarna

Del 9: Den demokratiska paradoxen

Del 10: Muslimska Brödraskapets etablering i media

Del 11: Muslimska Brödraskapet i de statliga myndigheterna

Del 12: Etableringen i svensk bistånds- och utrikespolitik

Del 13: Akademin – The Influencers

Del 14: Muslimska Brödraskapet – i minoritet bland muslimer

*Uppdaterat. Den 15:e och sista artikel om MB är publicerad och är en sammanfattning av tidigare publikationer. Slutorden är värda att beakta: ”Ett samhälle där religionsfrihet innebär individens rätt att välja religion efter eget gottfinnande men även friheten att välja bort religion”

Del 15: Ljusets fiender

Jag blir rädd och oroad av det jag läst. Jag är säkerligen inte ensam och någonstans känns det som att också etablerade journalister och knäpptysta politiker hyser samma rädsla.

Vad_är_Muslimska_Brödraskapet_1-7, PDF att skriva ut.


Vi har skrivit mycket om det muslimska brödraskapet på bloggen, hur de sitter i riksdag och regering.m.m.

S lovar att samarbeta med Sveriges Muslimska råd


 


söndag, augusti 04, 2019

Turkiet hotar Europa: "Vi öppnar slussportarna igen"

 
 
 
 
Sören Kern på Gatestone Institute
avslöjar ett akut hot mot Europas folk:
P g a EU:s misslyckade invandringspolitik
kan vi nu vänta oss att miljoner syrier,
afghaner och turkar snart svämmar in
över det redan hårt sargade Europa....
  • "Vi står inför den största migrationsvågen i historien. Om vi öppnar fördämningen så kommer ingen europeisk regering kunna överleva i mer än ett halvår. Vi rekommenderar dem att inte pröva vårt tålamod." – Den turkiska inrikesministern Süleyman Soylu.

  • "Turkiet är djupt engagerade i målet med EU-medlemskap ... Slutförandet av dialogen om visumliberalisering som kommer göra så att våra medborgare kan resa till Schengenområdet utan visum är vår första prioritet." – Uttalande släppt av det turkiska utrikesdepartementet, den 9 maj 2019.

  • "Detta betyder inte att jag har något emot turkarna (...) Men om vi börjar förklara det – att Turkiet tillhör Europa – så kommer europeiska skolelever att få lära sig att den europeiska gränsen ligger i Syrien. Var är det sunda förnuftet? (...) Kan Turkiet ses som ett europeiskt land kulturellt, historiskt och ekonomiskt? Om vi säger det så vill vi att EU ska dö." – Den före detta franska presidenten Nicolas Sarkozy.

  • Om EU godkänner undantag för viseringskravet så kommer tiotals miljoner turkar få omedelbar och obehindrad tillgång till Europas passfria zon. Kritiker av visumliberaliseringen är rädda för att miljontals turkar kan migrera till Europa. Den österrikiska tidningen Wochenblick rapporterade att 11 miljoner turkar lever i fattigdom och att "många av dem drömmer om att flytta till Centraleuropa."Turkiet har hotat att öppna fördämningen för massmigration till Europa om inte turkiska medborgare blir berättigade visumfria resor till EU. Turkiet rymmer för närvarande ett uppskattat antal på 3,5 miljoner migranter och flyktingar – främst syrier, irakier och afghaner. Många av dessa människor skulle förmodligen migrera till Europa om de fick chansen. På bilden: Adiyaman flyktingläger i Turkiet. (Bildkälla: UNHCR)

Turkiet har hotat att öppna fördämningen för massmigration till Europa om inte turkiska medborgare blir berättigade visumfria resor till EU. EU har gått med på visumliberalisering i ett migrantavtal mellan EU och Turkiet från mars 2016, i vilket Ankara lovade att strypa flödet av migranter till Europa.
Europeiska tjänstemän insisterar på att Turkiet, trots en minskad flyktingström, ännu inte har uppfyllt alla kriterier för visumliberalisering. Dessutom beslutade EU:s utrikesministrar den 15 juli att man skulle pausa diskussionerna med Ankara som en del av sanktionerna mot turkisk olja och gas som borras vid Cyperns kust.

I en intervju med den turkiska tv-kanalen THRT Haber den 22 juli sa den turkiska utrikesmnistern Mevlut Çavuşoğlu att Turkiet skulle backa ur migrantavtalet eftersom EU inte hade lyckats uppfylla kraven om att låta turkiska passinnehavare få visumfri tillgång till 26 europeiska länder. "Vi har gett avslag på återtagandeavtalet", sa han. "Vi kommer inte att vänta vid EU:s dörr."
En dag tidigare anklagade den turkiska inrikesministern Süleyman Soylu europeiska länder för att ha lämnat Turkiet i fred för att hantera migrationsfrågan. I kommentarer som publicerats av den statliga nyhetsbyrån Anadolu Agency varnade han: "Vi står inför den största migrationsvågen i historien. Om vi öppnar fördämningen så kommer ingen europeisk regering kunna överleva i mer än ett halvår. Vi rekommenderar dem att inte pröva vårt tålamod."

Migrationsavtalet, som trädde i kraft den 1 juni 2016, förhandlades snabbt av europeiska ledare i ett desperat försök att få kontroll över en kris i vilken över en miljon migranter strömmade in i Europa år 2015.

Under avtalet lovade EU att betala Turkiet 6 miljarder euro för att godkänna visumfria resor till Europa för Turkiets 82 miljoner invånare, och återuppta tillträdesdiskussioner för Turkiets medlemskap i EU. I utbyte gick Turkiet med på att strypa flödet av migranter till Europa samt ta tillbaka alla migranter och flyktingar som nått Grekland från Turkiet illegalt.
Turkiet rymmer för närvarande ett uppskattat antal på 3,5 miljoner migranter och flyktingar – främst syrier, irakier och afghaner. Många av dessa människor skulle förmodligen migrera till Europa om de fick chansen.

Som svar på Çavuşoğlus kommentarer insisterade EU-talesmannen Natasha Bertaud på att Turkiets fortsatta tillämpning av avtalet mellan EU och Turkiet förblir ett villkor för visumliberalisering.
Turkiska tjänstemän har upprepade gånger anklagat EU för att inte ha hållit sin del av överenskommelsen, särskilt med tanke på visumliberalisering och tillträde till EU.
Under avtalet lovade europeiska tjänstemän att prioritera snabb, visumfri tillgång för turkiska medborgare till Schengens passfria zon till den 30 juni 2016 och att återuppta Turkiets pausade diskussioner om EU-medborgarskap till slutet av juli 2016.
För att kvalificera för visumavstående blev Turkiet fram till den 30 april 2016 tvunget att uppfylla 72 kriterier. Bland dessa fanns: Uppdatera säkerheten för turkiska pass enligt EU:s standard; dela information om förfalskade dokument som använts för att resa in i EU, ge arbetstillstånd åt icke-syriska migranter i Turkiet.

Europeiska tjänstemän menar att trots att Turkiet har uppfyllt de flesta av villkoren så har de inte uppfyllt den viktigaste av alla: Lätta på sina hårda antiterrorlagar som används för att tysta kritiker av den turkiska presidenten Recep Tayyip Erdoğan.
Sedan den misslyckade statskuppen i Turkiet den 15 juli 2016 har över 95 000 turkiska medborgare gripits och minst 160 000 statstjänstemän, lärare, journalister, poliser och soldater har fått sparken eller blivit avstängda från olika statliga institutioner.
Som svar på denna rensning uppmanade EU-parlamentet den 13 mars 2019 till att EU:s förhandlingar med Turkiet skulle skjutas upp. "Medan EU:s tillträdesprocess var i sin linda fanns det en stark motivation för reformer i Turkiet, men det har funnits en stark återgång inom rättsstaten och mänskliga rättigheter under de senaste åren", enligt den antagna texten.
Turkiet blev först lovade medlemskap i EU i september 1963, när man skrev under ett "associationsavtal" som syftade till att etablera en tullunion för att bana väg för ett framtida tillträde till EU. Turkiet ansökte formellt om EU-medlemskap i april 1987 och man började diskutera ett medlemskap i oktober 2005.
Diskussionerna om tillträde för Turkiet sattes på paus i december 2006 efter att den turkiska regeringen vägrade att öppna turkiska hamnar och flygplatser för handel med Cypern. Sedan dess har diskussionerna fortsatt till och från, men processen har dröjt på grund av en politisk opposition från Frankrike och Tyskland, bland andra.

Om Turkiet gick med i EU skulle man ta över Tyskland och bli EU:s största medlem vad gäller befolkning. Som konsekvens skulle EU:s största medlemsstat vara muslimsk. En del europeiska tjänstemän har varnat för att ett turkiskt tillträde skulle få Europa att "implodera" och "islamiseras".
Frankrikes före detta president Nicolas Sarkozy har sagt att Turkiet inte har någon plats i EU. I en intervju från februari 2016 med den franska nyhetskanalen iTélé uttryckte han åsikter som förmodligen delas av många Européer:

"Turkiet har ingen plats i Europa. Det har jag alltid vidhållit, det är baserat på sunt förnuft. Detta betyder inte att jag har något emot turkarna. Vi behöver dem, de är våra allierade i NATO. Men om vi börjar förklara det – att Turkiet tillhör Europa – så kommer europeiska skolelever att få lära sig att den europeiska gränsen ligger i Syrien. Var är det sunda förnuftet? "
"Det är inte bara det. Vad är idén bakom Europa? Europa är en union av europeiska länder. Frågan är mycket enkel. Uett geografiskt perspektiv, är Turkiet ett europeiskt land? Turkiet har bara en kustremsa i Europa, Bosporen. Kan Turkiet ses som ett europeiskt land kulturellt, historiskt och ekonomiskt? Om vi säger det så vill vi att EU ska dö."
Den 9 maj 2019 sa Erdoğan att Turkiet var djupt engagerade i att gå med i EU. Ett uttalande som släpptes av det turkiska utrikesdepartementet noterade:

"Turkiet förblir engagerade i sitt mål med EU-medlemskap och fortsätter sina ansträngningar i detta avseende ... Vår förväntning av EU är att de ska behandla Turkiet på ett jämlikt sätt jämfört med andra kandidatländer och avlägsna politiska barriärer under förhandlingarna som ska vara en teknisk process (...)"
"Även om våra tillträdesförhandlingar är politiskt blockerade fortsätter Turkiet beslutsamt med sina försök till uppfyllande av EU:s krav. På mötet idag har vi angett de nuvarande utvecklingarna i Turkiet och gått med på de steg som ska tas inom den kommande perioden."
"Slutförandet av dialogprocessen för visumliberalisering som kommer att låta våra medborgare resa till Schengenområdet utan visum är vår första prioritet."
Även om Turkiet rättar sig med alla EU:s krav så verkar det osannolikt att turkiska medborgare kommer att få resa visumfritt inom en nära framtid. Den 15 juli kopplade EU:s utrikesministrar framstegen för Turkiska relationer med EU formellt till Cypern. En åtgärd som antagits av Europarådet den 15 juli anger:

"Rådet erinrar om rådets slutsatser av den 18 juni 2019 och Europeiska rådets tidigare slutsatser, särskilt slutsatserna av den 20 juni 2019, och beklagar att Turkiet, trots Europeiska unionens upprepade uppmaningar om att landet ska upphöra med sin olagliga verksamhet i östra Medelhavet, har fortsatt sin borrningsverksamhet väster om Cypern och inlett en andra borrningsverksamhet nordost om Cypern inom cypriotiskt territorialvatten. Rådet erinrar om de allvarliga och omedelbara negativa konsekvenser som sådana olagliga handlingar har för alla förbindelser mellan EU och Turkiet. Rådet uppmanar på nytt Turkiet att avhålla sig från sådana handlingar, agera i en anda av god grannsämja och respektera Cyperns suveränitet och suveräna rättigheter i enlighet med internationell rätt (...)"
"Rådet beslutar mot bakgrund av Turkiets fortsatta och nya olagliga borrningsverksamhet att avbryta förhandlingarna om det övergripande luftfartsavtalet och är enigt om att tillsvidare inte hålla möten i associeringsrådet eller ytterligare möten i högnivådialogerna mellan EU och Turkiet. Rådet stöder kommissionens förslag om att minska föranslutningsstödet till Turkiet för 2020 och uppmanar Europeiska investeringsbanken att se över sin utlåningsverksamhet i Turkiet, särskilt när det gäller lån med statspapper som säkerhet."
Europeiska tjänstemän må vara berättigade att vara hårda mot Turkiet, men Ankara är väl positionerade för att skapa kaos för EU om man väljer att göra det. Europa verkar sannerligen ha hamnat i en omöjlig situation.

Om EU godkänner undantag för viseringskravet så kommer tiotals miljoner turkar få omedelbar och obehindrad tillgång till Europas passfria zon. Kritiker av visumliberaliseringen är rädda för att miljontals turkar kan migrera till Europa. Den österrikiska tidningen Wochenblick rapporterade att 11 miljoner turkar lever i fattigdom och att "många av dem drömmer om att flytta till Centraleuropa".

Andra tror att Erdoğans syn på undantaget för viseringskravet är att det innebär en möjlighet att "exportera" Turkiets "kurdproblem" till Tyskland. Markus Söder, chef för Kristna sociala unionen, det bajerska systerpartiet till Tysklands förbundskansler Angela Merkels Kristdemokratiska union, varnade för att flera miljoner kurder är beredda att fly till Tyskland för att undvika åtal i Erdoğans händer. "Vi importerar en intern turkisk konflikt. I slutändan kommer kanske färre migranter till havs, men fler kommer via flyg."

Å andra sidan, om EU ger avslag på undantaget för viseringskrav, och Turkiet svarar med att öppna upp migrantfördämningen, så kan hundratusentals migranter från Afrika, Asien och Mellanöstern återigen börja strömma in i Europa.
Soeren Kern är en Senior Fellow vid New York-baserade Gatestone Institute.onsdag, juli 17, 2019

Civilisationernas kampFörfattaren Eddie Råbock (f d islamisten Mohamed Omar),
har, som ni kanske sett här på bloggen tidigare återupptagit
sina utmärkta kommentarer på YouTube under titeln


En av de bästa kommentarerna var ett kort föredrag om det
han med rätta kallade Civilisationernas kamp på Paris
gator, en i högsta grad ideologisk drabbning mellan
salafisterna och den sekulära franska staten.
Njut av den i hängmattan....:
 *********


Glöm aldrig:
onsdag, juli 10, 2019

Islamistoffensiv i Uppsala


Författaren Eddie Råbock, mera känd som f d islamisten  Mohamed Omar,
skriver idag en krönika i Samnytt om islamiseringen av hemstaden Uppsala
utifrån en ny islamistisk "missionskampanj" som drabbat staden.

Minnesgoda läsare minns kanske några av mina artiklar om dessa s k 
deobandis tidigare aktiviteter. Tablighi Jamaat har idag en dominerande 
roll inom islamismen i Storbritanien. Redan för tio år sedan berättade 
myndigheterna att Deobandis kontrollerade 600 av Storbritanniens 
1.350 moskéer, liksom 17 av 26 islamistiska seminarier och 
hade utbildat 80 % av landets imamer.
Se även här och här.


****

KRÖNIKA Min hemstad Uppsala har förändrats mycket under min livstid. Området Gottsunda är kanske förlorat. Jag har svårt att se hur man ska kunna vända på utvecklingen. Jag bodde där i tretton år och det blev bara sämre, aldrig bättre, trots politikernas vackra ord.
Risken är att området Stenhagen förfaller på samma sätt. Tisdagen den 25 juni i år sköts det mot tre lägenheter i Stenhagen. Fem män har gripits, misstänkta för skjutningen. Alla fem har invandrarbakgrund. Det är så gängkriminaliteten ser ut idag.

Och samtidigt som politikerna pratar om integration, så tänker de tillåta en ny moské i det alltmer mångkulturella Stenhagen. Jag tror inte att moskén kommer att göra området bättre, snarare tvärtom. Även om imamen skulle predika mot knark och gäng, så kommer moskén att bidra till segregationen, utanförskapet och känslan av att inte tillhöra det svenska samhället.
Dessutom underminerar ofta imamerna respekten för svensk lag genom att sitt prat om sharia som den enda lagen som gäller för muslimer. Svensk lag följer man bara för att man måste, men sharia har högre status.

Jag känner till flera av männen som ligger bakom den nya moskén. De är aktiva i en islamisk missionsrörelse som heter Tablighi Jamaat.
Tablighi Jamaat grundades i Indien på 1920-talet för att rena muslimer från påverkan från den indiska, hinduiska kulturen. Den spreds sedan till hela världen och räknar idag cirka femtio miljoner medlemmar. För att få unga muslimer att rensa bort varje spår av icke-islamisk kultur tar man dem med på resor i tre eller 40 dagar. Man sover tillsammans i moskén och följer ett program som innehåller bön, koranläsning, predikan och ”turer”. Turen går ut på att gå runt närområdet, knacka dörr hos muslimer och kalla dem till moskén.

Man menar att de unga männen kommer att färgas av miljön under resan och förvandlas från vanemuslimer eller slarviga muslimer till medvetna och strikta muslimer. Tablighi Jamaat anser att varje medlem någon gång under sitt liv bör företa en resa om tre månader till rörelsens center i Pakistan, Indien och Bangladesh.
En av de ledande företrädarna för Tablighi Jamaat i Uppsala heter Akmal Hyder och kommer ursprungligen från Bangladesh. Han är professor vid Högskolan i Gävle. I juni 2014 var han med och arrangerade en stor missionskonferens i Norrköping. Han blev då intervjuad av en kvinnlig journalist för Arbetarbladet. Hyder vägrade att ta hennes utsträckta hand. Kvinnor var förbjudna att delta på konferensen. ”Islam skiljer mellan kvinnor och män. Vi blandar inte”, sade Hyder till Arbetarbladet.
Rörelsen uppmanar alltså inte som talibanerna direkt till väpnad jihad, men förhärligar i sina predikningar och i sina studiecirklar profeten Muhammeds krig och erövringar. Dessa härtåg ses som förebildliga för rörelsens missionsresor.

Tablighi-rörelsen har växt fram ur den så kallade Deobandi-skolan i Indien. Det finns en annan mera känd rörelse som också växt fram ur denna skola: talibanerna. Tablighi och talibanerna delar ett gemensamt ursprung och en gemensam lära, men de skiljer sig åt i metod. Tablighierna vill bygga den ideala, islamiska staten genom mission, talibanerna genom jihad. Steget kan vara kort mellan de två rörelserna: John Walker Lindh, en amerikansk konvertit till islam, reste med Tablighi Jamaat till Pakistan 1998. Han anslöt sig senare till talibanerna.

En av de tre jihadisterna som attackerade London den 3 juni 2017, Youssef Zaghba, hade varit engagerad i Tablighi Jamaat. Även jihadisterna som genomförde attacken den 7 juli 2005 i Londons tunnelbana var engagerade som missionärer i rörelsen. Vi vet också att jihadisten som mejade ner folk på en julfest i San Bernardino i USA den 2 december 2015 brukade gå till en Tablighi-moské.
Redan 2005 konstaterade den konservativa, amerikanska tankesmedjan Middle East Forum att:
“For a majority of young Muslim extremists, joining Tablighi Jamaat is the first step on the road to extremism.”

I Frankrike fungerar organisationen som en inkörsport för islamiska extremister, noterade man på tankesmedjan:
“Perhaps 80 per cent of the Islamist extremists in France come from Tablighi ranks, prompting French intelligence officers to call Tablighi Jamaat the ‘antechamber of fundamentalism’.”

En skillnad mellan Tablighi Jamaat och jihadistgrupperna är alltså att tablighierna vill bygga den islamiska staten nerifrån och upp genom att islamisera individerna medan jihadistgrupperna vill bygga den islamiska staten uppifrån och ner genom väpnad revolution. Tablighi Jamaat menar att när muslimerna har blivit riktiga muslimer kommer Gud att ge dem seger och styret över världen.
Under min tid som muslim har jag haft mycket kontakt med folk som är engagerade i rörelsen. Den absoluta majoriteten är fredliga människor. Men dessa fredliga människor kan, vare sig de är medvetna om det eller inte, fungera som inkörsport till våldsamma grupper och rörelser.

Det finns tyvärr en tolerans mot salafistisk extremism inom Tablighi Jamaat. 
Det såg vi i fallet med Gävleimamen Abo Raad. På Facebook hyllade han terrorgruppen Islamiska Statens offensiv sommaren 2014. Abo Raad har predikat i Uppsalamoskén vid ett flertal tillfällen. Han har också hållit i studiecirklar för ungdomar.

Tablighi-folket har inte reagerat mot detta. De har, och det har jag själv sett, suttit med och lyssnat på Abo Raads predikningar. När Upsala Nya Tidning kontaktade Uppsalamoskén för att höra hur de tänkte kring att Abo Raad predikade i deras moské så blev svaret att de inte såg några problem med det. Abo Raad är har nu satts i förvar av säkerhetspolisen eftersom man bedömer att han är ett hot mot rikets säkerhet.

Den 19 september i år kommer plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun att ta beslut om bygglov för den nya Stenhagenmoskén. Om moskén blir verklighet kommer den att bidra till segregeringen och utanförskapet i Uppsala, underminera respekten för svensk lag och svensk kultur och sannolikt även göra unga män mottagliga för ännu mer extrema grupper och rörelser.

fredag, juli 05, 2019

Läget i Syrien just nu


Sedan Kalifatet (ISIS) förlorat sina sista baser i Syrien
tycks många skribener i gammelpressen inbilla sig att
situationen i landet är "lugn".

Se kartan nedan från välinformerade Institute for 
the Study of War. Den visar hur Assadregimen i stort
återtagit de tätbefolkade delarna av landet. I de stora 
ökenområdena i söder är huvudvägarna utsatta för 
angrepp av rebeller eller rena rövarband, men i 
övrigt tycks "Pax Assad" råda även där...


Kurdistan har stabiliserat sina gränser, 
medan turkiska armén ockuperat ett hörn 
i nordväst  bebott av turkiska stammar, 
Al Qaeda håller ett område kring staden Idlib 
och den ytterst diffusa SDF några små öar. 
Av kartan kan man förledas tro att SDF 
handlar om en enhetlig armé....

SDF består dock av de kurdiska trupperna (Peshmerga) 
förstärkta med USA- och Saudifinansierade legosoldater.
 Då de kurdiska soldaterna vägrar slåss utanför 
Kurdistan kan USA:s internationella allians bara 
hålla mindre icke-kurdiska områden med hjälp av 
legosoldater och kraftigt flygstöd från NATO.
 I praktiken har denna en gång så omskrutna allians
 upphört att fungera och egentligen borde 
Assads territorium på kartan utökas kraftigt.

Flera av Assads allierade agerar till synes helt fritt 
i landet:
Ryssland har såväl  marin- som flygbaser i Syrien,
men ingriper alltmera sällan i direkta strider;
iranska revolutionsgardet fortsätter att bygga ut sin
"Shia-halvmåne" från från Iran till Libanon och är 
ett ständigt irritationsmoment för Israel. 
Libanesiska Hezballah står för mycket av markstriderna 
tillsammans med Irans internationella shialegion.
De i Sverige numera ökända afghanska hazaras tycks 
utgöra basen i denna legion.måndag, juni 24, 2019

"Judiska församlingen i Malmö ....försvinner inom kort"

 
 
 
Den numera mycket lilla judiska församlingen i Malmö
räknar snart med att vara helt utplånad...
 
Stadens våldsamma islamisering, underblåst av de styrande
socialdemokraterna, har lett till "en grov och våldsam
antisemitism", som inte ger något utrymme för normalt
judiskt liv i Malmö, skriver Judiska församlingen i ett
öppet brev till kommunledningen.
 
Nyheter Idag återger detta hittills hemliga nödrop:
 
MALMÖ Den judiska församlingen är på väg att försvinna från Malmö inom en mycket snar framtid om inget görs åt den grova och omfattande antisemitism som finns i staden. Det har gått så långt att bara ett försäkringsbolag är villigt att försäkra församlingens lokaler – till skyhöga premier. Det skriver Judiska församlingen i ett dokument till Malmö stad. Bland åtgärderna som nämns är stärkt bevakning, övervakningskameror och informationsinsatser. ”På framförallt arabiska”, skriver församlingen.

Malmö har plågats svårt att antisemitism under de senaste decennierna. Senast i raden av skandaler var när Nyheter Idag avslöjade hur SSU:are skanderade ”Krossa sionismen” under årets förstamajtåg.
Läs även: ”Krossa sionismen” skanderar SSU:arna med Ilmar Reepalu i spetsen

Situationen är kritisk, uppger Judiska församlingen i en åtgärdsplan som Nyheter Idag har tagit del av.  Medlemsutvecklingen i församlingen har varit dramatisk och på 20 år har man mer än halverats. 1999 hade man 842 medlemmar. 2009 var det 610 och i år är det 387 medlemmar.
”Judiska fö̈rsamlingen kommer inom en mycket snar framtid att försvinna om inget drastiskt görs. Malmö är redan idag en ”No-go-zone” för judar runt om i världen. När Malmö omnämns i media runt om världen så är det alldeles fö̈r ofta i anknytning till antisemitism. En Google-sökning på antisemitism Malmö̈ ger 215 000 träffar. Nuvarande satsningar räcker tyvärr inte,” skriver församlingen.

Enligt Svante Lundgren, docent i teologi, beror judehatet i Malmö på en lång religiös konflikt i Mellanöstern. Malmö har tagit emot ett stort antal invandrare från Mellanöstern.
– I många länder i Mellanöstern finns det stark antisemitism, och därav finns det människor som blir uppväxta med det, inte bara hat mot Israel utan mot alla judar. Det finns mycket forskning kring det här och det man ser då är att vissa från Mellanöstern får med sig starka antisemitiska åsikter från sitt hemland, säger Lundgren till Expressen.
I åtgärdsplanen skriver församlingen att det finns en ständig hotbild.
”De senaste åren har hoten och riskerna ökat dramatiskt och många anser att det bara är en tidsfråga innan en allvarligare incident kommer att inträffa”, skriver man.
Det var först för tre år sedan som staten gick in och tog hand om kostnader för bevakningspersonal. Innan dess fick församlingen själv stå för den kostnaden. Fortfarande har församlingen kostnader på närmare 100 000 kronor för larmavtal och liknande per år på grund av hotbilden i Malmö. I åtgärdsplanen framkommer också att nästan inga försäkringsbolag är villiga att försäkra Malmös synagoga.
 
”Vår försäkring har mer än fördubblats jämfört med vad vi betalade för några år sedan. Idag uppgår den till närmare 400 000 kronor per år. Det finns endast ett försäkringsbolag (World-Wide) som idag är villigt att försäkra Malmö synagoga. Det är orimligt att församlingen själv ska behöva betala denna höga kostnad”, skriver man.
 
Katrin Stjernfeldt Jammeh, socialdemokratiskt kommunalråd i Malmö, berättade nyligen i ett pressmeddelande att Malmö nu ska intensifiera informationsinsatserna i skolorna. Det är något som Judiska församlingen välkomnar. Men man trycker även på vikten av ytterligare insatser. Man vill att så många gymnasieelever som möjligt får åka och besöka förintelselägren i Polen.
 
 
Vikten av att bemöta antisemitisk propaganda framhålls också.

”Ta fram berättande och information på framför allt arabiska som bemöter myter och hat. Det finns möjlighet att utnyttja goda krafter i Malmö̈”, skriver församlingen.
Enligt församlingen har de säkerhetsåtgärder man fått finansiera själva genom åren lett till att den nuvarande lokalen är kraftigt eftersatt och har ett akut renoveringsbehov på närmare 15 miljoner kronor. Församlingen önskar därför ett ränte- och amorteringsfritt lån på minst 15 miljoner kronor.