onsdag, januari 26, 2022

Onsdagens lägesrapport från Östersjön till Svarta Havet

 Som vanligt från Lars Wilderäng på Cornucopia

 

 

Lägesrapport onsdag morgon - illavarslande acceleration mot krig i Ukraina - summeras av reseavrådan från UD 

 

Dags för den säkerhetspolitiska lägesrapporten för idag onsdag, som blir rejält omfattande och illavarslande då situationen ser ut att accelerera på alla punkter. Att UD inför en reseavrådan för hela Ukraina och inte bara de ockuperade delarna är bara några snöflingor i den lavin som nu är igång. 
Dock ska man komma ihåg att Kreml kan agera som de gör som psykologisk krigföring med syfte att just orsaka oro och påverka västs beslutsfattare och opinion att ge efter för diktaturens krav. Spänn fast säkerhetsbältet, gräv fort och gräv djupt och läs vidare. Eller gå ut på en promenad och tänk på något annat. Ditt val, för det är ingen munter läsning nedan.
Traditionellt inriktad restaurang i Kyiv, numera med reseavrådan från UD
Vi börjar med en kort summering av läget från tidigare rapporter.

Ryssland har byggt upp en truppstyrka på 130 000 - 150 000 man i offensiva stridsgrupper längs Ukrainas gräns, inklusive i Vitryssland. Bedömare menar att det kan handla om upp till 300 000 man inklusive stödförband och logistikförband. Man har fört in medeldistansrobotsystemet Iskander i Vitryssland, ett system som kan bära kärnvapen, och hotar därmed hela norra och västra Ukraina med systemet. 
 
Sex ryska landstigningsfartyg är officiellt på väg till Medelhavet för att sammanstråla med tre fartyg ur Stilla havsflottan på en påstådd övning. Samtidigt övar Nato med tre hangarfartyg i Medelhavet. Åtminstone USA och Storbritannien har påbörjat evakuering av anhöriga från sina ambassader i Ukrainas huvudstad Kyiv. Ryska flottan har med åtminstone tjugo fartyg lämnat sina hamnar i Östersjön och genomför en övning. Sverige har skickat trupp till bland annat Gotland, men också andra platser, men bloggen kommer undvika att beröra svensk aktivitet. 
 
Ryska påverkansoperationer och desinformation, inklusive inflytelse- och påverkansagenter, troll och nyttiga idioter har intensifierats i Sverige - både med proryska budskap, antisvenska och med kampanjer mot svenska Försvarsmakten. Cyberangrepp pågår mot Ukraina, men antagligen även mot väst.
Modernt inriktad restaurang i Kyiv
 
Nu över till det senaste dygnets utveckling.

Vi börjar med ageranden här i Sverige, som kan tolkas som svenska myndigheters sammanfattningar av läget.

Till en början har alltså för första gången sedan 2015 svenska UD infört en reseavrådan för Ukraina. Den tidigare gällde bara de av Ryssland ockuperade delarna i Donetsk och Luhansk, samt den ockuperade Krimhalvön. Nu skriver man istället (bloggens fetstil):
"Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 25 januari 2022 beslutat om att ändra avrådan för Ukraina. Följande avrådan gäller: 

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till halvön Krim samt regionerna Donetsk och Luhansk. 

Därutöver avråder Utrikesdepartementet från icke-nödvändiga resor till övriga delar av landet.

Avrådan gäller tills vidare."

Reseavrådan hänger på gårdagens reseavrådan från USA och innebär att t ex svenska försäkringar eventuellt inte gäller i landet. Jag vet att jag har många svenska läsare med anhöriga i eller från Ukraina, som bor i landet, eller har företag och anställda i landet. 

Avrådan kan och bör tolkas som att UD ser en skarp risk om nära förestående krigshandlingar mot Ukraina.

Här i Sverige har Försvarets materielverk gått upp i krisstab "för att kunna planera och vara förberedda vid behov". FMV skriver bland annat:

"Målet är att vi ska säkra vår förmåga att stödja Försvarsmakten och vara redo att agera i det fall det skulle ske ytterligare försämringar. Det handlar med andra ord om att myndigheten ska vara förberedd och planera för det som vi aldrig vill ska inträffa. [...] Kris- och krigsstabens uppgifter består bland annat av att sammanställa lägesbild som innehåller såväl ett omvärldsperspektiv, ett produktionsperspektiv och ett organisationsperspektiv, föreslå åtgärder och ta fram och bereda beslutsutkast samt samordna kommunikation internt, såväl som externt, kring den aktuella händelsen"

FMV förbereder sig alltså för krig och detta ska ses som en skarp beredskapshöjning även om FMV försöker vifta bort det hela i sitt pressmeddelande.

Finansmarknadsminister Max Elger (S) har kallat till sig cheferna för Riksbanken, Finansinspektione och Riksgälden för ett extrainsatt möte om det säkerhetspolitiska läget. Mötet handlar om "eventuella implikationer på finansmarknadens funktionssätt" sade minister till TT. En del menar att det kan handla om ett besked om att regeringen kommer backa ett beslut att stänga av Ryssland från SWIFT om landet anfaller Ukraina eller andra grannländer, men också om hur en omedelbart förestående börskrasch om så sker inträffar.

Regeringen håller alltså krismöte med finansmyndigheterna med anledning av krigsrisken, vilket likt UD:s resevarning ovan och FMV:s kris- och krigsstab kan tolkas som att man håller på att spänna på hjälmarna.

Vi går vidare till praktiska reaktioner här i Väst.

Finland gick igår ut med att man genomfört beredskapshöjningar med sina stående förband, och eventuellt med delar av reserven. Det är enligt finska experter som t ex C Salonius Pasternak mycket ovanligt att man kommunicerar kring detta, och det ska alltså ses som strategisk kommunikation att man publicerat foton på trupp som förflyttats och att man hänger på skarpa robotar på finskt stridsflyg. Finland har också med sina F-18 genomfört en lufttankningsövning med USA i norra delen av landet under gårdagen, men detta sker normalt några gånger om året. Tidpunkten kan dock sorteras in under hata slumpen

Se också en omfattande artikel hos bloggaren Corporal Frisk för i princip all information i ämnet, och samtliga av finska Försvarsmakten släppta foton.

Bland foton som släppts och publicerats bland annat hos Reuters är foton från en övning med militärpolis i huvudstaden Helsingfors, men i länkarna ovan även skarpa robotar på flygplan, och förband utstationerade i Finland, inklusive helikopterburna.

USA fortsätter att leverera pansarvärnsroboten Javelin i stora mängder om laster om 80 ton åt gången till Ukraina. Den fjärde lasten anlände igår.

Storbritanniens leveranser av NLAW - svenska robot 57 - fortsätter också.

Ukraina köper alltså akut in toppmoderna pansarvärnsvapen i stor volym och det i högt tempo på kort tid. Ungefär som Sverige skulle agera om vi aktiverade beredskapskrediten vid eller inför ett akut krigshot.

Det är inte så att USA och Storbritannien skänker bort dessa vapensystem och robotar.

Den amerikanska jättebanken JP Morgan ska ha avvecklat samtliga positioner mot och i den ryska rubeln. När pengarna lämnar vet man att det föreligger en akut krigsrisk.

Nato meddelar att man skickar ytterligare örlogsfartyg som avskräckning och att man frambaserar stridsflyg. Bland annat skickar Danmark fyra F-16 för att förstärka Baltikum. Nederländerna skickar två F-35 till Bulgarien, vilket också Spanien överväger att göra. Frankrike går upp i beredskap att skicka trupp till Rumänien.

Norges statsminister uppger att Norge inte skickar ytterligare trupp för att förstärka Östeuropa, utan har hand om  Norr.

Det har också landat ett stort antal flygningar med amerikanska transportplan till Estland. Vad och varför är oklart. 

Ukraina uppger att man stoppat en grupp stöttad av Kreml som förberedde väpnade angrepp inom Ukraina vid gränsregionerna. Den ukrainska säkerhetstjänsten uppger att planen samordnades från Ryssland. Presidenten har gått ut och sagt till folket att det inte finns någon anledning till panik.

Västs flygspaning och signalspaningsflyg har intensifierat sin verksamhet och svenska spaning har även flugit över Estland. Man kan på spaningsrutterna se att de första ryska landstigningsfartygen nu är på väg in i genom Gibraltarsundet.

Vilket för oss över på ryskt agerande. Ovanstående är en del av västs reaktioner. Nu följer på vad.

Jag upprepar att Ryssland använder sig av vilseledning - maskirovka - och även psykologisk krigföring. Deras agerande är till för att skrämmas och betyder inte nödvändigtvis att man kommer agera eller att de kommer agera som man tror, dvs ett isolerat angrepp mot Ukraina. Syftet med agerandet är att uppnå sina mål - diplomatiskt, politiskt, ekonomiskt eller militärt - och ett sätt att göra det är att skrämma fram eftergifter från väst.

Även om man inte måste tolka allt agerande bokstavligt så är det likväl mycket oroande och situationen ser ut att accelerera.

Ryssland offentliggjorde igår att man genomför en beredskapskontroll  av marktrupp, flygvapnet och luftförsvaret i södra Ryssland, samt Svarta havsflottan och den Kaspiska flottiljen meddelas via den ryska statens nyhetsbyrå TASS.

Det betyder att trupp och system skickas iväg från sina grupperingar och beredskapskontrollen kan förstås maskera att man i närtid avser att anfalla Ukraina.

Ryssland pausar Wiendokumentet om rätten att skicka observatörer till större militära övningar, likt övningen Unionsmod som man menar pågår i Vitryssland just nu.

Även om man inte upphäver Wiendokumentet, vilket man gjort med ett stort antal andra avtal, så pausar man det och skyller på Covid-19. Effekten är att man kommer neka Väst övningsobservatörer i bland annat Vitryssland. Vilket ju är tämligen praktiskt om övningen avser att dölja ett förestående anfall mot Ukraina. Hur enstaka observatörer skulle innebära ökad risk för Covid-19 när man samtidigt skickat kanske 50 000 - 100 000 man tvärs över hela Ryssland från Östra militärdistriktet lämnas som en övning åt läsaren.

Ryssland frambaserar nu stridsflyg till Vitryssland. Detta uppger återigen TASS. Sant eller psykologisk krigföring är förstås okänt. Det ska handla om åtminstone Su-35C och flygplanen kommer från Östra militärdistriktet. Planen ska stanna till åtminstone 20:e februari för att genomföra den påstådda övningen Allierad beslutsamhet 2022. Stridsflyg kan ses som bland det sista man grupperar fram inför krigshandlingar - de är snabba att omgruppera, även om markpersonalen tar längre tid, och kan normalt verka på visst avstånd. Det senare gäller dock inte flyget från Östra militärdistriktet, vilket förklarar frambaseringen om man avser anfalla Ukraina.

En rysk senator meddelar också via propagandakanalen TASS att om Ryssland stängs av från det internationella betalningsysstemet SWIFT på grund av att man anfaller Ukraina, så kommer landet stänga av gasleveranserna till Europa, men också övriga leveranser av varor, som olja, och metaller. Propagandauttalandena lämnar öppningar för enskilda länder att motsätta sig en sådan avstängning, förringar betydelsen av Swift och innehåller formuleringar som "Behöver de gas, olja och metaller? Jag vet inte." Andra formuleringar är i stil med att "jag är inte säker att länder med stor handel med Ryssland kommer stödja en avstängning", underförstått exempelvis Tyskland med sitt akuta behov av gas.

Relaterat till gas har Ryssland fyllt på gaslagren i exklaven Kaliningrad. Den isolerade exklaven är därmed förberedd för att stängas av från omvärlden utan att akut frysa. Man kan dock se det som att Ryssland behöver dumpa sin gas någonstans när man nu dragit ner på exporten till Europa för att genom skyhöga värme- och elpriser antyda vad som kommer hända om EU motsätter sig en rysk invasion av Ukraina. Källa och analys finns hos Washington Examiner, och det handlar om en påfyllning via ett av Gazproms fartyg med flytande fossilgas, LNG, vilket både är omständligt och dyrt.

Fem fartyg ur Norra flottan har lämnat Kolahalvön rapporterar Barents Observer. De ska ta sig till öster om Irland och där genomföra en skjutövning - positionerade mellan USA och Europa. Man kan följa flottiljen via det medföljande tankfartyget. I övrigt handlar det om en räddningsbogserbåt och jagaren Viceamrial Kulakov, fregatten Amiral Kastanov och robotkryssaren Marskalk Ustinov, som är Norra flottans största fartyg undantaget de gamla relikerna som Peter den Store och det så kallade hangarfartyget.

Norge följer flottiljen längs landets kust.

Med ett medföljande tankfartyg kan man uppträda länge på öppet hav och utgör ett hot mot tunga förstärkningar sjövägen från USA till Europa.

Sammanfattningsvis ser situationen ut att accelerera och allt fler aktiva åtgärder som förberedelse inför ett krig av okänd omfattning ser ut att vidtas i väst, som reaktion på Kremls agerande - kom ihåg att ovanstående är OSINT som man som privatperson har tillgång till, medan myndigheter, försvar och regeringar har tillgång till rapporter och analyser från underrättelsetjänsten. Det finns mer än ovan även via OSINT, men det tänker jag inte hjälpa till med att sprida.

Ytterligare en restaurang i Kyiv, här i ett äldre källarvalv

För att avsluta positivt har Biden-regeringen nu fått en ny ambassadör på plats i Sverige efter bara haft en chargé-de-affairs ungefär sedan presidentskiftet. Ambassadörerna från USA utses av presidenten och byts ofta ut vid presidentskifte.Värt att notera att han som andra punkt efter handelsutbyte trycker på säkerhetspolitiskt- och försvarssamarbete.

 

tisdag, januari 25, 2022

Tisdagens militära lägesrapport

 Dagens lägesrapport från Cornucopia

 

Lägesrapport tisdag: Ryska Östersjöflottan går ut med 20 fartyg på flottövning - Nato höjer beredskapen på sin snabbinsatsstyrka - Estland ber om mer amerikansk hjälp

Dags för en säkerhetspolitisk lägesrapport. Den ryska Östersjöflottan gick igår ut med tjugo örlogsfartyg från marinbasen i Baltijsk. Det rapporteras om omfattande störningar på bland annat väderradar i Östersjön, men det kan handla om teknisktfel. Nato höjer beredskapen på sin 40 000 man starka snabbinsatsstyrka Nato Reaction Force, inklusive 8 500 amerikansk trupp från 10 dagar till 5 dagars insatstid. Estlands premiärminister efterfrågar ökat amerikanskt engagemang i Baltikum och att inga som helst eftergifter ska ges till Moskva.
Östersjöflottans RFS Stojkij, en Steregushchij-klassens jagare

   
 
 
Det verkar som Östersjöflottan alltså gått till sjöss i princip i sin helhet, undantaget landstigningsfartyg. Samtidigt ska det varit stora störningar på bland annat väderradar på Gotland, men också på andra ställen. Åtminstone den gotländska radarn ska ha haft tekniskt fel, som eventuellt inte är åtgärdat, men att det sker störsändningar eller att olika former av rysk spanings- eller stridsledningsradar orsakar störningar på väderradarn är annars rätt normalt för sådana här övningar.

Antagligen betyder den ryska flottövningen bråda dagar för svenska marinen och flygvapnet och understryker behovet av att ha kvar trupp på Gotland - det går fortfarande att använda civilt tonnage för att transportera rysk trupp, och flera mindre landstigningsfartyg finns kvar i Östersjöflottan då det bara är de största skeppen som lämnat för Medelhavet.
Antagligen har Sverige ubåtar och ytstridsfartyg ute, om inte för att leverera dålig stämning, så för att lyssna på Östersjöflottan.

Att gå ut med Östersjöflottan gör förstås att man ökar belastningen på Västs underrättelsetjänst, och det blir svårare att även bevaka utvecklingen runt Ukraina. Det kan ses som ett överbelastningangrepp på underrättelsekedjorna om man så vill.

Det tål att upprepas att de stora ryska landstigningsfartygen är på väg mot Medelhavet och möjligheten för att göra en landstigning med trupp på svensk mark är just nu mycket begränsad. Flottövningen innebär antagligen ingen risk för att landstigningsanfall mot Sverige.

Nato höjer nu sin beredskap för snabbinsatstyrkan Nato Reaction Force, från 10 till 5 dagars insatstid.  Styrkan ska bestå av ca 40 000 kvinnor och män, och inkludera både mark-, sjö- och luftstridskrafter. Detta inkluderar 8 500 amerikansk trupp, men beslut om insats av dessa bestäms över av Nato och inte USA. Styrkan är uppdelad i en VJTF - Very High Readiness Joint Task Force - som är först på plats med en brigad om ca 5 000 man plus specialförband och sjö- och luftstridskrafter som understöd, och därefter ytterligare två brigader med understöd. Sverige har tidvis ingått i NRF, men har inte trupp i förbandet idag.

Vad bloggen vet har aldrig beredskapen för NRF höjts tidigare. Man kan se detta som ett svar på Kreml krav och hot, om man så vill. Beskedet om fem dagars beredskap kan ses som en order om marschfärdiga, dvs att göra sig klara för att åka, och innebär konkreta praktiska åtgärder som förberedelser. VJTF har antagligen kortare än fem dagar innan de ska vara på plats, och fem dagar avser snarare hela NRF.

Estlands premiärminister bad igår om ökad amerikansk närvaro i Baltstaterna och att Västvärlden inte backar en tum för Kremls krav. 

I sammanhanget kan man dock via flygtranspondertjänsterna på Internet konstatera att amerikanska miltära transportplan gått i skytteltrafik till Estland under gårdagen, och då ingår inte USA i Enhanced Nato Forward Presence i Estlands Tapa, utan de amerikanska förbanden hittas istället i Polen. Man kan räkna med att detta är strategisk kommunikation och att Kreml noterat att USA för in trupp till Estland.
Militär transport i Tapa, Estland. Arkivbild från 2017, inte foto på aktuella trupprörelser.

Rysk truppuppbyggnad runt Ukraina fortsätter, vilket väl snarast är att se som ett normalläge och ingen nyhet. Bedömningar pratar nu om upp till 150 000 man i de offensiva stridsgrupperna och totalt upp mot 300 000 man inkluderat understöd och logistikförband, samt eventuellt även förband som ska hantera ockuperat territorium bakom fronten. Som alla siffror kan och ska de tas med flera nypor salt, och ska mest ses som en indikation om att styrkeuppbyggnaden fortsätter och att tidigare 100 000 eller 120 000 är gamla siffror.
 
 
 

söndag, januari 23, 2022

Brfittiska UD varnar för Putins ukrainska quislingar

Brittiska UD gjorde igår ett officiellt uttalande som kanske inte är så diplomatiskt - men desto viktigare att sprida i den fria världen...

Brittiska underrättelsekällor har fått tag på en lista över ett antal ukrainska quislingar som Putin just nu använder till att planera en rysk ockupation av Ukraina. Sannolikt tänker han installera dem som makthavare i Sovjet-Ukraina efter ockupationen....

Sug på den karamellen, ni politiker.

 

Press release

Kremlin plan to install pro-Russian leadership in Ukraine exposed

Foreign Secretary statement on Kremlin plan to install pro-Russian leadership in Ukraine exposed

We have information that indicates the Russian Government is looking to install a pro-Russian leader in Kyiv as it considers whether to invade and occupy Ukraine. The former Ukrainian MP Yevhen Murayev is being considered as a potential candidate.

We have information that the Russian intelligence services maintain links with numerous former Ukrainian politicians including:

  • Serhiy Arbuzov, First Deputy Prime Minister of Ukraine from 2012-2014, and acting Prime Minister in 2014
  • Andriy Kluyev, First Deputy Prime Minister from 2010-2012 and Chief of Staff to former Ukrainian President Yanukovich
  • Vladimir Sivkovich, former Deputy Head of the Ukrainian National Security and Defence Council (RNBO)
  • Mykola Azarov, Prime Minister of Ukraine from 2010-2014

Some of these have contact with Russian intelligence officers currently involved in the planning for an attack on Ukraine.

Foreign Secretary Liz Truss said:

The information being released today shines a light on the extent of Russian activity designed to subvert Ukraine, and is an insight into Kremlin thinking.

Russia must de-escalate, end its campaigns of aggression and disinformation, and pursue a path of diplomacy. As the UK and our partners have said repeatedly, any Russian military incursion into Ukraine would be a massive strategic mistake with severe costs.

The UK’s position on Ukraine is also clear. We unequivocally support its sovereignty and territorial integrity within its internationally recognised borders, including Crimea. Ukraine is an independent, sovereign country.

***

Fortsätt att följa de dagliga militär-strategiska rapporterna på bloggen Cornucopia.


tisdag, januari 18, 2022

Dagliga lägesrapporter från fronten Östersjön

 

Lars Wilderäng på bloggen Cornucopia var en gång en känd och uppskattad militärstrategisk krönikör. Sedan blev han populär science fictionförfattare, medan bloggen förvandlades till en diversehandel och plattform för ibland lite dubiös affärsverksamhet.

Glädjande nog tycks det spända militära läget i Europa ha fått honom att återvända till det han kan bäst, militära frågor.

Sedan några dagar ger han varje dag en lägesrapport från fronten Östersjön. Läs dem ! 

Lägesbild runt Sverige måndag - ryska amfibiefartygen uppges lämna Östersjön - nya IT-angrepp mot Ukraina avslöjade

Försvarsmaktens insatschef uppger att de ryska amfibiefartygen är på väg mot väst och bedömer att de är på väg att lämna Östersjön. Med tanke på stormbyar och mängden sjögång i natt är nog inte stridsvärdet det bästa hos marininfanteriet ombord, som säkert har fått studera sitt och kamraternas maginnehåll utan röntgenapparater. Ukraina har utsatts för nya försök till IT-angrepp, maskerade som ransomware. Tillägg: Tre ryska amfibiefartyg har nu passerat under Stora Bältbron på väg in i Kattegatt.
Stridsfrdonsbesättningen på en luftvärnskanonvagn 9040 höjer stridsvärdet till höger i bild. Arkivbild från 2015. Lvkv 9040 utmärks av den cylinderformade radarn på tornet och har radar- och stridsledningspersonal bak i bollhavet istället för att ta uppsuttna skyttesoldater. 40 mm-kanonen kan också eleveras högre än på ordinarie stridsfordon 9040.   
 
Det har det senaste dygnet föredömligt nog framkommit rätt lite nytt om svenska Försvarsmaktens förehavanden. Expressen publicerade en lång intervju med regementschefen på P 18 Gotlands regemente, samt visade upp den redan kända och på ön permanenta förmåga med luftvärnskanonvagn 9040, vilket alltså inte tillförts i beredskapsanpassningen utan som standard ingår i 18:e stridsgruppen på Gotland. En del reagerar på att namnet på en plutonchef publicerades, men rikets försvar står och faller inte med en enskild individ, utan undantaget stridspiloter som det sägs råda brist på, så finns det alltid någon annan som kan ta över.

Det har blåst kraftigt under natten och sjögången har antagligen rejält sänkt stridsvärdet på de marininfanterister som befinner sig ombord på de ryska amfibiefartygen. Frågan är ens om det är särskilt mycket marininfanteri ombord, eller mestadels utrustning, för vi pratar inte om någon enorm komfort för marininfanteriet, som inte tillhör den nästan 100 man starka ordinarie besättningen. Det är inte ett kryssningsfartyg avsett för långvarig vistelse för passagerarna, utan vi pratar om ganska fältmässiga förhållanden. Släng på stormvågor på det så inser man att många marininfanterister kommer ätit baklänges under natten, då de som skogsmatroser knappast har samma sjöben som sjömännen ombord.

Försvarsmaktens insatschef uppger att de ryska fartygen stävar västerut, vilket ligger i linje med var HMLNS Rotterdam befinner sig, som antagligen håller ett behörigt avstånd för att inte uppträda provocerande. Hon är nu söder om Sveriges sydligaste punkt, Smygehuk. Rotterdam rör sig dock återigen österut nära fartygets maxfart, så kanske har även ryssarna vänt.

Om de ryska fartygen ska passera ut till Nordsjön via Öresund så säger avtalen att endast ett örlogsfartyg åt gången får uppehålla sig inne i sundet och Flintrännan, och de övriga får ligga i vänteläge. Flintrännan passerar mycket nära Malmö och det kan bli utmärkta fototillfällen från förslagsvis Västra Hamnen eller kanske ännu bättre Limhamn - tag dock med systemkamera med teleobjektiv och stativ då mobilkamerabilder sällan räcker långt, bokstavligt talat.

Mobilbild mot Öresundsbron från Ön i Limhamn, vilket eventuellt är närmaste platsen till Flintrännan. Ska man fotografera från Västra Hamnen är det typ Daniaparken eller Scaniaparken som gäller, sannolikt den utsiktspunkt mitt emellan parkerna som hos Google benämns Malmö Titanic Lovelock Point.

Det kan ifrån Falsterbo också gå att fotografera de väntande fartygen, men då bör man nog ha ett ännu större teleobjektiv.

Dock kan man välja att gå via Stora Bält istället och då försvinner möjligheterna till foto från svensk mark. Om man lämnar kan man mycket väl vara på väg mot Syrien, och den tidigare postningen av en marininfanterist med referens om att dra till Mellanöstern kan visa sig stämma, vilket bloggen skrev om igår.

Fartygen kan förstås vända och gå tillbaka in i Östersjön igen och vart de tar vägen vet vi inte förrän vi vet. Räkna med att Försvarsmakten har järnkoll - dessa fartyg går inte att dölja.

Går fartygen in i Kattegatt kommer man in i Västra militärregionens ansvarsområde. På Facebook publicerade igår kväll regionen följande föredömliga text:
"Tid för en påminnelse att på internet, inklusive sociala kanaler, inte rapportera kring pågående militära eller polisiära insatser. Bild och text kring geografiska områden, antal soldater, förband och förflyttningar kan röja viktig information och främja främmande makts informationsinhämtning. Tänk på vad ni säger, postar och agerar kring av säkerhetsmässiga skäl.

Ser du någonting som bryter av det normala i vår militärregion? Kontakta Vakthavande befäl MRV på 0500-46 61 00 för att meddela detta."

Media har fokuserat på Gotland, så inget har framkommit om hur det ser ut med försvarsåtgärderna på Västkusten, och så bör det förbli. Igår saktade den ryska isbrytaren Sibir ner utanför Göteborg, på sin färd vidare norrut.

Öster om Öland ligger Fortuna och Katun kvar utanför svensk territorialvattengräns, men verkar åtminstone stannat på en plats under stormbyarna, vilket är ett något mer normalt beteende än att dra upp och ner längs gränsen. Fortfarande verkar man dock inte vilja få en nykterhetskontroll från Kustbevakningen, genom att hålla sig utanför svenskt territorium och ute på internationellt vatten.

Uppmärksamheten kring det ryska agerandet i Östersjön har dragit bort uppmärksamheten från Ukraina, åtminstone för svensk del. Nya cyberangrepp mot den unga demokratin har avslöjats.

Microsofts cybersäkerhetsexperter avslöjande i lördags att de identifierat en ransomwareprogramvara inriktad mot Ukrainas regering och viktigaste myndigheter för krishantering.

Programvaran skulle dock bara uppträda som ransomware, men i själva verket så ska det inte gå att stänga av programvaran om den väl aktiverats då utpressningsmeddelandet saknar någon identifiering av den angripna datorn. Programvaran hade smittat ett antal datorer hos ukrainska staten, men ännu inte aktiverats då angriparen antagligen väntade på att få tillräcklig spridning.

Syftet skulle då var att maskera ett angrepp som ett ransomwareförsök, men det skulle alltså inte gå att stänga av även om man betalade lösen. Analys av programvaran visar enligt Ukrainas säkerhetstjänst på kopplingar till hackergrupper tillhörande rysk underrättelsetjänst.

 

måndag, januari 17, 2022

Arvfienden rör på sig

 

 

Låt oss tala klartext. Sverige har en arvfiende. 

I varje fall sedan slaget vid Neva 1240 är det RYSSLAND. Gång på gång har den ryska imperialismen expanderat västerut. Grannstaterna Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ukraina har upprepade gånger för längre eller kortare tid inkorporerats i det ryska imperiet. Sverige har ofta sargats svårt, men i varje fall lyckats freda landets kärnområde.

Nu är det kanske tid igen. Den ryska björnen känner sig stor och stark och vill ha mera "lebensraum". När detta sammanfaller med ett definitivt bottenläge för västvärlden: En svårt senil president i USA, ett Europa som politiskt och ekonomiskt körts i botten av EU och svaga regeringar i Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Ett NATO under avveckling.

Ja, då borde alla varningsklockor ringa....

Ett tydligt varningstecken: (s) och allianspajasarna börjar yrvaket intressera sig för det försvar man under trettio års tid som såta kamrater avvecklat. Några värnpliktiga sänds till Gotland för att simulera aktivitet.

Se Johan Westerholms lägesrapport på Ledarsidorna:

Under torsdagen passerade tre ryska landstigningsfartyg in i Östersjön och Ryssland har nu totalt sex liknande fartyg i området. Enligt Jonas Kjellén, som är militärforskare på Försvarets forskningsinstitut har de ryska fartygens rörelser sannolikt att göra med Rysslands upptrappade militära aktiviteter i Ukraina.”Jag kan inte dra någon annan slutsats än att det här är en del av signaleringen från rysk sida”, säger Kjellén till Sveriges Radio.

Samtidigt har det svenska försvarets utryckningsstyrka – den operativa beredskapsenheten – landade på fredagskvällen på Gotland, erfar DN. Styrkan ska markera att Gotland ska försvaras. Utryckningen till ön har utlösts av att Rysslands offensiva landstigningsfartyg i Östersjön ökat kraftigt – från ett till sex fartyg på tre veckor.

Procentuellt är ökningen av landstigningskapacitet kraftig men Rysslands agerande är, vilket Kjellén pekar på, en del av en signalpolitik. Än så länge är landstigningsresurserna långt ifrån det som krävs för en lyckad landstigningsoperation. Ryssland är idag långt ifrån den kapacitet som krävs och som fanns baserad under det kalla krigets slutskede på 1980-talet och de första åren på 1990-talet.

Även om min bedömning är att det inte föreligger något större hot om väpnad aggression är utvecklingen inte oväntad. Vladimir Putin äter tillbaka det forna ryska imperiet och Sovjetunionen tugga för tugga. Med ett tidsperspektiv som inte stannar vid honom själv utan syftar till att föras vidare till nästa generations ryska ledare.

Vladimir Putin, och Ryssland, bygger hela sin försvarspolitiska strategi på Peter den Stores motsvarande. Rodina, Moder Ryssland, skall försvaras omgiven av ett antal buffertstater samtidigt som Ryssland strävar efter en av de själva kontrollerad isfri passage till Atlanten. Även om Murmansk i norr i huvudsak är isfri så räknas inte denna hamn, inte heller St Petersburg räknas i egentlig mening då passagen genom Öresund och Bälten inte kontrolleras av dem själva.

Ryssland har, sedan flera hundra år med en kort period efter Sovjetunionens fall under det s.k Perestrojka, sett på Östersjön som ett ryskt innanhav. För kontrollen av detta innanhav har Gotland intagit en särställning.

Den som kontrollerar Gotland kontrollerar Östersjön.

Det geostrategiska läget är oomtvisteligt, inte minst under byggnaden av Nordstream, de gasledningar som är dragna i den vita zonen öster om Gotland är ett exempel. Under byggnationen har Slites hamn varit en viktig del och ryska intressen försökte tidigare förvärva hela hamnen.

Det är mot denna bakgrund de svenska motreaktionerna skall ses. Mobiliseringen, och stationeringen av svensk trupp i högre beredskap är lika mycket en signal till Ryssland även om den inte kommer fälla något större avgörande om Ryssland nu skulle mobilisera det de har för en storskalig invation syftande till annektering av Gotland. 

Någon sådan är inte nära förestående anser jag utan det som sker är just signalering mellan parterna. Det som kan ske i ett nästa steg är att svenskt luftrum eller territorialvattengräns kränks medvetet upprepade gånger men som det ser ut nu, med den ryske utrikesministerns uttalanden, finner jag det uteslutet annat än vid enstaka tillfällen.

Vladimir Putins ögon är inte riktade mot Sverige i detta läge. Ett sådant steg ligger decennier bort. Innan dess måste han, om han är Peter den Stores och Stalins doktriner trogen, tugga i sig Ukraina samt säkra kontrollen över inte bara Belarus, som redan idag är en rysk lydstat, utan även de baltiska staterna. Detta krävs för att han skall kunna införliva Kaliningrad med moderlandet i ett sammanhängande territorium. Därefter väntar Polen innan Putin på allvar kan börja manövrera för att göra Östersjön till det ryska innanhav som Peter den Store visionerade om.

Det som pågår nu är ett positioneringsspel inför framtiden. Försvarsministerns och den svenske överbefälhavarens krigsliknande retorik till trots. Ett fullständigt avgörande långsiktigt positioneringsspel trots att det idag inte föreligger något egentligt invasionshot. Kapaciteten att genomföra en sådan föreligger inte i dagsläget.

Den ryska björnen har mer markerat att han är vaken och inte förändrats efter att ha legat i ide. Detta samtidigt som Sverige visar att den björnen inte har på svenskt territorium att göra ens om han råkat gå fel.

 

söndag, januari 16, 2022

Islamistisk terror i Texas och Paris

 

Just nu tycks det pågå terrordåd i Texas och Paris. I båda fallen tycks det handla om dåd kopplade till Al Qaeda.

I Texas har ett antal personer  tagits som gisslan i synagogan Beth Israel i staden Colleyville, nära Fort Worth. Förövaren Muhammad Siddiqui kräver att en annan AQ-terrorist ska släppas från ett 86-årigt fängelsestraff...

I Paris var polis på väg att arrestera en terrorist som bodde på en "flykting"-förläggning under falskt namn då han sköt sig ut därifrån och kapade en bil. Just nu jagas han i centrala Paris.  Minst en person har mördats. Läget i staden är kaotiskt p g a de kraftiga demonstrationerna mot nya Coronarestriktioner...


A hostage situation is underway at a synagogue in the Dallas-Fort Worth area Saturday, several sources told ABC News.

An armed suspect claiming to have bombs in unknown locations took a rabbi and three others hostage at the Congregation Beth Israel, a source familiar with the situation told ABC News. It is unclear to what extent the hostage-taker is armed.

A U.S. official briefed on the matter told ABC News the hostage-taker is claiming to be the brother of convicted terrorist Aafia Siddiqui, but authorities have not yet confirmed his identity. The suspect is demanding to have the sister freed, the official said.

Siddiqui is incarcerated at Carswell Air Force Base near Fort Worth, according to the source. She had alleged ties to al-Qaida and was convicted of assault and attempted murder of a U.S. soldier in 2010 and sentenced to 86 years in prison.

A White House official confirmed to ABC News that the White House is "closely monitoring" the hostage situation. Department of Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas has also been briefed on the situation, according to a DHS spokesperson.

The Colleyville Police Department's SWAT team responded to the area midday Saturday and evacuated residents in the immediate area.

As of 2:20 p.m. local time, the situation "remains ongoing," the department said on social media. "We ask that you continue to avoid the area."


 Läs mera på Daily Mail

 

 

fredag, januari 14, 2022

Ledande kyrkopolitiker förnekar Svenska Kyrkans antisemitism....


Det känns nästan bisarrt när ledande kyrkopolitiker går ut och förnekar den verklighet som "det vanliga kyrkfolket" länge sett och upprörts över: Att organisationen Svenska Kyrkan idag genomsyras av antisemitism och Israelhat bland ledande företrädare och tjänstemän.

Johan Westerholm på Ledarsidorna angriper hårt den "ehrenrettung" för ärkebiskopens grumliga åsikter  som framförallt (s) och (c) bedriver.

Det som fick det hela att explodera var den famösa Malmökonferensen och kyrkoledningens stöd för antisemitiska motioner på Kyrkomötet.

I en replikväxling om antisemitismen inom den Svenska kyrkan blir det kremlologiska perspektivet tydligt. Genom att föra fram Wanja Lundby-Wedin (S) och Daniel Tisell (C) att förneka det faktiska sakläget istället för de som borde svarat på prästen Annika Borgs konstateranden om tillståndet i kyrkan, ärkebiskopen själv eller som allra lägst socialdemokraternas gruppledare Jesper Eneroth så är det uppenbart att Antje Jackeléns eftermäle skall putsas och Eneroth skall skyddas för framtiden.

Wanja Lundby-Wedin (S) och Daniel Tisell, (C), går i en replik till prästen och teologie doktorn Annika Borg om frågan om folkrätten och dess tillämpning gäller i både Israel och Palestina efter att Borg pekat på de tydliga antisemitiska inslagen i Svenska kyrkans ledning och praktik. Lundby-Wedin och Tisell menar att Svenska kyrkan aldrig anklagat staten Israel som apartheidstat.

Borg pekade i sin debattartikelDN Debatt de faktiska omständigheter som gör att det är svårt att sluta sig till något annat än att Svenska kyrkans ledning genomsyras av en antisemitisk grundsyn i och med sin aktivism riktad mot staten Israel. Droppen som fick bägaren att rinna över kom med den motion, undertecknad av såväl Socialdemokraterna som Centerpartiet med bland annat Anna-Karin Hammar som initiativtagare som ville utreda staten Israel utifrån apartheidperspektivet.

Detta var Ledarsidorna först med att rapportera. En nyhet som sedan fick stor internationell uppmärksamhet av bland annat staten Israel när den senare kom att beredas av Kyrkomötet.

Relaterat: Socialdemokraterna i Svenska kyrkan: Utred Israel för apartheid

Att det är Wanja Lundby-Wedin som går i replik mot Borg är inledningsvis inte ointressant. Genom att föra fram henne skyddas socialdemokraternas framtidsnamn, gruppledaren för socialdemokraterna i Kyrkomötet och i formella termer den högst rankade förtroendevalde Jesper Eneroth från negativ publicitet. Jesper Eneroth är även vice ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, den del av partiet som historiskt haft de största inslagen av antingen ren antisemitism eller haft en uppenbart apologetisk inställning till den.

Jesper Eneroth är son till infrastrukturminister Tomas Eneroth samt är idag verksam vid Olof Palmes Internationella Center.

Och att repliken är så utformad som den är, där Lundby-Wedin och Tisell bland annat menar att Svenska kyrkan inte är en del av BDS-rörelsen (Boycott, Divestment, Sanctions) är gränsande till faktafel. Inititativtagaren till den aktuella motionen, Anna-Karin Hammar,  är känd för sitt engagemang i denna rörelse likt Gunilla Hallonstens. Hallonsten är sedan 2021 kyrkoherde i Malmö storpastorat men var tidigare Svenska kyrkans utrikeschef.

Men att Svenska kyrkan dras till antisemitiska organisationer är oomtvisteligt. Svenska kyrkan i allmänhet och ärkebiskop Antje Jackelén i synnerhet har en lång historia av samarbete med bland annat Muslimska brödraskapets bägge biståndsorganisationer Islamic Relief och Muslim Aid.

Mer läsning: Svenska kyrkans Malmö-konferens synliggör radikalt religiöst kluster

2020 tvingades hela styrelsen för Islamic Relief Worldwide att avgå efter att brittisk media kunnat avslöja omfattande och strukturellt betonad antisemitism i biståndsorganisationen. Muslim Aid är för närvarande, för andra gången, under utredning för samröre med terroristorganisationer av den brittiska tillsynsorganisationen ”Charity Commission”. Muslim Aid har tidigare fått sina finansiella resurser frysta för sådant samröre. Bägge organisationerna står Hamas nära. Hamas är en av EU, USA och Israel klassificerad terrororganisation och Storbritannien stiftade nyligen en ny lag som gjorde även Hamas politiska gren förbjuden att samverka med.

Relaterat: Svenska kyrkan anmält till Simon Wiesenthalcentret

Wanja Lundby-Wedins och Daniel Tisells replik till Borg är med det faktiska sakläget innehållsmässigt ointressant. Det bör anses vara belagt att Svenska kyrkans ledning idag, inklusive de undertecknande partigrupperna, genomsyras av en i grunden Israel-fientlig kultur som från tid till annan manövrerar in kyrkan i antisemitiska ställningstaganden eller pressar den till samarbeten som de med Islamic Relief och Muslim Aid.

Det som däremot är intressant är det kremlologiska perspektivet som nu blir tydligt. Genom att föra fram Wanja Lundby-Wedin och Daniel Tisell istället för de som borde svarat på Borgs debattinlägg, ärkebiskopen själv eller som allra lägst Jesper Eneroth så är det uppenbart att Jackeléns eftermäle skall putsas och Eneroth skall skyddas för framtiden.

 

lördag, januari 01, 2022

Ung afghanska: Att bryta sig loss från burqan

 

A young Afghan woman on breaking free of the burqa

It was dehumanising to grow up in Afghanistan under a veil. I escaped but others are now ensnared, says Sultana

 I HATED WEARING a burqa. It made me itch, it made me sweat. And it made me invisible. Mine was blue with a small lace opening for the eyes, though underneath I wore a short-sleeved dress and tights. Walking in a burqa, I lost my usual confident gait: I hung my head lower, both hands clutching the edge of the fabric so I wouldn’t stumble. The very fact of wearing it made me feel inferior. To leave the house, when I became a teenager about a decade ago, I had to transform myself into a thing.

My way of protesting was to go out as little as possible, which seemed to be the only way I could protect my individuality. At home, I created a world of my own. But the desire to be part of the outside world never left me. I yearned to walk on the street and eat street food, swim in the lakes and know every corner of my town in a southern province of the country—to participate in life directly rather than simply observe it through my veil.

Our front door had a peephole that looked out onto the alley. Through it, I could see men buying snacks, old men sitting and chatting, or boys flying kites, playing cricket and riding bikes. I imagined how it would feel to walk there and interact with the world. Would I remember how to smile at people? Look them in the eye?

My parents, too, wanted me to step into my fullest potential. When other mothers praised their daughters for their cooking and housework, mine would claim that a woman’s real jewel is her education. When other fathers focused on how quickly they could marry their daughters, my father laughed if someone came to our house with a marriage proposal.

On some nights, when the neighbourhood was sleeping and only stray dogs occupied the roads, my father would walk with me outside the house to give me a taste of the world without a burqa. In the shadow of moonlight, we would stroll, hearing the sounds of crickets and dogs rummaging through rubbish. With each step I took, I felt free. Once my father disguised me as a boy to swim in the river that I used to go to when I was a child. At home, my parents allowed me to listen to music as loud as I pleased. In the late afternoon, after arriving home from work, my father and I would dance to melodic Tajik music. He didn’t want me to forget what it felt like to be free.

Sometimes I would get angry and loudly complain that I was forced to cage myself in a burqa. My mother would look at me with a solemn expression, place her hand on my head, and say, “Be someone who can leave this place.” She encouraged me to learn English.

And I did. Armed with an iPad, the internet and a free education website called Khan Academy, I taught myself English. And philosophy. And maths. And science. And history. I wanted to understand the world in every way possible, and my place in it. Solving maths problems gave structure to the uncertain world I was living in, even if just in my head. I felt liberated when I first learned to make a graph of a linear equation. On the page, drawing a two-dimensional co-ordinate plane and graphing an equation, the world was in my control.

Learning through a screen ten years ago was safer than going to school. There were several road-side suicide-bombings, and the building was occasionally used by the Taliban as base for attacks on government buildings. Besides, female students were threatened by the Taliban with having acid poured on them for attending classes.

It was different when my mother was a child in the 1960s. It was an era of hope: schools were opening for girls and wearing a burqa was not mandatory. In the evenings, when the room was dimly lit by the light of the heater, my mother would tell stories of her past, of a normal Afghanistan.

She spoke about the freedom she enjoyed and the choices women had in life, other than getting married. My mother grew up in an Afghanistan that was modernising. Her father wished her to become an educated and free woman. The wish came true. She became a lecturer at Kabul University. Sporting short hair, wearing a long skirt and blouse, she would walk to her classroom, filled with both male and female students. She even received a fellowship to study in Germany, but the civil war started and she wasn’t able to go.

Through these stories, I realised that Afghan women have the capacity to achieve something great in their lives. My mother believed that no matter how difficult the situation, you should always focus on what you can change. “Of course, you can’t change everything, but you can always change something,” she often reminded me when I got frustrated with the challenges that I had to face as a young Afghan woman.

So I studied. While most young women my age were getting married, I was learning how to argue like Socrates or apply mathematics like Newton. With each new thing I learned, I began to feel alive, like a plant that blooms when it gets water after it has been parched and dying. By allowing me the freedom of education, if only behind the four walls of our home, my parents gave me a window onto the world. More than that, they gave me the tools to create my own identity and make myself visible again.

Around five years ago, as the situation in Afghanistan deteriorated, I didn’t want its fate to become my own. I accepted a scholarship to study maths and science in America, leaving my parents in Afghanistan, with their blessing and encouragement. Today I am a university researcher in America and have published in my scientific field.

Now, another nightmarish reality has begun to unfold in Afghanistan, wiping out the progress Afghan women had made for their rights.

“Afghan women are sinking into an abyss,” my mother told me soon after the American troops pulled out last August. It felt as if someone stabbed my heart. My soul ached. “Any sign of women in public is removed. How can we teach young boys to respect women when on the street they see pictures of women torn down and see women beaten? Why does the tragedy of Afghanistan and of Afghan women have no end?” She cried as she spoke.

Since then, darkness has engulfed Afghanistan. My mind never stops thinking of my mother and all the women and girls trapped in the country, once again forced to hide their existence. A new decree has been issued that, unless accompanied by a male relative, women are in effect not permitted to travel by vehicle more than 45 miles (70km) from their homes. Female friends tell me that with no school and no future to look forward to, life has been reduced to waiting for death.

As a new veil descends over Afghan women’s rights, and women in all parts of the country are forced to stay behind closed doors, I feel the same suffocation I did as a teenager beneath the thick, scratchy fabric of the dark burqa. It feels as if the whole of Afghanistan wears that heavy burqa which I hated so much, and that, underneath it, all Afghan women are choking.
_______________

Sultana is a university researcher in the sciences in America. Her surname is not disclosed for her family’s safety.

(The Economist Dec 29th 2021)

 

fredag, december 31, 2021

Grattis Sverige inför 2022....

 


Innan året är slut beräknas Sverige ha delat ut omkring 85 000 nya medborgarskap och ”de nya svenskarna” kommer i huvudsak från arabvärlden, Somalia, Afghanistan och Eritrea.

Migrationsverkets statistik visar att de svenska medborgarskap som delats ut under året nästan uteslutande gått till invandrare från tredje världen och att människor från nordiska grannländer i stort tycks vara ointresserade av att bli medborgare i Sverige.

Cirka 40 000 av medborgarskapen har under året gått till människor från arabvärlden varav 27 340 till migranter från Syrien. Vidare har 4 305 somalier, 4 067 afghaner och 3 471 eritreaner blivit svenska medborgare under året som gått. För norrmän, danskar och finländare är samma siffra 163 respektive 198 och 204.
Det framgår också att nästan 50 000 personer med svenskt medborgarskap utvandrat under 2021 – men det är oklart hur många av dessa som är invandrare från tredje världen. Noteras kan också att 2 594 av de som fått svenskt medborgarskap under året varit statslösa och att 2 049 kommit från Polen. I 1 530 fall listas hemlandet som ”okänt”.

Man kan även se att Sverige är populärt framför allt hos de invandrargrupper som redan har ett stort antal landsmän här – exempelvis Somalia eller Syrien. För personer från afrikanska länder som Tchad, Malawi, Madagaskar och Ekvatorialguinea beviljades däremot bara fyra medborgarskap totalt.

 (Nya Dagbladet 31 december 2021)

Och Gott Nytt År !

 

onsdag, december 29, 2021

Josefs grav återigen vandaliserad

 

Patriarken Josefs grav i Shechem (arabiska Nablus) har återigen utsatts för vandalisering av araber. Såhär på rak arm minns jag i varje fall tidigare angrepp 2000, 2003, 2011 och 2015, men det har säkert inträffat fler gånger...

Vid några tillfällen har medierna hävdat att graven helt förstörts.

Flera gånger har judar som försökt försvara graven mördats där. Sex IDF-soldater mördades där 1996.           År 2000 även en gränspolis på vakt. Graven ligger tyvärr på al Fatah-ockuperat område där den arabiska s k polisen ska upprätthålla ordningen.

De senaste 20 åren har judar bara kunnat besöka graven med militär eskort. Men i år tycks israeliska påtryckningar ha lyckats. Den arabiska polisen har satt ut ständig bevakning och har i varje fall vid två tillfällen kört bort huliganer på väg att bränna graven... 

 


 

måndag, december 27, 2021

Amerikanska judar: Biden vrider klockan tillbaka

 

By Dmitriy Shapiro, JNS.org

Leaders of the Zionist Organization of America (ZOA) warned supporters to be vigilant against what they believe to be increasing anti-Israel positions from leaders, and the trend of encroaching tolerance for anti-Semitic rhetoric masked as anti-Zionism, during the organization’s annual gala on Sunday.

Due to the coronavirus pandemic, the gala was held as a webcast, highlighted by video addresses from leaders and activists in the ZOA, as well as politicians such as former U.S. Secretary of State Mike Pompeo and Israeli Prime Minister Naftali Bennett.

The event was hosted by Jewish Iranian-American journalist Lisa Daftari, who personally praised the ZOA for its work in teaching about the dangers of a nuclear Iran, a cause she is intimately involved in.

Mort Klein, president of ZOA for the past 28 years, told viewers that advances which the ZOA supports often get reversed by various governments — dating back to the time Great Britain restricted immigration at the outset of World War II despite international treaties giving Jews the right to immigrate to Mandatory Palestine in 1920.

“Britain turned around and slammed shut the doors to Israel, just at the moment when millions of Jews faced annihilation in Europe,” Klein said.

Today too, according to Klein, the ZOA needs to remain vigilant against what he said was the Biden administration backtracking advances made during the Trump administration.

Klein listed the Trump administration’s pro-Israel accomplishments that the ZOA had long backed, including the recognition of Jerusalem as Israel’s undivided capital, moving the U.S. Embassy to Jerusalem, recognizing Israeli sovereignty over the Golan Heights, recognizing the legality of settlements in Judea and Samaria, pulling out of the Iran nuclear deal, adding sanctions against Iran, defunding the United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East (UNRWA), supporting Israel in the United Nations, opposing the International Criminal Court’s investigations into Israel’s alleged war crimes and cutting off funding of the Palestinian Authority over payments to the families of terrorists.

Almost all these policies have been reversed by the Biden administration, Klein noted.

“We are now facing an administration that is moving to backtrack on some of these very important advances. We’re at a critical moment when Israel and her leaders and all of us who love Israel must stand strong against what this administration is trying to do,” Klein said.

Klein read the words of then-U.S. Sen. Joe Biden from 1995 in support of the 1995 Jerusalem Embassy Act, which enshrined in American law that Jerusalem is the undivided capital of Israel and that the U.S. embassy should be moved there. At the time, Biden emphasized how despite efforts by various empires and regimes tried to sever Jewish ties to Jerusalem, “the Jewish people returned to claim what many rulers have tried to deny them for centuries, the right to peaceful existence, their own country, in their own capital.”  

Yet today, the Biden administration is working to open a Palestinian consulate in western Jerusalem.

“Such a consulate would undermine Israel’s sovereignty over Jerusalem, it violates the Jerusalem Embassy Act, will likely result in violating the Oslo Accords which prohibit the Palestinian Authority from engaging in foreign relations,” Klein said. “The consulate is a diplomatic insult and danger to Israel and the Jewish people.”

Klein said that opening the consulate would be a reward to the “fascist, terrorist dictatorship” of Palestinian leader Mahmoud Abbas, who he said will continue to encourage Arabs to kill Jews.

The ZOA has placed giant banners on major buildings in Jerusalem, urging Israeli leaders and citizens to say “no” to the consulate. The organization has also urged other Jewish groups to join this effort.

“But no Jewish group has — I’m sorry to say, it pains me to say — not AIPAC, [American Jewish] Committee, not the ADL, not the Conference of Presidents and not any of the other major groups have done so,” Klein said. “We must urge them to do so to support the Israeli government.”

Klein said that the Biden administration is also undermining Israel’s right to build settlements in Judea and Samaria, which was recognized as legal by the Trump administration. Meanwhile, there are no restrictions on Palestinians building in the same areas. Klein called these actions from the Biden administration blatantly anti-Semitic.

He also pointed to Biden’s warning against the scourge of anti-Semitism during a commemoration of the Tree of Life Synagogue massacre in Pittsburgh, but then asked why Biden and Democratic leaders do not condemn by name the anti-Semitic comments by progressive members of Congress.

“While Israel was being bombarded with over 4,400 Hamas rockets, President Biden shockingly, strongly praised the Jew-hater Rep. Rashida Tlaib, who opposes Israel’s very existence,” Klein said. “Shortly after Tlaib again promoted boycotting Israel and called Israel an apartheid state, Biden disgracefully said to Rashida Tlaib … ‘I admire your intellect. I admire your passion. I admire your concern for so many other people. You’re a fighter, Rashida Tlaib, and God thank you for being a fighter.’ What a disgraceful episode in Biden’s administration.”

He also raised alarm about numerous Biden administration appointees who, according to Klein, had a record of anti-Semitic and anti-Israel statements. This was so alarming, he said, that ZOA established a webpage to list and document the statements of 20 appointees.

‘Fighting for Truth’

“The fact that thousands of us are gathered here at this virtual gala shows that so many of us, such huge number of us, do care,” Klein concluded. “We will continue to be strong and with the help of Almighty God and with the help of the Jewish Zionists and evangelical Christians Zionists and remarkable Israeli people, we will overcome all of these serious but temporary obstacles and will ultimately re-strengthen U.S.-Israel relations and promote the truth of the Arab Islamist war against Israel and the West, and will finally implement the moral, principled, wise policies that will strengthen and benefit both Israel and America.”

The event also featured a brief address by the ZOA’s newly elected board chairman, attorney David Schoen, who served on Trump’s legal team during his Congressional impeachment hearings.

“Tonight, we celebrate an organization that is dedicated to fighting for truth, an organization that is brave and bold, and an organization that is determined to share and promote facts,” Schoen said. “As we look around the world at the end of 2021, we see increasing anti-Semitism both in the United States and abroad, including violent attacks on college campuses and synagogues across the country, and a harsh anti-Israel climate on Capitol Hill. Israel bashing has become the norm as few are willing to stand against the current in order to shut down the lies.”

ZOA presented the Mortimer Zuckerman Award for Outstanding Jewish Philanthropy to Gloria Kaylie and her late husband Harvey, as well as the Justice Louis D. Brandeis Award to activist Rubin Margules.

“Like Mort, I was born in a [displaced persons] camp in Germany — in Bamberg, Germany. My father and mother were liberated from concentration camps in which nearly all their former families were murdered. So too my wife’s family,” Margules said. “My father was consumed with pride by the emergence of the State of Israel, a haven then and now for the Jewish people and a source of pride to all of us. He taught me love of Israel and even more importantly, that we must do what it takes to ensure that never again means never again!