torsdag, januari 29, 2009

Mossad förhindrar terrordåd i Prag

En stor terrorattack riktad mot "ett israeliskt
mål" i Europa har förhindrats av Mossad i
samarbete med en europeisk säkerhetstjänst.
Bakom planerna på dådet låg islamistiska
Hizballah, som fortfarande törstar efter hämnd
för Imad Mughniyehs död i Damaskus 28
februari förra året. Israels säkerhetsorgan har
höjt beredskapen inför årsdagen.
Haaretz avslöjar samtidigt att ett attentat mot
Israels ambassad i Azerbaijan nyligen stoppades.
Egyptiska säkerhetstjänsten har även sprängt
en Hizballah-cell i Sinai, som planerade attentat
mot israeliska turister.
Enligt uppgift från en dansk säkerhetskälla
skulle det stora terrordådet riktats mot
Israels ambassad i Prag,
sannolikt med anledning av att
Tjeckien nu är ordförandeland i EU.

onsdag, januari 28, 2009

Islamismen i Rosengård granskas av regeringen

Sedan det utmärkta programmet Creeper blev
allmänt tillgängligt för några år sedan brukar
jag hålla ett öga på vilka myndigheter som be-
söker bloggen. Försvarshögskolan har varit
en flitig besökare.
Idag fick vi en förklaring till varför. FHS fick
redan 2007 uppdraget av regeringen att
"...att genomföra en kunskapsöversikt om
förebyggande insatser mot våldsbejakande
extremism och radikalisering."
**
Rapporten har i huvudsak inriktats på
islamisternas framryckning i Rosengård
(surprise, surprise !) och då duger det att
hämta fakta från de förhatliga bloggarna....
Självklart nämns vi inte med ett ord i
rapporten....
**
Idag publicerades denna "kunskapsöversikt":
***
Den innehåller egentligen ingenting
nytt, men markerar en kraftig till-
nyktring hos de centrala myndigheterna.
Rapporten bygger till stor del på intervjuer
med socialtjänst, kommunledning, polis
och andra myndigheter som misslyckats
med sin uppgift i Rosengård.
Trots det är den förvånansvårt insiktsfull...
**
Inventeringen av "möjliga tecken på radikalisering"
(se sid 11-12), borde t ex tryckas upp på inplastade
kort till alla lärare och socialsekreterare i Malmö:

 Tvära förändringar i beteende t ex ökad frekvens av
moskébesök, radikalt förändrad religiös hängivelse i
kombination med liknande krav på sin omgivning
(syskon och skolkamrater t ex); starkt ökat
"fritidsumgänge" med personer som delar samma
extremistiska världsåskådning; tecken på att
isolera sig från forna vänner och familjemedlemmar
samt om de inte vill umgås med icke-muslimer.
 Tvära förändringar i de fysiska attributen
(skägg, klädsel etc.)
 Utlandsresor till exempelvis Syrien, Jemen,
Saudiarabien, Afghanistan, Pakistan, Nordafrika
och som varar i längre perioder med diffusa syften.
 Förändrad konsumtion av media, t ex radikala
hemsidor och chattrum på Internet, eventuellt
ökat intresse för utländska TV-kanaler som
grafiskt förmedlar våldsbilder från Irakkriget
och andra oroshärdar.
 Fysiskt krävande idrottsaktiviteter – särskilt
kampsporter – i kombination med förhållanden ovan.
 Komplicerade familjeförhållanden (relations-
problem i hemmet, begynnande kriminalitet,
frånvaro av fadersfigur; trauman från konflikt-
drabbade hemländer, strikta förhållningsregler
gentemot integrering och jämställdhet i samhället
på olika sätt - t ex genom att inte tillåta
deltagande i simlektioner eller idrott där
pojkar och flickor mixas.)
***
De intervjuade myndighetspersonerna visar upp
en hygglig insikt i problematiken:
"29 av 30 respondenter beskriver oberoende av
varandra en allmän ökning av radikalisering de
senaste fem åren även om man tycker det är
svårt att precisera exakt omfång på ökningen.
Det är värt att understryka att de radikala
individerna är få, men har en relativt stor
inverkan på omgivningen."(sid 12)
***
Sammanfattningsvis: Rapporten är nyttig.
I kombination med t ex denna blogg och Muslimska
Friskolan m m kan den bli riktigt nyttig för alla
dem vid den yttersta frontlinjen (polis, skola, social-
tjänst, fritidsförvaltning, kriminalvård, räddnings-
tjänst mm).
***
***

tisdag, januari 27, 2009

Den lilla stationen: Treblinka


Till Förintelsens Minnesdag 2009
Ett poem av
Wladyslaw Szlengel
(1914- april 1943)
***
The Little Station: Treblinka

On the Tluszcz-Warsaw line,
from the Warsaw-East station,
you leave by rail
and ride straight on …
*
The journey lasts, sometimes
five hours & 45 minutes,
but sometimes it lasts
a lifetime until death.
*
The station is tiny.
Three fir trees grow there.
The sign is ordinary:
it’s the Treblinka station.
*
No cashier’s window,
No porter in view,
No return tickets,
Not even for a million.
*
There, no one is waiting,
no one waves a kerchief,
and only silence hovers,
deaf emptiness greets you.
*
Silent the flagpole,
silent the fir trees,
silent the black sign:
it’s the Treblinka station.
*
Only an old poster
with fading letters
advises:
“Cook with gas.”
***

(översättning: Yala Korwin)
***
Se även
...och ordet var Folkmord
***
SvD, SvD, D, D, DN, SDS, SDS, SDS , HD, HD

Hamas, Hamas ! Hitler, Hitler !


I artikeln om det islamistiska upploppet på
Stortorget i Malmö
skrev jag bl a:
”I Holland vrålar islamisterna
Hamas, Hamas ! Gasa judarna !
Det har vi ännu inte hört här i Malmö,
men det kommer säkert !”
**
Tyvärr blev jag sannspådd fortare än
jag någonsin trott….
Se denna film, särskilt sek 33 och framåt.
Vad är det islamisterna skriker ?
Jo, just det ! Hamas – Hitler, Hitler……

**

**
Det utspelas två dagar före Förintelsens Minnesdag...
Mitt på Stortorget i Malmö, Sveriges Gaza…
Tragiskt är en kraftig underdrift !

(Tack till Ted Ekeroth för filmen !)

SDS, SDS, SDS, SDS, Dagen, Dagen, Dagen, SvD, SvD,

måndag, januari 26, 2009

Nu kräver Hamasmobben blod i Malmö

En demonstration för fred i Mellanöstern,
som uppfattades som pro-israelisk, anfölls
på söndagen av en rasande islamistisk mobb
på Stortorget i Malmö. Trots en insats på
över 150 poliser fick den legala demonstrationen
avbrytas sedan den bombarderats med flaskor
och stenar och fått sin högtalare förstörd.
**
(bra artikel !)
*
*
(artikeln är som vanligt närmast ett debatt-
inlägg för Hamas, liksom resten av tidningen...
Men se fotona !)
**
Skånskan berättar:
"MALMÖ Nära nog kravallartade scener utspelades
på Stortorget i Malmö i går söndag när en mani-
festation till stöd för Israel fick avbrytas på grund
av hätska motdemonstranter.
Polisen bedömde hotbilden som så stark att
deltagarna i manifestationen fick evakueras från
Stortorget.
Polisbevakningen av judiska objekt i Malmö höjdes
också kraftig under söndagen."
**
Islamisterna har så länge behärskat Malmös gator att
de uppfattar varje kritik mot Hamas som ett hot mot
deras maktmonopol. En utmaning som "fienden",
judarna och Västerlandet, måste sona med blod.....
Den intifada mot Europa som Hamas utropade i december
2008 drabbar naturligtvis särskilt hårt här i Sveriges Gaza.
En stad med 30 % muslimer och där stödet för islamistisk
terrorism är mycket utbrett....

**


Kravallerna i Rosengård, det islamistiska hatmordet, mord-

bränderna mot synagogan i Helsingborg och judiska begravnings-

kapellet i Malmö och nu angreppet mot demonstrationen -
allt är en del av intifadan mot Israel, judarna och
Västerlandet !
I Holland vrålar islamisterna
Det har vi ännu inte hört här i Malmö, men det kommer
säkert !
Just nu är de också förbittrade sedan Cremonesirapporten
***
En liten positiv notis i dysterheten:
Stängningen av koranskolan nyttjades som anledning för
omfattande kravaller.
Nu har ett av de unga ledarskäggen äntligen åtalats:
Hossam Choubach, född 1987-11-13
"Hossam Choubach från Rosengård pekas av flera poliser
ut som ledaren bakom våldsamheterna. Han var ofta i
det främsta ledet av folksamlingen, han bröt upp och
bar fram cementplattor och han uppmanade folk att
kasta. Han ska även själv ha kastat ett tiotal stenar.
Hossam Choubach åtalad också för att ha kastat
en cirka fem kilo tung cementplatta mot en
polisman som fick stenen på sin hjälm.
Plattan studsade sedan på en polisbil bakom polismannen.
Detta anser åklagaren var våld mot tjänsteman och
försök till grov misshandel eftersom gärningen var livsfarlig."

Läs mer om drägget på Fria Nyheter.

****
D, D, D, SvD, SvD, SDS, SDS, SDS, VG, DB, HD

fredag, januari 23, 2009

Rakel ingriper i Gaza

Denna berättelse kan uppfattas
som religiös.
Mina ateistiska läsare kan därvid
drabbas av oro, ångest och klåda…..
Ni är enbart att beklaga.
***
Rakel är en av de mest vördade kvinnorna
i den judiska traditionen. Därför har vittnesmål
om att hon ingripit för att rädda israeliska soldaters
liv under aktionen i Gaza väckt stor glädje och stort
intresse. Den gamle och sjuke f d chefsrabbinen
Mordechai Eliyahu lät sig inför krigsutbrottet tre
gånger föras till Rakels Grav utanför Bethlehem.
Där försjönk han i förbön för de israeliska trupperna.
**
Nu vittnar en mängd soldater från Givatibrigaden
om att deras liv räddats av Rakel.
Ett kompani ryckte fram för att rensa bebyggelse i
Gazas utkanter. När de närmade sig en byggnad
kom en gammal svartklädd kvinna ut och ropade
en varning till soldaterna. Alla tycks ha hört varningen
på sitt eget språk. Soldaterna spärrade av området
och kallade in desarmeringspersonal. När de gick vidare
till nästa byggnad kom samma kvinna ut och ropade
samma varning. Man antog att hon rört sig mellan
byggnaderna i Hamas nätverk av tunnlar. Först när hon
dök upp ur den tredje byggnaden anade soldaterna
något övernaturligt. Desarmerarna kunde konstatera
att just dessa tre hus var minerade.
**
Rabbi Eliyahus son berättade för sin far om vad som skett
i Gaza. Fadern svarade att han bett Rakel om att hon skulle
”beskydda de som offrade sig för Eretz Israel så att de inte
blev slagna, utan kunde slå fienden”.
-Sa hon inte att jag hade sänt henne till Gaza? , tillade han.
**
Soldaternas berättelse tycks ha spritt sig snabbt inom
och utanför Israel. Med hjälp av SMS, e-mail och Twitter
har legenden nått många. Först de senaste dagarna har
medierna börjat intressera sig för vad som hänt.
Se t ex YnetNews eller Arutz Sheva.
***
DB, DB, VG, VG, SDS, SDS, Dagen,

torsdag, januari 22, 2009

500-600 döda i Gaza - resten är Hamaspropaganda

När nu den s k internationella pressen väller
in i Gaza för att intervjua sina kompisar i
Hamas, så råkar det ju slinka med en och
annan som både har yrkesheder och kunskaper.
Naturligtvis ingen svensk journalist, utan det
blev Lorenzo Cremonesi från italienska Corriere
della Serra. Han har ägnat sig åt några dagars
kritisk och undersökande journalistik i Gaza.....
**
Resultatet: Han kan smula sönder en av Hamas
centrala propagandalögner, antalet döda i Gaza !
**
(IsraelNN.com) Italian journalist Lorenzo Cremonesi,
who works with the Corriere della serra newspaper,
reported Thursday that Hamas had vastly overstated
the number of civilian deaths in Gaza. While Hamas
claims that 1,330 residents of Gaza were killed in
the operation and approximately 5,000 wounded,
the real number of casualties was far lower,
Cremonesi says.
Cremonesi's report was based on his own findings

after touring hospitals in Gaza and talking to
families of those killed or wounded.
“It is sufficient to visit several [Gaza] hospitals
to understand that the numbers don't add up,”
he explained.
**
Cremonesi estimated that between
500 to 600 people were killed in
the fighting. Most were young men
between the ages of 17 and 23 who
were members of Hamas, he said.
**
Many hospitals had several empty beds,

he reported. Hamas has stated that Gaza
hospitals are filled to capacity due to the
large number of victims, with many of
the wounded being turned away due to
the shortage of doctors and supplies.
The Italian report also confirmed Israeli

allegations that Hamas had used civilians
as human shields and used ambulances
and United Nations buildings in the fighting.
Those who tried to drive the terrorists away
in order to protect their families were beaten.
Civilians told Cremonesi that they shouted

at Hamas and Islamic Jihad terrorists to
leave the area to avoid drawing Israeli fire
on civilians. The terrorists responded by
calling them “traitors,” “collaborators” and
“cowards,” and insisted that any civilians
killed would be martyrs destined for paradise.
**
Civilians also reported that Hamas terrorists

disguised themselves as paramedics and
drove ambulances during the fighting.
In addition, terrorists launched rockets
from UN buildings. Many of these actions
are defined as war crimes.
"The knew they were weaker, but

they wanted them [the Israelis]
to fire on our houses, so they could
accuse them of war crimes,”
a resident of the Gazan village Tel Awa
explained.
Cremonesi said it was difficult to
gather
evidence against Hamas because residents
were fearful. Civilians feared that if it
was known they spoke against the group,
they would be harshly punished, he explained.

***
Läs artikeln i Arutz Sheva
*

Originalartikeln i
Corriere della Serra

***

SDS, SvD, SvD, DB, DB, VG, VG, VG, Smp

Mer om det antisemitiska nätverket på norska UD

Fortsättning på


***

Den norska diplomaten Trine Lillengs antisemitiska
nätverk fortsätter att nystas upp. Alltfler av hennes
smakfulla illustrationer dyker upp på nätet.
Uppenbarligen har gruppen inte enbart spritt sitt
material via norska UD:s mailsystem, utan även
via en mängd bloggar.
Gruppen har också koppling till den ökända kanadensiska
antisemitiska MWC News (en läsare karaktäriserar den
som ” this cesspit of antisemitism masquerading as anti-
Zionism”).

Nu kämpar Lilleng för att radera spåren efter gruppen på
Internet. Så fort man finner en ny hemsida med deras
material så är den avslutad eller raderad efter några timmar.
Det hon inte tänkt på är alla arkiverade kopior…..
Så här tycker den norska diplomaten om judar:
”Å, hva er det som irriterer? Det må være den
forbaska jøden! Hva er det som irriterer kraftig?
Det må være den helvetes jøden!
(….)
Ordet jøde er og har vært et skjellsord i
mitt indre liv.
Akkurat som faen, satan og pokker.
(…..)
Jødeskjellsordet betyr ikke annet enn en vanskelig og
sær person. Og vanskelig er situasjonen på Gaza.
Israelerne gjør det veldig vanskelig for militante
palestinere og sivilbefolkningen på Gaza.
Det er fordi de er jøder...hmm..”

**

Yad Vashem har idag kraftigt kritiserat den norska
antisemitiska propagandan och tillade:
"There is no comparison between the systematic plan,
based on a murderous ideology, to murder every single
Jewish person, everywhere, and a long political and military
conflict between two peoples,"
the Yad Vashem
spokesperson said.

Se några kommentarer från dagens Norge:
Kjell Ingolf Ropstad
Morten Høglund

Konrad
**

Verdens Gang

Aftenposten

Norge IDAG

The Jawa report

N Y Daily News

***

VG, DB, D, D, D, SDS, SvD

onsdag, januari 21, 2009

Norsk diplomat spindel i antisemitiskt nätverk

Den norska diplomaten Trine Lilleng har
avslöjats som spindeln i ett internationellt
antisemitiskt nätverk. Enligt uppgift finns
flera norska diplomater med i gruppen.
Lilleng är förstesekreterare på Norges
ambassad i Riyad (Saudiarabien) och använder
norska UD:s e-mail för att distribuera hat-
skrifter. Nyligen sände gruppen ut bildmontage
där Förintelsen bagatelliserades och jämfördes
med Israels aktion i Gaza.

har reagerat kraftigt på det antisemitiska hets-
materialet och protesterat till regeringen.
Lilleng har tidigare varit i blåsväder sedan hon
lagt ut interna uppgifter om tjänstgöringslandet
på en blogg....
Israels UD har begärt en förklaring till det
inträffade från Norges ambassad....

Så sent som idag på morgonen fanns Lilleng
kvar på sin tjänst, men hon förväntas bli
suspenderad inom kort. Dessutom kan hon
räkna med åtal för spridande av rasistisk
propaganda och missbruk av statlig egendom.
Hennes nätverk är hittills okänt för norska
säkerhetspolisen PST, som dock tidigare
uppmärksammat samarbetet mellan nazister
och islamister.
***

Verdens Gang

DagenMagazinet

Aftenposten
***

VG, VG, DB, DB, SDS, SDS
Dagen
, Dagen, Dagen, Dagen

Nu startar den riktiga massakern i Gaza.....

Nu har Hamas startat den riktiga massakern
i Gaza - mot sina "landsmän". Fatahanhängare
grips och mördas i stora mängder. Tusentals
f d tjänstemän i den s k Palestinska Admini-
strationen och partiaktivister i Fatah har suttit
i husarrest medan striderna med Israel pågick.
Nu grips de och samlas i provisoriska
koncentrationsläger, oftast i sjukhus eller FN-
skolor. Där misshandlas och torteras de innan
de slutligen mördas.
***
A Fatah official in Ramallah told the Post that
at least 100 of his men had been killed or
wounded as a result of the massive Hamas
crackdown. Some had been brutally tortured,
he added.
The official said that the perpetrators belonged
to Hamas's armed wing, Izaddin Kassam, and
to the movement's Internal Security Force.
According to the official, at least three
of the detainees had their eyes put out
by their interrogators, who accused them of
providing Israel with wartime information
about the location of Hamas militiamen and
officials.
(...)
Eyewitnesses said that Hamas militiamen had
turned a number of hospitals and schools into
temporary detention centers where dozens of
Fatah members and supporters were being
held on suspicion of helping Israel during the war.
The eyewitnesses said that a children's hospital
and a mental health center in Gaza City, as well
as a number of school buildings in Khan Yunis
and Rafah, were among the places that Hamas
had turned into "torture centers."
A Fatah activist in Gaza City claimed that as
many as 80 members of his faction were either
shot in the legs or had their hands broken for
allegedly defying Hamas's house-arrest orders.
***
***
VG, VG, VG, DB, DB, DB, DN, DN, HD, Bar, YA, YA

tisdag, januari 20, 2009

Kopplingar Hamas - hatmordet i Malmö

Fortsättning på Intifada-hatbrott i Malmö
**
Läser man Abdurraham Kushtrim Nikas
(den ene av islamisterna som är häktade för hatmordet
på Kapellgatan i Malmö) blogg Min Iman så finner
man även en gammal bekant. Hamas insamlings-
organisation Al Aqsa Spannmålsstiftelse, vars
ordförande Khalid al-Yousef inom kort ställs inför
rätta för terrorfinansiering, hyllas av den unge mordiske
jihadisten. Och bland kommentarerna vem sticker då upp
trynet ur kloaken om inte Al Qaedas vänner i Lund,
Irakkommittén, som naturligtvis också stöder Al Aqsa
Spannmål.
En fascinerande allians avslöjas....

Intifada-hatbrott i Malmö ?Några dagar före jul mördas den 26-årige
Daniel i Malmö. Han är homosexuell och har
torterats innan han fick halsen avskuren.
Allt tyder på att det är ett s k hatbrott.
**
I mitten på januari grips två tonåringar för
brottet.
Nästan direkt börjar det dyka upp konstiga
antydningar i gammelpressen:
"Den ene pojken har gjort sig känd för
extrema uppfattningar i moralfrågor." (KvP)
**
"17-åringen, som nekar till inblandning, är
känd som religiös extremist.Han sprider sitt
budskap via bland annat bloggar." (Metro)
**
"...och de tillhör samma religiösa församling." (AB)
**
"Den äldre har dock i sin blogg på internet
gjort sig känd för extrema åsikter." (KvP)
***
Men tala klartext vågar de inte....
Nu ringer i varje fall
alla varningsklockor här.

**
Därför blir man ju inte förvånad när
Fria Nyheter kan avslöja:

"De häktade i Malmö tingsrätt är:
Kushtrim Ademi, född
1993-08-12
Abdurraham Kushtrim Nika, född
1991-04-16
Båda ynglingarna har folkbokföringsadresser i

Rosengård."
***
Muslimska Friskolan berättar att Abdurrahmans
far är ordförande för den kosovaalbanska islamist-
gruppen Al Nour Drita .
***
Fria Nyheter har spårat Abdurrahmans islamistiska
blogg Din Iman.
Det visar sig vara en jihadistiskt inriktad
blogg med direkt koppling till jihadist-
predikanten Anas Khalifa och hans statligt
finansierade koranskola TUFF.
En intressant uppgift för en vaken journalist
kunde ju vara att undersöka kopplingen mellan
Abdurrahman och Islamic Youth Centre
(utbrytningen ur Islamiska Kulturföreningen).
**
Varför mördade islamisterna Daniel ?

**
Hypotes 1: Enligt deras korantolkning är homo-
sexuaitet belagt med dödsstraff. Som rättrogna
jihadister utför den endast straffet enligt sharia.
**
Hypotes 2: Daniels pojkvän var civilanställd
i danska armén och tjänstgjorde i Afghanistan.
Soldater som bekämpar talibaner eller andra
islamister skall dödas enligt jihadisterna.
Islamister terroriserar i flera länder, bl a i
Danmark och Storbritannien, anhöriga till
militärer i Afghanistan eller Irak.
Ett försök att skrämma Daniel kan ha spårat ur.
**
Hypotes 3: Det handlade om ett vanligt rån
mot en otroende (kufr), något som händer
dagligen i Malmö och som vissa korantolkningar
ser som uppmuntransvärda ("...och anse
deras blod och egendom tillåtet att ta.")
***
Själva mordmetoden (att skära halsen av
offret med en vass kniv) har rituell prägel,
vilket tyder på islamistiska motiv.
Jfr uttalandet från domaren i rättegången
mot Theo van Goghs mördare:
"...ett rent ritualmord"
****
Se även

måndag, januari 19, 2009

Men var är Bildt och Reinfeldt ....?

Six European leaders visited Jerusalem
yesterday to extend their support to
Israel and pledge their commitment to
ending the arms smuggling into Gaza.
***
Israel's Prime Minister Ehud Olmert (4th R)
reaches out his hand to German Chancellor
Angela Merkel (2nd L) during their joint news
conference with (from R-L) Spanish Prime
Minister Jose Luis Zapatero, British Prime
Minister Gordon Brown, Czech Prime Minister
Mirek Topolanek, French President Nicolas
Sarkozy and Italy's Prime Minister Silvio
Berlusconi in Jerusalem January 18, 2009
***

lördag, januari 17, 2009

HAMAS - med deras egna ord

En ny film från Memri-TV med autentiska
uttalande av Hamas ledande män.
Tillägnas den islamistiska mobben på våra
gator och deras medlöpare:
Per Gahrton, Mona Sahlin, Jan Eliasson.
Alla ni som aldrig "hör" de antisemitiska
talkörerna och aldrig "ser" hakkorsen,
här får ni det direkt på rutan...
***

***
SDS, SDS, SDS, HD, DN, DN, DN

fredag, januari 16, 2009

Antisemitismen blomstrar i Europa

Först en positiv nyhet: Holländske justitieministern
demonstrationer i landet. I varje fall i Amsterdam,
Rotterdam och Utrecht har islamister använt slogan
Demonstranterna kommer att åtalas för antisemitism
och anstiftan till hat och våld. Bland dem finns den social-
demokratiske parlamentarikern Harry van Bommel.
Ett sådant initiativ vore kanske något för justitie-
minister Ask ?
**
I Pajamas Media skriver Sören Kern:
A second front to the conflict in the Gaza Strip has opened
up in Europe, where a wave of reprisal attacks against
Jewish targets is stoking fears of a wider resurgence of
anti-Semitism on the continent. Far from simply being a
spate of isolated incidents, as many Europeans claim, anti-
Semitic violence is becoming more commonplace in every
country in Europe. At the same time, anti-Israel
demonstrations, which have strong anti-Semitic overtones,
are being held with alarming frequency in cities across
Europe.
In France, the
National Bureau of Vigilance Against Anti-Semitism
says it has received more than 100 reports of anti-Semitic
violence since the start of Israel’s military operation in Gaza
on December 27. Recent incidents include arson attacks
against synagogues and Jewish community centers in
several French cities, as well as physical assaults of Jews in Paris
and elsewhere.
In Britain, the
Community Security Trust has reported a
sharp increase in anti-Semitic attacks in recent weeks.
Incidents include arson attacks on synagogues, physical
assaults of Jews in London, and anti-Semitic graffiti
scrawled in towns and cities across the country.
British police have also advised prominent British Jews
to redouble their security arrangements after some of
their names appeared on a “Jewish hit list.”
In Denmark,
two Israelis were shot and wounded in a
shopping mall in Odense. In nearby Vollsmose, a public
school principal declared that Jewish students are not
welcome at his school and advised Jewish parents to
send their children elsewhere.
The principal is an active supporter of the Danish Boycott
Israel campaign, which specializes in organizing anti-
Israel protest marches in Copenhagen and elsewhere.
In Italy, the leader of a far-left trade union has called

for a boycott of all Jewish shops in Rome.
According to union leader Giancarlo Desiderati, the
organization has already urged its members to blacklist
Israeli products, and boycotting Jewish-owned or Jewish-
run stores is a logical next step.
In Belgium, where the number of
anti-Semitic incidents has
surged in recent weeks, synagogues and Jewish schools
have been attacked in Brussels and in Charleroi, Jewish
community leaders have received death threats, and the
home of a Jewish family was the target of an arson attempt.
***
Läs hela artikeln
*
Ny attack mot judiska församlingen

***
Läs också
Poliser nedslagna utanför synagoga
*
Nytt antisemitiskt attentat i Malmö
och (s)-dumheter
*
Islamisternas Intifada mot Europa
– inga ”spontana protester”
*
Intifadan slår till mot engelsk synagoga
*
Två rabbiner överfallna i Odense
*
Islamistisk mobb angriper Israels ambassad
****
SDS, SDS, SDS, SvD, SvD, Dagen,
Dagen, Dagen, YA, TA, Dagl, Dagbl,
Dagbl, VG, VG, VG, DN, DN

torsdag, januari 15, 2009

Nya manifestationer FÖR ISRAEL till helgen

Även den kommande helgen kommer att
över hela världen. Man får konstatera att
Israels vänner var lite i tröga i starten, men
nu börjar vi få upp ångan.....
Har inte gjort någon större inventering, men
om vi bara tittar på den tyskspråkiga världen
fann jag dessa:
Hamburg (17/1)
Bern (17/1)
Göttingen (17/1)
Duisburg (17/1 ?)
Chemnitz (18/1)
Hannover (18/1)
Freiburg (18/1)
***
Några glimtar från demonstrationen för
Israel i Berlin.
***
Se även
**
**
**

onsdag, januari 14, 2009

Poliser nedslagna utanför synagoga

Två poliser slogs på tisdagen ned utanför
beväpnad med en järnstång gick plötsligt
till angrepp mot polisposteringen utanför
synagogan. En polis skadades allvarligt i
armen innan hans kollegor kunde över-
manna attentatsmannen. Under gripandet
fick ännu en polis lättare skador.
Den gripne uppgav sig vara "palestinier"
och protestera mot Israel. Varför han
skulle göra detta genom att misshandla en
tysk polis utanför en tysk synagoga fram-
gick dock inte....
Det finns väl anledning förmoda att detta
**
Under tisdagskvällen utbröt nya islamistiska
kravaller i Köpenhamn. En välorganiserad
mobb angrep polisen med sten och spräng-
laddningar. Ett hundratal personer greps.
Polisen fick tillkalla militära desarmerings-
experter för att ta hand om sprängämnet....
**
Mera kring tisdagsmorgonens attentat mot
begravningskappellet på Gamla judiska
begravningsplatsen i Malmö:
Församlingen har nu avslöjat att det begicks
ett attentat mot samma byggnad redan den
5 januari. En brandbomb kastades då mot
dörren, men slocknade snabbt.
Se även
**
**